img

Prof. Dr. Asım YAPICI

  • İslami İlimler Fakültesi
  • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
  • Din Psikolojisi Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1996, 2002
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1996, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1993, 1996
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1984, 1989
Yabancı Dil
Fransızca, KPDS, 76, Güz, 1998
Fransızca, KPDS, 74, Bahar, 1998
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi
[UAK] İlahiyat Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi
Akademik Ünvanlar
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2013-2019, Profesör, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat, Türkiye
2008-2013, Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat, Türkiye
2003-2008, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
1995-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2012-2017, Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2009-, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2009-, Bölüm Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
2004-2009, Anabilim Dalı Başkanı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ali Baltacı, Doktora, Deistik İnanca Sahip Yetişkin Bireyler Üzerine Psikososyal Bir Çözümleme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Canan Karataş, Yüksek Lisans, BOŞANMA SÜRECİ VE DİN: NİTEL BİR ARAŞTIRMA, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Abdülhalim Kazan, Yüksek Lisans, MUSİBET İNANÇ İLİKİSİ: İSTANBUL FATİH'TE YAŞAYAN SURİYELİLER ÖRNEĞİ, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Adnan Kalkan, Yüksek Lisans, Öğretmenlerde evlilik doyumu ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki: Adana ili örneği, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yusuf Emre, Doktora, Üniversite öğrencilerinde mizah anlayışı ve dindarlık: Çukurova Üniversitesi örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Süleyman Doğanay, Doktora, Psikolojik açıdan hayatın zorlukları karşısında dini inanç ve sabır: Nitel bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Selma Öveç, Yüksek Lisans, Didem Madak'ta dinsel hayat, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ethem Sarı, Yüksek Lisans, Şehit ailelerinin yas, duygulanım şiddeti sosyal bozulma ve PTSB düzeyleri ile sosyo- demografik değ, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Sevil Tuncer, Yüksek Lisans, Batı'da ve Türkiye'deki dinî gelişim modellerinin kuram ve yöntem açısından karşılaştırılması, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Derya Gülfil, Doktora, Psikolojik açıdan ateizm: Nitel bir araştırma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Pınar Akman, Yüksek Lisans, İngilizce dersinin beyin temelli öğrenme kuramına göre işlenmesinin akademik başarı ve duygusal zekâ, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mehmet Özcan, Doktora, Değişim ve süreklilik bakımından Balkan İslamı: Aliya İzzetbegoviç üzerine bir çalışma, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Gizem Pasin, Yüksek Lisans, Sosyal psikolojik açıdan toplumsal cinsiyet ve atasözleri: Erkek egemen cinsiyetçiliğin Türk atasözl, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Büşra Şeftalici, Yüksek Lisans, Lise son sınıf öğrencilerinde sınav kaygısı ve maneviyat Şanlıurfa-Viranşehir örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Şule Yıldırım, Yüksek Lisans, Ortaöğretim öğrencilerinde kişisel sorumluluk ve ruh sağlığı düzeyleri arasındaki ilişki: Adana Çuku, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Esra Çerkezoğlu, Yüksek Lisans, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun şiirlerinde din ve dindarlık, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Yusuf Emre, Yüksek Lisans, Değişen dünyada değer yönelimleri ve dindarlık: KKTC örneği, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Fatih Dillice, Yüksek Lisans, Küreselleşme sürecinin dinî yaşayış üzerindeki etkisi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Süleyman Doğanay, Yüksek Lisans, Edebî bir eserde şairin dini yaşaması -Arif Nihat Asya örneği-, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Elif Batman, Yüksek Lisans, Yaşamın zorluklarıyla başa çıkmada kader inancının rolü, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Semra Karakaya, Yüksek Lisans, Dindarlık ve kişilik arasındaki ilişki, Allport ve Fromm'un karşılaştırmalı analizi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2013-2014, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2013-2014, PSİKOLOJİ, Lisans
