Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali DANIŞMAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
ali.danismanasbu.edu.tr
(111)111-1111
Akademik Linkler
Yayınlar
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 1997, 2002
Lisans, Kanada, University Of Alberta, Business School, , 2000, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1989, 1994
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 81, Bahar, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yönetim ve Strateji
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Organizasyon Örgüt Kuramı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Organizasyon Örgüt Kültürü
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Organizasyon Örgütsel Davranış
Akademik Ünvanlar
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2014-2017, Profesör, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2008-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Strateji, Türkiye
2003-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2001-2002, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, University Of Alberta, Business School
1996-2017, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-2019, Dekan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye
2018-, Rektör Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2017-, Kalite Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2017-2019, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
2013-2014, Fakülte Kurulu Üyeliği, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
2011-2012, Bölüm Başkan Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2010-, Erasmus Koordinatörü, Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Serdal Gürses, Doktora, Micro-level interactions of institutional logics: A research study in the Turkish healthcare field, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Miraç Savaş Turhan, Doktora, Kurumsal kuramda yapı-eyleyen ikiliği: Türkiye'de sanayici ve iş adamları dernekleri ve üyeleri üzer, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mustafa Özseven, Doktora, Kurumsal karmaşıklık ve örgütsel kimlik: Türk bankacılık sektöründe bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Nafi Barçın, Yüksek Lisans, İşletmelerde örgütsel sessizliğin örgütsel bağlılık ve iş tatminine etkisi üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Cengiz Mengenci, Doktora, Ekip kaynak yönetimi uygulamaları üzerinde toplumsal kültür ve örgütsel kültürün etkileri: Türk sivi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Mehmet Ali Tekiner, Doktora, Türk Polis Teşkilatında kurumsal kültür ve alt-kültürler üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Solmaz Filiz Karabağ, Doktora, Strateji ve endüstrinin firma performansına etkisi: Türkiye'nin öncü sanayi işletmeleri üzerine bir , Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Ahmet Gökhan Sökmen, Yüksek Lisans, Firma kaynakları, ihracat stratejileri ve uluslararasılaşma derecesi: Küçük ve orta boy işletmeler ü, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Ertan Erkocaoğlan, Yüksek Lisans, Örgüt yapısı ve pazar yöneliminin kurumsal girişimciliğe etkisi üzerine bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2018-2019, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2018-2019, Turkish Business Context, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2018-2019, Philosophy of Social Siences and Organization Studies, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Management and Organizations, Yüksek Lisans
2017-2018, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2017-2018, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2017-2018, Turkish Business Context, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Philosophy of Social Siences and Organization, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, İşletme Yönetimine Giriş 1, Lisans
2015-2016, Organization and Management, Lisans
2015-2016, Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2015-2016, Yönetim ve Bilim, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları 2, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Organizational Change Management, Lisans
2014-2015, Organization and Management, Lisans
2014-2015, Yönetimde Güncel Konular 2, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, İşletme Yönetimine Giriş 2, Lisans
2014-2015, Organization Design, Lisans
2014-2015, Human Resources Management, Lisans
