img

Doç. Dr. Filiz AKMAN

  • Yabancı Diller Fakültesi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
33
Atıf
18
h-index
2
Proje
2
WoS
Yayın
1
Atıf
0
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Dr. Öğrt. Üyesi. Filiz Barın Akman
1982 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğdu. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversite'sindeki eğitimini tamamladıktan sonra 2006'da Fulbright bursiyeri olarak gittiği A.B.D.'de Illinois State Üniversite'sinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü eğitimini tamamladı; ardından aynı üniversiteden 2014 yılında Orientalist Discourse(s): Western Representations of the Ottoman Society, Eastern Women and the Harem in Nineteenth Century Travel Writing, Fiction, and Art isimli teziyle doktorasını aldı. 2007-20013 yılları arasında Illinois State Üniversitesi'nde, 2013-2014 arasında State University of New York at Geneseo'da öğretim görevlisi olarak uzmanlık alanında dersler verdi. 2015 Yılından beri de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir. MLA, M/MLA, ve NeMLA gibi alanında önde gelen uluslararası konferanslarda sunumlar ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Uluslararası hakemli ve prestijli dergilerde yayınlanmış makaleleri olan akademisyenin Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını (2011) ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Batı Medyası Söylem Analizi: Neo-Emperyalizm, İslamofobi ve Oryantalizm (2017) adlı akademik araştırma kitapları bulunmaktadır. Akademisyenin Ondokuzuncu Yüzyıl/Viktorya Dönemi ve Rönesans İngiliz Edebiyatı uzmanlıklarının yanı sıra başlıca ilgi ve araştırma konuları arasında, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Kültür Çalışmaları bağlamında Osmanlı/Türk toplum tarihi ve edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Postcolonyalizm, Oryantalizm, Kadın Çalışmaları:Osmanlı'da ve İslam'da kadın, medya ve sinema temsilleri genel çerçevesinde Batı Edebiyatı'nda Türk imgesi sayılabilir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Araştırma Alanları
19.yy-Viktorya Dönemi ve Rönesans İngiliz edebiyatı
Oryantalizm ve Postcolonialism (Sömürgecilik/sonrası araştırmaları)
İngiliz/Batı Edebiyatında İslam, Türk ve Osmanlı kadını algısı
Karşılaştırmalı edebiyat ve kadın çalışmaları
Kültürel araştırmalar, medya çalışmaları
Dünya edebiyatı

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Illinois State University, İngiliz Dili ve Edebiyatı, , 2007, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Illinois State University, İngiliz Dili ve Edebiyatı, , 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1999, 2003
Araştırma Alanları
İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Illinois State University, İngiliz Dili ve Edebiyatı, , 2007, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Illinois State University, İngiliz Dili ve Edebiyatı, , 2004, 2007
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1999, 2003
Kayıt Yok
İngilizce, e-YDS, 97, 2015
Konuşmalarım, Epistemological Bias in Popular Culture Course at Ibn Haldun University, Ibn Khaldun University, 29-04-2024, 29-04-2024
Konuşmalarım, Uzaktan Kısa Kısa Akademik-Amyris, Asbü Online, 04-10-2023, 04-10-2023
Seminer, Orientalism Webinar Series, ASBÜ Çevirimiçi etkinlik, 01-09-2021, 15-12-2021
Konuşmalarım, ASBÜ 15 Temmuz'u Konuşuyor!, ASBÜ, 19-07-2020, 19-07-2020
Röportaj, TRT Arapça Belgesel Röportaj, TRT/ASBÜ, 01-06-2020, 01-06-2020
Araştırma, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Batı Medyasında Yansıması, ASBÜ, 20-07-2016, 05-08-2016
[UAK] Filoloji Karşılaştırmalı Edebiyat İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat
2022-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2014-2022, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2013-2014, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, State University Of New York College At Geneseo, Arts And Sciences, Department Of English
2007-2013, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Illinois State University, Arts And Sciences, Department Of English
2006-2008, Okutman, Tam Zamanlı, Yeditepe Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu, Türkiye
