Prof. Dr. Mehmet Hilmi DEMİR

Prof. Dr. Mehmet Hilmi DEMİR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Felsefe Bölümü
-
hilmi.demirasbu.edu.tr
(312)596-4444
Akademik Linkler
Yayınlar
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Indiana University Bloomington, Cognitive Science, , 2000, 2006
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, Indiana University Bloomington, Felsefe, , 2000, 2006
Yüksek Lisans, Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe (Yl) (Tezli), 1996, 1999
Lisans, Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 1991, 1996
Yabancı Dil
İngilizce, YDS, 100, 2017
İngilizce, ÜDS, 96, Bahar, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Zihin Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Bilişsel Bilim
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Mantık
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Epistemoloji /Bilgi Felsefesi
Akademik Ünvanlar
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2016-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2010-2011, Doktor Öğretim Üyesi, Misafir, University of Oxford, St. Cross College, Felsefe, İngiltere
2007-2016, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
2006-2007, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, California State University, San Bernardino, The College Of Arts And Letters, Felsefe
2001-2006, Okutman, Tam Zamanlı, Indiana University Bloomington, The College Of Arts And Letters, Felsefe ve Bilissel Bilmi
1999-2000, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
Kayıt Yok
Yönetilen Tezler
Koray Akçagüner, Yüksek Lisans, Poincaré's philosophy of mathematics and the impossibility of building a new arithmetic, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Cengiz Ekemen, Doktora, Experience and science: Eddington's two tables problem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Cem Özmen, Yüksek Lisans, Ethics of artificial intelligence: Moral responsibility of self-driving cars and sex robots, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hatice Karaaslan, Doktora, A study of argumentation in Turkish within a Bayesian reasoning framework: Arguments from ignorance, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü, Bilişsel Bilim Anabilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, Philosophy of Mind, Lisans
2019-2020, Advanced Logic, Yüksek Lisans
2018-2019, Advanced Logic I, Yüksek Lisans
2018-2019, PHILOSOPHY OF MIND I, Lisans
2018-2019, Introduction to Deductive Logic, Lisans
2018-2019, Infinity, Lisans
2017-2018, INTRODUCTION TO DEDUCTIVE LOGIC, Lisans
2017-2018, PHILOSOPHY OF MIND I, Lisans
2017-2018, ADVANCED LOGİC I, Yüksek Lisans
2016-2017, INTRODUCTION TO DEDUCTIVE LOGIC, Lisans
2016-2017, Advanced Logic I, Yüksek Lisans
2015-2016, Social and Political Philosophy I, Lisans
2015-2016, Philosophy of Mind, Lisans
2015-2016, Rationalists, Lisans
2015-2016, Social and Political Philosophy II, Lisans
2014-2015, Social and Political Philosophy II, Lisans
2014-2015, Philosophy of Mind, Lisans
2014-2015, Foundations of Cognitive Science, Lisans
2014-2015, Social and Political Philosophy I, Lisans
2013-2014, Social and Political Philosophy I, Lisans
2013-2014, Social and Political Philosophy II, Lisans
2013-2014, Philosophy of Mind, Lisans
2013-2014, Intermediate Logic, Lisans
2012-2013, Intermediate Logic, Lisans
2012-2013, Philosophy of Mind, Lisans
2012-2013, Social and Political Philosophy II, Lisans
2012-2013, Social and Political Philosophy I, Lisans
2011-2012, Social and Political Philosophy I, Lisans
2011-2012, Social and Political Philosophy II, Lisans
2011-2012, Philosophy of Mind, Lisans
2011-2012, Intermediate Logic, Lisans
2010-2011, Empiricism, Lisans
2010-2011, Social and Political Philosophy II, Lisans
2009-2010, Social and Political Philosophy II, Lisans
2009-2010, Social and Political Philosophy I, Lisans
2009-2010, Philosophy of Mind, Lisans
2009-2010, Intermediate Logic, Lisans
2008-2009, Foundations of Cognitive Science, Lisans
2008-2009, Social and Political Philosophy II, Lisans
2008-2009, Philosophy of Mind, Lisans
2008-2009, Social and Political Philosophy I, Lisans
2007-2008, Philosophy of Mind, Lisans
2007-2008, Social and Political Philosophy II, Lisans
2007-2008, Epistemology, Lisans
2007-2008, Social and Political Philosophy I, Lisans
2006-2007, Critical Thinking, Lisans
2006-2007, Introduction to Philosophy, Lisans
2006-2007, Mental Representation, Lisans
2005-2006, Philosophical Foundations of Cognitive Science, Lisans
2005-2006, Elementary Logic, Lisans
2004-2005, Philosophical Foundations of Cognitive Science, Lisans
2004-2005, Critical Thinking, Lisans
2003-2004, Philosophical Foundations of Cognitive Science, Lisans
2003-2004, Critical Thinking, Lisans
Araştırma Deneyimi
Yurtdışı, İngiltere, Oxford, University of Oxford, 08-2010, 01-2011
Projeler
Kayıt Yok
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Karaaslan, H., Lıppok, A.E.H.G., Demir, M.H., Hall, S., Oaksford, M. (2018) "Cross-Cultural Differences in Informal Argumentation: Norms, Inductive Biases and Evidentiality", Journal of Cognition and Culture, 18 (3) pp. 358-389 DOI