2013-2014, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2013-2014, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2013-2014, REHBERLİK, Lisans
2013-2014, DİNDARLIĞIN SOSYOPSİKOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Dindarlık Ölçekleri ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2013-2014, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2013-2014, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2013-2014, İSLAM DİNİ ESASLARI, Lisans
2012-2013, İSLAM DİNİ ESASLARI, Lisans
2012-2013, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2012-2013, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2012-2013, Dindarlık Ölçekleri ve Din Bilimlerinde İstatistik Yöntem, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, Dini Bilimlerde Anlama ve Yorumlama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2012-2013, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2012-2013, REHBERLİK, Lisans
2012-2013, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2012-2013, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2012-2013, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2012-2013, PSİKOLOJİ, Lisans
2012-2013, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, DİNDARLIĞIN SOSYOPSİKOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2011-2012, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2011-2012, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2011-2012, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2011-2012, PSİKOLOJİ, Lisans
2011-2012, İSLAM DİNİ ESASLARI, Lisans
2011-2012, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2011-2012, REHBERLİK, Lisans
2011-2012, UZMANLIK ALAN DERSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2011-2012, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2011-2012, Dini Bilimlerde Anlama ve Yorumlama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2011-2012, Dindarlık ve Ruh Sağlığı, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, REHBERLİK, Lisans
2010-2011, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2010-2011, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2010-2011, İSLAM DİNİ ESASLARI, Lisans
2010-2011, PSİKOLOJİ, Lisans
2010-2011, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2010-2011, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2010-2011, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2010-2011, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2010-2011, PSİKOLOJİK AÇIDAN İNANÇ VE İNANÇSIZLIĞIN TARTIŞILMASI, Yüksek Lisans
2010-2011, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2009-2010, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2009-2010, İSLAM DİNİ ESASLARI, Lisans
2009-2010, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2009-2010, DÜNYA PROBLEMLERİ VE DİN, Lisans
2009-2010, REHBERLİK, Lisans
2009-2010, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2009-2010, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2009-2010, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2009-2010, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2009-2010, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ, Lisans
2009-2010, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2009-2010, PSİKOLOJİ, Lisans
2008-2009, DİN VE KÜLTÜR, Lisans
2008-2009, PSİKOLOJİ, Lisans
2008-2009, DİN VE KÜLTÜR, Yüksek Lisans
2008-2009, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2008-2009, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2008-2009, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2008-2009, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2008-2009, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2008-2009, REHBERLİK, Lisans
2008-2009, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2007-2008, BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans
2007-2008, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2007-2008, DİN PSİKOLOJİSİ, Lisans
2007-2008, PSİKOLOJİ, Lisans
2007-2008, İSLAM DÜŞÜNCESİ VE FELSEFESİ, Lisans
2007-2008, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2007-2008, SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN DİN VE DİNDARLIK, Yüksek Lisans
