img

Prof. Dr. Asım YAPICI

  • İlahiyat Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  • Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
126
Atıf
747
h-index
13
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1996, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1984, 1989
Araştırma Alanları
Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Din Psikolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1996, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1984, 1989
Kayıt Yok
Fransızca, KPDS, 76, Güz, 1998
Fransızca, KPDS, 74, Bahar, 1998
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi
[UAK] İlahiyat Din Psikolojisi Din Psikolojisi
2021-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2013-2019, Profesör, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat, Türkiye
2008-2013, Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat, Türkiye
2003-2008, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
1995-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
2021-2024, Enstitü Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-2023, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2012-2017, Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2009-, Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2004-2009, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Esma Düzce, Yüksek Lisans, Ezana Yönelik Tutumlar (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Rümeysa Ergin, Doktora, Dini, Mistik ve Din Dışı Ruhsal Tecrübeler: Fenomenolojik Bir Yaklaşım, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ali Baltacı, Doktora, Deistik İnanca Sahip Yetişkin Bireyler Üzerine Psikososyal Bir Çözümleme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Amine Nuriye Çıtırık, Doktora, Aile ve dini rehberlik büroları bağlamında ailelerin karşılaştığı dini-manevi sorunlar (Ankara ili örneği), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Selma Tonoğlu, Yüksek Lisans, 7. ve 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUA DAVRANIŞI VE ALLAH TASAVVURU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: İSTANBUL-ÜMRANİYE ÖRNEĞİ, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
İremnur Ersoy, Yüksek Lisans, İleri Yetişkinlerdeki (65 Yaş Üstü Bireylerdeki) Tanrı Tasavvuru ve Dua Algısına Psikolojik Bir Bakış (Mardin Örneklemi), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdülhalim Kazan, Yüksek Lisans, Musibet inanç ilikisi: İstanbul Fatih'te yaşayan Suriyeliler örneği, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Adnan Kalkan, Yüksek Lisans, Öğretmenlerde evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Adana ili örneği, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Süleyman Doğanay, Doktora, Psikolojik açıdan hayatın zorlukları karşısında dini inanç ve sabır: Nitel bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yusuf Emre, Doktora, Üniversite öğrencilerinde mizah anlayışı ve dindarlık: Çukurova Üniversitesi örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Pınar Akman, Yüksek Lisans, İngilizce dersinin beyin temelli öğrenme kuramına göre işlenmesinin akademik başarı ve duygusal zekâ üzerindeki etkililiğinin incelenmesi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Derya Gülfil, Doktora, Psikolojik açıdan ateizm: Nitel bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Sevil Tuncer, Yüksek Lisans, Batı'da ve Türkiye'deki dinî gelişim modellerinin kuram ve yöntem açısından karşılaştırılması, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Selma Öveç, Yüksek Lisans, Didem Madak'ta dinsel hayat, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ethem Sarı, Yüksek Lisans, Şehit ailelerinin yas, duygulanım şiddeti sosyal bozulma ve PTSB düzeyleri ile sosyo- demografik değişkenler arasındaki ilişkininin incelenmesi: Tarsus örneği, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Büşra Şeftalici, Yüksek Lisans, Lise son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı ve maneviyat Şanlıurfa-Viranşehir örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gizem Pasin, Yüksek Lisans, Sosyal psikolojik açıdan toplumsal cinsiyet ve atasözleri: Erkek egemen cinsiyetçiliğin Türk atasözlerine yansıması, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Mehmet Özcan, Doktora, Değişim ve süreklilik bakımından Balkan İslamı: Aliya İzzetbegoviç üzerine bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Şule Yıldırım, Yüksek Lisans, Ortaöğretim öğrencilerinde kişisel sorumluluk ve ruh sağlığı düzeyleri arasındaki ilişki: Adana Çukurova ilçesi örneği, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Esra Çerkezoğlu, Yüksek Lisans, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun şiirlerinde din ve dindarlık, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Yusuf Emre, Yüksek Lisans, Değişen dünyada değer yönelimleri ve dindarlık: KKTC örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Süleyman Doğanay, Yüksek Lisans, Edebî bir eserde şairin dini yaşaması -Arif Nihat Asya örneği-, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Fatih Dillice, Yüksek Lisans, Küreselleşme sürecinin dinî yaşayış üzerindeki etkisi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Semra Karakaya, Yüksek Lisans, Dindarlık ve kişilik arasındaki ilişki, Allport ve Fromm'un karşılaştırmalı analizi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Elif Batman, Yüksek Lisans, Yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada kader inancının rolü, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