2014-2015, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2014-2015, İş Organizasyonu, Ön Lisans
2014-2015, Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim, Yüksek Lisans
2014-2015, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2014-2015, Örgüt Kültürü, Lisans
2014-2015, Küreselleşme ve Türkiye'de Yönetim, Yüksek Lisans
2013-2014, Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2013-2014, International Management, Lisans
2013-2014, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2013-2014, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2013-2014, Örgüt Kültürü, Lisans
2013-2014, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2013-2014, Organizational Change Management, Lisans
2012-2013, Örgüt Kültürü, Lisans
2012-2013, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2012-2013, Organization Theories, Lisans
2012-2013, Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans
2012-2013, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2012-2013, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2012-2013, Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2012-2013, International Management, Lisans
2012-2013, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, Human Resources Management, Lisans
2011-2012, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2011-2012, Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2011-2012, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2011-2012, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, İşletme Bilimine Giriş, Lisans
2011-2012, International Management, Lisans
2011-2012, Organization Theories, Lisans
2011-2012, Örgüt Kültürü, Lisans
2011-2012, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2011-2012, Introduction to Business, Lisans
2010-2011, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2010-2011, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2010-2011, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, International Management, Lisans
2010-2011, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2010-2011, Örgüt Kültürü, Lisans
2010-2011, Spor Örgüt Kültürü ve İklimi, Lisans
2010-2011, Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2010-2011, Organization Theories, Lisans
2010-2011, Introduction to Business, Lisans
2009-2010, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2009-2010, Spor Örgüt Kültürü ve İklimi, Lisans
2009-2010, Örgüt Teorileri, Yapıları ve Tasarımları II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2009-2010, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2009-2010, International Management, Lisans
2009-2010, Organizasyon ve Yönetim, Lisans
2009-2010, Küreselleşme ve Türkiye’de Yönetim, Yüksek Lisans
2009-2010, Uluslararası Yönetim, Yüksek Lisans
2009-2010, Introduction to Business, Lisans
2009-2010, Örgüt Kültürü, Lisans
2008-2009, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2008-2009, Introduction to Business, Lisans
2008-2009, International Management, Lisans
2008-2009, Örgüt Kültürü, Lisans
2008-2009, Spor Örgüt Kültürü ve İklimi, Lisans
2007-2008, Introduction to Business, Lisans
2007-2008, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lisans
2007-2008, International Management, Lisans
2007-2008, Örgüt Kültürü, Lisans
2007-2008, Spor Örgüt Kültürü ve İklimi, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Institutional Multiplicities and Hybrid Organizations: A Research Study of Turkey City Hospitals (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018
Kurumsal Karmaşıklık ve Örgütsel Kimlik Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2013-2015
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Firmaların Rekabet Avantajındaki Rolü Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Kurumsal Mantıklarda Topplumsal Bağlam Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Özseven, M., Danışman, A. (2017) "Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu", ODTÜ Gelişme Dergisi, (0) [TR Dizin]
Özseven, M., Danışman, A., Bingöl, A.S. (2016) "Kurumsal Değişim Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma", ODTÜ Gelişme Dergisi, 43 (3) pp. 779-811 [TR Dizin]
Mustafa, Ö., Mustafa, Ö., Ali, D., Ali, D., Süha, B.A., Süha, B.A. (2014) "Dönüşüm mü Gelişim mi Kamu Hastanelerinin Yönetiminde Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru", ODTÜ Gelişme Dergisi, 41 (2) pp. 119-150
