img

Prof. Dr. İsmail ÇAKIR

  • Yabancı Diller Fakültesi
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1988, 1991
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Dr), 1998, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Araştırma Alanları
İngilizce
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Dr), 1998, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 1988, 1991
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 91, Bahar, 2011
Fransızca, ÜDS, 66, Güz, 2007
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Seminer, Extensive Reading and Reading Circle, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 11-06-2021, 11-06-2021
Sertifika, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ankara, Turkey, 05-07-2021
Seminer, Kültür Bağlamında Dil Öğretimi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviri Bilim ve Araştırma Merkezi, 25-12-2020, 25-12-2020
Sertifika, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ankara, Turkey, 07-12-2020, 18-12-2020
[UAK] Eğitim Bilimleri Yabancı Dil Eğitimi İngilizce
Akademik Unvanlar
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Yabancı Dil Eğitimi, Türkiye
2018-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Yabancı Dil Eğitimi, Türkiye
2017-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Yabancı Dil Eğitimi, Türkiye
2012-2017, Doçent, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi, Türkiye
2009-2012, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye
1994-2009, Okutman, Tam Zamanlı, Kırıkkale Üniversitesi, Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2021-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2021-, Komisyon Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Komisyon Başkanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Dekan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-2020, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Komisyon Üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Kalite Kurulu Üyeliği, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2013-2017, Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2010-2012, Enstitü Müdür Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
2009-2011, Bölüm Başkan Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Sena Yalçın, Yüksek Lisans, Arapça kelime öğretiminde kullanılabilecek Web 2.0 araçları ve Arapça öğretmenlerinin bu araçlara yö, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Türkan Poslu, Yüksek Lisans, THE ROLE OF ENGLISH-ONLY USE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A PUBLIC HIGH SCHOOL: A CASE STUDY, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Bekir Canlı, Doktora, The undergraduate English placement examination in Turkey: A critical analysis, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ümit Söğüt, Yüksek Lisans, Ortaöğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin dil öğretiminde bilgi iletişim teknol, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Mehmet Durmuş, Yüksek Lisans, English As A Lingua Franca Perceptions of European Teachers of English, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Birtan Baytar, Yüksek Lisans, The relationship between analytic language knowledge and metalinguistic awareness: A comparison betw, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Fitnat Tavacı Gelir, Yüksek Lisans, The effectiveness of using tablet computers in teaching vocabulary to Turkish EFL teenage students, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2021-2022, Special Topics in Translation: EU Texts, Lisans
2021-2022, Translation Theories, Lisans
2021-2022, Approaches To English Language Teaching, Lisans
2021-2022, New Approaches in ELT, Lisans
2020-2021, Teaching Language Skills, Lisans
2020-2021, Translation Theories, Lisans
2020-2021, Yabancı Dil Öğretimi, Yüksek Lisans
2020-2021, Approaches to English Language Teaching, Lisans
2020-2021, Teaching English to Young Learners, Lisans
2020-2021, Teaching English to Young Learners, Lisans
2020-2021, New Approaches in ELT, Lisans
2019-2020, Kültürel Yetkinlik ve Kültürlerarası İletişim, Yüksek Lisans
2019-2020, Yabancı Dil Öğretimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Lisans
2019-2020, Sınıf Yönetimi, Lisans
2019-2020, Advanced Reading and Writing 2, Lisans
2019-2020, Language, Culture and Society, Lisans
2019-2020, Curriculum Development, Yüksek Lisans
2019-2020, Dil Becerilerinin Öğretimi, Yüksek Lisans
2019-2020, Özel Öğretim Yöntemleri, Lisans
2019-2020, Approaches to Language Teaching, Yüksek Lisans
2019-2020, Advanced Reading and Writing I, Lisans
2019-2020, Instructional Design, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Teaching Foreign Language and Language Skills, Yüksek Lisans
2019-2020, Technology Enhanced Learning, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Critical Reading, Lisans
2018-2019, Dil Becerilerinin Öğretimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Yabancı Dil Öğretimi, Yüksek Lisans
2018-2019, Research in L2 Reading, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Research in L2 Reading, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Material Development and Evaluation in Foreign Language Teaching, Lisans
2016-2017, Testing and Evaluation in Foreign Language Teaching, Lisans
2016-2017, Teaching Language Skills, Lisans
2016-2017, Approaches to English Language Teaching, Lisans
2016-2017, Cultural Expressions and Lexical Competence, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Baytar, B., Çakır, İ. (2022) "A Comparison of English Vocabulary Learning Strategies Employed by Bilingual and Multilingual Students", Journal for Foreign Languages, 14 (1) pp. 197-223 Link DOI  