2013-2014, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2013-2014, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2013-2014, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2013-2014, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2013-2014, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, PSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, REHBERLİK, Lisans
2013-2014, DİNDARLIĞIN SOSYOPSİKOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Dindarlık Ölçekleri ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2012-2013, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2012-2013, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2012-2013, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2012-2013, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2012-2013, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, PSİKOLOJİ, Lisans
2012-2013, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, REHBERLİK, Lisans
2012-2013, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, DİNDARLIĞIN SOSYOPSİKOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2012-2013, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2012-2013, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Dini Bilimlerde Anlama ve Yorumlama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Dindarlık Ölçekleri ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2011-2012, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2011-2012, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2011-2012, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2011-2012, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2011-2012, PSİKOLOJİ, Lisans
2011-2012, REHBERLİK, Lisans
2011-2012, Dini Bilimlerde Anlama ve Yorumlama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2011-2012, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2010-2011, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2010-2011, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2010-2011, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2010-2011, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2010-2011, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2010-2011, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2010-2011, PSİKOLOJİ, Lisans
2010-2011, REHBERLİK, Lisans
2010-2011, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2009-2010, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2009-2010, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2009-2010, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2009-2010, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2009-2010, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2009-2010, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2009-2010, PSİKOLOJİ, Lisans
2009-2010, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2009-2010, REHBERLİK, Lisans
2009-2010, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2008-2009, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2008-2009, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2008-2009, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2008-2009, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2008-2009, DİN VE KÜLTÜR, Yüksek Lisans
2008-2009, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2008-2009, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2008-2009, REHBERLİK, Lisans
2008-2009, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2008-2009, PSİKOLOJİ, Lisans
2007-2008, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2007-2008, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2007-2008, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2007-2008, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2007-2008, PSİKOLOJİ, Lisans
2007-2008, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2007-2008, REHBERLİK, Lisans
2007-2008, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2006-2007, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2006-2007, REHBERLİK, Lisans
2006-2007, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2006-2007, DİN VE KÜLTÜR, Yüksek Lisans
2005-2006, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2005-2006, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2004-2005, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2004-2005, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2003-2004, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2003-2004, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Modern Dönemde Aile ve Problemleri (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2023-2023
Kahramanmaraş Depreminden (2023) Etkilenen İllerde Ortaya Çıkan Dini Temelli Problemler ve Çözüm Arayışları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Psikoloji Okumaları: Doğu Batı arasında İnsan (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2020-2022
Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din ve Kadın (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Yapıcı, A. (2024) "İsmet Özel'de Dinsel Değişime Psikolojik Yaklaşımlar: Sabit Kişilik, Değişen Kimlik", Hece, 27 (325) pp. 367-387  
Yapıcı, A. (2022) "Dini Kimliklerin Oluşumu ve Dini Gruplar Arası İlişkiler: Biz ve Onların Bilişsel ve Duygusal Temelleri", Sosyoloji Divanı, 10 (19)  
Yapıcı, A., Kayıklık, H. (2022) "Inshirah/Emotional Relief in Dealing with Anxiety: A Proposal for A Theoretical Model", Cukurova Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi, (0) pp. 38-53 DOI  
Yapıcı, A. (2020) "Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları", İlahiyat Akademi, 12 (2) pp. 1-44 Link  
Ceylan, İ., Yapıcı, A. (2020) "Dehşet Yönetimi Kuramı ve Dinî Dünya Görüşü Bağlamında Ölüm Korkusuyla Başa Çıkma: Ankara Terör Saldırıları Üzerine Nitel Bir Araştırma", Turkish Studies-Comparative Religious Studies, 15 (4) pp. 643-666 [TR Dizin] Link DOI   
Kayıklık, H., Yapıcı, A., Asar, Ç. (2020) "Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Yalova Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (36) pp. 375-405 [TR Dizin] Link DOI   
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Sivik, S., Yılmaz, C. (2020) "Halk Eğitim Merkezlerindeki Derslerde “Öğrenen Kontrolü Stratejisinin” Kullanımı -Kahramanmaraş İli Örneği-", Journal of Turkish Studies, 15 (2) pp. 1557-1570 [TR Dizin] Link DOI  
YAPICI, A. (2020) "Halk Eğitim Merkezlerindeki Derslerde "Öğrenen Kontrolü Stratejisinin" Kullanımı-Kahramanmaraş İli Örneği-", Turkish Studies, 15 (2) pp. 1557-1570  
Akman, P., Yapıcı, A., Elçi, A.C., Demirogları, B., Kutlu, M.O., Tuncel, F. (2020) "Foreign language anxiety of adolescent students", African Educational Research Journal, 8 (2) pp. 164-169 Link DOI  
Akman, P., Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Demirogları, G., Tuncel, F. (2020) "The effect of English teaching on academic achievement based on brain based learning theory (BBL)", African Educational Research Journal, 8 (2) pp. 158-163 Link DOI  
Yapıcı, A. (2019) "Dini Duygunun İstismarı", Diyanet Aylık Dergi, (0)  
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Yılmaz, C. (2019) "Devlet ve Özel Üniversite Hukuk Fakültelerindeki Derslerde ”Öğrenen Kontrolü Stratejisnin” Kullanımı", Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2) pp. 89-102 Link  
Yapıcı, A., Emre, Y. (2019) "Mizah Anlayışı İle Dindarlığın Farklı Görüntüleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma", Bilimname, 40 (4) pp. 105-135 [ESCI] Link   
Yapıcı, A., Doğanay, S. (2019) "Dini Başa Çıkma ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma", Bilimname, 40 (4) pp. 105-135   
Yapıcı, A. (2018) "EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTEDİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?", Turkish Studies, 13 (2) pp. 79-106 Link DOI   
Yapıcı, A. (2018) "ÇATIŞMACI SÖYLEMİN DİNÎ TEFEKKÜRE ETKİSİ", Diyanet ilmi Dergi, 54 (4) pp. 117-146   
Korkmaz, Ş., Yürük, T., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2017) "Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 1-10  
Korkmaz, Ş., Yürük, T., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2017) "Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 1-10 Link  
Yapıcı, A., Ölçek, F. (2017) "Önyargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi Dini-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik", Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi Resmi Dergisi-İlahiyat Akademi, (6) pp. 15-22  
Yapıcı, A. (2016) "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi Bir Model denemesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) pp. 83-113   
Özcan, Y., Yapıcı, A. (2016) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Ç Ü İlahiyat Fakültesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 113-142 [TR Dizin]   
Yapıcı, A. (2016) "Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar Ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri", Dini Araştırmalar, (0) pp. 131-161 [TR Dizin] Link   
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Korkmaz, Ş. (2016) "The Secondary School Students Perspectives on Values Adana Sample from Turkey", Journal of Education & Social Policy, 3 (2) pp. 123-127  
Yurteri, F.I.B., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2016) "A Value Model for Depressive Symptoms andHopelessness Among University Students in Turkey", KUYEB, 16 (4) pp. 1397-1418 [SSCI]   
Yapıcı, A., Emre, Y. (2015) "Türkiye Göçmeni ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği", Dini Araştırmalar, 18 (47) pp. 9-35 [TR Dizin] Link  
Emre, Y., Yapıcı, A. (2015) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri", Journal of Turkish Studies, 10 (0) pp. 329-329 Link DOI  
Yapıcı, A., Tuğrul, Y. (2015) "Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15 (1) pp. 1-18   
Asim, Y., F, B.I. (2014) "Depression Severity And Hopelessness Among Turkish University Students According To Various Aspects Of Religiosity", Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie, 36 (0) pp. 53-69 [SSCI]  
