img

Doç. Dr. Erdal YERDELEN

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2010, 2012
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2010, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Yüksek Lisans, Türkiye, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), 2008, 2010
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 1990, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, , 1990, 1994
Yabancı Dil
Almanca, KPDS, 80, Bahar, 2000
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Akademik Ünvanlar
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Türkiye
2016-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Türkiye
2013-2016, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-, Dekan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2013-, Anabilim Dalı Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Tuğçe Kurtoğlu, Yüksek Lisans, Suç Üstlenme Suçu (TCK m.270), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Burak Taş, Yüksek Lisans, Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ali Aydın, Yüksek Lisans, Suç İşlemeye Tahrik Suçu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Orhan Gazi Yaşar, Yüksek Lisans, Verileri Hukuka Aykırı OLarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (TCK 136/1-2), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Gülfer Akın, Doktora, Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Burak Boz, Doktora, Türk Ceza Hukukunda İade, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2019, (Asıl Danışman)
Gülfer Akın Atalan, Doktora, Resmi Belgede Sahtecilik Suçu, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Ahmet Kılıç, Yüksek Lisans, Edimin ifasına fesat karıştırma suçu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Sarper Alptekin, Yüksek Lisans, Ceza muhakemesinde gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
Burak Boz, Yüksek Lisans, Ceza Hukukunda nedensellik bağı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
İlhan Bulut, Yüksek Lisans, Nefret saiki ile işlenen suçlar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, GÜVENLİK TEDBİRLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, YAPTIRIM TEORİSİ, Yüksek Lisans
2019-2020, SUÇ TEORİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, CEZA MUHAKEMESİNDE KORUMA TEDBİRLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, Lisans
2018-2019, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU, Lisans
2017-2018, CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, Lisans
2016-2017, ULUSLARARASI CEZA HUKUKU, Yüksek Lisans
2016-2017, KRİMİNOLOJİ, Yüksek Lisans
2016-2017, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU, Lisans
2016-2017, CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER, Lisans
2016-2017, ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, İNFAZ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, CEZA MUHAKEMESİNDE KOVUŞTURMA, Yüksek Lisans
2015-2016, CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA, Yüksek Lisans
2015-2016, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU, Lisans
2015-2016, CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER, Lisans
2014-2015, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Lisans
2014-2015, Suç Teorisi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, TCK'da Yeni Suç Tipleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans
2014-2015, Temel Hukuk, Lisans
2014-2015, Hukuk Başlangıcı ve Adli Prosedür, Yüksek Lisans
2014-2015, Ceza Muhakemesinde İstinaf, Yüksek Lisans
2014-2015, Tıp Ceza Hukuku, Yüksek Lisans
2013-2014, Hukuk Başlangıcı ve Adli Prosedür, Yüksek Lisans
2013-2014, Temel Hukuk, Lisans
2013-2014, Suçun Özel Görünüş Biçimleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Ceza Adaleti, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbirleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Tıp Ceza Hukuku, Yüksek Lisans
