img

Doç. Dr. Aysel SARICAOĞLU AYGAN

  • Yabancı Diller Fakültesi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
30
Atıf
150
h-index
7
Proje
6
WoS
Yayın
8
Atıf
140
h-index
6
Scopus
Yayın
10
Atıf
191
h-index
7
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Iowa State Universityof Science Andtechnology, , 2010, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2002, 2007
Araştırma Alanları
İngiliz Dili Eğitimi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Iowa State Universityof Science Andtechnology, , 2010, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2002, 2007
Kayıt Yok
İspanyolca, e-YDS, 68, 2020 Elekt, 2020
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri İngiliz Dili Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2015-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ted Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye
2013-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Iowa State University, College Of Liberal Arts And Sciences, English
2007-2010, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Temel İngilizce Bölümü, Türkiye
2019-2019, Dekan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Nesrin Atak, Yüksek Lisans, Written complexity developmental stages of Turkish EFL learners in argumentative writing, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Tımothy Patrıck Benell, Yüksek Lisans, Referencing for cohesion in l2 academic writing: A corpus analysis, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diğer, 2018, (Asıl Danışman)
2023-2024, ELIT477 Materials Evaluation and Development in ELT, Lisans
2023-2024, ELIT373 Second Language Acquisition, Lisans
2023-2024, ELIT481 Literary Translation, Lisans
2023-2024, ELT501 Second Language Acquisition, Yüksek Lisans
2021-2022, ELIT221 Research Methods, Lisans
2021-2022, ELIT395 Second Language Acquisition, Lisans
2021-2022, IOG309 Assessment of Classroom Learning, Lisans
2021-2022, ELIT580 Materials Development and Evaluation in Foreign Language Teaching, Yüksek Lisans
2021-2022, ELIT481 Technology-Enhanced Language Learning, Lisans
2021-2022, ELIT120 Intensive Academic Writing, Lisans
2021-2022, ELIT236 Speech and Communication Skills, Lisans
2021-2022, ELIT396 Culture and English Language Teaching, Lisans
2021-2022, ELT402 Testing in English Language Teaching, Lisans
2020-2021, ELIT234 Critical Thinking, Lisans
2020-2021, ELIT252 Translation II, Lisans
2020-2021, ELIT392 Introduction to TESOL, Lisans
2020-2021, ELIT120 Intensive Academic Writing, Lisans
2020-2021, ELIT251 Translation I, Lisans
2020-2021, ELIT570 Advanced Research Techniques and Publication Ethics, Yüksek Lisans
2020-2021, IOG309 Assessment of Classroom Learning, Lisans
2020-2021, ELIT481 Technology-Enhanced Language Learning, Lisans
2020-2021, ELIT221 Research Methods, Lisans
2018-2019, ELIT234 Critical Thinking, Lisans
2018-2019, ELIT234 Critical Thinking, Lisans
2018-2019, ELIT117 Intensive Academic Writing, Lisans
2018-2019, ELIT117 Intensive Academic Writing, Lisans
Kayıt Yok
Research Literacy of EFL Teachers (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2023
Comparability of IELTS academic writing tasks and graduate-level multimodal writing tasks at universities in Türkiye, UK, and USA (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2022-2023
HOP: HARAKETLİ ÖĞRENME PORTFOLYOSU (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Eğitmen , 2019-2020
Grammatical complexity in EFL academic writing: Developmental stages and developmental feedback (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
Supporting Learners’ Language Development beyond the Language School: Automated Writing Evaluation in Content Courses (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Next Generation Teachers Co-Working for Refugee and Immigrant Communities in Turkey and Ireland (Türkiye ve İrlanda'da Yaşayan Mülteci ve Göçmen Topluluklar için Birlikte Çalışan Yeni Nesil Öğretmenler) (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Eğitmen , 2016-2016
Kayıt Yok
Candarli, D., AYGAN, A.S., Plakans, L. (2023) "Editorial: Emerging technologies and writing: pedagogy and research", FRONTIERS IN COMMUNICATION, 8 (0) DOI   
Aygan, A.S., Atak, N. (2022) "Syntactic Complexity and Lexical Complexity in Argumentative Writing: Variation by Proficiency", NovitasROYAL (Research on Youth and Language), 16 (1) pp. 56-73 [TR Dizin]   
Aygan, A.S. (2022) "Towards teaching undergraduate-level disciplinary writing in English majors: A genre-based approach", RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (26) pp. 1024-1038 [TR Dizin] DOI  
