img

Dr. Öğr. Üyesi Beyza Mina ORDU AKKAYA

  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • İşletme Bölümü
  • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), 2011, 2017
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Cambridge {England}, , 2011, 2012
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Cambridge, , 2011, 2012
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2001, 2005
Yabancı Dil
İngilizce, e-YDS, 96, 2018
İngilizce, YDS, 95, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Tahmin ve Modelleme
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Akademik Ünvanlar
2018-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2012-2018, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans ve Bankacılık Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2019-2020, Financial Accounting 1, Lisans
2019-2020, Financial Accounting and Reporting, Yüksek Lisans
2018-2019, Financial Markets, Yüksek Lisans
2018-2019, Financial Accounting and Reporting, Yüksek Lisans
2017-2018, Financial Markets, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Ülke CDS ve emtia piyasaları arasındaki bağıntı (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2020
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Yıldırım, E.U., Kocaarslan, B., Akkaya, B.M.O. (2021) "Monetary policy uncertainty, investor sentiment, and US stock market performance: New evidence from nonlinear cointegration analysis", International Journal of Finance & Economics, 26 (2) pp. 1724-1738 [SSCI] DOI
Akkaya, B.M.O. (2020) "Emtia finansallaşmasına Borsa İstanbul ve petrol bağıntısı açısından bir bakış", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 75 (2) pp. 687-714 [TR Dizin] DOI
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U. (2020) "Does foreign portfolio investment strengthen stock-commodity markets connection?", Resources Policy, 65 (0) [SSCI] DOI
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U. (2020) "Unconventional monetary policy and financialization of commodities", North American Journal of Economics and Finance, 51 (0) [SSCI] DOI
Akkaya, B.M.O., Yıldırım, E.U., Soytaş, U. (2019) "The role of trading volume, open interest and trader positions on volatility transmission between spot and futures markets", Resources Policy, 61 (0) pp. 410-422 [SSCI] DOI
Akkaya, B.M.O. (2019) "US economic policy uncertainty and loan growth: Evidence from Turkey", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (3) pp. 1049-1063 [TR Dizin] DOI
Akkaya, B.M.O., Sarı, R. (2019) "Oil prices and banking stocks nexus: Evidence from an oil dependent country", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 59 (0) pp. 34-47 [TR Dizin]
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U., Oran, A. (2018) "Is food financialized? Yes, but only when liquidity is abundant", Journal of Banking & Finance, 95 (0) pp. 82-96 [SSCI] DOI
Akkaya, B.M.O. (2018) "Migration policy uncertainty and stock market investor sentiment", Journal of Capital Markets Studies, 2 (2) pp. 136-147 DOI
Ordu, B.M., Soytaş, U. (2016) "The relationship between energy commodity prices and electricity and market index performances: Evidence from an emerging market", Emerging Markets Finance and Trade, 52 (9) pp. 2149-2164 [SSCI] DOI
Bildiriler
Akkaya, B.M.O. (2021) "The impact of economic uncertainty on foreign direct investment", ICBFP’2021 5TH International Conference on Banking and Finance Perspectives , Gazimağusa, Kktc, (Mayıs 2021)
Akkaya, B.M.O. (2021) "How infectious diseases alter risk transmission between equity and commodity markets?", International Symposium on Business & Economics & Education , Ankara, Türkiye, (Nisan 2021)
Akkaya, B.M.O. (2019) "Geopolitical risk, tourism and oil nexus: An evidence from an emerging market", International Conference on Economics EconTR 2019 , Ankara, Türkiye, (Eylül 2019)
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U. (2018) "The impact of foreign portfolio investment on financialization of commodities", 6th International Symposium on Environment and Energy Finance Issues , Paris, Fransa, (Mayıs 2018)
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U. (2018) "The impact of foreign portfolio investment on financialization of commodities", Commodity and Energy Markets 2018 , Roma, İtalya, (Haziran 2018)
Ordu, B.M., Oran, A., Soytaş, U. (2017) "Is food financialized? Yes, but only when liquidity is abundant", Commodity and Energy Markets 2017 , Oxford, İngiltere, (Haziran 2017)
Ordu, B.M., Soytaş, U. (2017) "Commodities do not shield from risk in financial markets, anymore", 5th International Symposium on Environment Energy Finance Issues , Paris, Fransa, (Mayıs 2017)
Ordu, B.M., Soytaş, U. (2017) "Volatility transmission between stocks and commodities: Quantitative easing perspective", 4th Young Finance Scholars’ Conference , Brighton, İngiltere, (Haziran 2017)
Ordu, B.M., Sarı, R. (2017) "Rise in oil prices are not that bad, after all", Anadolu International Conference in Economics V EconAnadolu , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2017)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Akkaya, B.M.O., Soytaş, U., Oran, A. (2020) "Risk factors and contagion in commodity markets and stocks markets", : World Scientific
Kocaarslan, B., Akkaya, B.M.O., Yıldırım, E.U. (2020) "İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 2", Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı Yayınevi
Akkaya, B.M.O. (2018) "Business Finance 1", : Anadolu University Press
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Commodity Markets, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Is food financialized? Yes, but only when liquidity is abundant
Journal of Banking & Finance
11 1 0 0 0 0 12
2
The relationship between energy commodity prices and electricity and market index performances: Evidence from an emerging market
Emerging Markets Finance and Trade
4 1 0 0 0 4 9
Ödüller
(2018) "ODTÜ YILIN TEZ ÖDÜLÜ" ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(2017) "Honorable Mention Award" 4th Young Scholars' Conference
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Uğur Soytaş
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2016 - 2020 11
Adil Oran
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2017 - 2020 3
Ecenur Ugurlu Yıldırım
-
2019 - 2021 3
Ramazan Sarı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2017 - 2019 2
Barış Kocaarslan
Yalova Üniversitesi
2020 - 2021 2
2021 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
200.
75558 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
158.
29076 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
33.
1056 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75558
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 29076
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1056
Anahtar Kelimeler Finansal Tahmin ve Modelleme, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 0 50 20 115 85 195 60
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 433 . 544 . 414 . 453 . 314 . 200 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 352 . 431 . 348 . 388 . 251 . 158 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 83 . 102 . 80 . 95 . 45 . 33 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - -
Toplam Yayın 0 1 4 5 4 5 3
Toplam Makale 0 1 0 2 3 3 1
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 4 2 1 0 2
Makale (SCI) 0 1 0 1 1 2 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 2 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 4 2 1 0 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0