2013-2014, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Lisans
2012-2013, Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri, Yüksek Lisans
2012-2013, Tıp Ceza Hukuku, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
12 GENÇ CEZA HUKUKÇULARI KONGRESİ (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
TÜRK ALMAN JAPON POLONYA CEZA HUKUKU GÜNLERİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2015
Überwachung mit techischen Mitteln (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Yerdelen, E. (2020) "ALMAN İNFAZ HUKUKUNUN ESASLARI", UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2020) "Bir Olası Kast Değerlendirmesi Olarak Alman FEderal Mahkeemsi Kudamm Yarış Kararı", ASBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, (0)
Yerdelen, E., Altuntaş, Ş. (2020) "MEŞRU SAVUNMADA SALDIRI FİİLİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ", PROF. DR. MEHMET EMİN ARTUK ARMAĞAN, (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E., Seçkin, M.B. (2020) "CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME", CEZA HUKUKU DERGİSİ (CHD), (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2019) "CEZA MUHAKEMESİNDE VİEOKONFERANS YÖNTEMİNİNİN (SEGBİS) KULLANIMI", Bilişim Hukuku Dergisi, (2)
Yerdelen, E. (2018) "“Tutuklu ve Hükümlülerin Mazeret İzinleri”", TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2018) "Alman Federal Mahkemesi Kararı (HALKI KIŞKIRTMA) ÇEVİRİ", RECHTSBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2018) "Kusurluluğu Etkileyen Bir Neden: Lohusalık Sendromu (Bir Anne Bebeğini Niçin Öldürür? Bir Cani mi Yoksa Bir Zavallı mı?", CEZA HUKUKU DERGİSİ, (0) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2018) "VİDEOKONFERENZ İM TÜRKİSCHEN STRAFPROZESSRECHT", KRİPOZ (Kriminalpolitikzeitschrift), (4)
Yerdelen, E. (2017) "Alman Federal Mahkemesi Kararı 4. STR 61/17 SAYILI VE 27.4.2017 (YAĞMAYA TEŞEBBÜS)", RECHTSBRÜCKE HUKUK KÖPRÜSÜ, (0)
Yerdelen, E. (2016) "İnsan İçin Kesip Atılan Küçük Bir Parça İnsanlık İçin Büyük Bir Olay-Ein kleiner Schnitt für einen Menschen, aber ein grosses Thema für die Menschheit , (Çeviri)", RECHTSBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (0)
Yerdelen, E. (2016) "Das Prinzip des Formalen Rechtsstaates in Deutschland, (Almanya’da Şekli Hukuk Devleti İlkesi)", RECHTBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (0)
Yerdelen, E. (2016) "Tasarlayarak Öldürme Suçunda Özel Durumlar ve Yargıtay Yorumu", CEZA HUKUKU DERGİSİ, (32) [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2016) "“İşe Alımlarda Kadınlara Ayrılan Kontenjanın Hukuki Meşruluğu-Zulaessigkeit leistungsabhaengiger Frauenförderquoten-Rechtsprechung” (Çeviri)", RECHTSBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (10)
Yerdelen, E. (2015) "CGK Karar İncelemsi Garantörsel İhmali Suç", GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUKU FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19 (1)
Yerdelen, E. (2014) "Mütemadi Suç Dauerverbrechen", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 5 (18) pp. 113-152 [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2014) "Köln İlk Derece Mahkemesi Sünnet Kararı Çeviri", RECHTSBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (7) pp. 177-180
Yerdelen, E. (2014) "İnternette Çocuk Pornografisi Çeviri", RECHTSBRÜCKE (HUKUK KÖPRÜSÜ), (7) pp. 113-114
Yerdelen, E., Selim, D.Y. (2014) "Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük", Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (0) pp. 1339-1378 [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2014) "Klonlamanın Ceza Hukukundaki Yeri", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63 (3) pp. 643-685
Yerdelen, E. (2014) "Ceza Hukukunda Yorum Hatası Subsumtionsirrtum", Ceza Hukuku Dergisi, 9 (25) pp. 69-102 [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2013) "Sünneti Kasten Yaralama Kabul Eden Köln Eyalet Mahkemesi Kararı ve Alman Kanun Koyucunun Karara Tepkisi", Kamu Hukuku Arşivi Dergisi, 16 (2013) pp. 1-8
