img

Arş. Gör. Esin GÜRSEL DÜĞMECİ

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • İdare Hukuku Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2018
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2010, 2014
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2014, 2017
Lisans, Türkiye, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2010, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2018
Yabancı Dil
Kayıt Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk İdare Hukuku
Akademik Unvanlar
2015-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2018-, Bilirkişilik Temel Eğitim Programı Koordinatör Yardımcılığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Türkiye’nin Hukuk(çu) Sorunu: Eğitim (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2019) "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 843-873 [TR Dizin] Link
GÜRSEL, E. (2019) "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL SINIRLARI", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1 (2) pp. 391-424 [TR Dizin] Link  
Gürsel, E. (2019) "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (2) pp. 843-873 [TR Dizin] DOI  
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2019) "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda DevletinYükümlülükleri ve Sorumluluğu", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21 (2) pp. 843-873 [TR Dizin]  
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2018) "YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME", RS - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2) pp. 318-329 Link  
Gürsel, E. (2018) "İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU", RS - Research Studies Anatolia Journal, 1 (2) pp. 330-34 Link  
Bildiriler
Düğmeci, F., Gürsel, E. (2018) "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda Devletin Özen Yükümlülüğü", 4. Toplumsal Cinsiyet Adalet Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Mart 2018
Gürsel, E. (2018) "Antalya Özelinde Riskli Alan ve Yenileme Alanı Uygulaması", I. ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ , (pp. 449-463), Antalya, Türkiye, (Haziran 2018
GÜRSEL, E. () "YAPI KAYIT BELGESININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI ÜZERİNDEKI HUKUKİ SONUÇLARI", IDRC 2020 AFET VE DİRENÇLİLİK KONGRESİ , Eskişehir, Türkiye, (Haziran 2019)
Kitap Bölümleri
Kayıt Yok
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN ANAYASAL SINIRLARI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 10
2
Kentsel Dönüşüm 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riski Altındaki Alanlarda Riskli Yapı ve Hukuki Rejimi
0 0 0 0 0 3 8
3
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Hususunda DevletinYükümlülükleri ve Sorumluluğu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 2 8
4
KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HUSUSUNDA DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUĞU
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 7
5
YAPISAL ANLAMDA TÜRKİYE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
RS - Research Studies Anatolia Journal
0 0 0 0 0 2 6
6
İDARENİN DOĞAL AFETLER NETİCESİNDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN SORUMLULUĞU
RS - Research Studies Anatolia Journal
0 0 0 0 0 1 4
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2019 4
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77256
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3710
YÖKSİS Bilim Alanı İdare Hukuku 304
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 0 0 0 152 45 0 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - 381 . 490 . - - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - 65 . 135 . - - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - 14 . 37 . - - - -
Toplam Yayın 0 0 0 5 3 0 0 0 0
Toplam Makale 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 3 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0