Asım, Y., F, B.I. (2014) "Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity", ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, 36 (1) pp. 58-69 [SSCI]  
Yapıcı, A. (2012) "Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması Bir Meta Analiz Denemesi", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 1-34 [TR Dizin]  
Yapıcı, A. (2012) "Geleneksellik ve Modernlik Arasına Sıkışan Gençlerde Din ve Dünyevileşme", Din ve Hayat, 5 (25) pp. 46-50  
Yapıcı, A. (2012) "Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat Meta Analitik Bir Değerlendirme", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 1-40 Link  
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yurteri, F.I.B. (2012) "Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri", ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42) pp. 129-151 [TR Dizin] Link   
Yapıcı, A. (2011) "Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (22) pp. 181-208 [TR Dizin]   
Yapıcı, A. (2011) "Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2) pp. 25-61 Link  
Yapıcı, A. (2009) "Küreselleşme ve Değerler Krizi", DEM Dergİ, (0)  
Yapıcı, A. (2009) "Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2) pp. 1-37 Link  
Yapıcı, A. (2009) "İçimizdeki Öteki Kimlik ev Din Kıskacında Sünni Alevi İlişkileri", DEM Dergi, 2 (6) pp. 52-59  
Yapıcı, A. (2008) "Kadın Dindarlığı Algısal Bir Yanılgı mı Yoksa Gerçeklik mi", Diyanet Dergisi, 207 (0) pp. 19-23  
Yapıcı, A. (2007) "Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo Psikolojik Bir İnceleme", İslami Araştırmalar, 20 (0) p. 120 Link  
Yapıcı, A. (2007) "Geleneksellik ile Modernlik Arasına Sıkışan Din Anlayışları ve Dindarlık", DEM DERGİ, 1 (2) pp. 24-29  
Yapıcı, A. (2006) "Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1) p. 199 [TR Dizin] Link  
Salih, Z.Z., Asım, Y. (2006) "İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (11) p. 200 Link  
Yapıcı, A., Kayıklık, H. (2005) "Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) p. 450 Link   
Yapıcı, A. (2005) "Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan Sorunlar", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) p. 198 Link  
Hasan, K., Asım, Y. (2005) "Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1) pp. 5-38 [TR Dizin] Link  
Yapıcı, A. (2004) "Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo Psikolojik Bir Bakış Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (7) p. 272 Link  
Yapıcı, A. (2004) "Alevî ve Sünnî Grupların Birbirlerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Faktörler Üzerine Sosyo Psikolojik Bir Değerlendirme", tabula rasa, 4 (10) pp. 157-181  
Yapıcı, A., Zengin, Z.S. (2004) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4) p. 256 [TR Dizin] Link  
Yapıcı, A. (2004) "Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem Ölçek mi Olguyu Olgu mu Ölçeği Oluşturmakta", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1) p. 312 Link  
Yapıcı, A., Kayıklık, H. (2004) "Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9) p. 283 Link  
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2003) "Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme", Dini Araştırmalar, 6 (17) pp. 117-138  
Yapıcı, A. (2003) "Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1) p. 341 Link  
Yapıcı, A., Zengin, Z.S. (2003) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 65-127 [TR Dizin] Link  
Asım, Y., Kadir, A. (2002) "Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler", Dini Araştırmalar, 5 (14) p. 216  
Yapıcı, A. (2002) "Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2) p. 240 [TR Dizin] Link  
Yapıcı, A. (2021) "Dini ve Manevi Değerlerin Evlilikte Uyum ve Doyumla İlişkisi Üzerine Düşünceler", Uluslararası Aile ve Değerler Sempozyumu = International Family and Values Symposium , (pp. 540-550), Manas, Kırgızistan, (Aralık 2021
Yapıcı, A. (2019) "Türk-İslam Medeniyeti Perspektifinden Mustafa Asım Köksal:Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti ve Dünya Görüşü", II. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü kongresi , (pp. 11-19), Kayseri, Türkiye, (Aralık 2019
Yıldırım, A.M., Yapıcı, A. (2019) "Hakasların Dini İnanışlarına Genel Bir Bakış", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2019) "Güdü ve Muhteva Bakımından İstismarı", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2019) "Müfredat ve Program Açısından İlahiyat Fakültelerinin Yapılanması ve Geleceği Meselesi", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019
Yıldırım, A.M., Yapıcı, A. (2019) "Göbeklitepe ve Dinler Tarihindeki Yeri", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yılmaz, C., Zereyalp, S.A. (2019) "Devlet ve Özel Üniversitelerin Hazırlık Sınıfındaki Öğrencilerin Kullandıkları Ders Çalışma, Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri.", 4 th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress , (pp. 1706-1715), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2019
Akman, P., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2019) "İngilizce Dersinin Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Göre İşlenmesinin Akademik Başarı ve Duygusal zeka üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi", EJERCONGRESS 2019 Bildiri Kitabı , (pp. 19992008), Ankara, Türkiye, (Ekim 2019