2021-, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2021-, Üniversite Senato Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2021-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Kalite Koordinasyon Birimi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2018, Bap Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Safaa Madkhana, Yüksek Lisans, Identity and homeland in Susan Abulhawa's Mornings in Jenin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Turkan Elbayıyeva, Yüksek Lisans, Ideal society in Nizami Ganjavi's Iskandarname and Thomas More's Utopia, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Betül Dursun, Yüksek Lisans, The image of the Ottoman Turk through the eyes of nineteenth century British traveller Julia Pardoe, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Azwar Tahir, Yüksek Lisans, The autobiographical reverberations in Yusuf Islam (Cat stevens)' post conversion lyrical compositions: A thematic study, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2023-2024, KAÇ512 Edebiyat, Tarih ve Kadın, Yüksek Lisans
2023-2024, ELIT205 Short Story, Lisans
2023-2024, ELIT542 British Romantic Movement, Yüksek Lisans
2023-2024, ELIT402 Comprative Literature, Lisans
2023-2024, ELIT551 19th Century British Novel, Yüksek Lisans
2022-2023, ELIT403 Victorian Literature, Lisans
2022-2023, ELIT563 British Literature, Islam and the Turks, Yüksek Lisans
2022-2023, KAÇ712 Edebiyat, Tarih ve Kadın, Yüksek Lisans
2022-2023, ELIT402 Comparative Literature, Lisans
2022-2023, ELIT555 Comparative Novel, Yüksek Lisans
2022-2023, ELIT425 Science Fiction, Lisans
2021-2022, ELIT473 Victorian and Modern British Prose and Poetry, Lisans
2021-2022, ELIT373 English Renaissance Literature, Lisans
2021-2022, ELIT518 Selected Topics in Literature-Ottoman Women and Western Travel Writing, Yüksek Lisans
2021-2022, SBE502 Master’s Dissertation, Yüksek Lisans
2020-2021, SBE501 Academic Specialization, Yüksek Lisans
2020-2021, ELIT556 Travel Literature, Yüksek Lisans
2020-2021, ELIT398 Orientalism, Lisans
2020-2021, ELIT383 American Novel, Lisans
2020-2021, ELIT373 English Renaissance Literature, Lisans
2020-2021, ELIT282 Short Story, Lisans
2019-2020, ELIT570 Advanced Research Techniques and Publication Ethics, Yüksek Lisans
2019-2020, ELIT302 Victorian Novel, Lisans
2019-2020, ELIT114 Survey of British Literature II, Lisans
2019-2020, ELIT103 Survey of British Literature I, Lisans
2018-2019, ELIT114 Survey of British Literature II, Lisans
2018-2019, ELIT103 Survey of British Literature I, Lisans
2017-2018, ELIT108 Short Story, Lisans
2017-2018, ELIT107 Intensive Academic Writing and Research, Lisans
Kayıt Yok
Akman, F. (2021) "F. SCOTT FITZGERALD’S TENDER IS THE NIGHT (1934): THE LOST GENERATION OF AMERICA IN THE AFTERMATH OF THE FIRST WORLD WAR", Kesit Akademi, 7 (28) pp. 59-70 DOI  
Akman, F. (2020) "A POSTCOLONIAL READING: SIGNIFICANCE OF LAND AND HISTORY IN NATIVE AMERICAN IDENTITY IN LESLIE MARMON SILKO’S ALMANAC OF THE DEAD", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 64 (0) pp. 165-184 [TR Dizin] Link  
Akman, F. (2019) "The Others in Charlotte Brontë’s Jane Eyre: A Postcolonial-Orientalist and Feminist Reading", SEFAD Selcuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (41) pp. 31-48 [ESCI] Link DOI   
Akman, F. (2019) "Turkophobia and Islamophobia in the Nineteenth Century Western/American Popular Fiction: An Orientalist Reading of Her Rescue from the Turks (1896)", Erdem, 0 (76) pp. 23-46 [TR Dizin] Link DOI  
Akman, F. (2018) "AN INVESTIGATION OF SOCIO-ECONOMIC INCENTIVES AND IMPLICATIONS OF MATRIMONY ON WOMEN’S LIVES IN JANE AUSTEN’S NOVELSJANE AUSTEN’IN ROMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:EVLİLİKTEKİ SOSYO-EKONOMİK GÜDÜLER VEKADIN YAŞAMINA ETKİLERİ", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi, 58 (1) pp. 1101-1127 [TR Dizin] Link DOI  
Akman, B.H., Akman, F. (2017) "THE CALLIGRAPHER VS. THE MACHINE: TOWARDS DE-ORIENTALIZING THE LATE-ARRIVAL OF THE PRINTING PRESS TO THE ISLAMIC WORLD", The Journal of International Social Research, 10 (49) pp. 68-78 Link  
