img

Arş. Gör. Esin GÜRSEL DÜĞMECİ

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • İdare Hukuku Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
12
Atıf
65
h-index
0
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2010, 2014
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2010, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2018
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk İdare Hukuku
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
2018-, Bilirkişilik Temel Eğitim Programı Koordinatör Yardımcılığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Türkiye’nin Hukuk(çu) Sorunu: Eğitim (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017
Kayıt Yok
GÜRSEL, E. (2019) "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL SINIRLARI", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 391-424 [TR Dizin] Link  
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2019) "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda DevletinYükümlülükleri ve Sorumluluğu", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 843-873 [TR Dizin]  
Gürsel, E., Düğmeci, F. (2019) "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2) pp. 843-873 [TR Dizin] DOI  
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2018) "YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME", RS - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2) pp. 318-329 Link  
Gürsel, E. (2018) "İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU", RS - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2) pp. 330-34 Link  
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2018) "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü", 4. Toplumsal Cinsiyet Adalet Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Mart 2018
Gürsel, E. (2018) "Antalya Özelinde Riskli Alan ve Yenileme Alanı Uygulaması", I. ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ , (pp. 449-463), Antalya, Türkiye, (Haziran 2018
GÜRSEL, E. () "YAPI KAYIT BELGESININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ÜZERİNDEKI HUKUKİ SONUÇLARI", IDRC 2020 AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ , Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2019)
KENT, B., SÖYLER, Y., DÜĞMECİ, E.G., DÜĞMECİ, F., ŞİMŞEK, S., DOĞAN, A.S. (2023) "İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma Kitabı", Türkiye : Adalet Yayınevi
Gürsel, E. (2018) "Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi", Ankara/Türkiye : adalet yayınevi  
DÜĞMECİ, E.G., DÜĞMECİ, F. (2023) "Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Yöntemlerinden Biri Olarak Erişimin Engellenmesi", Kitap: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Bilgi Edinme Hukuku: Çeşitli Açılardan Bakış, İstanbul/Türkiye : On İki Levha  
Düğmeci, E.G. (2023) "Türk Gıda Sektöründe Helal Akreditasyon ve Hukuki Denetimi", Kitap: Gıda Hukuku, Ankara/Türkiye : Adalet  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL SINIRLARI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 1 12 0 0 14
2
YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
RS - Research Studies Anatolia Journal
1 0 0 3 2 8 0 0 14
3
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda DevletinYükümlülükleri ve Sorumluluğu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 4 9 0 0 13
4
Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi
0 0 0 0 4 7 0 0 11
5
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 2 5 0 0 7
6
İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
RS - Research Studies Anatolia Journal
0 0 0 0 2 4 0 0 6
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2019 4
FATİH DÜĞMECİ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2023 2
Bülent KENT
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2023 1
YASİN SÖYLER
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2023 1
Aişe Sena DOĞAN
-
2023 1
Sümeyye ŞİMŞEK
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4008
YÖKSİS Bilim Alanı İdare Hukuku 327
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 152 45 0 0 0 80 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 390 . 500 . - - - 507 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 62 . 135 . - - - 121 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 11 . 38 . - - - 29 . -
Toplam Yayın 0 0 0 5 3 0 0 0 2 0
Toplam Makale 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0