img

Doç. Dr. Çağrı KOÇ

  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • İşletme Bölümü
  • Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Southampton, Southampton Business School Operations Research Management Science, , 2012, 2015
Yüksek Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2011, 2012
Lisans, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2006, 2010
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Nicel Karar Yöntemleri Yöneylem Araştırması
Akademik Ünvanlar
2019-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Nicel Karar Yöntemleri, Türkiye
2017-2019, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2015-2017, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Université De Montreal, Hec Montreal, Cırrelt
2012-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, University Of Southampton, Southampton Business School, Cormsıs
2011-2012, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Dekan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Zülal Diri Kenger, Doktora, Disassembly and distribution planning considering 3D printing technology, Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2018-2019, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Production and Operations Management, Yüksek Lisans
2018-2019, Proje Yönetimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, Introduction to Management Science, Lisans
2017-2018, Production and Operations Management, Yüksek Lisans
2017-2018, Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yüksek Lisans
2017-2018, Project Management, Lisans
2017-2018, Operations Research 1, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Havaalanı Transfer Servisi Sağlayan Araçların Kar Enbüyüklemesi Amacıyla Rotalanması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2020
Evde Bakım Sağlık Hizmeti Veren Elektrikli Araçların Rotalama ve Çizelgeleme Problemleri (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2019
Araç Emisyonunun Yer Seçimi ve Araç Rotalama Problemi Üzerindeki Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Kenger, Z.D., Koç, Ç., Özceylan, E. (2021) "Integrated disassembly line balancing and routing problem with mobile additive manufacturing", International Journal of Production Economics, 235 (1) [SCI] DOI
Olgun, B., Koç, Ç., Altıparmak, F. (2021) "A hyper heuristic for the green vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery", Computers & Industrial Engineering, 153 (1) [SCI] DOI
Gültekin, H., Koç, Ç., Öner, N. (2021) "The airport shuttle bus scheduling problem", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (0) [SCI Expanded] Link DOI
Koç, Ç., Laporte, G., Tükenmez, İ. (2020) "A review of vehicle routing with simultaneous pickup and delivery", Computers Operations Research, 122 (0) p. 104987 [SSCI] Link DOI
Kenger, Z.D., Koç, Ç., Özceylan, E. (2020) "Integrated Disassembly Line Balancing and Routing Problem", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, (0) [SCI Expanded]
Koç, Ç., Erdem, M. (2019) "Analysis of electric vehicles in home health care routing problem", JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 234 (0) pp. 1471-1483 [SCI Expanded] DOI
Koç, Ç., Mendoza, J., Jabalı, O., Laporte, G. (2019) "The electric vehicle routing problem with shared charging stations", International Transactions in Operational Research, 26 (4) pp. 1211-1243 [SCI] DOI
Koç, Ç. (2019) "Analysis of vehicle emissions in location-routing problem", Flexible Services and Manufacturing Journal, 31 (1) pp. 1-33 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Jabali, O., Laporte, G. (2018) "Long-haul vehicle routing and scheduling with idling options", Journal of the Operational Research Society, 69 (2) pp. 235-246 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Özceylan, E., Kesen, S.E., Çil, Z.A., Mete, S. (2018) "Forward Supply Chain Network Design Problem: Heuristic Approaches", Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 24 (4) pp. 749-763 [ESCI] Link DOI
Özceylan, E., Koç, Ç., Erbaş, M. (2018) "A GIS-Based Optimization Method For a Vehicle Routing Problem Arising at a Supermarket Store Chain", SIGMA Journal of Engineering and Natural Sciences, 36 (3) pp. 741-766 [ESCI] Link