2007-2008, DİNDARLIĞIN ÖLÇÜLMESİ VE DİN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEM, Yüksek Lisans
2007-2008, REHBERLİK, Lisans
2006-2007, İSLAM DÜŞÜNCESİ VE FELSEFESİ, Lisans
2006-2007, REHBERLİK, Lisans
2006-2007, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2006-2007, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2006-2007, DİN VE KÜLTÜR, Yüksek Lisans
2005-2006, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2005-2006, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2005-2006, İSLAM DÜŞÜNCESİ VE FELSEFESİ, Lisans
2004-2005, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2004-2005, İSLAM DÜŞÜNCESİ VE FELSEFESİ, Lisans
2004-2005, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
2003-2004, DİNSEL HAYATIN BOYUTLARI VE PSİKOSOSYAL UYUM, Yüksek Lisans
2003-2004, UZMANLIK ALAN DERSİ, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
A (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Hakemliği , 2015-2015
Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Din ve Kadın (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Yapıcı, A. (2020) "Şüphe ve İnanç Kıskacında Gençlerin Din ve Dindarlık Algıları", İlahiyat Akademi, 12 (2) pp. 1-44 Link
Ceylan, İ., Yapıcı, A. (2020) "Dehşet Yönetimi Kuramı ve Dinî Dünya Görüşü Bağlamında Ölüm Korkusuyla Başa Çıkma: Ankara Terör Saldırıları Üzerine Nitel Bir Araştırma", Turkish Studies-Comparative Religious Studies, 15 (4) pp. 643-666 [TR Dizin] Link DOI
Kayıklık, H., Yapıcı, A., Asar, Ç. (2020) "Lise Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Yalova Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (36) pp. 375-405 [TR Dizin] Link DOI
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Sivik, S., Yılmaz, C. (2020) "Halk Eğitim Merkezlerindeki Derslerde “Öğrenen Kontrolü Stratejisinin” Kullanımı -Kahramanmaraş İli Örneği-", Journal of Turkish Studies, 15 (2) pp. 1557-1570 [TR Dizin] Link DOI
YAPICI, A. (2020) "Halk Eğitim Merkezlerindeki Derslerde "Öğrenen Kontrolü Stratejisinin" Kullanımı-Kahramanmaraş İli Örneği-", Turkish Studies, 15 (2) pp. 1557-1570
Akman, P., Yapıcı, A., Elçi, A.C., Demirogları, B., Kutlu, M.O., Tuncel, F. (2020) "Foreign language anxiety of adolescent students", African Educational Research Journal, 8 (2) pp. 164-169 Link DOI
Akman, P., Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Demirogları, G., Tuncel, F. (2020) "The effect of English teaching on academic achievement based on brain based learning theory (BBL)", African Educational Research Journal, 8 (2) pp. 158-163 Link DOI
Yapıcı, A. (2019) "Dini Duygunun İstismarı", Diyanet Aylık Dergi, (0)
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Yılmaz, C. (2019) "Devlet ve Özel Üniversite Hukuk Fakültelerindeki Derslerde ”Öğrenen Kontrolü Stratejisnin” Kullanımı", Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2) pp. 89-102 Link
Yapıcı, A., Emre, Y. (2019) "Mizah Anlayışı İle Dindarlığın Farklı Görüntüleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma", Bilimname, 40 (4) pp. 105-135 [ESCI]
Yapıcı, A., Doğanay, S. (2019) "Dini Başa Çıkma ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma", Bilimname, 40 (4) pp. 105-135
Yapıcı, A. (2018) "ÇATIŞMACI SÖYLEMİN DİNÎ TEFEKKÜRE ETKİSİ", Diyanet ilmi Dergi, 54 (4) pp. 117-146
Yapıcı, A. (2018) "EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTEDİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?", Turkish Studies, 13 (2) pp. 79-106 Link DOI
Korkmaz, Ş., Yürük, T., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2017) "Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, (0)
Yapıcı, A., Ölçek, F. (2017) "Önyargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi Dini-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik", Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi Resmi Dergisi-İlahiyat Akademi, (6) pp. 15-22
Korkmaz, Ş., Yürük, T., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2017) "Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi", Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1) pp. 1-10
Yapıcı, A. (2016) "Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar Ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri", Dini Araştırmalar, (0) pp. 131-161 [TR Dizin] Link
Yurteri, F.I.B., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2016) "A Value Model for Depressive Symptoms andHopelessness Among University Students in Turkey", KUYEB, 16 (4) pp. 1397-1418 [SSCI]