Yerdelen, E. (2013) "İrtikap Suçu TCK m 250", Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8 (2) pp. 443-480 [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2013) "Alman Gen TeşhisKanunu Çeviri", Tıp Hukuku Dergisi, 2 (4) pp. 241-254
Yerdelen, E. (2013) "Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Blankettfaelschung", Ceza Hukuku Dergisi, 8 (22) pp. 71-92 [TR Dizin]
Yerdelen, E. (2013) "Hukuki Açıdan Sünnet Beschneidung", Tıp Hukuku Dergisi, 2 (3) pp. 43-74
Yerdelen, E. (2012) "Çifte Değerlendirme Yasağı Doppelverwertungsverbot", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 20 (2) pp. 105-136
Yerdelen, E. (2011) "Memur Disiplin Hukukunda İdari Başvurular 6111 sayılı Kanunla", Güncel Hukuk Dergisi, 7 (91) pp. 46-49
Bildiriler
Yerdelen, E. (2020) "CEZA MUHAKEMESİNDE SEGBİS", E DURUŞMA SETA VAKFI , Türkiye, (Eylül 2020)
Yerdelen, E. (2020) "İNFAZ VE DENETİMLİ SERBESTLİK", ONLİNE HUKUK KONGRESİ HUKUK ALEMİ , Türkiye, (Ekim 2020)
Yerdelen, E. (2020) "TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİSNİN TAKSİR SORUMLULUĞU", III. ULUSLARASI TIP HUKUKU KONGRESİ , Antalya, Türkiye, (Ağustos 2020)
Yerdelen, E. (2020) "İNFAZ HAKİMLİĞİ VE SAVCILIK KURUMU İLE İLİŞKİSİ", 15. CEZA TÜRK CEZ HUKUKU GÜNLERİ , Türkiye, (Mayıs 2020)
Yerdelen, E. (2020) "İNFAZ PAKETİ (7242 SAYILI KANUN)", HUKUK ALEMİ ONLİNE , Türkiye, (Nisan 2020)
Yerdelen, E. (2020) "CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA DA SORUNLU KONULAR VE ÖNERİLERİM", UZLAŞRIRMA TARTIŞMALARI GEDİK ÜNİVERSİTESİ , Türkiye, (Mart 2020)
Yerdelen, E. (2018) "UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU", ULUSLARARI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ , (Kasım 2018)
Yerdelen, E. (2018) "CMK VE UZLAŞTIRMA", OSMANİYE BAROSU HİZMET İÇİ EĞİTİMİ , Türkiye, (Ekim 2018)
Yerdelen, E. (2018) "DİE STRAFZUMESSUNG (CEZANIN BELİRLENMESİ)", 7. KARŞILAŞTIRMALI ALMAN-TÜRK HUKUKU SEMPOZYUMU , (Aralık 2018)
Yerdelen, E. (2018) "“Döner Sermaye Çalışanlarının Cezai Sorumluluğu”", Döner Sermaye Sorunları Çalıştayı , Türkiye, (Mayıs 2018)
Yerdelen, E. (2018) "TCK Yer Bakımından Uygulanması,", Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresi , Türkiye, (Nisan 2018)
Yerdelen, E. (2018) "Beteubungsmittel, Unerlaubte Handelvon Beteubungsmittel, (Uyuşturucu Ticareti Suçu", Türk-Alman Ceza Hukuku Günleri , (Mart 2018)
Yerdelen, E. (2018) "(Ehrenmord im türkischen Strafrecht) Töre Sakiyle Öldürme", Slovenya-Türkiye Ceza Hukuku Günleri , (Ocak 2018)
Yerdelen, E. (2017) "Vieokonferenz im Strafverfahrensrecht (Ceza Muhakemesinde SEGBİS)", Türk-Kore Ceza Hukuku Kongresi, , (Eylül 2017)
Yerdelen, E. (2017) "“Uzlaştırma Usulü Ve Sorunlu Konular", Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sempozyumu, , Türkiye, (Ekim 2017)
Yerdelen, E. (2017) "CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA USULÜ VE SORUNLU KONULAR", CEZ AHUKUKUNDA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER SEMPOZYUMU , (Aralık 2017)
Yerdelen, E. (2017) "“İstinaf ve Bireysel Başvuruda Gerekçe”,", Uluslararası Ceza Hukuk Reformları Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2017)
Yerdelen, E. (2017) "DROGENHANDEL İM TÜRKİSCHEN STRAFRECHT (TÜRK CEZA HUKUKUNDA UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU)", „Rauschgift,Suchtmittel undStrafrecht“ , (Aralık 2017)
Yerdelen, E. (2017) "YENİ CEZA ADALET SİSTEMİ VE KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUMLULUĞU", SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ CEZA ADALET SİSTEMİ TANITIM SEMİNERİ , Türkiye, (Mayıs 2017)
Yerdelen, E. (2017) "EHRENMORD IM TÜRKISCHEN STRAFRECHT", VI. TURKISH- SLOVENIA COMPARATIVE LAW SYMPOSIUM , (Aralık 2017)
Yerdelen, E. (2017) "VİDEOKENFERENZSYSTEM İM STRAFPROZESSRECHT", TÜRK-KORE CEZA HUKUKU SEMPOZYUMU , (Ekim 2017)
