img

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SAVAŞ

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University, Sosyoloji, , 2009, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University, Sosyoloji Bölümü, , 2009, 2013
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse University, Sosyoloji Bölümü, , 2007, 2008
Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2001, 2005
Yabancı Dil
İngilizce, YDS, 91, 2017
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Eğitim Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Irk ve Etnisite Çalışmaları
Akademik Ünvanlar
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
2013-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Luther College
2012-2013, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, State University Of New York College At Cortland
2009-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Syracuse University
Mesleki ve İdari Deneyim
2017-2019, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2016-, Erasmus Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2016-, Bologna Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2016-, Komisyon Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2014-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ayşenur Şenel, Yüksek Lisans, Politicization of Television in the Context of Historical Serials, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Introduction to Sociology, Lisans
2019-2020, Sociology of Gender Research, Yüksek Lisans
2018-2019, Karşılaştırmalı Toplum ve Kültür Çalışmaları, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Seminer, Yüksek Lisans
2015-2016, Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2015-2016, Introduction to Sociology, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2015-2016, Sosyolojiye Giriş, Lisans
2014-2015, Globalization, Lisans
2014-2015, Introduction to Sociology, Lisans
2014-2015, Diversity in the United States, Lisans
2013-2014, Sociology of Education, Lisans
2013-2014, Social Statistics, Lisans
2013-2014, Introduction to Sociology, Lisans
2013-2014, Research Methodology, Lisans
2013-2014, Methods of Social Research I, Lisans
2013-2014, Methods of Social Research II, Lisans
2012-2013, Methods of Social Research II, Lisans
2012-2013, Sociology of the Familiy, Lisans
2012-2013, Introduction to Sociology, Lisans
2012-2013, Introduction to Sociology, Lisans
2011-2012, Methods of Social Research II, Lisans
2011-2012, Introduction to Sociology, Lisans
2011-2012, Introduction to Sociology, Lisans
2010-2011, Introduction to Sociology, Lisans
2009-2010, Sociology of the Familiy, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Bakanlık HizmetlerininSosyal Etki Değerlendirme Çalışması Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2020
Avrupa Yetiştin Öğrenimi Gündemi 4 (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2018-2019
Eşit Bir Gelecek Projesi (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2017-2018
Türkiye’de Kadın Merkezleri Profili Araştırma Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017-2018
Kadın Örgütleri Perspektifinden Türkiye’de Kadın Politiklarının Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2019
Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Deri Giyim ve Ayakkabı Sektörü Analizi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2015-2016
Suriyeli göçmen çocukların eğitim durumları algıları ve beklentileri Ortaöğretim Kısmı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): , 2015-2015
Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Deri Giyim ve Ayakkabı Sektör Analizi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2015-2016
Horizon 2020 Projesi Bilimsel İşbirliği Toplantısı (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2015-2015
TÜRKİYE DEĞERLER EĞİLİMLER VE BEKLENTİLER ARAŞTIRMASI 2014 TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2016
2014 Türkiye Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Public opinion on policy issues in health immigration terrorism and enviroment (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
HIV AIDS among Caribbean Domestic Workers (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Access to Selective Colleges in the Pre and Post Grutter Eras among Racial Ethnic and Immigrant Groups (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Entry and Degree Attainment in STEM The Intersection of Race Ethnicity and Gender (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Savaş, G., Eryalçın, T. (2020) "Eski Hükümlülerin ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdamı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma", Toplum ve Sosyal Hizmet, (0) [TR Dizin]
Ertan, S., Yol, F., Savaş, G. (2019) "Üniversite Kadın Araştırmaları Merkezleri Web Siteleri Analizi: Logolar, Semboller ve Faaliyetler", yüksek öğretim dergisi, 9 (2) pp. 173-188 [ESCI]
Savaş, G. (2019) "Alford A. Young, Jr., Are Black Men Doomed?", INTERNATIONAL SOCIOLOGY, (0) [SSCI]
Savaş, G. (2018) "Türkiye’de Yaşayan Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği Algısı", Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 1 (2) pp. 1-21 Link
Savaş, G., Ertan, S., Yol, F. (2018) "Türkiye’deki Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri Profili Araştırması", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (0) pp. 1527-1547 [TR Dizin] Link DOI
Savaş, G. (2018) "“The Latinos of Asia: How Filipino Americans Break the Rules of Race”", INTERNATIONAL SOCIOLOGY, (0) [SSCI]