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2018) "Ölüm Düşüncesi Karşısında İnsan ve Dini İnanç", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018
Yıldırım, M., Yapıcı, A. (2018) "Dinlerde Güvenlik Algısı Üzerine Kavramsal Bir Analiz", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2018) "Modern Dünyada İnançsızlığa Psikolojik Bir Yaklaşım", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018
Yıldırım, M., Yapıcı, A. (2018) "Geleneksel Türk Dini İnancında Tabiat Hiyerofanilerinin Fenomenolojik Tahlili", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018
Yapıcı, A. (2017) "Problem of reconstruction of Turkish-Islamic Civilization", ICSSER , (Ekim 2017
Yapıcı, A. (2017) "Dini metinlerin yorum ve aşırı yorumu bağlamında barış ve şiddet ikilem", INTE , (Kasım 2017
Yapıcı, A. (2017) "Program ve Müfredat Açısından İlahiyat Fakültelerinin Yapılanması ve Geleceği Meselesi.", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi , (Kasım 2017
Yapıcı, A., Doğan, A. (2017) "DKAB ve İlahiyat Öğretmenlerine Göre İlahiyat Fakültelerinde Değişim ve Süreklilik", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Yapıcı, A. (2017) "Islamofobia in the sontext of prejudice and discrimination: A social psychological analysis: Ön yargı ve ayrımcılık bağlamında İslamofobi: Spsyal Pskolojil Bir değerlendirme", İslam Fobiniz Olmasın , (pp. 33-50), (Aralık 2017
Yapıcı, A. (2016) "Din ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Değişen Kadın Algıları Bir Tipoloji Denemesi", International Science and Technology Conference , (pp. 301-307), (Kasım 2016
Yapıcı, A., Özcan, M. (2016) "ALİYA İZZETBEGOVİÇ İN EĞİTİM ANLAYIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", International Science and Technology Conference , (pp. 90-91), (Kasım 2016
Yapıcı, A., Özbolat, A. (2016) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre Yüksek Din Eğitiminden Toplumun Beklentileri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", III. Imternational Eurasian Educational Research Congress , (pp. 235-236), (Ekim 2016
Yapıcı, A. (2016) "Müslüman Türk Kültürüme Göre Çocuklarda İnanç gelişimi Bir Model Denemesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi , (pp. 15-16), (Mart 2016
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Korkmaz, Ş. (2016) "Education Faculty Students Views on Values Çukurova University Sample", 14 th Imternational Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education n , (pp. 78), (Mayıs 2016
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Şahin, Ç.Ç. (2016) "Primary and Secondary School Teachers viewson Professional Ethics A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 43), (Mayıs 2016
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Yapıcı, A. (2016) "Evaluation of Secondary School Students About Teachers Behaviors on Values and Education for Sustainable Development Sample of ADANA", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 44), (Mayıs 2016
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Korkmaz, Ş. (2016) "Teachers Views on Values A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 52), (Mayıs 2016
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yurteri, F.I.B. (2015) "Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı", II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu , (pp. 949-967), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2015
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Yapıcı, A. (2015) "The Secondary School Students Perspectives on Values", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (Mayıs 2015
Asım, Y., F, B.I., Oğuz, K.M. (2013) "The relationship between Schwartz value categories depression and hopelessness among Turkish college students", The 13th Eurepean Congress of Psychology , Stockholm, İsveç, (Temmuz 2013
Asım, Y., F, B.I., Oğuz, K.M. (2013) "The relationship between Schwartz value categories smoking and alchol use among Turkish college Students", The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm , Stockholm, İsveç, (Temmuz 2013
Yapıcı, A. (2021) "Ruh Sağlığı ve Din: Psikososyal Uyum ve Dindarlık", Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi  
Yapıcı, A. (2016) "Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın", İstanbul/Türkiye : Çamlıca Kitabevi  
Yapıcı, A. (2013) "Kimlik Bilinç veToplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
Yapıcı, A. (2007) "Ruh sağlığı ve Din Psiko sosyal Uyum ve Dindarlık", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
Yapıcı, A. (2004) "Din Kimlik ve Önyargı Biz ve Onlar", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
Yapıcı, A. (1997) "İslamda Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü", İstanbul/Türkiye : Beyan Yayınları  
Yapıcı, A. (2023) "İslamofobinin Tarihsel Gelişim Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Çözümleme", Kitap: Biz ve Öteki: Multidisipliner Bir çalışma, İstanbul/Türkiye : Kitap Dünyası  