Yerdelen, E. (2017) "CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA", OSMANİYE BAROSU CMK VE UZLAŞTIRMA SEMİNERİ , Türkiye, (Kasım 2017)
Yerdelen, E. (2017) "İSTİNAF VE BİREYSEL BAŞVURUDA GEREKÇE", ULUSLARARASI CEZA HUKUKU REFORMLARI KONGRESİ , (Haziran 2017)
Yerdelen, E. (2016) "TAETER-OPFER AUSGLEİCH İM TÜRKİSCHEN STRAFRECHT", Strafrechtlicher Reformbedarf, Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-turkischen Tagung im Jahre 2015 , Rzeszow-Krakow, Polonya, (Eylül 2016)
Yerdelen, E. (2016) "Hastanın Kusurunun Hekimin Sorumluluğuna Etkisi,", I. Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı , (Temmuz 2016)
Yerdelen, E. (2016) "“Überwachung mit techischen Mitteln Teknik Araçlarla İzleme”,", Uluslararası Ceza Hukuku ve Modern Teknoloji Sempozyumu , (Eylül 2016)
Yerdelen, E. (2015) "CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ", ULUSLARARASI CEZA HUKUKU REFORMLARI KONGRESİ , (Mayıs 2015)
Yerdelen, E. (2015) "TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞMA", TÜRK-ALMAN-JAPON-POLONYA CEZA HUKUKU GÜNLERİ , (Eylül 2015)
Yerdelen, E. (2015) "Hukuki Açıdan Sünnet ve Köln Mahkeme Kararı", II. Sağlık Hukuku Kongresi 23-25 Nisan 2015 , Gaziantep, Türkiye, (Nisan 2015)
Yerdelen, E. (2015) "Hekimin İrtikap Suçu", I. Sağlık Hukuku Kongresi , (pp. 279-300), Ankara, Türkiye, (Nisan 2015)
Yerdelen, E. (2015) "Yabancılar Hakkında Soruşturma Kovuşturma ve İnfaz", Turizm, Sağlık ve Hukuk Sempozyumu , (pp. 131-150), Ankara, Türkiye, (Nisan 2015)
Yerdelen, E. (2015) "HASTANIN KUSURUNUN SAĞLIK ÇALIŞANININ SORUMLULUĞUNA ETKİSİ", ULUSLARARASI VAKA TARTIŞMALI TIP HUKUKU KONGRESİ , (Eylül 2015)
Yerdelen, E. (2014) "Tıp Ceza Hukukunda Uzlaşma", V. Sağlık Hukuku Kurultayı , (pp. 283-322), Ankara, Türkiye, (Nisan 2014)
Kitaplar
Yerdelen, E. (2021) "TÜRK CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI VE İNFAZI", Ankara/Türkiye : ADALET YAYINEVİ
Yerdelen, E. (2021) "CEZA İNFAZ MEVZUATI", Ankara/Türkiye : ADALET YAYINEVİ
Yerdelen, E., Özbek, M.S., Altuntaş, Ş., Boz, B., Erdem, D.Ö., Yılmaz, B.A. (2018) "Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma", Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi
Yerdelen, E. (2015) "Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi", Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi
Yerdelen, E. (2013) "Cezanın Belirlenmesi", Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi
Yerdelen, E. (2010) "Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi", Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi
Yerdelen, E. (2006) "Soruşturma ve Koruma Tedbirleri", Ankara/Türkiye : Adil Yayınevi
Kitap Bölümleri
Yerdelen, E., Altuntaş, Ş. (2020) "Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan", : Seçkin Yayıncılık
Yerdelen, E. (2018) "CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA", Türkiye : ADALET YAYINEVİ
Yerdelen, E. (2018) "Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Eğitimi Soru Bankası", Türkiye : ADALET YAYINEVİ
Yerdelen, E. (2018) "SANAT VE CEZA HUKUKU", : SEÇKİN YAYINEVİ
Yerdelen, E. (2017) "CEZA MUHAKEMESİ UZLAŞTIRMA EĞİTİM KİTABI", Türkiye : ADALET BAKANLIĞI
Yerdelen, E. (2017) "HUKUK VE SANAT", Türkiye : SEÇKİN
Yerdelen, E. (2017) "UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI", Türkiye : SEÇKİN
Yerdelen, E. (2017) "Uyuşturucu Madde Suçları, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi", Ankara/Türkiye : SEÇKİN YAYINEVİ
Yerdelen, E. (2015) "CEZA HUKUKU GENEL KISIM II BERND HEİNRİCH", : ADALET YAYINEVİ
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019,
(Ulusal - Kitap) CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA SORU BANKASI, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) Bilişim Hukuku Dergisi, 2018, Editör