Atak, N., Aygan, A.S. (2021) "Syntactic complexity in L2 learners' argumentative writing: Developmental stages and the within-genre topic effect", Assessing Writing, 47 (0) pp. 1-11 [SSCI] DOI   
Aygan, A.S., Bilki, Z. (2021) "Voluntary use of automated writing evaluation by content course students", RECALL, 33 (3) pp. 265-277 [SSCI] Link DOI    
Aygan, A.S. (2021) "A telecollaborative approach to foster students' critical thinking skills", Focus on ELT Journal, 3 (1) pp. 18-32 DOI  
Aygan, A.S., Bilki, Z., Plakans, L. (2021) "Syntactic complexity in learner-generated research paper introductions: Rhetorical functions and level of move/step realization", Journal of English for Academic Purposes, 53 (0) pp. 1-11 [SSCI] DOI    
Hudilainen, E.C., Aygan, A.S., Torrance, M., Feng, H. (2019) "COMBINED DEPLOYABLE KEYSTROKE LOGGING AND EYETRACKING FOR INVESTIGATING L2 WRITING FLUENCY", Studies in Second Language Acquisition, 41 (3) pp. 583-604 [SSCI] DOI    
Aygan, A.S. (2019) "The impact of automated feedback on L2 learners' written causal explanations", ReCALL, 31 (2) pp. 189-203 [SSCI] DOI    
Li, Z., Feng, H., Sarıcaoğlu, A. (2017) "The Short-Term and Long-Term Effects of AWE Feedback on ESL Students’ Development of Grammatical Accuracy", CALICO, 34 (3) pp. 355-375 Link DOI    
Hudilainen, E.C., Sarıcaoğlu, A. (2016) "Causal discourse analyzer: Improving automated feedback on academic ESL writing", Computer Assisted Language Learning, 29 (3) pp. 494-516 [SSCI] Link DOI    
Feng, H., Sarıcaoğlu, A., Hudilainen, E.C. (2016) "Automated Error Detection for Developing Grammar Proficiency of ESL Learners", CALICO JOURNAL, 33 (1) pp. 49-70 DOI    
Aygan, A.S., Arıkan, A. (2009) "A STUDY OF MULTIPLE INTELLIGENCES,FOREIGN LANGUAGE SUCCESS AND SOMESELECTED VARIABLES", Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5 (2) pp. 110-122 Link  
Sarıçoban, A., Aygan, A.S. (2008) "THE EFFECT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING AND TEACHING STRATEGIES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT", Novitas-ROYAL, 2 (2) pp. 162-175 [TR Dizin] Link  
Aygan, A.S., Kılıç, Ö. (2021) "Pauses in syntactic complexity research", L2 Writing Research Seminar Virtual Conference , Murcia, İspanya, (Mayıs 2021
Aygan, A.S., Kılıç, Ö. (2021) "Keystroke logging in L2 writing complexity research: A process-product approach", COMPUTER ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION CONSORTIUM (CALICO) 2021 Virtual Conference , Online, Amerika Birleşik Devletleri, (Haziran 2021
Aygan, A.S., Bilki, Z. (2021) "Learners’ Responses to Automated Feedback on L2 Writing: A Case of Voluntary Use of Criterion", The 20th INGED INTERNATIONAL ELT ONLINE CONFERENCE , Online, Türkiye, (Kasım 2021
Aygan, A.S., Bilki, Z. (2021) "Learner Responses to Automated Feedback", International Distance Education Conference IDEC 2021 , Online, Türkiye, (Ekim 2021
Aygan, A.S., Bilki, Z. (2018) "Automated writing evaluation beyond language classes: Supporting students’ language improvement in EMI contexts", EUROCALL 2018 , Jyväskylä, Finlandiya, (Ağustos 2018
Aygan, A.S., Geluso, J. (2018) "Tele-collaborative practices of project-based learning: An example from linguistics classes across countries", EUROCALL 2018 , Jyväskylä, Finlandiya, (Ağustos 2018
Aygan, A.S., Hudilainen, E.C., Feng, H. (2017) "Design-based Research in AWE: Grammatical and Mechanical Error Detection of CyWrite", American Association for Applied Linguistics (AAAL) Conference 2017 , Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2017
Aygan, A.S. (2015) "Learning How to Write ‘Causally’ Automatically in ESL Academic Writing Classes", COMPUTER ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION CONSORTIUM (CALICO) 2015 Conference , Boulder, Amerika Birleşik Devletleri, (Mayıs 2015
Aygan, A.S., Hudilainen, E.C. (2014) "Automated Analysis of Causal Discourse in ESL Academic Writing and Feedback for Learners", COMPUTER ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION CONSORTIUM (CALICO) 2014 Conference , Athens, Amerika Birleşik Devletleri, (Mayıs 2014
Hegelheimer, V., Li, Z., Feng, H., Aygan, A.S. (2013) "The Effects of AWE Feedback on ESL Learners’ Grammatical Accuracy Improvement", COMPUTER ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION CONSORTIUM (CALICO) 2013 Conference , Manoa, Amerika Birleşik Devletleri, (Mayıs 2013
Feng, H., Aygan, A.S. (2012) "Corpus use in ESL academic writing class: Transitional words in argumentative genre", SECOND LANGUAGE RESEARCH FORUM (SLRF) 2012 , Pittsburgh, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2012
Cotos, E., Link, S., Aygan, A.S., Suvorov, R. (2012) "Evaluating the accuracy of machine-based feedback on research article Introductions", 10th Technology for Second Language Learning (TSLL) Conference , Ames, Amerika Birleşik Devletleri, (Eylül 2012