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Korkmaz, Ş. (2016) "The Secondary School Students Perspectives on Values Adana Sample from Turkey", Journal of Education & Social Policy, 3 (2) pp. 123-127
Yapıcı, A. (2016) "Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi Bir Model denemesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) pp. 83-113
Özcan, Y., Yapıcı, A. (2016) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Ç Ü İlahiyat Fakültesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2) pp. 113-142 [TR Dizin]
Yapıcı, A., Tuğrul, Y. (2015) "Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 15 (1) pp. 1-18
Emre, Y., Yapıcı, A. (2015) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri", Journal of Turkish Studies, 10 (0) pp. 329-329 Link DOI
Yapıcı, A., Emre, Y. (2015) "TÜRKİYE GÖÇMENİ VE YERLİ KIBRISLILARDADİNDARLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞ", Dini Araştırmalar, 18 (47) pp. 9-35
Asım, Y., F, B.I. (2014) "Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity", ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE, 36 (1) pp. 58-69 [SSCI]
Asim, Y., F, B.I. (2014) "Depression Severity And Hopelessness Among Turkish University Students According To Various Aspects Of Religiosity", Archive for the Psychology of Religion-Archiv fur Religionspsychologie, 36 (0) pp. 53-69 [SSCI]
Yapıcı, A. (2012) "Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat Meta Analitik Bir Değerlendirme", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 1-40 Link
Yapıcı, A. (2012) "Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması Bir Meta Analiz Denemesi", Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17 (2) pp. 1-34 [TR Dizin]
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yurteri, F.I.B. (2012) "Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri", ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42) pp. 129-151 [TR Dizin] Link
Yapıcı, A. (2012) "Geleneksellik ve Modernlik Arasına Sıkışan Gençlerde Din ve Dünyevileşme", Din ve Hayat, 5 (25) pp. 46-50
Yapıcı, A. (2011) "Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (22) pp. 181-208 [TR Dizin]
Yapıcı, A. (2011) "Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (2) pp. 25-61 Link
Yapıcı, A. (2009) "Küreselleşme ve Değerler Krizi", DEM Dergİ, (0)
Yapıcı, A. (2009) "İçimizdeki Öteki Kimlik ev Din Kıskacında Sünni Alevi İlişkileri", DEM Dergi, 2 (6) pp. 52-59
Yapıcı, A. (2009) "Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2) pp. 1-37 Link
Yapıcı, A. (2008) "Kadın Dindarlığı Algısal Bir Yanılgı mı Yoksa Gerçeklik mi", Diyanet Dergisi, 207 (0) pp. 19-23
Yapıcı, A. (2007) "Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo Psikolojik Bir İnceleme", İslami Araştırmalar, 20 (0) p. 120 Link
Yapıcı, A. (2007) "Geleneksellik ile Modernlik Arasına Sıkışan Din Anlayışları ve Dindarlık", DEM DERGİ, 1 (2) pp. 24-29
Salih, Z.Z., Asım, Y. (2006) "İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 4 (11) p. 200 Link
Yapıcı, A. (2005) "Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan Sorunlar", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) p. 198 Link
Yapıcı, A., Kayıklık, H. (2005) "Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1) p. 450 Link
Hasan, K., Asım, Y. (2005) "Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi Çukurova Üniversitesi Örneği", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (1) p. 313 Link
Yapıcı, A. (2004) "Alevî ve Sünnî Grupların Birbirlerine Yönelik Tutumlarını Belirleyen Faktörler Üzerine Sosyo Psikolojik Bir Değerlendirme", tabula rasa, 4 (10) pp. 157-181
Yapıcı, A. (2004) "Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo Psikolojik Bir Bakış Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 2 (7) p. 272 Link
Yapıcı, A. (2004) "Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem Ölçek mi Olguyu Olgu mu Ölçeği Oluşturmakta", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1) p. 312 Link
Yapıcı, A., Kayıklık, H. (2004) "Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi Çukurova Üniversitesi Örneği", Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (9) p. 283 Link
Yapıcı, A. (2003) "Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1) p. 341 Link
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2003) "Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme", Dini Araştırmalar, 6 (17) pp. 117-138
