img

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Selim KADIOĞLU

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1994, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Dr), 2006, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 2000, 2003
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Arapça), 1995, 2000
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1994, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Sosyolojisi (Dr), 2006, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 2000, 2003
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Arapça), 1995, 2000
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 66, 2004 Aralı, 2004
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Akademik Unvanlar
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
İlknur Gönül, Yüksek Lisans, Yargılamada İhtisaslaşma Bağlamında Türk Askeri Ceza Yargısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Gökhan Osman Çaykara, Yüksek Lisans, Elektronik Kelepçenin Çocuklar, Gebe ve Lohusa Kadınlar, Yaşlılar ve Engelli Kişiler Üzerinde Uygul, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ, Lisans
2021-2022, İSLAM HUKUKU, Lisans
2021-2022, İSLAM HUKUK FELSEFESİ, Yüksek Lisans
2021-2022, HUKUK VE SOSYAL DEĞİŞİM, Yüksek Lisans
2020-2021, HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
5. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi (Kentleşme ve Yaşam Kalitesi) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2020-2020
4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi “Ekonomi ve Kentleşme” (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2019-2019
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Kadıoğlu, A.S. (2022) "SAİD HALİM PAŞA’DA HUKUK VE TOPLUM İLİŞKİSİ", ASBU Law Journal, 4 (2) pp. 823-855 [TR Dizin] DOI  
Kadıoğlu, A.S. (2021) "Türk-İslam Sentezcilerinde Hukuk, Ahlak ve Din İlişkisi", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17 (0) [TR Dizin] DOI  
Kadıoğlu, A.S. (2021) "Türk-İslam Sentezcilerinde Devlet Tasavvuru ve Din-Devlet İlişkileri", Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1) pp. 10-23 [TR Dizin] DOI  
Kadıoğlu, A.S. (2020) "Türk-İslam Sentezi'nin Oluşum ve Gelişim Süreci", OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (0) [TR Dizin] DOI  
Bildiriler
Kadıoğlu, A.S. (2022) "Devlet Memurlarının İlk Toplu Sözleşme Tecrübesi Olarak Sosyal Denge Sözleşmesi: Tarihsel Gelişim ve Yasal Çerçeve", 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi , (pp. 253-274), Ankara, Türkiye, (Ağustos 2022
Kadıoğlu, A.S. (2022) "FARABİ’DE HUKUK VE ŞEHİR ETKİLEŞİMİ", Şehir ve Medeniyet Kongresi , (pp. 14-16), Ankara, Türkiye, (Kasım 2022
Kadıoğlu, A.S. (2021) "Hukuk ve Toplumsal Değişme (Hukuk-ı Aile Kararnamesi Örneği)", Ulusal Toplum ve Değişme Kongresi , (Ağustos 2021
Kadıoğlu, A.S. (2021) "DEĞER ÜRETME ARACI OLARAK HUKUK (MEDENİ KANUN ÖRNEĞİ)", INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES - 5 (ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU -5) , (pp. 322-33), Muğla, Türkiye, (Ekim 2021
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kadıoğlu, A.S. (2021) "SOSYAL MESAFE DÖNEMİNDE DİN", Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Şehir ve Medeniyet "Şehircilik ve Covid-19", 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Şehir ve Medeniyet "Şehir ve Tevhidi Düşünce", 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Şehir ve Medeniyet "Kentleşme Dinamikleri", 2020, Yayın Kurulu Üyeliği
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 2021
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 2021
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
(Uluslararası) Moderatör, "Ekonomi ve Kentleşme", IV. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 10-2019
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
538.
77256 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
179.
3710 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
16.
104 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77256
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3710
YÖKSİS Bilim Alanı Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 104
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 15 83 20 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - 499 . 506 . 538 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - 165 . 149 . 179 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - 16 . 15 . 16 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 1 5 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 2 0