Savaş, G. (2016) "Exploring the Gross and Relative Effects of Race/Ethnicity in Selective College Enrollment: Evidence from the United States", International Journal of Humanities and Social Science Studies, 2 (6) pp. 67-88
Savaş, G. (2016) "Understanding Gender and Race Differences in High School Achievement in the United States", American Journal of Educational Research, 4 (6) pp. 427-438
Savaş, G. (2016) "Gender and Race Differences in American College Enrollment Evidence from the Education Longitudinal Study of 2002", American Journal of Educational Research, 4 (1) pp. 64-75
Savaş, G. (2014) "Understanding Critical Race Theory as a Framework in Higher Educational Research", British Journal of Sociology of Education, 35 (4) pp. 506-522 [SSCI]
Ma, Y., Savaş, G. (2014) "Which is More Consequential for Income Disparity among College Graduates Fields of Study or Institutional Selectivity", The Review of Higher Education., 37 (2) pp. 221-247 [SSCI]
Savaş, G. (2012) "White Middle Class Identities and Urban Schooling", Teachers College Record, (0) [SSCI]
Güler, Z., Savaş, G. (2011) "Southern Anatolian Project SAP and Forced Migration in Turkey Resettlement in Aydin Didim and Konya Yenikent due to Karakaya Dam", European Journal of Social Sciences, 23 (2) pp. 183-204
Savaş, G. (2010) "Social Inequality at Low Wage Work in Neo Liberal Economy The Case of Women of Color Domestic Workers in the United States", Race, Gender Class, 17 (34) pp. 314-326
Savaş, G. (2010) "The New Urban Renewal The Economic Transformation of Harlem and Bronzeville", The Journal of African Amercan History, 95 (1) pp. 132-134
Savaş, G. (2009) "Mexican Students and Their Educational Achievement The Case of Texas", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 12 (2) pp. 245-262 [TR Dizin]
Savaş, G. (2006) "Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bir Yaklaşım", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, (0)
Bildiriler
Savaş, G. (2018) "Türkiye’xxde Yaşayan Bireylerin Toplumsal Cİnsiyet Eşit(siz)liği Algısı", 2. Uluslararası Kadın Kongresi , (Ekim 2018)
Savaş, G. (2018) "Hegemonic Masculinity and Educational Achievement in the US", International Studies Assocation Annual Convention , San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, (Nisan 2018)
Savaş, G., Dağdelen, F. (2018) "Perceptions of Gender Inequality among Teachers: The Case of TED Colleges", Gender and Education Conference , (Mayıs 2018)
Savaş, G. (2018) "Attitudes of Women’s NGO Members Towards Gender (In)Equality", XIX ISA World Congress of Sociology , (pp. 843), Toronto, Kanada, (Temmuz 2018)
Savaş, G., Yol, F. (2018) "Gender Double Standards in Turkey", XIX ISA World Congress of Sociology , (pp. 843), Toronto, Kanada, (Temmuz 2018)
Savaş, G. (2018) "The Profile Research of University Women Research Centers In Turkey", International Conference on Contemporary Women’s Studies , (Mart 2018)
Savaş, G. (2017) "Erkeklik-Kadınlık Tartışmaları Işığında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddete Yansımaları", Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konferansı , (Mart 2017)
Savaş, G. (2017) "Exploring Gender (In)equality in Education in Turkish Schools", 13th Conference of the European Sociological Association , (Ağustos 2017)
Savaş, G. (2015) "Gender and Race Differences in High School Academic Achievement in the United States Predictive Role of Individual and Parental Factors", 12. Avrupa Sosyoloji Derneği Kongresi , (Eylül 2015)
Savaş, G. (2015) "Enrolling in American Selective Colleges the Gross and NetEffects of Race Ethnicity", 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı , (Ekim 2015)
Savaş, G. (2014) "Gender and Race Differences in College Enrollment Evidence from the Education Longitudinal Study of 2002", Midwest Sociological Society Meeting , (Nisan 2014)
Savaş, G. (2012) "A Review of Critical Race Theory in Education", Eastern Sociological Society , (Şubat 2012)
Savaş, G. (2012) "Exploring the Gendered Outcomes in College Enrollment", Society for the Study of Social Problems , (Ağustos 2012)
Savaş, G. (2012) "Understanding the Relationship between College Selectivity and Racial Ethnic Differences", American Sociological Association , (Ağustos 2012)
Savaş, G. (2012) "Understanding the Net and Gross Effects of Gender and Race in College Enrollment", Luther College Faculty Research Symposium , (Kasım 2012)
Ma, Y., Savaş, G. (2010) "What Knowledge is of the Most Worth An Investigation of Fields of Study College Selectivity and Income Disparity", Eastern Sociological Society , (Mart 2010)
Savaş, G. (2010) "Social Injustice and Living at the Intersections in the U S Neoliberal Economy", 19th Annual Southern Connecticut State University Women’s Studies Conference “Women and Girls of Color: History, Heritage, Heterogeneity,” , (Nisan 2010)
Savaş, G. (2010) "The Contested Relationship between U S Neo Liberal Economy and Low Wage Service Work A Sociological Interpretation", Eastern Sociological Society , (Mart 2010)
Savaş, G. (2009) "A Critical Study of the Dynamics of Racial Inequalities The Case of Black Women Domestic Workers in the United States", Society for the Study of Social Problems , (Ağustos 2009)
Kitaplar
Savaş, G., Yılmaz, F.G.G., Turan, E.F., Furat, M., Coşkun, Ç., Geniş, Ş., Savaş, G., Özbek, Ç., Boyacıoğlu, A.Ö. (2017) "Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş,", Ankara/Türkiye : Dipnot
Kitap Bölümleri
Ertan, S., Savaş, G. (2018) "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele: Hukuk, Deneyimler ve Aktörler", Türkiye : Polis Akademisi Yayınları
