img

Prof. Dr. Erol KAHVECİ

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü
  • Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
36
Atıf
34
h-index
5
Proje
18
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Bristol, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, , 1991, 1996
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Bristol, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, , 1989, 1991
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1982, 1986
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, İngiltere, University Of Bristol, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, , 1991, 1996
Yüksek Lisans, İngiltere, University Of Bristol, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, , 1989, 1991
Lisans, Türkiye, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1982, 1986
Kayıt Yok
İngilizce, Belge Yok, Güz, 1989
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji, Türkiye
2011-2016, Profesör, Tam Zamanlı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyoloji, Türkiye
2007-2011, Profesör, Tam Zamanlı, London Metropolitan University, Social Sciences, Working Lives Research Institute, Sosyoloji
1999-2007, Doçent, Tam Zamanlı, University Of Wales, Cardiff, Social Sciences, Seafarers International Research Centre, Sosyoloji
1997-1999, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, University Of Wales, Cardiff, Social Sciences, Seafarers International Research Centre
1995-1997, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, University Of Bath, Social Sciences, Sociology
1989-1995, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, University Of Bristol, Social Sciences, Sociology
2016-2020, Dekan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2011-2016, Bölüm Başkanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye
2008-2011, Bölüm Başkan Yardımcısı, London Metropolitan University, İngiltere
Aybüke Büyükkağnıcı, Doktora, Aile içi şiddet suçundan hüküm giymiş erkeklerde mekân algısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2024, (Asıl Danışman)
Hacer Eda Işık, Yüksek Lisans, Women's Impact on Peacemaking Processes in the Basque Case, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hacer Eda Işık, Yüksek Lisans, Women's impact on peacemaking processes in the Basque case, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2023, (Asıl Danışman)
Wafaa Mahfouz, Yüksek Lisans, The effects of Turkish immigration policies on migrants in Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mazaher Raıs Zade, Yüksek Lisans, Saarc'ın güney Asya'daki konumu; Zorluklar ve fırsatlar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Uğur Atalar, Doktora, Çerkes Aile Yapısı ve Dönüşümü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Abdıfıtaf Mohamed Hassan, Yüksek Lisans, Somali Hane Yapısının Sosyal ve Ekonomık Analizi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2013-2014, Academic and Social Orientation, Lisans
2013-2014, Cultural Anthropology, Lisans
2013-2014, Work and Occupation in Modern Society, Lisans
2013-2014, Quantitative Methods for Social Sciences, Lisans
2013-2014, Social Stratification, Lisans
2013-2014, Formation of Public Opinion and Opinion Polls Research, Lisans
2013-2014, Quantitative Metrhods for Social Sciences, Lisans
2013-2014, Demography, Lisans
2013-2014, Introduction to Sociology II, Lisans
2013-2014, Introduction to Sociology I, Lisans
2012-2013, Criminology, Lisans
2012-2013, QUALİTATİVE METHODS FOR SOCİAL SCİENCES, Lisans
2012-2013, ACADEMİC AND SOCİAL ORİENTATİON, Lisans
2012-2013, WORK AND OCCUPATİON İN MODERN SOCİETY, Lisans
2012-2013, DEMOGRAPHY, Lisans
2012-2013, QUALİTATİVE METHODS FOR SOCİAL SCİENCES, Lisans
2012-2013, Principles of Social Sciences II, Lisans
2012-2013, SOCİAL STRATİFİCATİON, Lisans
2012-2013, INTRODUCTİON TO SOCİOLOGY I, Lisans
2012-2013, Introduction to Statistics for Social Sciences, Lisans
2011-2012, DEMOGRAPHY, Lisans
2011-2012, INTRODUCTİON TO SOCİOLOGY I, Lisans
2011-2012, ACADEMİC AND SOCİAL ORİENTATİON, Lisans
2011-2012, Introduction to Statistics for Social Sciences, Lisans
2011-2012, WORK AND OCCUPATİON İN MODERN SOCİETY, Lisans
2010-2011, Applying Research in Work, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, The Meaning of Work, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, Theories of Work and Globalisation, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2009-2010, The Meaning of Work, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2009-2010, Theories of Work and Globalisation, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2007-2008, HUMAN ELEMENT İN SHİPPİNG, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2006-2007, HUMAN ELEMENT İN SHİPPİNG, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2005-2006, HUMAN ELEMENT İN SHİPPİNG, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2004-2005, Human element in shipping, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