Akman, B.H., Akman, F. (2017) "THE NEW CRITICISM: REMEMBERING the THEORY THAT SHAPED the STUDY of LITERATURE for GENERATIONS", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (22) pp. 697-718 [TR Dizin]  
Akman, F. (2010) "Othello: Turks as ”the Other” in the Early Modern Period", The Journal of the Midwest Modern Langauge Assosiation (M/MLA), 43 (2) pp. 37-58 [AHCI]  
Akman, F. (2021) "THE REPRESENTATION OF THE OTTOMAN WOMEN IN LUCY GARNETT’S THE WOMEN OF TURKEY AND THEIR FOLKLORE (1891): THE STATUS OF TURKISH MUSLIM WOMEN IN SOCIETY, THE HAREM, RIGHTS IN MARRIAGE, DIVORCE AND PROPERTY OWNERSHIP", ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IV , (pp. 195-196), Ankara, Türkiye, (Nisan 2021
Akman, F. (2021) "A Comparative Reading of Lady Montagu and Mary Wollstonecraft’s Representations of the Ottoman Harem and Turkish Muslim Women: The Formation of Proto-Feminist Ideas in the West", International Women Studies Congress , (pp. 170-171), Ankara, Türkiye, (Nisan 2021
Akman, F. (2020) "TURKS ON STAGE IN CHRISTOPHER MARLOWE’S TAMBURLAINE: A COMPARATIVE HISTORICAL READING", ANKARA II. ULUSLARARASIBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ , (pp. 173), Ankara, Türkiye, (Mart 2020
Akman, F. (2018) "“Others” in Charlotte Brontë’s Jane Eyre", 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences , (pp. 25), Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Akman, F., Akman, B.H. (2018) "“15 Temmuz Darbe Girişimi:Batı Medyası Söylem Analizi/ Discourse Analysis: Western Media’s Coverage Of July 15 Coup Attempt.”", International July 15 and Coup D’etat Symposium: Global Effects, Media and Democracy” [ ULUSLARARASI 15 TEMMUZ VE DARBELER KÜRESEL ETKİLER, MEDYA VE DEMOKRASİ SEMPOZYUMU ] Kartepe Zirvesi , (pp. 163-196), Kocaeli, Türkiye, (Mart 2018
Akman, F. (2017) "“Land And History In Silko’s Almanac Of The Dead”", 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (ECLSS) , (pp. 67), Antalya, Türkiye, (Ekim 2017
Akman, F. (2017) "Comparative Study of Women in the Ottoman Empire and Europe: Deconstruction of Orientalist and Islamophobic Assumptions", Second International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD) , (pp. 29), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2017
Akman, F. (2017) "19. Yy’da Batı’daki Türk İmgesi: Julia Pardoe Ve Mrs. Hornby’nin Seyahatname Notlarının Oryantalist Söylem Çerçevesinde Karşılaştırmalı Analizi.” [Image Of The Turks In Nineteenth Century West: Comparative Analysis Of Julia Pardoe And Mrs. Hornby’xxs Travel Narratives Within Orientalist Discourse Theory]", I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 93-94), Antalya, Türkiye, (Nisan 2017
Akman, F., Akman, B.H. (2017) "“15 Temmuz Darbe Girişimi:Batı Medyası Söylem Analizi/ Discourse Analysis: Western Media’s Coverage Of July 15 Coup Attempt.”", International July 15 and Coup D’etat Symposium: Global Effects, Media and Democracy” [Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu] Kartepe Zirvesi , (pp. 164-166), Kocaeli, Türkiye, (Ekim 2017
Akman, F. (2012) "“Historical Trajectory of Imagining the Harem and Oriental Women in the West.”", 127th MLA Annual Convention , Seattle, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, (Ocak 2012
Akman, F. (2012) "“Lady Montagu’s Travels in the East; Society, Ottoman Women and the Harem in Turkish Letters.”", Forbidden Places and Prohibited Spaces in English Women’s Writing (1640-1740). NeMLA Conference. , Rochester, New York, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2012
Akman, F. (2012) "“Nineteenth Century Western Travelers, Artists, Novelists and Scholars in the East: Representations of the Orient.”", Imaging Lives: Modes of Nineteenth-Century Life-Representation at Interdisciplinary Nineteenth Century Studies Conference, INCS , Lexington Kentucky, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2012
Akman, F. (2012) "“Gendered Discourses of the “Same” Orient: Nineteenth Century British Travelers to the Ottoman Empire”", 54th Annual M/MLA Convention , Cincinnati, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 2012
