img

Doç. Dr. Emir KAYA

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • Hukuk Felsefesi Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Post Doktora, Belçika, Université Catholique De Louvain, Hukuk ve Din, , 2018, 2019
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of London, Sosyal Bilimler, , 2007, 2011
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of London-School Of Oriental And African Studies, , 2007, 2011
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Harvard University, , 2005, 2007
Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Indiana University Bloomington {Indiana}, Siyaset Bilimi, Felsefe ve Yakın Doğu Dilleri ve Kültürleri, , 2002, 2005
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 98, Bahar, 2012
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Sertifika, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Türkiye, 15-09-2011, 15-11-2011
[UAK] Hukuk Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
[UAK] Hukuk Genel Kamu Hukuku
Akademik Ünvanlar
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku, Türkiye
2017-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
2012-2017, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
2011-2017, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
2011-2012, Öğretim Görevlisi (Dr), Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bologna Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Disiplinler Arası Çalışmaları Geliştirme Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Üniversite Stratejisini Geliştirme Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Soruşurma Öncesi İncelemeci, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2011-2012, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Altın Merve, Yüksek Lisans, Çeşitli Yönleriyle İnsan Hakları Hukuku - Ceza Hukuku İlişkisi, 2021, (Asıl Danışman)
Yunus Emre Berber, Yüksek Lisans, Türkiye'de insan hakları söyleminin toplumsal karşılığı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Vahdeddin Varlı, Yüksek Lisans, Köylülük-Kentlilik Ekseninde Devlet Algısı, (Asıl Danışman)
Bilgehan Burak Türkmen, Yüksek Lisans, Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Anlayışı, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Fundamental Rights and Freedoms, Lisans
2020-2021, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Lisans
2020-2021, Genel Kamu Hukuku, Lisans
2020-2021, Hukuk Başlangıcı, Lisans
2020-2021, Eleştirel Hukuk Teorileri, Yüksek Lisans
2020-2021, Doğal Hukuk, Cinsiyet ve Aile, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Legal Research and Writing, Lisans
2020-2021, Hukuk Politikası, Yüksek Lisans
2019-2020, World Legal Traditions, Lisans
2019-2020, Din ve Hukuk, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, HUMAN RIGHTS, Lisans
2015-2016, İNSAN HAKLARI, Yüksek Lisans
2015-2016, HUKUK FELSEFESİ, Lisans
2015-2016, HUKUKUN TOPLUMSAL SINIRLARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Yüksek Lisans
2015-2016, HUKUK SOSYOLOJİSİ, Lisans
2015-2016, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, HUKUKUN TOPLUMSAL SINIRLARI, Yüksek Lisans
2015-2016, HUMAN RIGHTS, Lisans
2015-2016, HUKUK KÜLTÜRÜ, Yüksek Lisans
2015-2016, METHODOLOGIES OF LAW AND LEGAL RESEARCH, Lisans
2014-2015, LEGAL DISCUSSIONS I, Lisans
2014-2015, HUKUK FELSEFESİ, Lisans
2014-2015, HUKUK SOSYOLOJİSİ, Lisans
2014-2015, HUMAN RIGHTS, Lisans
2014-2015, LEGAL WRITING, Lisans
2014-2015, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, İNSAN HAKLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, HUKUK KÜLTÜRÜ, Yüksek Lisans
2014-2015, HUKUKUN TOPLUMSAL SINIRLARI, Yüksek Lisans
2014-2015, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Yüksek Lisans
2014-2015, HUKUKUN TOPLUMSAL SINIRLARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, LEGAL DISCUSSIONS II, Lisans
2011-2012, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, KANUN VE UYGULAMA, Yüksek Lisans
2011-2012, KANUN VE UYGULAMA, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2011-2012, ALTERNATIVE APPROACHES TO LAW, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Türkiye’nin Hukuk(çu) Sorunu: Eğitim (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017
International Conference on Rule of Law Religious Perspectives (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Nordic Conference for the Sociology of Religion (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
International Human Rights Education Conference (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2015
Köylülük Kentlilik Ekseninde Devlet Algısı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Anlayışı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Türkiye de İnsan Hakları Söyleminin Toplumsal Karşılığı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2017
Türkiye de Hukuk Zihniyeti (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Kaya, E. (2016) "Anayasa Mahkemesinin Muhafazakar Liberal İkilemi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 7 (27) pp. 181-214 [TR Dizin] Link
Kaya, E. (2015) "Eğitim Hak ve Özgürlüğünün Temeli Olarak Tercih Hakkı", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 6 (21) pp. 123-167 [TR Dizin] Link
Kaya, E. (2014) "İlm i Siyaset ve Adalet Üzerine", Akademik Teklif, 2 (3) pp. 36-48
Kaya, E. (2014) "Anayasa Mahkemesinin İnsan Hakları Zemini", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18 (3) pp. 573-605 [TR Dizin]
Kaya, E. (2014) "Siyaset Devleti", Ankara Barosu Dergisi, 72 (1) pp. 219-243 [TR Dizin] Link
Kaya, E. (2013) "İnsan Hakları Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması", Ankara Barosu Dergisi, 71 (3) pp. 409-436 [TR Dizin] Link
Kaya, E. (2012) "Türk Hukukuna Dair Bir Sosyal Felsefe Değerlendirmesi ve Anayasal Tezahürler", Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, (0) pp. 55-78
Bildiriler