Kayıt Yok
Urban Development in OIC Countries (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2016
Kızlarpınarı Bölgesi Yeni İmar Planı Halk Beklentilerinin Araştırılması Çalışması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2016-2016
Study on the Effectiveness of Using Computer Based Systems in the Assessment of Seafarers professional Competence (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Proje Koordinatörü
Port Welfare Committees for Seafarers (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Seafarers and Criminalisation (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Seafarers and Communication (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Port based Welfare Workers for Seafarers (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Proje Koordinatörü
Port based Welfare Workers for Seafarers (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Mülteci Haklarının Kullanılması için Sivil Hareket (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Danışman
Yüksek Öğretimde Öğretim Üyelerinin Pedagojik Yeterliklerine Dayalı Öğretim Becerilerinin Etkililiğini Arttırmak (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman
Port based Welfare Services for Seafarers (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Study of Training Capacity in the Merchant Shipping Industry (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı
Work Organisation and Technology in the Maritime Car Carrier Industry (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
The Impact on Seafarers Living and Working Conditions from Changes in the Structure of the Shipping Industry (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Outreach Seafarers Welfare Schemes sponsored by the International Transport Workers Federation London (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Formation and Maintenance of Transnational Seafarer Communities Economic and Social Research Council ESRC L214 25 2036 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Change in Management Strategy and Employee Relations in Turkish Manufacturing special reference to the Izmit triangle and the Car Textiles and White goods industries Economic and Social Research Council ESRC R000 23 7766 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Integrated Analysis of Student Experience in Cardiff University (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yönetici
Kayıt Yok
Kahveci, E. (2015) "Migration Ethnicity and the Division of Labour in the Zonguldak Coalfield Turkey", International Review of Social History, (0) [SSCI]  
Kahveci, E. (2006) "A union ship is a happy ship", Seafarers Bulletin, (20)  
Kahveci, E. (2006) "Agreements deliver", Transport international, (22)  
Kahveci, E. (2006) "Neither at sea nor ashore the abandoned crew of the Obo Basak", Annuaire de droit maritime, (0) pp. 279-320 [SCI Expanded]  
Kahveci, E. (2005) "cargo in the wrong hands", Transport International, (18)  
Nichols, T., Kahveci, E. (2005) "The Condition of Mine Labour in Turkey 1942 90", Middle Eastern Studies, 31 (2) pp. 197-228 [SSCI]  
Kahveci, E. (2003) "Abandoned seafarers humiliated hungry swindled", Seafarers' Bulletin, (17)  
Kahveci, E. (2001) "Seafarers children speak", Ahoy, 6 (24)  
Kahveci, E. (2001) "Husband father stranger", Seafarers' Bulletin, (15)  
Kahveci, E. (2001) "A historia Nao Contada das familias dos maritimas Filipinos", MAR Bulletim do IMP, 2 (8)  
Kahveci, E. (1995) "Durkheim s sociology in Turkey", Durkheimian Studies, (0) pp. 51-59 [SSCI]  
Nichols, T., Kahveci, E. (1994) "Politik Rejim Sermaye Birikimi ve Türkiye de Maden İşçisinin Durumu", Sosyoloji Dergisi, (5) pp. 1-34 [SCI]  
Kahveci, E. (2007) "Welfare services for seafarers", SIRC Symposium 2007 , Cardiff, İngiltere, (Temmuz 2007
Kahveci, E. (2006) "The Case of Obo Başak", L'Observatoire des Droits des Marins , Nantes, Fransa, (Ekim 2006
Kahveci, E. (2006) "Research criteria setting up an inventory of crew abandonment cases over a 10 year period up to 2006", L'Observatoire des Droits Marins , Nantes, Fransa, (Ekim 2006
Kahveci, E. (2003) "A Comparison of Car Carrier Crews and Car Factory Workers", SIRC – Singapore Symposium 2003 , Singapur, Singapur, (Kasım 2003