Yapıcı, A., Zengin, Z.S. (2003) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 (2) pp. 65-127 Link
Asım, Y., Kadir, A. (2002) "Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler", Dini Araştırmalar, 5 (14) p. 216
Yapıcı, A. (2002) "Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2) p. 240 [TR Dizin] Link
Yapıcı, A. () "", , (0)
Yapıcı, A., Zengin, Z.S. () "", , (0)
Bildiriler
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yılmaz, C., Zereyalp, S.A. (2019) "Devlet ve Özel Üniversitelerin Hazırlık Sınıfındaki Öğrencilerin Kullandıkları Ders Çalışma, Öğrenme ve Motivasyon Stratejileri.", 4 th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress , (pp. 1706-1715), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2019)
Yapıcı, A. (2019) "Türk-İslam Medeniyeti Perspektifinden Mustafa Asım Köksal:Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti ve Dünya Görüşü", II. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü kongresi , (pp. 11-19), Kayseri, Türkiye, (Aralık 2019)
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2019) "Güdü ve Muhteva Bakımından İstismarı", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019)
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2019) "Müfredat ve Program Açısından İlahiyat Fakültelerinin Yapılanması ve Geleceği Meselesi", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019)
Yıldırım, A.M., Yapıcı, A. (2019) "Göbeklitepe ve Dinler Tarihindeki Yeri", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019)
Yıldırım, A.M., Yapıcı, A. (2019) "Hakasların Dini İnanışlarına Genel Bir Bakış", Uluslararası Sempozyum , (Kasım 2019)
Akman, P., Yapıcı, A., Kutlu, M.O. (2019) "İngilizce Dersinin Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Göre İşlenmesinin Akademik Başarı ve Duygusal zeka üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi", EJERCONGRESS 2019 Bildiri Kitabı , (pp. 19992008), Ankara, Türkiye, (Ekim 2019)
Yıldırım, M., Yapıcı, A. (2018) "Dinlerde Güvenlik Algısı Üzerine Kavramsal Bir Analiz", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018)
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2018) "Ölüm Düşüncesi Karşısında İnsan ve Dini İnanç", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018)
Yıldırım, M., Yapıcı, A. (2018) "Geleneksel Türk Dini İnancında Tabiat Hiyerofanilerinin Fenomenolojik Tahlili", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018)
Yapıcı, A., Yıldırım, A.M. (2018) "Modern Dünyada İnançsızlığa Psikolojik Bir Yaklaşım", International Conference on New Horizons in Education , (Aralık 2018)
Yapıcı, A. (2017) "Problem of reconstruction of Turkish-Islamic Civilization", ICSSER , (Ekim 2017)
Yapıcı, A. (2017) "Dini metinlerin yorum ve aşırı yorumu bağlamında barış ve şiddet ikilem", INTE , (Kasım 2017)
Yapıcı, A. (2017) "Program ve Müfredat Açısından İlahiyat Fakültelerinin Yapılanması ve Geleceği Meselesi.", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi , (Kasım 2017)
Yapıcı, A., Doğan, A. (2017) "DKAB ve İlahiyat Öğretmenlerine Göre İlahiyat Fakültelerinde Değişim ve Süreklilik", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017)
Yapıcı, A. (2017) "Islamofobia in the sontext of prejudice and discrimination: A social psychological analysis: Ön yargı ve ayrımcılık bağlamında İslamofobi: Spsyal Pskolojil Bir değerlendirme", İslam Fobiniz Olmasın , (pp. 33-50), (Aralık 2017)
Yapıcı, A. (2016) "Din ve Toplumsal Cinsiyet Kıskacında Değişen Kadın Algıları Bir Tipoloji Denemesi", International Science and Technology Conference , (pp. 301-307), (Kasım 2016)
Yapıcı, A., Özbolat, A. (2016) "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerine Göre Yüksek Din Eğitiminden Toplumun Beklentileri Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği", III. Imternational Eurasian Educational Research Congress , (pp. 235-236), (Ekim 2016)
Yapıcı, A., Özcan, M. (2016) "ALİYA İZZETBEGOVİÇ İN EĞİTİM ANLAYIŞI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER", International Science and Technology Conference , (pp. 90-91), (Kasım 2016)
Yapıcı, A. (2016) "Müslüman Türk Kültürüme Göre Çocuklarda İnanç gelişimi Bir Model Denemesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi , (pp. 15-16), (Mart 2016)
Kutlu, M.O., Yapıcı, A., Korkmaz, Ş. (2016) "Education Faculty Students Views on Values Çukurova University Sample", 14 th Imternational Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education n , (pp. 78), (Mayıs 2016)