Koç, Ç., Laporte, G. (2018) "Vehicle routing with backhauls: Review and research perspectives", COMPUTERS OPERATIONS RESEARCH, 91 (0) pp. 79-91 [SCI] DOI
Özceylan, E., Koç, Ç., Erbaş, M. (2018) "A GIS-based Optimization Method for a Vehicle Routing Problem Arising at a Supermarket Store Chain", SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 36 (3) pp. 741-766 [ESCI]
Karaoğlan, İ., Erdoğan, G., Koç, Ç. (2018) "The Multi-Vehicle Probabilistic Covering Tour Problem", EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 271 (0) pp. 278-287 [SSCI] DOI
Koç, Ç., Özceylan, E. (2018) "Yeşil ve Elektrikli Araç Rotalama Problemleri Üzerine bir Literatür Taraması ve Araştırma Öngörüleri", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (3) pp. 1041-1053 [TR Dizin] Link DOI
Koç, Ç., Erbaş, M., Özceylan, E. (2018) "A Rich Vehicle Routing Problem Arising in the Replenishment of Automated Teller Machines", An International Journal of Optimization and Control: Theories Applications (IJOCTA), 8 (0) pp. 276-287 [TR Dizin] DOI
Koç, Ç. (2017) "An evolutionary algorithm for supply chain network design with assembly line balancing", Neural Computing and Applications, 28 (11) pp. 3183-3195 [SCI Expanded] Link DOI
Tunalıoğlu, R., Koç, Ç., Bektaş, T. (2016) "A multiperiod location-routing problem arising in the collection of Olive Oil Mill Wastewater", Journal of the Operational Research Society, 67 (7) pp. 1012-1024 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç. (2016) "A unified-adaptive large neighborhood search metaheuristic for periodic location-routing problems", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 68 (0) pp. 265-284 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2016) "A comparison of three idling options in long-haul truck scheduling", Transportation Research Part B: Methodological, 93 (0) pp. 631-647 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2016) "The green vehicle routing problem: A heuristic based exact solution approach", Applied Soft Computing, 39 (0) pp. 154-164 [SCI Expanded] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2016) "The fleet size and mix location-routing problem with time windows: Formulations and a heuristic algorithm", European Journal of Operational Research, 248 (1) pp. 33-51 [SCI Expanded] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2016) "The impact of depot location, fleet composition and routing on emissions in city logistics", Transportation Research Part B: Methodological, 84 (0) pp. 81-102 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2016) "Thirty years of heterogeneous vehicle routing", European Journal of Operational Research, 249 (1) pp. 1-21 [SCI Expanded] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2015) "A hybrid evolutionary algorithm for heterogeneous fleet vehicle routing problems with time windows", Computers Operations Research, 64 (0) pp. 11-27 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2014) "The fleet size and mix pollution-routing problem", Transportation Research Part B: Methodological, 70 (0) pp. 239-254 [SSCI] Link DOI
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2014) "A Mathematical Model for the Time-Dependent Vehicle Routing Problem", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29 (0) pp. 549-558 [SCI Expanded] DOI
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2012) "A Mathematical Model for the Vehicle Routing Problem with Time Windows and Multiple use of Vehicles", Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (0) pp. 569-576 [SCI Expanded]
Bildiriler
Çakırgil, S., Yücel, E., Koç, Ç., Laporte, G. (2019) "Elektrikli Araçlar ile İşgücü Çizelgeleme ve Rotalama Problemi Optimizasyonu", 39’ncu Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2019) , Ankara, Türkiye, (Haziran 2019)
Çakırgil, S., Yücel, E., Koç, Ç. (2019) "Optimizing Workforce Scheduling and Routing Problem with Electric Vehicles", 7th Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2019) , Sevilya, İspanya, (Haziran 2019)
Koç, Ç., Öner, N., Gültekin, H. (2019) "The Airport Shuttle Service Scheudiling Problem", INFORMS Annual Meeting 2019 , (Ekim 2019)