Demir, M.H. (2018) "Popper’ın Aksiyomatik Olasılık Kuramı ve Değer-Atama Problemi", Beytülhikme: An International Journal of Philosophy, 8 (2) pp. 455-469
Özdağ, C., Demir, M.H. (2018) "Mill’in Reşitlik Ölçütü: Eleştirel Düşünme ve Yargıya Varma Gücü", T.C. Maltep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, (0) pp. 79-112
Demir, M.H. (2018) "Counterfactuals and Context: A Response to Brogaard and Salerno", Cilicia Journal of Philosophy, (1) pp. 1-10
Demir, M.H. (2017) "Stalnaker’s Hypothesis: A Critical Examination of Hájek’s Counter Argument", Cilicia Journal of Philosophy, (2) pp. 30-40
Demir, M.H. (2016) "What is Conditional Probability? In Defense of Lowe’s Definition(s)", Cilicia Journal of Philosophy, (2) pp. 1-15
Demir, M.H. (2014) "Taking Stock: Arguments for the Veridicality Thesis", Logique et Analyse, 226 (0) pp. 117-135 [AHCI]
Demir, M.H. (2012) "The Counterfactual Theory of Information Revisited", Australasian Journal of Philosophy, 90 (1) pp. 183-185 [AHCI]
Demir, M.H. (2011) "Review of the Philosophy of Information", Mind, 120 (480) pp. 1247-1250 [AHCI]
Demir, M.H. (2010) "The Fourth Revolution: Philosophical Foundations and Technological Implications", Philosophy Technology, 23 (1) pp. 1-6
Demir, M.H. (2008) "Counterfactuals vs. Conditional Probabilities: A Critical Analysis of the Counterfactual Theory of Information", Australasian Journal of Philosophy, 86 (1) pp. 45-60 [AHCI]
Demir, M.H., Allwein, G., Pike, L. (2004) "Logic Classes for Boolean Monoids and an Interpretation in CMOS Circuits", Journal of Logic, Language and Information, 13 (3) pp. 241-266 [SCI Expanded]
Bildiriler
Demir, M.H. (2010) "Felsefi Gelenek ve Felsefe Eğitimi: Yavuz – Enç Tartışmasına Yeni bir Bakış", Hilmi YavuzAkademik Sempozyumu Bildirgeleri , Türkiye, (Aralık 2010)
Demir, M.H. (2010) "Representation and Information: A Two-Level Analysis", Proceedings of the VIIIth EuropeanConference on Philosophy and Computing , (Kasım 2010)
Demir, M.H. (2009) "Information Carrying Relations: Transitive or Non-Transitive", Proceedings of the VIIth EuropeanConference on Philosophy and Computing , (Kasım 2009)
Demir, M.H. (2004) "Consistent Argument Predicate Binding is Important for Predicate Predicate Linking", Proceedings of the 26th Annual Cognitive Science Society , (Eylül 2004)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Demir, M.H. (2012) "Luciano Floridi’s Philosophy of Technology: Critical Reflections", : Springer
Demir, M.H. (2010) "Thinking Machines and thePhilosophy of Computer Science: Concepts and Principles", : IGI Global
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) MetaMind: Journal of Artificial Intelligence and Philosophy of Mind, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) MetaMind: Journal of Artificial Intelligence and Philosophy of Mind, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) MetaMind: Journal of Philosophy of Mind and Artificial Intelligence, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Luciano Floridi’s Philosophy of Technology: Critical Reflections, 2012, Editör
(Uluslararası - Dergi) Knowledge, Technology and Policy (Current Name: Philosophy Technology), 2010, Konuk Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kilikya Felsefe Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SYNTHESE, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Australasian Journal of Philosophy, 2015
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) SYNTHESE, 2014
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Felsefe Tartışmaları, 2014
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Philosophical Psychology, 2014
(Ulusal - Bilimsel Proje) TÜBİTAK - Felsefe Panel, 2014
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013
(Ulusal - Bilimsel Proje) TÜBİTAK - Felsefe Panel, 2013
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Minds and Machines, 2013
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Foundations of Science, 2013
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Theoria, 2013
(Ulusal - Bilimsel Proje) TÜBİTAK - Felsefe Panel, 2012
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Australasian Journal of Philosophy, 2012
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Philosophical Psychology, 2012
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Information, 2012
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Logique et Analyse, 2011
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Mind, 2011
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Philosophy and Technology, 2011
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Australasian Journal of Philosophy, 2011
(Uluslararası - Bilimsel/Mesleki Kitap) Cambridge University Press, 2011
(Ulusal - Bilimsel Proje) TÜBİTAK - Felsefe Panel, 2011
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Synthese, 2010
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Australasian Journal of Philosophy, 2010