Yapıcı, A. (2023) "Psikososyal Boyutlarıyla Gençlik Dönemi ve Ebeveynlerin Gençlerle İlişkisi", Kitap: Baba Okulu, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Yapıcı, A. (2023) "Dini Duyguların İstismarı", Kitap: 15 Temmuz Diriliş Destanı, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Yapıcı, A. (2022) "Kamusal Alan Olarak Yeni Medyada Din: Dijital Etkileşim Sürecinde Dönüşen Dindarlıklar", Kitap: Yeni Medya Toplum ve Kamusal Alan, Ankara/Türkiye : Ütopya Yayınları  
Yapıcı, A. (2022) "İslamofobinin Tarihsel Gelişim Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Çözümleme", Kitap: Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık, Ankara/Türkiye : ASBÜ yayınları  
Yapıcı, A. (2022) "Hilalin Gölgesinde Yıldız Toplamak İsteyen Şair: Mehmet Akif Ersoy", Kitap: Çağını Aşan Ses: Mehmet Akif Ersoy, Kilis/Türkiye : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayınları  
Yapıcı, A. (2021) "Türk-İslam Medeniyeti Perspektifinden Mustafa Asım Köksal: Şahsiyeti ve Dünya Görüşü", Kitap: Mustafa Asım Köksal ve İlmi Kişiliği, Bursa/Türkiye : Emin Yayınevi  
Yapıcı, A. (2021) "OLAĞANDIŞI DÖNEMLERİN PSİKOLOJİSİ: DUYARSIZLAŞMA-HASSASLAŞMA KISKACINDA YENİ", Kitap: OLAĞANDIŞI DÖNEMLERDE AHLAK VE VİCDAN EKSENİNDE DEĞİŞİM, SÜREKLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, Konya/Türkiye : TİMAV YAYINLARI- SEBAT OFSET MATBAACILIK  
Yapıcı, A. (2021) "Kutsal Zamanlarda Yükselen Duygular: Ramazan Ayında Yardımlaşma ve Dayanışma", Kitap: Şifa Ayı Ramazan, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Yapıcı, A., Şahin, Z.A. (2021) "The Secular vs The Religious: Fields of Tension in the Modernization Process of Turkey", Kitap: Sociology of Religion in Turkey, İstanbul/Türkiye : Çamlıca  
Yapıcı, A. (2021) "DEĞİŞİM VE SÜREKLİLİK BAĞLAMINDA GÖÇMENLERDE DİN VE DİNDARLIK", Kitap: 2023'e Doğru Türk Eğitimine İlişkin Görüş ve Öneriler Cilt 1: Din ve Değerler, Ankara/Türkiye : Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları  
Yapıcı, A. (2021) "ALGIDAN YAŞAYIŞA GÜNÜMÜZ TÜRK GENÇLİĞİNDE DİN VE İNANÇ", Kitap: 2023'e Doğru Türk Eğitimine İlişkin Görüş ve Öneriler 1 Cilt: Din ve Değerler Eğitimi, Ankara/Türkiye : Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Yayınları  
Yapıcı, A., Şahin, Z.A. (2021) "Changes And Continuity of Gender Perceptions Among Young Turkish Adults", Kitap: Sociology of Religion in Turkey, İstanbul/Türkiye : Çamlıca  
Yapıcı, A. (2020) "Kovid 19 Küresel Salgınına Dini ve Din Dışı Yüklemeler: Tanrı'nın Gazabı mı, İnsanın Suçu mu?", Kitap: Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar, Ankara/Türkiye : Eskiyeni  
Yapıcı, A. (2020) "Önyargı ve Ayrımcılık Kıskacında Birlikte Yaşamanın İmkanı", Kitap: Birlikte Yaşamanın İmkanı, Ankara/Türkiye : Otto  
Yapıcı, A. (2020) "Zor Zamanlarda Dindarlık ve Maneviyatın Ruh Sağlığıyla İlişkisi", Kitap: Salgın Zamanlarında Manevi Destek, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı  
Yapıcı, A. (2020) "Farklı Dinî Kimlikler Arası Ön Yargı Ve Ayrımcılık: Sahihlik İddiaları Ve Dışlayıcı Söylemlerin Psikolojik Temelleri", Kitap: Partikülarizm ve Eleştiri, Ankara/Türkiye : Nobel Kitabevi  
Yapıcı, A. (2019) "FETÖ’xxcü Kimliğin Oluşum Süreci ve FETÖ ile Mücadele: Sosyal Psikolojik Bir Çözümleme", Kitap: Ak Parti ve Yükselen Türkiye, Türkiye : Kadim  
Yapıcı, A. (2019) "Tarsus’xxa Ait Edebi-Folklorik Ürünlerde İslami Motifler: İnanç ve Kimlik Gelişimi Açısından Bir Analiz", Kitap: Kültür ve Din, Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
Yapıcı, A. (2018) "Küreselleşen Dünyada gençlik ve Gençlerde Dini Hayat", Kitap: Peygamberimiz ve Gençlik, Ankara/Türkiye : Diyanet işleri Başkanlığı  
Yapıcı, A. (2018) "Zihniyet ve Bilim: Noktayı Nazara Göre Değişen Manzara Algısı", Kitap: Zihniyet ve Din: Disiplinler Arası Zihniyet Çözümlemesi, Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi  
Yapıcı, A. (2018) "Değerler ve Dindarlık Algısında Değişim ve Süreklilik", Kitap: Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Yapıcı, A., Kalgı, M.E. (2017) "Dini gruplara mensubiyeti Etkileyen Sosyo Psikolojik Faktörler: Şanlıurfa Selefileri Örneği", Kitap: Dini Gruplar Siyaset ve Bürokrasi, Türkiye : Emin Yayınları  
Yapıcı, A. (2017) "Postmodern Dönemde Din Kimlik ve Anlam Problemi", Kitap: Dinin Kaderi, Ankara/Türkiye : Elis Yayınları  
Yapıcı, A., Koçak, A. (2017) "Türkiye’de Ruh Sağlığı, Maneviyat ve Dindarlık: Meta Analitik Bir Değerlendirme", Kitap: Din Değerler ve Sağlık, İstanbul/Türkiye : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları  
Yapıcı, A. (2017) "Buruşuk Nefisten Ütüsüz Ruha: Didem Madak’xxta Değişimin İzini Sürmek.", Kitap: Arayış Değişim ve Din, Adana/Türkiye : Karahan  
Yapıcı, A., Yörük, T. (2016) "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının İncelenmesi", Kitap: Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Ankara : PEGEM AKADEMİ  
Yapıcı, A. (2016) "Dini Grup Kimliği: Kimlik ve Dini Aidiyet", Kitap: Kimlik ve Din, Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi  
Yapıcı, A. (2015) "Religious Life of Turkish Youth in the Process of Modernization and Secularization", Kitap: Psychology of Religion in Turkey, Leiden/Hollanda : Brill  
Yapıcı, A. (2015) "Din Psikolojisi", Kitap: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Ankara/Türkiye : Akçağ  