Kahveci, E. (2003) "A Comparison of Car Carrier Crews and Car Factory Workers", SIRC – Singapore Symposium , Singapur, Singapur, (Kasım 2003
Kahveci, E. (2001) "Work employment and technology in the maritime car carrier industry", Work Employment and Society Conferance, 2004 , Manchester, İngiltere, (Eylül 2001
Kahveci, E. (2000) "Getting the Best from multinational crews", ISF Manning and Trainin Conferance , Londra, İngiltere, (Haziran 2000
Kahveci, E. (1999) "The Globalisation of the seafaring labour force and mixed nationality crews", Seapower at the Millenium , Southampton, İngiltere, (Ocak 1999
Nichols, T., Kahveci, E. (1994) "Injuries to Particular Districts at Zonguldal", Türkiye 9. Kömür Kongresi , Zonguldak, Türkiye, (Mayıs 1994
Kahveci, E., Sampson, H. () "Findings from Shipboard Based Study of Mixed Nationality Crews", Biannual SIRC Symposium , Cardiff, İngiltere 
Kahveci, E. () "Abandoned Seafarers the Case of the Obo Basak", Biannual SIRC Symposium, 2005 , Cardiff, İngiltere 
Kahveci, E. () "Abandoned Seafarers the Case of the Obo Basak", Seafarers International Search Center, International Biannual Conferance - 2005 , Cardiff, İngiltere 
Kahveci, E., Lille, N., Chaumette, P. (2011) "How to enhance training and recruitment in the shipping industry in Europe", Bürüksel/Belçika : European Transport Workers Federation  
Kahveci, E. (2011) "Seafarers and Communication", London/İngiltere : London Metropolitan University  
Kahveci, E. (2010) "Port based welfare workers for seafarers", London/İngiltere : London Metropolitan University  
Kahveci, E. (2007) "Port Based Welfare Services for Seafarers", Cardiff/İngiltere : Cardiff University  
Kahveci, E., Nichols, T. (2006) "The Other Car Workers Work Organisation and Technology in the Maritime Car Carrier Industry", Basingstoke/İngiltere : Palgrave Macmillan  
Alderton, T., Bloor, M., Kahveci, E. (2004) "The Global Seafarer Living and Working Conditions in a Globalised Industry", Geveva/İsviçre : International Labour Office  
Kahveci, E., McDaid, M., Berger, C., Feng, T.Q., Xiuyin, S., Zhao, M., Ty, N. (2003) "The sailing Chaplain outreach welfare schemes", Cardiff/İngiltere : Cardiff University  
Kahveci, E., Lane, T., Sampson, H. (2003) "Transnational Seafarer Communities", Cardiff/İngiltere : Cardiff University  
Kahveci, E. (1999) "Fast Turaround Ships and theri Impact on Crews", Cardiff/İngiltere : Cardiff University  
Nichols, T., Kahveci, E. (1997) "Labour-driven productivity and injuries to miners", Kitap: The Sociology of Industrial Injury, Londra/İngiltere : Mansell  
Kahveci, E. (1996) "the Miners of Zonguldak", Kitap: Work and Occupation in Modern Turkey, Londra/İngiltere : Mansell  
Kahveci, E. (1996) "The shoe-shine boys of Izmir", Kitap: Work and Occupation in Modern Turkey, Londra/İngiltere : Mansell  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Work and Occupation in Modern Turkey, 1996, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Work Employment and Society, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Global Seafarer Living and Working Conditions in a Globalised Industry
5 0 0 1 0 0 0 0 6
2
The Sociology of Industrial Injury
6 0 0 0 0 0 0 0 6
3
Transnational Seafarer Communities
4 0 0 0 0 2 0 0 6
4
Findings from Shipboard Based Study of Mixed Nationality Crews
3 0 0 0 0 2 0 0 5
5
Fast Turaround Ships and theri Impact on Crews
1 0 0 0 0 0 0 0 1
6
Seafarers and Communication
1 0 0 0 0 0 0 0 1
7
Durkheim s sociology in Turkey
Durkheimian Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
8
The Other Car Workers Work Organisation and Technology in the Maritime Car Carrier Industry
0 0 0 1 0 0 0 0 1
9
Migration Ethnicity and the Division of Labour in the Zonguldak Coalfield Turkey
International Review of Social History
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Erol Kahveci
-
2011 10
Theo Nichols
-
1994 - 2006 5
Helen Sampson
-
2003 2
Catherine Berger
-
2003 1
Mick Bloor
-
2004 1
Mike McDaid
-
2003 1
Minghua Zhao
-
2003 1
Nathan Lille
-
2011 1
Nonoy Ty
-
2003 1
Patrick Chaumette
-
2011 1
Shi Xiuyin
-
2003 1
Tong Quing Feng
-
2003 1
Tony Alderton
-
2004 1
Tony Lane
-
2003 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1464
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 422 . - - - - - - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 338 . - - - - - - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 101 . - - - - - - - - -
Toplam Yayın 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Makale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0