Karaoğlan, İ., Erdoğan, G., Koç, Ç. (2018) "The Maximum Expected Covering Tours Problem", Joint EURO/ALIO International Conference 2018 on Applied Combinatorial Optimization (EURO/ALIO 2018) , (Temmuz 2018)
Tükenmez, İ., Koç, Ç., Laporte, G. (2018) "Vehicle Routing Problems with Simultaneous Pickup and Delivery: Review and Research Perspectives", International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME18) , (Temmuz 2018)
Koç, Ç. (2018) "Analysis of Vehicle Emissions in Location-Routing Problem", 38’nci Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2018) , Türkiye, (Haziran 2018)
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2016) "The Impact of Depot Location, Fleet Composition and Routing on Emissions in City Logistics", 5th Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2016) , Nantes, Fransa, (Haziran 2016)
Özceylan, E., Koç, Ç., Kesen, S.E. (2015) "İleri Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı için Test Problem ve Genetik Algoritmaya Dayalı Çözüm Yöntemi Geliştirilmesi", 35’nci Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2015) , Ankara, Türkiye, (Eylül 2015)
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2015) "The Fleet Size and Mix Pollution-Routing Problem", 4th Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2015) , Viyana, Avusturya, (Haziran 2015)
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabalı, O., Laporte, G. (2014) "A Hybrid Evolutionary Algorithm for Heterogeneous Fleet Vehicle-Routing Problems with Time Windows", 3rd Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2014) , Oslo, Norveç, (Haziran 2014)
Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2013) "An Evolutionary Algorithm for the Heterogeneous Fleet Pollution Routing Problem", 2nd Annual Conference of the EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics Optimization (VeRoLog 2013) , Southampton, İngiltere, (Temmuz 2013)
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2012) "Zaman Bağımlı Araç Rotalama Problemi için bir Matematiksel Model", 1’inci Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2012) , Konya, Türkiye, (Mayıs 2012)
Koç, Ç., Erdoğan, S., Karaoğlan, İ. (2012) "Yeşil Araç Rotalama Problemi için bir Matematiksel Model", 1’inci Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2012) , Konya, Türkiye, (Mayıs 2012)
Koç, Ç., Karaoğlan, İ., Erdoğan, S. (2012) "An Exact Algorithm for the Green Vehicle Routing Problem", 25th European Conference on Operational Research (EURO 2012) , Vilnius, Litvanya, (Temmuz 2012)
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2011) "Çok Kullanımlı Araç Rotalama Problemi için Bir Matematiksel Model", 31’inci Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YAEM 2011) , Sakarya, Türkiye, (Temmuz 2011)
Koç, Ç., Karaoğlan, İ. (2011) "A Branch-and-Cut Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Multiple use of Vehicles", 41st International Conference on Computers and Industrial Engineering (CIE 41) , Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri, (Ekim 2011)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Kenger, Z.D., Koç, Ç., Özceylan, E. (2020) "Logistics 4.0 Digital Transformation of Supply Chain Management", : CRC Press
Koç, Ç., Erbaş, M., Özceylan, E. (2019) "Lean and Green Supply Chain Management", : Springer
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Transportation Research Part E, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Applied Soft Computing, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COMPUTERS OPERATIONS RESEARCH, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COMPUTERS INDUSTRIAL ENGINEERING, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) OR SPECTRUM, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Transportation Research Part C, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Transportation Research Part B, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Annals of Operations Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Transportation Research Part D, 2017
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
The fleet size and mix pollution-routing problem
Transportation Research Part B: Methodological
27 0 0 0 0 0 27
2
