img

Doç. Dr. Doğuş EMİN

  • Siyasal Bilgiler Fakültesi
  • İşletme Bölümü
  • Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
22
Atıf
4
h-index
1
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Leicester, Finans, , 2009, 2014
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Bath {England}, Muhasebe ve Finans, , 2008, 2009
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2008
Araştırma Alanları
Uluslararası Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Leicester, Finans, , 2009, 2014
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Bath {England}, Muhasebe ve Finans, , 2008, 2009
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004, 2008
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 96, 2019
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Uluslararası Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme, Türkiye
2016-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2015-2016, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye
2018-, Mesleki Yeterlilik Kurumu Finans Sektör Komitesi Yök Temsilcisi, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
2018-, Bologna Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Erasmus Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Farabi Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Yök Denklik Komisyonu Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.), Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2018, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Samet Kocamış, Yüksek Lisans, Central bank swap lines: Construction of a Composite Index for the Federal Reserve, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ren Yutong, Yüksek Lisans, Price Discovery for Cross-listed Chinese Stocks on New York Stock Exchange, University Of Leicester, School Of Management, Finans, 2013, (Asıl Danışman)
Xu Mo, Yüksek Lisans, The Link between Credit Default Swaps (CDS) and Stock Market Returns in China, University Of Leicester, School Of Management, Finans, 2013, (Asıl Danışman)
Xiong Yi, Yüksek Lisans, Relation between Macroeconomic variables and stock returns in BRIC, University Of Leicester, School Of Management, Finans, 2013, (Asıl Danışman)
Cheng Xiang, Yüksek Lisans, How does Capital Asset Pricing Model work for Chinese stock market?, University Of Leicester, School Of Management, Finans, 2013, (Asıl Danışman)
He Zhuoming, Yüksek Lisans, Market efficiency of Chinese small cap mutual funds, University Of Leicester, School Of Management, Finans, 2013, (Asıl Danışman)
2019-2020, Finansal Muhasebe ve Raporlama, Yüksek Lisans
2019-2020, Finansal Risk Yönetimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Girişim Finansmanı, Yüksek Lisans
2018-2019, Finansal Muhasebe ve Raporlama, Yüksek Lisans
2018-2019, Finansal Yönetim, Yüksek Lisans
2017-2018, Finansal Yönetim, Yüksek Lisans
2017-2018, Financial Accounting and Reporting, Yüksek Lisans
2017-2018, Finansal Muhasebe ve Raporlama, Yüksek Lisans
2017-2018, Financial Management, Yüksek Lisans
2017-2018, Finans Yönetimi, Yüksek Lisans
2016-2017, Finans Yönetimi, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Geniş Kapsamlı Finansal Gelişim Endeksi ile Türkiye'nin Finansal Gelişmişliğinin Saptanması ve Gelişmekte olan Ülkeler ile Karşılaştırılması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Esnaf ve Sanatkarlara Sunulan Hizmetlerin Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması Projesi (ESHEP) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2015-2016
Kayıt Yok
Emin, D. (2019) "Geniş Kapsamlı Finansal Gelişmişlik Endeksi İle Türkiye’nin Finansal Gelişmişliğinin Tespiti ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Karşılaştırılması", İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3) pp. 2205-2215 [TR Dizin] DOI   
Emin, D. (2018) "A Review of Country-level and Firm-level Factors in Arbitrage Pricing Theory and A Quick Test for Emerging Countries with Large Dataset", Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri, 2018 (2) pp. 102-117 Link  
Emin, D. (2018) "A Policy Maker’s Dilemma: Real Linkages or Irrational Behaviors?", Journal of Financial Economic Policy, 10 (1) pp. 185-200 [ESCI]  
Emin, D. (2017) "Türkiye’nin Finansal Krizleri ve Göstergeleri", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 9 (17) pp. 115-128 [TR Dizin]  
Emin, D. (2017) "The Greatest Global Financial Crisis: Contagion From the United States or Only Interdependence?", Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2) pp. 487-502 [TR Dizin]  
Emin, D. (2016) "Effects of Global Incidents on Dynamic Correlations of Emerging European Countries", Eurasian Journal of Economics and Finance, 4 (1) pp. 1-23  