B, K., Karademir, B., A, D., Danışman, A. (2010) "Business Groups and Media in Turkey A Co Evolutionary Perspective to their Interrelationships", Problems Perspectives in Management, 5 (3) pp. 44-57
Danışman, A. (2010) "Good intentions and failed implementations Understanding culture based resistance to organizational change", European Journal of Work and Organizational Psychology, 19 (2) pp. 200-220 [SSCI] Link DOI
Danışman, A. (2010) "Türkiye de Örgüt Kültürü Özel Sayıya Giriş", Yönetim Araştırmaları Dergisi, (0) [TR Dizin]
ALİ, D., ALİ, D., E, E., E, E. (2008) "Pazar Yönelimi Firma Performansı İlişkisi İMKB ye Kote Firmalar Üzerinde Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (0) [TR Dizin]
Danışman, A., Özgen, H. (2008) "Örgütsel Alt Kültürler ve Kaynakları Bir Sanayi Firmasında Görgül Bir Araştırma", ODTÜ Gelişme, 35 (2) pp. 277-304
ALİ, D., ALİ, D., G, S.A., G, S.A. (2007) "Girişimci Özellikleri ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (0) [TR Dizin]
Danışman, A., Erkocaoğlan, E. (2007) "Kurumsal Girişimcilik ve Firma Performansı İMKB de İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma", İktisat/İşletme ve Finans, (0)
Danışman, A., R, H.C., Trevor, S. (2006) "Integration and Differentiation in Institutional Values An Empirical Investigation in the Field of Canadian National Sport Organizations", Canadian Journal of Administrative Sciences, 23 (4) pp. 301-317 [SSCI]
Danışman, A., Özgen, H. (2003) "Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntem Tartışması Niteliksel Niceliksel Yöntem İkileminde Niceliksel Ölçümler ve Bir Ölçek Önerisi", Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (2) pp. 91-124 [TR Dizin]
Bildiriler
Danışman, A., Özseven, M. (2018) "Managing Institutional Multiplicities in Hybrid Organizations: The Case of Turkey City Hospitals", 34th EGOS Colloquium , (Temmuz 2018)
Turhan, M.S., Danışman, A. (2018) "Kurumsal Kuramda Eyleyenlik Meselesi: İdeoloji Kavramı Bir Çözüm Olabilir mi?", 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 73-80), Trabzon, Türkiye, (Mayıs 2018)
Gürses, S., Danışman, A. (2017) "Constellations of Multiple Institutional Logics at Micro Level: Investigating the Practices of Physicians in the Turkish Health Care Field", European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium , (Ağustos 2017)
Özseven, M., Danışman, A., Bingöl, A.S. (2017) "Kamu Örgütü mü, Ticari İşleme mi? Türkiye Şehir Hastanelerinin Kurumsal Yapısı", 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (pp. 19-30), Ankara, Türkiye, (Mayıs 2017)
Danışman, A., Turhan, M.S. (2016) "How Does Macro Level Transformation Reflect on Micro Level Organizational Change A Case Analysis of a Private School in the Turkish Education Field", 32. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium , (Temmuz 2016)
Turhan, M.S., Danışman, A. (2015) "Multiple Institutional Logics and the Ability of Institutional Entrepreneurs An Analysis in the Turkish Education Field", ICMBEF 2015: 17th International Conference on Management, Business, Economics and Finance , (Mayıs 2015)
Danışman, A., Hınıngs, B. (2015) "Consistency and Variation in Institutional Logics across Countries The Role of National Polities", 11th New Institutionalism Workshop , (Mart 2015)
Turhan, M.S., Danışman, A. (2015) "Institional Logics and Individual Actors What Can an Organizational Change Agent Do", ICEMPSA 2015: 17th International Conference on Economy, Market, Policy and Social Acceptance , (Temmuz 2015)
Karademir, B., Danışman, A. (2006) "Business Groups and Media in Emerging Economies A Co Evolutionary Approach to their Interrelationships in Turkey 1960 2005", 22. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium , (Temmuz 2006)
A, D., A, D., Ali, T.M., Ali, T.M. () "Türk Polis Teşkilatında Örgütsel Alt Kültürler Adana Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma", 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2010)
Danışman, A., Turhan, M.S., Le, J.K. () "Institutional change and the paradox of embeddedness: An analysis in the Turkish education field", 14th Workshop on New Institutionalism in Organization Theory, Bocconi University , Milan, İtalya, (Mart 2018)
Danışman, A. () "Kurumsal Bağlılık ve İş Tatmininde Örgütsel Alt Kültürlerin Rolü Bir İmalat Firmasında Araştırma", 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2011)
SAVAŞ, T.M., SAVAŞ, T.M., ALİ, D., ALİ, D. () "Çoklu Kurumsal Mantıklar ve Kurumsal Girişimcilerin Hareket Kabiliyeti Türk Milli Eğitim Alanında Bir Çalışma", 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2013)