Yapıcı, A. (2015) "Biz ve Onlar: İç ve Dış Grupların Oluşumunu Besleyen Faktörler ve Aidiyet Psikolojisi", Kitap: Kur an ve Toplumsal Bütünleşme Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, Bursa/Türkiye : Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurav Tatınları  
Yapıcı, A. (2015) "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi: Bir Model denemesi", Kitap: Çocuklarımız ve Biz, İstanbul/Türkiye : KASAD-D Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği  
Asım, Y., Tuğrul, Y. (2014) "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının İncelenmesi", Kitap: Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Yapıcı, A. (2011) "Ruh Sağlığı ve Din", Kitap: Din Psikolojisi Bireysel Dindarlık Üzerine, Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
ASIM, Y. (2006) "Algısal Açıdan Müslüman Kimliği ve Dindarlık", Kitap: Dindarlığın Sosyo Psikolojisi, Adana/Türkiye : Karahan Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) SOCIOLOGY OF RELIGION IN TURKEY, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Zihniyet ve Din, 2018, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat fakültesi dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Ruh sağlığı ve Din Psiko sosyal Uyum ve Dindarlık
11 0 0 48 31 17 20 0 127
2
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
4 0 0 25 7 9 4 0 49
3
Din Kimlik ve Önyargı Biz ve Onlar
1 0 0 17 4 6 10 0 38
4
Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2 0 0 13 5 6 7 0 33
5
Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri
ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
1 0 0 19 4 5 1 0 30
6
Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi Çukurova Üniversitesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 14 7 5 4 0 30
7
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 10 3 8 5 0 27
8
Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması Bir Meta Analiz Denemesi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 13 6 1 4 0 25
9
Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 9 3 2 4 0 18
10
Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat Meta Analitik Bir Değerlendirme
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 7 2 2 5 0 17
11
İslamda Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü
0 0 0 4 3 3 5 0 15
12
Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar Ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri
Dini Araştırmalar
0 0 0 7 5 2 1 0 15
13
Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları
İlahiyat Akademi
0 0 0 7 4 0 2 0 13
14
Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın
0 0 0 6 3 2 1 0 12
15
Kimlik Bilinç veToplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın
0 0 0 2 4 1 4 0 11
16
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri
Journal of Turkish Studies
1 0 0 6 1 2 1 0 11
17
EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTEDİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?
Turkish Studies
0 0 0 4 1 2 4 0 11
18
Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar
2 0 0 5 2 1 1 0 11
19
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Ç Ü İlahiyat Fakültesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 2 0 2 0 10
20
Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 5 0 2 3 0 10
21
Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi Bir Model denemesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 5 2 0 10
22
Din Değerler ve Sağlık
0 0 0 6 2 2 0 0 10
23
Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
1 0 0 4 2 1 1 0 9
24
Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo Psikolojik Bir İnceleme
İslami Araştırmalar
1 0 0 3 1 0 4 0 9
25
Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri Çukurova Üniversitesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 6 1 1 1 0 9
26
Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme
Dini Araştırmalar
1 0 0 6 0 1 1 0 9
27
Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 3 2 0 4 0 9
28
Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo Psikolojik Bir Bakış Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
1 0 0 3 2 1 1 0 8
29
Önyargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi Dini-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik
Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi Resmi Dergisi-İlahiyat Akademi
0 0 0 1 4 1 2 0 8
30
İçimizdeki Öteki Kimlik ev Din Kıskacında Sünni Alevi İlişkileri
DEM Dergi
1 0 0 5 0 0 2 0 8
31
Dindarlığın Sosyo Psikolojisi
0 0 0 0 3 2 2 0 7
32
Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 3 1 0 7
33
Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler
Dini Araştırmalar
0 0 0 3 3 1 0 0 7
34
A Value Model for Depressive Symptoms andHopelessness Among University Students in Turkey
KUYEB
4 0 0 2 0 0 0 0 6
35
Dini Başa Çıkma ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma
Bilimname
2 0 0 1 1 1 1 0 6
36
Kimlik ve Din
0 0 0 3 1 0 2 0 6
37
Geleneksellik ile Modernlik Arasına Sıkışan Din Anlayışları ve Dindarlık
DEM DERGİ
0 0 0 3 0 2 1 0 6
38
Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem Ölçek mi Olguyu Olgu mu Ölçeği Oluşturmakta
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 1 0 2 0 5
39
Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 4 1 0 0 0 5
40
Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity
ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE
3 0 0 2 0 0 0 0 5
41
Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan Sorunlar
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 2 2 0 1 0 5
42
Depression Severity And Hopelessness Among Turkish University Students According To Various Aspects Of Religiosity
Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie
3 0 0 1 0 0 0 0 4
43
Peygamberimiz ve Gençlik
0 0 0 2 0 1 0 0 3
44
Dinin Kaderi
0 0 0 2 0 0 1 0 3
45
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 2 0 3
46
Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi Çukurova Üniversitesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 1 0 0 1 0 3
47
Foreign language anxiety of adolescent students
African Educational Research Journal
0 0 0 2 0 1 0 0 3
48
Mizah Anlayışı İle Dindarlığın Farklı Görüntüleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Bilimname
0 0 0 1 0 0 2 0 3
49
İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
50
ÇATIŞMACI SÖYLEMİN DİNÎ TEFEKKÜRE ETKİSİ
Diyanet ilmi Dergi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
51
Geleneksellik ve Modernlik Arasına Sıkışan Gençlerde Din ve Dünyevileşme
Din ve Hayat
0 0 0 0 1 0 1 0 2
52
Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
53
Kadın Dindarlığı Algısal Bir Yanılgı mı Yoksa Gerçeklik mi
Diyanet Dergisi
0 0 0 2 0 0 0 0 2
54
Küreselleşme ve Değerler Krizi
DEM Dergİ
0 0 0 1 0 1 0 0 2
55
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
56
Kur an ve Toplumsal Bütünleşme Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler
0 0 0 0 0 1 0 0 1
57
Partikülarizm ve Eleştiri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
58
Türkiye Göçmeni ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği
Dini Araştırmalar
0 0 0 0 1 0 0 0 1
59
Zihniyet ve Din: Disiplinler Arası Zihniyet Çözümlemesi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
60
Psychology of Religion in Turkey
0 0 0 1 0 0 0 0 1
61
Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2022) "2022 İKSAD BİLİM ÖDÜLÜ" İKSAD
(2018) "Sosyal Bilimler Alanında En İyi Bildiri" KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
(2017) "Üstün Hizmet" Türk Din Psikolojisi Derneği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mahmut Oğuz Kutlu
Çukurova Üniversitesi
2012 - 2020 17
Ahmet Münir Yıldırım
Çukurova Üniversitesi
2003 - 2019 9
Şadiye Korkmaz
-
2016 - 2017 7
Yapıcı Asım
-
2002 - 2014 7
Hasan Kayıklık
Çukurova Üniversitesi
2004 - 2022 4
Yusuf Emre
Şırnak Üniversitesi
2015 - 2019 3
Fatma Işıl Bilican Yurteri
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2012 - 2016 3
Ceylan Yılmaz
Siirt Üniversitesi
2019 - 2020 3
Bilican Işıl F
-
2013 - 2014 3
Pınar Akman
-
2019 - 2020 3
Zuhal Ağılkaya Şahin
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2021 2
Zeki Salih Zengin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2003 - 2004 2
Filiz Tuncel
-
2020 2
Kutlu M Oğuz
-
2013 2
Yürük Tuğrul
-
2014 - 2015 2
Abdullah Özbolat
Çukurova Üniversitesi
2016 1
Tugrul Yürük
Çukurova Üniversitesi
2017 1
Mehmet Özcan
Gazi Üniversitesi
2016 1
Ali Koçak
Şırnak Üniversitesi
2017 1
Yusuf Özcan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2016 1
Feyza Ölçek
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2017 1
Sezer Alper Zereyalp
Çukurova Üniversitesi
2019 1
Gürcan Demirogları
Çağ Üniversitesi
2020 1
Ahmet Doğan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2017 1
Abdullah Cemil Elçi
-
2020 1
Albayrak Kadir
-
2002 1
Bilican Isıl F
-
2014 1
Burcu Demirogları
-
2020 1
Çiğdem Asar
-
2020 1
Çiğdem Çelik Şahin
-
2016 1
İsa Ceylan
-
2020 1
Kayıklık Hasan
-
2005 1
Mehmet Emin Kalgı
-
2017 1
Sevim Sivik
-
2020 1
Süleyman Doğanay
-
2019 1
Şadie Korkmaz
-
2015 1
Tuğrul Yörük
-
2016 1
Tuğrul Yürük
-
2017 1
Yapıcı. Asım
-
2013 1
Yapici Asim
-
2014 1
Zengin Zeki Salih
-
2006 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
148.
78682 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
34.
4819 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
7.
97 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4819
YÖKSİS Bilim Alanı Din Psikolojisi 97
Anahtar Kelimeler Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 220 340 240 190 164 270 350 160 120 15
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 251 . 174 . 311 . 352 . 381 . 261 . 276 . 458 . 467 . 148 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 54 . 31 . 81 . 96 . 119 . 46 . 35 . 136 . 156 . 34 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 2 . 1 . 3 . 8 . 6 . 6 . 1 . 10 . 24 . 7 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 2 . 1 . 3 . 5 . 3 . 4 . 1 . 7 . 22 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 8 16 12 9 9 10 8 5 3 1
Toplam Makale 3 5 3 2 4 6 0 2 0 1
Toplam Kitap 4 3 4 3 2 4 7 3 3 0
Toplam Bildiri 1 8 5 4 3 0 1 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 3 2 2 3 3 0 2 0 0
Makale (Ulusal) 2 1 1 0 1 3 0 0 0 1
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 4 2 4 3 2 4 6 3 3 0
Bildiri (Uluslararası) 1 8 5 4 3 0 1 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0