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Aile Hukukunda Dozunda Bireysellik: Bir Doğu-Batı Mukayesesi", II. İnsan Hakları Sempozyumu: Ailenin Korunması Hakkı , (Aralık 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kaya, E. (2019) "From Ideology to Sociology: Reconciling Secular and Religious Laws", Criminal Law Developments in the Muslim-Majority Countries in the Light of Interaction between Shari’xxa and Law , (Mart 2019)
Kaya, E. (2019) "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , (Kasım 2019)
Kaya, E. (2017) "Human Rights Law vs. Human Rights Culture in Turkey", 28th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy , Lizbon, Portekiz, (Temmuz 2017)
Kaya, E. (2017) "Legal Mentality in Turkey: A Survey", 28th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy , Lizbon, Portekiz, (Temmuz 2017)
Kaya, E. (2017) "Dini ve Dünyevi Hırsların Kavşağında Hukuk ve Kamu Düzeni", International Symposium on Religion and Society in the Context of July 15 , Samsun, Türkiye, (Temmuz 2017)
Kaya, E. (2016) "Can the rule of law be ever established in Turkey", International Conference on ’xxRule of law – Religious perspectives’xx , Ramat Gan, İsrail, (Kasım 2016)
Kaya, E. (2016) "A Serious Dilemma for Judges Social Norms vs Legal Norms", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences , Roma, İtalya, (Eylül 2016)
Kaya, E. (2016) "Maddi ve Manevi Boyutlarıyla Fakirlik", 4th International Religion and Human Rights Workshop: Global Poverty , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2016)
Kaya, E. (2016) "Sociology of Human Rights in Religious Communities", Nordic Conference for the Sociology of Religion , Helsinki, Finlandiya, (Ağustos 2016)
Kaya, E. (2013) "Müslümanların İslamofobyayı Besleyen Hataları", Uluslararası İslamofobya Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2013)
Kaya, E. (2013) "The Effect of Text vs Context on the Jurisdiction of the Turkish Constitutional Court", Constitutional Politics in Turkey, Humboldt University , Berlin, Almanya, (Ekim 2013)
Kaya, E. () "Moderate Secularism vs. Moderate Islam: A Human Rights Comparison", The Interrelationship between Secularity and Human Rights , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2019)
Kitaplar
Kaya, E. (2018) "Secularism and State Religion in Modern Turkey: Law, Policy-Making and the Diyanet", Londra/İngiltere : I. B. Tauris
Kaya, E. (2018) "Hukuk Zihniyeti", Ankara/Türkiye : Siyasal Kitabevi
Kitap Bölümleri
Kaya, E. (2018) "Zihniyet ve Din: Disiplinlerarası Zihniyet Çözümlemesi", Adana/Türkiye : Karahan Kitabevi
Kaya, E. (2018) "15 Temmuz Bağlamında Din ve Toplum", Samsun/Türkiye : Canik Belediyesi Kültür Yayınları
Kaya, E. (2018) "Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç", Ankara/Türkiye : Altınordu Yayınları
Kaya, E. (2018) "Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meslekleri", Ankara/Türkiye : Astana Yayınları
Kaya, E. (2018) "Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meslekleri", Ankara/Türkiye : Astana Yayınları
Kaya, E. (2015) "Chaos Complexity and Leadership 2013", İsviçre : Springer International Publishing
Kaya, E. (2014) "Hukukçular Arası Makale Yarışması", Ankara/Türkiye : Türkiye Barolar Birliği
Kaya, E. (2014) "Chaos and Complexity Theory in World Politics", Hershey Pa/Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global
Kaya, E. (2013) "Uluslararası Katılımlı 1. İslamofobya Sempozyumu", Ankara/Türkiye : Merak Yayınları
Kaya, E. (2013) "Bireysel Başvuru İncelemeleri I", Ankara/Türkiye : Anayasa Mahkemesi
Kaya, E. (2013) "Bireysel Başvuru İncelemeleri I", Ankara/Türkiye : Anayasa Mahkemesi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) Kurgu ile Gerçeklik Arasında Hukuk Meslekleri, 2018, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ombudsman Akademik Dergi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Akademik Teklif, 2014
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Law and Justice Review, 2014
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Danışman, International Science Association, 2012-
Başkan Yardımcısı, Turkish Scholars Association, 2011-2011
Üye, Harvard University Alumni Association, 2007-
Üye, National Society of Collegiate Scholars, 2005-
Üye, Indiana University Alumni Association, 2005-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
İnsan Hakları Açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Ankara Barosu Dergisi
0 0 0 0 5 2 7
2
Hukuk Zihniyeti
0 0 0 0 0 4 4
3
Bireysel Başvuru İncelemeleri I
0 0 0 0 1 1 2
4
Anayasa Mahkemesinin Muhafazakar Liberal İkilemi
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
1 0 0 0 0 0 1
5
Secularism and State Religion in Modern Turkey: Law, Policy-Making and the Diyanet
0 0 0 0 0 1 1
6
Siyaset Devleti
Ankara Barosu Dergisi
0 0 0 0 1 0 1
Ödüller
(2005) "Stipend Award" Harvard University
(2003) "Academic Excellence Award" Indiana University
(2001) "Türkiye derecesi ödülü" Çeşitli
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75521
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3183
YÖKSİS Bilim Alanı Genel Kamu Hukuku 135
Anahtar Kelimeler Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 60 40 20 360 25 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 403 . 444 . 544 . 181 . 517 . - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 83 . 121 . 140 . 28 . 149 . - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 14 . 15 . 17 . 2 . 22 . - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - - - - - -
Toplam Yayın 2 6 3 6 3 0 0
Toplam Makale 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 1 0 0 6 0 0 0
Toplam Bildiri 0 5 3 0 3 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 1 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 2 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 0 4 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 4 3 0 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 1 0 0 0 0 0