D, Ü.İ., D, Ü.İ., H, Ö., H, Ö., A, D., A, D. () "Örgütsel Alt Kültürlerde Örgütsel Adalet ve Güven Algısı Üzerine Bir Araştırma", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2012)
A, D., A, D., W, O., W, O. () "Globalization vs Societal Sectors A Comparative Institutional Analysis of Health Care Financing in OECD Countries", 28. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium , (Temmuz 2012)
Danışman, A. () "The Logics behind the Logics Assessing the Linkbetween Societal and Field Level Institutional Logics in the Health CareSector", 26. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium , (Temmuz 2010)
ALİ, D., ALİ, D., HÜSEYİN, Ö., HÜSEYİN, Ö. () "Türk İşletmeleri ile Kanada İşletmelerinin Örgüt Kültürü ve Örgüt Yapısı Açısından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma", 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2004)
S, K., S, K., H, Ö., H, Ö., A, D., A, D. () "Küçülme Downsizing Sürecinde Bulunan İşletmelerde Çalışanların Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma", 12.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2004)
Danışman, A. () "Kültürel Ortamın Araştırma Sonuçlarına Etkisi Kuzey Amerika da Geliştirilip Türkiye de Tekrarlanan Bazı Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme", 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2000)
Özseven, M., Danışman, A., Bingöl, A.S. () "Kurumsal Değişim Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2015)
Yeşiltaş, M.D., İplik, E., Danışman, A., Özen, Ş. () "Yönetim ve Organizasyon Araştırmalarında Törensel Nitelikli ve Kusurlu Görgülcülük Anlayışları Ölçek Geliştirmeye ve Açıklamaya Dönük Bir Araştırma", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2014)
Özseven, M., Danışman, A., Bingöl, A.S. () "Kurumsal Değişim ve Kolektif Kimlikler Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2014)
Özseven, M., Danışman, A., Bingöl, A.S. () "Kurumsal Aktörler ve Güç Mekanizmaları Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma", 5. Örgüt Kuramı Çalıştayı , Türkiye, (Ocak 2014)
SAVAŞ, T.M., SAVAŞ, T.M., ALİ, D., ALİ, D., G, G., G, G. () "Kurumsal Mantıklar Örgütsel Değişim ve Bireysel Aktörler Bir Özel Okulda Araştırma", 4. Örgüt Kuramı Çalıştayı , Türkiye, (Şubat 2013)
M, Ö., M, Ö., Ali, D., Ali, D., S, B.A., S, B.A. () "Çoklu Kurumsal Mantıklardan Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru Türk Sağlık Alanında Bir İnceleme", 4. Örgüt Kuramı Çalıştayı , Türkiye, (Şubat 2013)
B, K., B, K., A, D., A, D., B, B., B, B. () "İşletmelerin Yaşam Seyrinde Ailenin Rolü", 2. Aile İşletmeleri Kongresi , Türkiye, (Nisan 2006)
Danışman, A. () "Institutional Logics and National Polities A Comparative Study in the Health Care Field", 13. European Academy of Management (EURAM) Konferansı , (Haziran 2013)
Danışman, A. () "Understanding the Cultural Dynamics That Lock an Organization", 21. European Group for Organization Studies (EGOS) Colloquium , (Haziran 2005)
B, A., B, A., A, D., A, D., A, Y., A, Y. () "Yönetim Biliminde Söylem Tekrarı Tehlikesi Frederick W Taylor ın Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Üzerine Bir Tartışma", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , Türkiye, (Mayıs 2008)
Kitaplar
Turhan, M.S., Danışman, A. (2016) "Yapı-Eyleyen İkiliği ve Kurumsal Kuram", Türkiye : Beta Yayınları
A, D., A, D., H, Ö., H, Ö., R, H.C., R, H.C. (2010) "Culture and Structure in Organizations A Research Study across Turkish and Canadian Firms", : LAP LAMBERT Academic Publishing
Danışman, A. (2008) "Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları", : Nobel Yayınevi
Kitap Bölümleri
Danışman, A. (2018) "Yönetim ve Organizasyon", Türkiye : Atatürk Üniversitesi
M, Ç., M, Ç., A, D., A, D. (2012) "Kurumsal Kuram", Türkiye : Beta Yayınevi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) YÖNETİM BİLİMİ DERGİSİ, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Business Management Studies An International Journal, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Global Management Journal, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Management Perspectives, 2012, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2010, Konuk Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Organization Science, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sayıştay Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Yönetim Araştırmaları Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Business and Economic Research Journal, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ODTÜ Gelişme, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, European Academy of Management (EURAM), 2013-