(Ulusal - Dergi) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) YARGITAY DERGİSİ, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ DERGİSİ, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ÇUKUROVA HUKUK, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) CEZA HUKUKU DERGİSİ, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ERCİYES HUKUK, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ÇUKUROVA HUKUK DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) UA ANTALYA HUKUK, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) GAZİ HUKUK DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) CEZA HUKUKU DERGİSİ (CHD), 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ANKARA HUKUK DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ERCİYES HUKUK DERGİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ANKARA HUKUK DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) SELÇUK HUKUK DERGİSİ, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1900
(Ulusal - Bilimsel Dergi) CEZA HUKUKU DERGİSİ, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ceza Hukuku Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Akademik Teklif Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Cezanın Belirlenmesi
0 0 0 0 4 2 12
2
Ceza Muhakemesinde Hükmün Gerekçesi
0 0 0 0 2 5 12
3
Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
0 0 0 0 0 5 7
4
Çifte Değerlendirme Yasağı Doppelverwertungsverbot
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 6
5
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
0 0 0 0 0 0 6
6
Mütemadi Suç Dauerverbrechen
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
0 0 0 0 0 1 5
7
Soruşturma ve Koruma Tedbirleri
0 0 0 0 0 4 4
8
CGK Karar İncelemsi Garantörsel İhmali Suç
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUKU FAKÜLTESİ DERGİSİ
0 0 0 0 0 2 4
9
Ceza Hukukunda Yorum Hatası Subsumtionsirrtum
Ceza Hukuku Dergisi
0 0 0 0 1 2 4
10
Hukuki Açıdan Sünnet Beschneidung
Tıp Hukuku Dergisi
0 0 0 0 0 2 3
11
CEZA MUHAKEMESİ UZLAŞTIRMA EĞİTİM KİTABI
0 0 0 0 0 0 3
12
İrtikap Suçu TCK m 250
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
13
Hastanın Kusurunun Hekimin Sorumluluğuna Etkisi,
0 0 0 0 0 0 2
14
Hukuki Açıdan Sünnet ve Köln Mahkeme Kararı
0 0 0 0 0 0 2
15
Kusurluluğu Etkileyen Bir Neden: Lohusalık Sendromu (Bir Anne Bebeğini Niçin Öldürür? Bir Cani mi Yoksa Bir Zavallı mı?
CEZA HUKUKU DERGİSİ
0 0 0 0 0 0 2
16
Klonlamanın Ceza Hukukundaki Yeri
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 2
17
CEZA MUHAKEMESİNDE VİEOKONFERANS YÖNTEMİNİNİN (SEGBİS) KULLANIMI
Bilişim Hukuku Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
18
Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
19
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu Blankettfaelschung
Ceza Hukuku Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2020 3
Başkent Üniversitesi
2018 1
Değerli Yavuz Selim
-
2014 1
Mehmet Beyhan Seçkin
-
2020 1
2021 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
58.
75521 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
3.
3183 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
2.
374 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75521
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3183
YÖKSİS Bilim Alanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 374
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 221 60 274 303 25 93 200
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 242 . 424 . 291 . 232 . 517 . 410 . 58 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 20 . 108 . 33 . 32 . 149 . 97 . 3 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 5 . 32 . 10 . 11 . 52 . 26 . 2 .
Toplam Yayın 15 10 18 18 9 9 2
Toplam Makale 1 4 1 4 1 3 0
Toplam Kitap 2 0 4 4 0 1 2
Toplam Bildiri 12 6 13 10 8 5 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 1 4 1 3 1 3 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 1 0 0 2
Kitap Bölümü Yazarlığı 1 0 4 3 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 6 0 9 2 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 6 6 4 8 7 5 0