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Şahin, Ç.Ç. (2016) "Primary and Secondary School Teachers viewson Professional Ethics A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 43), (Mayıs 2016)
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Yapıcı, A. (2016) "Evaluation of Secondary School Students About Teachers Behaviors on Values and Education for Sustainable Development Sample of ADANA", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 44), (Mayıs 2016)
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Korkmaz, Ş. (2016) "Teachers Views on Values A Research in Adana", 14 th International Teacher Education for Sustainable Development: Culture and Education , (pp. 52), (Mayıs 2016)
Yapıcı, A., Kutlu, M.O., Yurteri, F.I.B. (2015) "Öğretmen Adaylarında Değer Yönelimleri ile İçki ve Sigara Kullanımı", II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu , (pp. 949-967), İstanbul, Türkiye, (Eylül 2015)
Korkmaz, Ş., Kutlu, M.O., Yapıcı, A. (2015) "The Secondary School Students Perspectives on Values", VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (Mayıs 2015)
Asım, Y., F, B.I., Oğuz, K.M. (2013) "The relationship between Schwartz value categories depression and hopelessness among Turkish college students", The 13th Eurepean Congress of Psychology , Stockholm, İsveç, (Temmuz 2013)
Asım, Y., F, B.I., Oğuz, K.M. (2013) "The relationship between Schwartz value categories smoking and alchol use among Turkish college Students", The 13th Eurepean Congress of Psychology, Stockholm , Stockholm, İsveç, (Temmuz 2013)
Kitaplar
Yapıcı, A. (2016) "Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın", İstanbul/Türkiye : Çamlıca Kitabevi
Yapıcı, A. (2013) "Kimlik Bilinç veToplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
Yapıcı, A. (2007) "Ruh sağlığı ve Din Psiko sosyal Uyum ve Dindarlık", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
Yapıcı, A. (2004) "Din Kimlik ve Önyargı Biz ve Onlar", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
Yapıcı, A. (1997) "İslamda Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü", İstanbul/Türkiye : Beyan Yayınları
Kitap Bölümleri
Yapıcı, A. (2020) "Birlikte Yaşamanın İmkanı", Ankara/Türkiye : Otto
Yapıcı, A. (2020) "Partikülarizm ve Eleştiri", Ankara/Türkiye : Nobel Kitabevi
Yapıcı, A. (2020) "Salgın Zamanlarında Manevi Destek", Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı
Yapıcı, A. (2020) "Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar", Ankara/Türkiye : Eskiyeni
Yapıcı, A. (2019) "Kültür ve Din", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
Yapıcı, A. (2019) "Ak Parti ve Yükselen Türkiye", Türkiye : Kadim
Yapıcı, A. (2018) "Öğretmenliğin Mesleki Değerleri ve Etik", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık
Yapıcı, A. (2018) "Zihniyet ve Din: Disiplinler Arası Zihniyet Çözümlemesi", Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi
Yapıcı, A. (2018) "Peygamberimiz ve Gençlik", Ankara/Türkiye : Diyanet işleri Başkanlığı
Yapıcı, A. (2017) "Arayış Değişim ve Din", Adana/Türkiye : Karahan
Yapıcı, A., Koçak, A. (2017) "Din Değerler ve Sağlık", İstanbul/Türkiye : Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları
Yapıcı, A., Kalgı, M.E. (2017) "Dini Gruplar Siyaset ve Bürokrasi", Türkiye : Emin Yayınları
Yapıcı, A. (2017) "Dinin Kaderi", Ankara/Türkiye : Elis Yayınları
Yapıcı, A., Yörük, T. (2016) "Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi", Ankara : PEGEM AKADEMİ
Yapıcı, A. (2016) "Kimlik ve Din", Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi
Yapıcı, A. (2015) "Psychology of Religion in Turkey", Leiden/Hollanda : Brill
Yapıcı, A. (2015) "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği", Ankara/Türkiye : Akçağ
Yapıcı, A. (2015) "Kur an ve Toplumsal Bütünleşme Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler", Bursa/Türkiye : Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurav Tatınları
Yapıcı, A. (2015) "Çocuklarımız ve Biz", İstanbul/Türkiye : KASAD-D Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği
Asım, Y., Tuğrul, Y. (2014) "Düşünen Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi İlkokul 4 Sınıf", Ankara/Türkiye : Pegem Akademi
Yapıcı, A. (2011) "Din Psikolojisi Bireysel Dindarlık Üzerine", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