Hegelheimer, V., Aygan, A.S., Lee, J. (2012) "The Use of Criterion by ESL Students: Useful Feedback Types and Students’ Revision Behavior", COMPUTER ASSISTED LANGUAGE INSTRUCTION CONSORTIUM (CALICO) Conference 2012 , Notre Dame, Amerika Birleşik Devletleri, (Haziran 2012
Kayıt Yok
Aygan, A.S. (2023) "Assessment Criteria of ChatGPT in Argumentative Essay Scoring: Internal Consistency and Construct Relevance", Kitap: ChatGPT in Foreign Language Education and Translation Studies, Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Aygan, A.S., Hudilainen, E.C., Feng, H. (2023) "Perceived Effectiveness of AWE for Focus on Forms, Focus on Meaning, and Interactional Modifications", Kitap: Social Practices in Higher Education: A Knowledge Framework Approach to Linguistic Research and Teaching, Sheffield/İngiltere : Equinox  
Aygan, A.S., Geluso, J. (2020) "Students co-learning linguistics through PBL: A cross-cultural tele-collaborative implementation", Kitap: Global perspectives on project-based language learning, teaching, and assessment: Key approaches, technology tools, and frameworks, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Routledge  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Editorial: Emerging technologies and writing: pedagogy and research, 2023, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Computer Assisted Language Learning, 2019
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
COMBINED DEPLOYABLE KEYSTROKE LOGGING AND EYETRACKING FOR INVESTIGATING L2 WRITING FLUENCY
Studies in Second Language Acquisition
24 0 0 3 0 2 0 0 29
2
Automated Error Detection for Developing Grammar Proficiency of ESL Learners
CALICO JOURNAL
8 0 0 3 0 1 0 0 28
3
The impact of automated feedback on L2 learners' written causal explanations
ReCALL
21 0 0 1 0 0 0 0 25
4
Causal discourse analyzer: Improving automated feedback on academic ESL writing
Computer Assisted Language Learning
13 0 0 0 0 2 0 0 15
5
Syntactic complexity in L2 learners' argumentative writing: Developmental stages and the within-genre topic effect
Assessing Writing
12 0 0 0 0 1 0 0 13
6
The Short-Term and Long-Term Effects of AWE Feedback on ESL Students’ Development of Grammatical Accuracy
CALICO
12 0 0 1 0 0 0 0 13
7
THE EFFECT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING AND TEACHING STRATEGIES ON ACADEMIC ACHIEVEMENT
Novitas-ROYAL
0 0 0 0 13 0 0 0 13
8
Voluntary use of automated writing evaluation by content course students
RECALL
4 0 0 2 0 0 0 0 6
9
Syntactic Complexity and Lexical Complexity in Argumentative Writing: Variation by Proficiency
NovitasROYAL (Research on Youth and Language)
1 0 0 1 1 0 0 0 3
10
Syntactic complexity in learner-generated research paper introductions: Rhetorical functions and level of move/step realization
Journal of English for Academic Purposes
2 0 0 0 0 0 0 0 2
11
A STUDY OF MULTIPLE INTELLIGENCES,FOREIGN LANGUAGE SUCCESS AND SOMESELECTED VARIABLES
Eğitimde Kuram ve Uygulama
1 0 0 1 0 0 0 0 2
12
A telecollaborative approach to foster students' critical thinking skills
Focus on ELT Journal
1 0 0 0 0 0 0 0 1
(2019) "UBYT Yayın Teşvik Programı" TÜBİTAK
(2015) "Teaching Excellence Award" Iowa State University
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Huihsien Feng
-
2012 - 2023 7
Evgeny Chukharev Hudilainen
-
2014 - 2023 6
Zeynep Bilki
Ted Üniversitesi
2018 - 2021 5
Nesrin Atak
Atılım Üniversitesi
2021 - 2022 2
Özkan Kılıç
-
2021 2
Joe Geluso
-
2018 - 2020 2
Volker Hegelheimer
-
2012 - 2013 2
Zhi Li
-
2013 - 2017 2
Arif Sarıçoban
-
2008 1
Arda Arıkan
Akdeniz Üniversitesi
2009 1
Duygu Candarli
-
2023 1
Elena Cotos
-
2012 1
Jooyoung Lee
-
2012 1
Lıa Plakans
-
2021 1
Lia Plakans
-
2023 1
Mark Torrance
-
2019 1
Ruslan Suvorov
-
2012 1
Stephanie Link
-
2012 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Eğitim Bilimleri Temel Alanı 8827
YÖKSİS Bilim Alanı İngiliz Dili Eğitimi 734
Anahtar Kelimeler İngiliz Dili Eğitimi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 5 70 25 10 100 40 182 30 80 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 465 . 431 . 523 . 532 . 445 . 487 . 441 . 588 . 507 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 327 . 278 . 324 . 338 . 236 . 291 . 221 . 336 . 302 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 48 . 46 . 64 . 59 . 34 . 54 . 23 . 62 . 65 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 43 . 36 . 53 . 47 . 28 . 45 . 19 . 55 . 56 . -
Toplam Yayın 1 2 2 2 2 1 8 2 2 0
Toplam Makale 0 2 1 0 2 0 4 2 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Toplam Bildiri 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0