Üye, European Group for Organization Studies (EGOS), 2005-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Örgüt Kültürü Çalışmalarında Yöntem Tartışması Niteliksel Niceliksel Yöntem İkileminde Niceliksel Ölçümler ve Bir Ölçek Önerisi
Yönetim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 32 32
2
Good intentions and failed implementations Understanding culture based resistance to organizational change
European Journal of Work and Organizational Psychology
2 0 0 0 0 13 15
3
Kurumsal Kuram
0 0 0 0 0 14 14
4
Integration and Differentiation in Institutional Values An Empirical Investigation in the Field of Canadian National Sport Organizations
Canadian Journal of Administrative Sciences
1 0 0 0 0 11 12
5
Örgütsel Alt Kültürler ve Kaynakları Bir Sanayi Firmasında Görgül Bir Araştırma
ODTÜ Gelişme
2 0 0 0 0 8 10
6
Girişimci Özellikleri ve Firma Niteliklerinin İhracat Performansına Etkisi KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0 0 0 0 0 7 7
7
Pazar Yönelimi Firma Performansı İlişkisi İMKB ye Kote Firmalar Üzerinde Bir Araştırma
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 5 5
8
Dönüşüm mü Gelişim mi Kamu Hastanelerinin Yönetiminde Yeni Bir Kurumsal Mantığa Doğru
ODTÜ Gelişme Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
9
Kurumsal değişim, örgütsel kimlikler ve örgütsel uygulamalar: Türk kamu bankalarının 2001 ekonomik krizi sonrası durumu
ODTÜ Gelişme Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
10
Kurumsal Girişimcilik ve Firma Performansı İMKB de İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir Araştırma
İktisat/İşletme ve Finans
0 1 0 0 0 2 3
11
Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları
0 1 0 0 0 1 2
12
Kurumsal Değişim Güç Mekanizmaları ve Direniş Taktikleri Türk Sağlık Alanında Bir Araştırma
ODTÜ Gelişme Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
13
Globalization vs Societal Sectors A Comparative Institutional Analysis of Health Care Financing in OECD Countries
0 0 0 0 0 1 1
14
Business Groups and Media in Emerging Economies A Co Evolutionary Approach to their Interrelationships in Turkey 1960 2005
0 0 0 0 0 1 1
15
İşletmelerin Yaşam Seyrinde Ailenin Rolü
0 0 0 0 0 1 1
16
Yapı-Eyleyen İkiliği ve Kurumsal Kuram
0 0 0 0 0 1 1
17
Institutional Logics and National Polities A Comparative Study in the Health Care Field
0 0 0 0 0 1 1
18
Türkiye de Örgüt Kültürü Özel Sayıya Giriş
Yönetim Araştırmaları Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
19
Business Groups and Media in Turkey A Co Evolutionary Perspective to their Interrelationships
Problems Perspectives in Management
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2015) "23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi 2. Bildiri Ödülü" 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
(2013) "21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Muhan Soysal En İyi 2. Bildiri Ödülü" 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
(2007) "Verity International Award for Overall Outstanding Paper in Management" Canadian Journal of Administrative Sciences
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
DANIŞMAN ALİ
-
2014 14
Danışman. A
-
2012 12
Mustafa Özseven
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2018 7
Miraç Savaş Turhan
Çukurova Üniversitesi
2018 6
DANISMAN A
-
2010 5
Ali Suha Bingöl
-
2016 4
Özgen. H
-
4
TURHAN MİRAÇ SAVAŞ
-
4
Bahattin Karademir
Çukurova Üniversitesi
2006 - 2010 2
Akça. B
-
2
Bingöl A S
-
2
Bingöl Ali Süha
-
2014 2
Büyükiz. B
-
2
Çakar. M
-
2012 2
Erkocaoğlan E
-
2008 2
Gündoğdu. G
-
2
HININGS C R
-
2010 2
Hüseyin Özgen
-
2003 - 2008 2
Karabağ. S
-
2
Karademir. B
-
2
OCASIO W
-
2
ÖZGEN H
-
2010 2
ÖZGEN HÜSEYİN
-
2
Özseven Mustafa
-
2014 2
Özseven. M
-
2
Sökmen A G
-
2007 2
Tekiner M Ali
-
2
Ülbeği. İ D
-
2
Yalçın. A
-
2
Esengül İplik
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
1
Şükrü Özen
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
1
Meryem Derya Yeşiltaş
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
1
Ali Süha Bingöl
-
2017 1
Bob Hınıngs
-
2015 1
Ertan Erkocaoğlan
-
2007 1
Hinings C R
-
2006 1
Jane K Le
-
1
KARADEMiR B
-
2010 1
Serdal Gürses
-
2017 1
Slack Trevor
-
2006 1