ASIM, Y. (2006) "Dindarlığın Sosyo Psikolojisi", Adana/Türkiye : Karahan Yayınları
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) TASAVVUR, 2018,
(Ulusal - Kitap) Zihniyet ve Din, 2018, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat fakültesi dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Ruh sağlığı ve Din Psiko sosyal Uyum ve Dindarlık
4 6 0 0 15 57 89
2
4 1 0 0 3 28 44
3
Din Kimlik ve Önyargı Biz ve Onlar
0 2 0 0 10 16 30
4
Dinî Yaşayışın Farklı Görüntüleri ve Dogmatik Dindarlık
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
2 2 0 0 6 14 28
5
Öğretmen Adaylarının Değer Yönelimleri
ESOSDER: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
1 2 0 0 1 14 21
6
0 1 0 0 2 14 20
7
Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması Bir Meta Analiz Denemesi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 3 15 19
8
İslamda Tövbe ve Dini Yaşayıştaki Rolü
0 1 0 0 4 4 12
9
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri
Journal of Turkish Studies
1 0 0 0 1 7 10
10
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyleriyle Psiko Sosyal Uyumları Arasındaki İlişki
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 1 6 10
11
Ruh Sağlığı Bağlamında Dindarlığın Öz Saygı ve Kaygı ile İlişkisi Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 1 0 0 3 5 10
12
Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinde Dinî Hayat Meta Analitik Bir Değerlendirme
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 3 5 9
13
Kimlik Bilinç veToplumsal Cinsiyet Bağlamında Din ve Kadın
0 0 0 0 4 5 9
14
Cinsiyete Göre Farklılaşan Dindarlıklar Ve Kadınlarda Dinsel Yaşamın Farklı Görüntüleri
Dini Araştırmalar
0 0 0 0 1 7 8
15
Toplumsal Cinsiyet Din ve Kadın
0 0 0 0 1 7 8
16
Küreselleşme Sürecinin Dinî Kimliklere Etkisi Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme
Dini Araştırmalar
0 0 0 0 1 6 7
17
Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
0 1 0 0 0 5 7
18
Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 1 5 6
19
Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo Psikolojik Bir İnceleme
İslami Araştırmalar
1 0 0 0 4 1 6
20
Modernleşme Sekülerleşme Sürecinde Türk Gençliğinin Anlam Dünyasında Dinin Yeri Çukurova Üniversitesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 5 6
21
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Ç Ü İlahiyat Fakültesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 2 0 0 1 3 6
22
Fiziksel ve Sosyal Hadiselere Sebep Atfetmede Dinin Rolü
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 2 6
23
Din Bilimleri Alanında Yapılan Empirik Çalışmalarda Karşılaşılan Metodolojik Bir Problem Ölçek mi Olguyu Olgu mu Ölçeği Oluşturmakta
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 3 5
24
A Value Model for Depressive Symptoms andHopelessness Among University Students in Turkey
KUYEB
3 0 0 0 0 2 5
25
Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler
Dini Araştırmalar
0 1 0 0 0 3 4
26
Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo Psikolojik Bir Bakış Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
1 0 0 0 1 2 4
27
Kuramdan Yönteme Ruh Sağlığı Din Çalışmalarında Karşılaşılan Güçlükler
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 3 4
28
İçimizdeki Öteki Kimlik ev Din Kıskacında Sünni Alevi İlişkileri
DEM Dergi
0 0 0 0 2 2 4
29
Din Değerler ve Sağlık
0 0 0 0 0 3 3
30
Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı Ünite Kazanımlarının Rokeach Değerler Envanterine Göre İncelenmesi
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 0 3
31
Gençlerde Dinsel Hayatın Ötekine Yönelik Tutumlara Etkisi Çukurova Üniversitesi Örneği
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 0 0 1 1 3
32
EŞLERİN DİNSEL ALGI VE YAŞAYIŞINA GÖRE EVLİLİKTEDİNDARLIK VE MANEVİYAT HUZUR MU, KUSUR MU?
Turkish Studies
0 0 0 0 1 2 3
33
Kadın Dindarlığı Algısal Bir Yanılgı mı Yoksa Gerçeklik mi
Diyanet Dergisi
0 1 0 0 0 2 3
34
Gençlerde Dindarlığın Farklı Görüntüleri ile Yalnızlık Arasındaki İlişkiler Çukurova Üniversitesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
35
Geleneksellik ile Modernlik Arasına Sıkışan Din Anlayışları ve Dindarlık
DEM DERGİ
0 0 0 0 1 2 3
36
Depression severity and hopelessness among Turkish university students according to various aspects of religiosity
ARCHIVE FOR THE PSYCHOLOGY OF RELIGION-ARCHIV FUR RELIGIONSPSYCHOLOGIE
1 0 0 0 0 2 3
37
Geleneksellik ve Modernlik Arasına Sıkışan Gençlerde Din ve Dünyevileşme