The impact of depot location, fleet composition and routing on emissions in city logistics
Transportation Research Part B: Methodological
17 0 0 0 0 0 17
3
Vehicle routing with backhauls: Review and research perspectives
COMPUTERS OPERATIONS RESEARCH
16 0 0 0 0 0 16
4
Thirty years of heterogeneous vehicle routing
European Journal of Operational Research
14 0 0 0 0 0 14
5
The green vehicle routing problem: A heuristic based exact solution approach
Applied Soft Computing
11 0 0 0 0 0 11
6
The fleet size and mix location-routing problem with time windows: Formulations and a heuristic algorithm
European Journal of Operational Research
10 0 0 0 0 0 10
7
A hybrid evolutionary algorithm for heterogeneous fleet vehicle routing problems with time windows
Computers Operations Research
9 0 0 0 0 0 9
8
The electric vehicle routing problem with shared charging stations
International Transactions in Operational Research
7 0 0 0 0 0 7
9
A multiperiod location-routing problem arising in the collection of Olive Oil Mill Wastewater
Journal of the Operational Research Society
3 0 0 0 0 0 3
10
A comparison of three idling options in long-haul truck scheduling
Transportation Research Part B: Methodological
3 0 0 0 0 0 3
11
Analysis of vehicle emissions in location-routing problem
Flexible Services and Manufacturing Journal
1 0 0 0 0 0 1
12
Analysis of electric vehicles in home health care routing problem
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
1 0 0 0 0 0 1
13
A Rich Vehicle Routing Problem Arising in the Replenishment of Automated Teller Machines
An International Journal of Optimization and Control: Theories Applications (IJOCTA)
0 0 0 0 0 1 1
14
An evolutionary algorithm for supply chain network design with assembly line balancing
Neural Computing and Applications
1 0 0 0 0 0 1
15
Lean and Green Supply Chain Management
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2017) "Doctoral Dissertation Award" Operational Research Society
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Tolga Bektaş
-
2013 - 2016 11
İsmail Karaoğlan
Selçuk Üniversitesi
2011 - 2018 10
Gılbert Laporte
-
2013 - 2016 10
Ola Jabalı
-
2014 - 2019 10
Eren Özceylan
Gaziantep Üniversitesi
2015 - 2020 9
Gilbert Laporte
-
2018 - 2020 6
Mehmet Erbaş
-
2018 - 2019 3
Zülal Diri Kenger
Gaziantep Üniversitesi
2020 - 2021 3
Saadettin Erhan Kesen
Selçuk Üniversitesi
2015 - 2018 2
Hakan Gültekin
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
2019 - 2021 2
Eda Yücel
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
2019 2
İlknur Tükenmez
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2018 - 2020 2
Güneş Erdoğan
-
2018 2
Ola Jabali
-
2013 - 2018 2
Sevgi Erdoğan
-
2012 2
Renan Tunalıoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi
2016 1
Süleyman Mete
Munzur Üniversitesi
2018 1
Zeynel Abidin Çil
İzmir Demokrasi Üniversitesi
2018 1
Mehmet Erdem
Atılım Üniversitesi
2019 1
Mehmet Erbaş
-
2018 1
Büşra Olgun
Süleyman Demirel Üniversitesi
2021 1
Eren Özceylan
Gaziantep Üniversitesi
2021 1
Fulya Altıparmak
Gazi Üniversitesi
2021 1
Jorge Mendoza
-
2019 1
Nihat Öner
-
2019 1
Seray Çakırgil
-
2019 1
2021 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
210.
75558 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
167.
29076 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
31.
554 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75558
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 29076
YÖKSİS Bilim Alanı Nicel Karar Yöntemleri 554
Anahtar Kelimeler Yöneylem Araştırması, Yöneylem Araştırması
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 57 315 50 181 197 60 50
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 406 . 174 . 514 . 348 . 341 . 446 . 210 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 337 . 112 . 401 . 282 . 276 . 379 . 167 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 55 . 8 . 82 . 43 . 38 . 66 . 31 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - -
Toplam Yayın 3 8 1 10 6 2 1
Toplam Makale 1 7 1 7 3 2 1
Toplam Kitap 0 0 0 0 1 0 0
Toplam Bildiri 2 1 0 3 2 0 0
Makale (SCI) 1 7 1 3 3 2 1
Makale (Uluslararası) 0 0 0 2 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 1 0 2 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 1 1 0 0