Emin, D. (2016) "Stock Market Co-Movement at the Disaggregated Level: Individual Stock Integration", Czech Journal of Economics and Finance, 66 (2) pp. 96-112 [SSCI]  
Emin, D., Emin, A.A. (2016) "Predicting Currency Crises: How do Indicators Differ According to Crisis Definition?", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6 (2) pp. 85-102 [TR Dizin]  
Emin, D., Benli, H.E. (2017) "External Factors on Turkish Short Term Interest Rates and Daily Exchange Rates", Econ Anadolu 2017 , Eskişehir, Türkiye, (Nisan 2017
Emin, D. (2017) "Early Warning Systems: Indicators of Crises for Different Definition Methods", 7th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking , Zürih, İsviçre, (Temmuz 2017
Emin, D. (2017) "Stock Market Determinants with Large Data Set", International Conference on Social Science, Arts, Business and Education , Atina, Yunanistan, (Ağustos 2017
Emin, D. (2017) "Existence of Contagion from Three Angle: Volatility, Timing and Return Denomination", 3rd International Conference on Applied Economics and Finance , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2017
Emin, D. (2017) "The Impact of Global Financial Crisis on Relevance of Accounting Information: Evidence from Emerging Countries", CUDES 2017: VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2017
Emin, D. (2017) "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Problemleri", International Symposium on Multidisciplinary Studies , Ankara, Türkiye, (Kasım 2017
Emin, D. (2016) "The Greatest Global Financial Crisis Contagion from the United States or Only Interdependence", 5th Business and Social Science Conference: Paris 2016 , Paris, Fransa, (Aralık 2016
Emin, D. (2016) "What is the Real Reason of the Propogation of Financial Crises and How it can be Stopped", 2nd International Conference on Applied Economics and Finance , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2016
Emin, D. (2012) "Stock Market Integration of Emerging Europe: Dynamic Conditional Correlation Approaches", Eurasia Business and Economics Society 2012 Warsaw Conference , Varşova, Polonya, (Kasım 2012
Kayıt Yok
Emin, D. (2019) "External Factors on Turkish Short-term Interest Rates and Daily Exchange Rates: Tranquil Periods vs Politically Stressed Times", Kitap: Financial Crises, Londra/İngiltere : Intech Open  
Emin, D. (2018) "Modern Finansın ve Finans Teorisinin Yakın Tarihteki Gelişimi: 20 ve 21. Yüzyıl", Kitap: Finansın Temel Teorileri, : Beta Yayınları  
Emin, D. (2018) "Export Structure of Turkey and Revealed Comparative Advantage Analysis", Kitap: The Most Recent Studies in Science and Art Volume 2, : Gece Kitaplığı  
Emin, D. (2018) "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Finansal Yönetim Problemleri", Kitap: Multidisipliner Çalışmalar 3 (Sosyal Bilimler), : Gece Kitaplığı  
Emin, D. (2017) "How Do Volatility, Timing and Return Denomination Affect the Existence of Contagion?", Kitap: Current Debates in Accounting and Finance Volume 3, : Ijopec Publication  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Cogent Economics and Finance, 2018
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COGENT BUSINESS AND MANAGEMENT, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) COGENT ECONOMICS AND FINANCE, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) The Czech Journal of Economics and Finance, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Stock Market Co-Movement at the Disaggregated Level: Individual Stock Integration
Czech Journal of Economics and Finance
1 0 0 1 0 0 0 0 2
2
Predicting Currency Crises: How do Indicators Differ According to Crisis Definition?
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
3
Effects of Global Incidents on Dynamic Correlations of Emerging European Countries
Eurasian Journal of Economics and Finance
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2016 1
Hande Emin Benli
Atılım Üniversitesi
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1281
Anahtar Kelimeler Uluslararası Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 95 100 155 55 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 406 . 448 . 387 . 487 . - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 318 . 349 . 317 . 427 . - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 64 . 60 . 67 . 119 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 17 . 20 . 16 . 45 . - - - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 49 . 50 . 53 . 98 . - - - - -
Toplam Yayın 0 5 9 5 2 0 0 0 0 0
Toplam Makale 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0