Din ve Hayat
0 0 0 0 1 1 2
38
Önyargı ve Ayrımcılık Bağlamında İslamofobi Dini-Sosyal Kimlikler Arası İlişkilerde Değişim ve Süreklilik
Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi Resmi Dergisi-İlahiyat Akademi
0 1 0 0 1 0 2
39
Kimlik ve Din
0 0 0 0 1 1 2
40
İlköğretim Okullarındaki DKAB Dersleri İçin Öğretmen Yetiştirilmesi ve Eğitim Fakülteleri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Değerler Eğitimi Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
41
Dindarlığın Sosyo Psikolojisi
0 0 0 0 1 1 2
42
Mizah Anlayışı İle Dindarlığın Farklı Görüntüleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Bilimname
0 0 0 0 2 0 2
43
Comparison of Venlafaxine alone versus Venlafaxine plus bright light therapy combination for severe major depressive disorder
The Journal of Clinical Psychiatry
0 0 0 0 1 1 2
44
Ortaokul 5 8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
0 0 0 0 0 2 2
45
Küreselleşme ve Değerler Krizi
DEM Dergİ
0 0 0 0 0 1 2
46
Güdü ve İçerik Açısından Çocuk Duaları ve Dualara Yansıyan Sorunlar
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 1 2
47
Müslüman Türk Kültüründe İnanç Gelişimi Bir Model denemesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 2
48
Dini Başa Çıkma ve Sabır Bağlamında İnsan Tipleri: Nitel Bir Araştırma
Bilimname
0 0 0 0 0 0 1
49
TÜRKİYE GÖÇMENİ VE YERLİ KIBRISLILARDADİNDARLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞ
Dini Araştırmalar
0 0 0 0 0 1 1
50
Psychology of Religion in Turkey
0 0 0 0 0 1 1
51
Küresel Salgınlara Farklı Bakışlar
0 0 0 0 1 0 1
52
Dinin Kaderi
0 0 0 0 1 0 1
Ödüller
(2018) "Sosyal Bilimler Alanında En İyi Bildiri" KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
(2017) "Üstün Hizmet" Türk Din Psikolojisi Derneği
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mahmut Oğuz Kutlu
Çukurova Üniversitesi
2012 - 2020 17
Ahmet Münir Yıldırım
Çukurova Üniversitesi
2003 - 2019 9
Şadiye Korkmaz
-
2016 - 2017 7
Yusuf Emre
Şırnak Üniversitesi
2015 - 2019 3
Fatma Işıl Bilican Yurteri
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
2012 - 2016 3
Ceylan Yılmaz
Siirt Üniversitesi
2019 - 2020 3
Hasan Kayıklık
Çukurova Üniversitesi
2004 - 2020 3
Bilican Işıl F
-
2013 - 2014 3
Pınar Akman
-
2019 - 2020 3
Zeki Salih Zengin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2003 2
Filiz Tuncel
-
2020 2
Kutlu M Oğuz
-
2013 2
Yürük Tuğrul
-
2014 - 2015 2
Abdullah Özbolat
Çukurova Üniversitesi
2016 1
Tugrul Yürük
Çukurova Üniversitesi
2017 1
Mehmet Özcan
Gazi Üniversitesi
2016 1
Ali Koçak
Şırnak Üniversitesi
2017 1
Yusuf Özcan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2016 1
Feyza Ölçek
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2017 1
Sezer Alper Zereyalp
Çukurova Üniversitesi
2019 1
Gürcan Demirogları
Çağ Üniversitesi
2020 1
Ahmet Doğan
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2017 1
Abdullah Cemil Elçi
-
2020 1
Albayrak Kadir
-
2002 1
Bilican Isıl F
-
2014 1
Burcu Demirogları
-
2020 1
Çiğdem Asar
-
2020 1
İsa Ceylan
-
2020 1
Kayıklık Hasan
-
2005 1
Mehmet Emin Kalgı
-
2017 1
Sevim Sivik
-
2020 1
Süleyman Doğanay
-
2019 1
Şadie Korkmaz
-
2015 1
Tuğrul Yörük
-
2016 1
Tuğrul Yürük
-
2017 1
Zengin Zeki Salih
-
2006 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75280
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 3913
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe ve Din Bilimleri 992
Anahtar Kelimeler Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 220 340 240 190 164 270 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 244 . 152 . 319 . 338 . 374 . 250 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 55 . 43 . 82 . 101 . 113 . 52 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 25 . 15 . 30 . 40 . 47 . 15 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 6 . 5 . 8 . 19 . 10 . 9 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 8 . 5 . 6 . 15 . 18 . 4 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 4 . 3 . 8 . 19 . 19 . 4 . -
Toplam Yayın 8 16 12 9 9 10 0
Toplam Makale 3 5 3 2 4 6 0
Toplam Kitap 4 3 4 3 2 4 0
Toplam Bildiri 1 8 5 4 3 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 1 3 3 2 3 3 0
Makale (Ulusal) 2 1 0 0 1 3 0
Kitap Yazarlığı 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 4 2 4 3 2 4 0
Bildiri (Uluslararası) 1 8 5 4 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0