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Synthese, 2009
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Metaphilosophy, 2009
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Canadian Association of Philosophy, 2007
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Connection Science, 2003
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Mathematical Psychology, 2003
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Counterfactuals vs. Conditional Probabilities: A Critical Analysis of the Counterfactual Theory of Information
Australasian Journal of Philosophy
8 0 0 0 0 5 13
2
The Counterfactual Theory of Information Revisited
Australasian Journal of Philosophy
2 0 0 0 0 1 3
3
The Fourth Revolution: Philosophical Foundations and Technological Implications
Philosophy Technology
1 0 0 0 0 2 3
4
Taking Stock: Arguments for the Veridicality Thesis
Logique et Analyse
0 0 0 0 0 1 1
5
Logic Classes for Boolean Monoids and an Interpretation in CMOS Circuits
Journal of Logic, Language and Information
1 0 0 0 0 0 1
6
Cross-Cultural Differences in Informal Argumentation: Norms, Inductive Biases and Evidentiality
Journal of Cognition and Culture
1 0 0 0 0 0 1
7
Thinking Machines and thePhilosophy of Computer Science: Concepts and Principles
1 0 0 0 0 0 1
8
Consistent Argument Predicate Binding is Important for Predicate Predicate Linking
1 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2004) "Outstanding Instructor Award" Indiana University, Bloomington / Philosophy Dept.
(2003) "Outstanding Service Award" Indiana University, Bloomington / Philosophy
(2000) "Chancellor's Fellowship" Indiana University at Bloomington
Kongre/Sempozyum Görevleri
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Mind, Body and Turing Computation, Turing Computation Meeting, Nesin Matematik Köyü, 10-2012
(Uluslararası) Panelist, Popper's Relative Probability Calculus and Zero Probability Events, ", Q7 7th Quadrennial International Fellows Conference, University of Pittsburgh, 06-2012
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Beyond Turing Computation: Myth or a Genuine Possibility, Turing Workshop, Yeditepe University, 05-2012
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Cognitive Science as an Autonomous Discipline and Philosophy, Cognitive Science Society Lectures, Bilkent University, 05-2012
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Dichotomy or Gradation: Grice's Theory of Meaning and Its Use in Theories of Information, Natural Information Workshop, 02-2011
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, A Mystery of Bayesian Inference: Conditional Probabilities, Cognitive Science Colloquium Series, METU, 12-2011
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Merging Cognitive Science and the Philosophy of Information, 3rd International Workshop on the Philosophy of Information, 11-2010
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Representation and Information: A Two-Level Analysis, 2nd International Workshop on the Philosophy of Information, 05-2010
(Uluslararası) Panelist, Felsefi Gelenek ve Felsefe Eğitimi: Yavuz -- Enç Tartışmasına Yeni bir Bakış, Hilmi Yavuz Akademik Sempozyumu, Artuklu Üniversitesi, 04-2009
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Cognitive Science as an Independent Discipline, Cognitive Science Colloquium Series, METU, 03-2008
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, A Methodological Question: The Observer's Perspective vs. the Animal's Perspective, Things and Thoughts III, Boğaziçi University, 11-2007
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Dretske's Epistemology and the Problem of Misrepresentation, Keith Lehrer's Epistemology Reading Group, 11-2006
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Cognitive Science as an Independent Discipline: A SWOT Analysis Attempt, Cognitive Science Curriculum Workshop, 06-2006
(Uluslararası) Panelist, Inverse Conditional Probabilities: Good or Evil?, Neurophilosophy: The State of the Art, McDonell Project, 06-2005
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, (Mis)Representation and Propositional Content, Cognitive Science Group Lecture Series, 04-2005
(Uluslararası) Panelist, Error Comes with Imagination: A Probabilistic Theory of Mental Content, The Midsouth Philosophy Conference, 02-2005
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, A Worldly Wittgenstein: Situation Semantics as a Model for Tractarian Awe, The History of Analytic Philosophy Conference, 04-2002
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Influential Ideas - Weak Arguments: Frege against Psychologism, The Foundations of Mathematics Conference, 02-2000
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hatice Karaaslan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2018 1
Cenk Özdağ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2018 1
Annette Edeltraud Hohenberger Geb. Lıppok
-
2018 1
Gerard Allwein
-
2004 1
Lee Pike
-
2004 1
Mıke Oaksford
-
2018 1
Sımon Hall
-
2018 1