Akman, F. (2010) "“Victorian Controversy and Discourse on the Eastern Question: British women and men travelers to the Ottoman Empire in the Nineteenth Century.”", 4th Annual AEGIS Conference. Southern Illinois University at Carbondale , Carbondale, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2010
Akman, F. (2009) "“Caught Between Two Worlds: Receptiveness and Resistance to the Westernization of Turkey in Halide Edip’s The Clown and His Daughter.”", Religion, Secularism, & Nationhood: The Fourth Annual BMG Conference. University of Illinois at Urbana-Champaign , Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, (Nisan 2009
Akman, F. (2009) "“Othello: Turks as the Other in The Early Modern Period.”", 51st Annual M/MLA Conference , St. Louis, Missouri, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 2009
Akman, F., Akman, B.H. (2023) "The Emiriad/Amyris The Life and Deeds of Mehmet, Emperor of the Turks", İstanbul/Türkiye : Kopernik Kitap  
Akman, F., Akman, B.H. (2023) "Emir/Amyris Türk İmparatoru Mehmet'in Hayatı ve Fetihleri", İstanbul/Türkiye : Kopernik Kitap  
Akman, F. (2018) "Disinformation: How Did The Western Media See Turkey’s July 15 Coup Attempt?A Discourse Analysis: Orientalism, Neo-imperialism and Islamophobia", Ankara/Türkiye : Kopernik Kitap  
Akman, F. (2018) "Ottoman Women in the Eyes of Western Travellers", Ankara/Türkiye : Kopernik Kitap  
Akman, F. (2017) "15 Temmuz Darbe Girişimi Batı Medyası Söylem Analizi: Neo-Emperyalizm, İslamofobi ve Oryantalizm", Ankara/Türkiye : Kadim Yayınları  
Akman, F. (2017) "Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını", İstanbul/Türkiye : Kopernik Kitap  
Akman, F. (2011) "Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını", İstanbul/Türkiye : Etkileşim  
Akman, F. (2021) "AVRUPALI SEYYAHLARIN ANLATIMIYLA OSMANLI İSTANBUL’UNDA TÜRK KADINI", Kitap: Osmanlı İstanbul’unda Kadın, İstanbul/Türkiye : Kültür A.Ş  
Akman, F. (2021) "Halide Edib’s Views Regarding East and West and Westernization in the Ottoman Turkey: A Comparative Reading of Edib’s Nonfiction Writings and The Clown and His Daughter, or Sinekli Bakkal", Kitap: Academic Studies in Social Sciences, Ankara/Türkiye : Duvar Platanus Publishing  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2017
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını
1 0 0 0 4 1 1 0 7
2
15 Temmuz Darbe Girişimi Batı Medyası Söylem Analizi: Neo-Emperyalizm, İslamofobi ve Oryantalizm
1 0 0 0 2 0 1 0 4
3
Batılı Kadın Seyyahların Gözüyle Osmanlı Kadını
2 0 0 0 0 0 0 0 2
4
AN INVESTIGATION OF SOCIO-ECONOMIC INCENTIVES AND IMPLICATIONS OF MATRIMONY ON WOMEN’S LIVES IN JANE AUSTEN’S NOVELSJANE AUSTEN’IN ROMANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:EVLİLİKTEKİ SOSYO-EKONOMİK GÜDÜLER VEKADIN YAŞAMINA ETKİLERİ
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Dergisi
1 0 0 1 0 0 0 0 2
5
Disinformation: How Did The Western Media See Turkey’s July 15 Coup Attempt?A Discourse Analysis: Orientalism, Neo-imperialism and Islamophobia
0 0 0 0 0 1 0 0 1
6
Turkophobia and Islamophobia in the Nineteenth Century Western/American Popular Fiction: An Orientalist Reading of Her Rescue from the Turks (1896)
Erdem
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
Emir/Amyris Türk İmparatoru Mehmet'in Hayatı ve Fetihleri
0 0 0 0 0 0 1 0 1
(2007) "Burs" Illionis State University
(2003) "Burs" Fulbright
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2017 - 2023 6
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6036
YÖKSİS Bilim Alanı Karşılaştırmalı Edebiyat 164
Anahtar Kelimeler İngilizce Karşılaştırmalı Edebiyat
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 165 220 35 20 110 0 200 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - 384 . 322 . 507 . 508 . 514 . - 391 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - 103 . 88 . 229 . 187 . 195 . - 107 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - 7 . 6 . 32 . 35 . 23 . - 16 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - - 2 . 4 . 18 . 15 . 12 . - 8 . -
Toplam Yayın 0 0 8 4 2 2 5 0 2 0
Toplam Makale 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0
Toplam Bildiri 0 0 5 1 0 1 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 5 1 0 1 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0