Savaş, G. (2017) "Critical Assessment and Strategies for Increased Student Retention", Amerika Birleşik Devletleri : IGI Global
Savaş, G., Yingyi, M. (2013) "Sociology of Education An A to Z Guide", : SAGE Publication
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Humanities and Social Sciences Letters, 2019, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Education, Culture and Society, 2018,
(Uluslararası - Dergi) The International Research Journal of Interdisciplinary Multidisciplinary Studies, 2018,
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Education, Culture and Society, 2018,
(Uluslararası - Dergi) American Journal of Educational Research, 2018,
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Humanities Social Science Studies, 2018,
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) American Journal of Educational Research, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) studies in higher education, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SAGE Open, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) journal of general education, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Family Issues, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sociology of Education, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) American Sociological Review, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Family Issues, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) American Journal of Educational Research, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Midwest Sociological Society, 2014-
Üye, American Educational Research Association., 2012-
Üye, Eastern Sociological Society, 2010-
Üye, Society for the Study of Social Problems, 2009-2015
Üye, American Sociological Association., 2008-
Üye, Turkiye Sosyoloji Dernegi, 2001-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Which is More Consequential for Income Disparity among College Graduates Fields of Study or Institutional Selectivity
The Review of Higher Education.
21 1 0 0 0 3 27
2
Understanding Critical Race Theory as a Framework in Higher Educational Research
British Journal of Sociology of Education
5 0 0 0 0 5 11
3
Kitle İletişim Araçlarına Eleştirel Bir Yaklaşım
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
0 1 0 0 0 4 5
4
Türkiye’de Yaşayan Bireylerin Toplumsal Cinsiyet Eşit(siz)liği Algısı
Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi
0 1 0 0 0 3 4
5
Türkiye’deki Üniversitelerin Kadın Araştırma Merkezleri Profili Araştırması
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2 0 0 0 0 1 3
6
Gender and Race Differences in American College Enrollment Evidence from the Education Longitudinal Study of 2002
American Journal of Educational Research
1 0 0 0 0 0 2
7
White Middle Class Identities and Urban Schooling
Teachers College Record
0 0 0 0 0 1 1
8
Southern Anatolian Project SAP and Forced Migration in Turkey Resettlement in Aydin Didim and Konya Yenikent due to Karakaya Dam
European Journal of Social Sciences
0 0 0 0 0 1 1
9
Social Inequality at Low Wage Work in Neo Liberal Economy The Case of Women of Color Domestic Workers in the United States
Race, Gender Class
0 0 0 0 0 0 1
10
Understanding Gender and Race Differences in High School Achievement in the United States
American Journal of Educational Research
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2012) "Doktora Tez Ödülü" Association for Institutional Research
(2012) "Üstün Öğretim Başarı Ödülü" Syracuse University
(2011) "Roscoe-Martin Araştırma Bursu" Syracuse University
(2009) "Future Professoriate Ödülü" Syracuse University
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2019 3
Fatma Yol
-
2018 - 2019 3
Zuhal Güler
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2011 1
Şerife Geniş
Adnan Menderes Üniversitesi
2017 1
Emine Feryal Turan
Ankara Üniversitesi
2017 1
Çağlar Özbek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2017 1
Çiçek Coşkun
Başkent Üniversitesi
2017 1
Mina Furat
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
2017 1
Fatma Gaye Gökalp Yılmaz
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2017 1
Aslıhan Öğün Boyacıoğlu
-
2017 1
Funda Dağdelen
-
2018 1
Ma Yingyi
-
2013 1
Talip Eryalçın
-
2020 1
Yıngyı Ma
-
2010 1
Yingyi Ma
-
2014 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75521
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 28932
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1317
Anahtar Kelimeler Toplumsal Cinsiyet, Eğitim Sosyolojisi, Irk ve Etnisite Çalışmaları
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 10 60 50 115 30 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 453 . 424 . 514 . 415 . 512 . 488 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 385 . 342 . 402 . 346 . 442 . 416 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 138 . 108 . 119 . 80 . 141 . 112 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 43 . 34 . 40 . 26 . 45 . 41 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 28 . 19 . 23 . 20 . 29 . 26 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 19 . 18 . 18 . 11 . 24 . 27 . -
Toplam Yayın 2 3 4 10 2 1 0
Toplam Makale 0 3 0 3 2 1 0
Toplam Kitap 0 0 2 1 0 0 0
Toplam Bildiri 2 0 2 6 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 3 0 0 1 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 2 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 2 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 2 6 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0