Çakır, İ. (2022) "TV serials and movies to boost intercultural communicative competence in Turkish EFL context", International Journal of Applied Linguistics, 32 (3) pp. 397-410 [SSCI] Link DOI  
Canlı, B., Çakır, İ. (2022) "The washback effect of the undergraduate English placement examination on language teaching from the perspectives of the teachers", Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 16 (2) pp. 1-15 Link  
Yalçın, S., Çakır, İ. (2022) "Arapça Öğretmenlerinin Kelime Öğretiminde Web 2.0 Araçlarını Kullanmaya Yönelik Algıları", Journal of Language Research,, 6 (1) pp. 1-15 Link  
Çakır, İ., Kurnaz, Y. (2022) "English as a Foreign Language Teachers' Techno-Cultural Awareness Levels and Self-Reported Competencies", Acta Educationis Generalis, 12 (2) pp. 41-61 DOI  
Çakır, İ., Bayhan, S. (2021) "The Effect of Machine Translation on Translation Classes at theTertiary Level", Journal of Narrative and Language Studies, 9 (16) pp. 122-134 Link  
Çakır, İ., Işık, İ. (2020) "The Effects of Reflective Teaching Techniques on Teachers’ Self-Evaluation for Further Lessons: Analysis through Diary Keeping", Focus on ELT, 2 (1) pp. 20-36  
Çakır, İ., Özer, M. (2020) "Fostering intuitive competence in L2 for a better performance in EAP writing through fraze.it in aTurkish context", EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 25 (6) pp. 5405-5426 [SSCI] DOI  
Canlı, B., Çakır, İ. (2019) "Teacher cognition and teaching grammar at tertiary level", Turkish Journal of Teacher Education, 8 (0) pp. 32-45  
Çakır, İ. (2018) "Is listening instruction neglected intentionally or incidentally in foreignlanguage teaching contexts?", Journal of Language and Linguistic Studies, 14 (2) pp. 154-172 Link  
Çakır, İ. (2017) "The Washback Effects of Secondary Education Placement Examination onTeachers, School Administrators and Parents with Specific Reference to Teaching English as a Foreign Language", TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 6 (2) pp. 61-73  
Çakır, İ., Büyükyavuz, O. (2016) "The Role of the Course of Advanced Reading and Writing in Developing Teacher Trainees Writing Abilities Opinions of Teacher Trainees", The Journal of Teacher Education and Educators, 5 (1) pp. 69-85  
Çakır, İ., Büyükyavuz, O. (2016) "The Role of the Course of Advanced Reading and Writing in DevelopingTeacher Trainees Writing Abilities Opinions of TeacherTrainees", Journal of Teacher Education and Educators, 5 (1) pp. 69-85  
Çakır, İ. (2015) "The Efficacy of Culture Based Syllabus in Teachingthe Target Culture", Anthropologist, 21 (1) pp. 219-230 [SSCI]  
Çakır, İ. (2015) "Instructional Materials Commonly Employed by Foreign Language Teachers at Elementary Schools", International Electronic Journal of Elementary Education, 8 (1) pp. 537-550  
Çakır, İ. (2015) "Opinions and Attitudes of Prospective Teachers for the Use ofMobile Phones in Foreign Language Learning", CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, 6 (3) pp. 239-255  
Çakır, İ., Baytar, B. (2014) "Foreign language learners’ views on the importance of learning the target language pronunciation", JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTIC STUDIES, 10 (1) pp. 99-107 Link  
Büyükyavuz, O., Çakır, İ. (2014) "UNCOVERING THE MOTIVATING FACTORS BEHIND WRITING IN ENGLISH IN AN EFL CONTEXT", ANTHROPOLOGIST, (0) [SSCI]  
Çakır, İ., Baytar, B. (2014) "Foreign Language Learners Views On The Importance Of Learning The Target Language Pronunciation", Journal of Language and Linguistic Studies, 10 (1) pp. 99-110  
Çakır, İ., Tunaboylu, O. (2014) "Uncovering the motivating factors behind writing in English in an EFL context", The Anthropologist, 18 (1) pp. 153-163 [SSCI]  
Çakır, İ. (2013) "Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenlerine Olan Katkısı", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (0) pp. 122-130  
Çakır, İ., Çelik, A. (2013) "Teachers’ Attitudes towards Elective English Course", Journal on New Trends in Education and Their Implication, 4 (4) pp. 208-215  
Çakır, İ. (2012) "Promoting correct pronunciationthrough supported audiomaterials for EFL learners", Energy Educatıon Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (3) pp. 1801-1812 [SSCI]  
Çakır, İ. (2011) "Yabancı Dil Öğrenme Ortamlarında Kültürün Rolü", Milli Eğitim Dergisi, 41 (190) [TR Dizin]  
Çakır, İ. (2011) "Problems In Teaching Tenses To Turkish Learners", Theory and Practice in Language Studies, 1 (1) pp. 123-127  
Çakır, İ. (2011) "A Problematic Tense To Teach:Present Perfect Tense", ELTWeekly, 3 (0) pp. 8-18  
Çakır, İ. (2011) "Danimarkalı İlköğretim Öğrencileri Neden Güzel İngilizce Konuşuyorlar?", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (135) pp. 87-61  
Çakır, İ. (2011) "How do learners perceive idioms in EFL classes?", Ekev Academic Review, 15 (47) pp. 371-381  
Çakır, İ. (2010) "Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (28) pp. 165-146  
Çakır, İ. (2010) "The Frequency Of Culture Specific Elements In The Elt Coursebooks At Elementary Schools In Turkey", Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4 (2) pp. 182-189  
Çakır, İ. (2010) "Criticizing Ourselves As Teachers Through Observation From Reflective To Effective Teaching", English for Specific Purposes World, 30 (9) pp. 1-12  
Çakır, İ. (2009) "Bringing External Situations Into The Elt Classrooms Through Dialogues", Humanising Language Teaching, 11 (1) pp. 8-10  
Şahin, S., Yalçınkaya, F., Muluk, N.B., Bülbül, S.F., Çakır, İ. (2009) "Abilities of Pragmatic Language Usage of the Children with Language Delay After the Completion of Normal Language Development Training", Journal of International Advanced Otology, 5 (3) pp. 327-333 [SCI Expanded]  
Çakır, İ. (2007) "Osmanlıdan Günümüze Yabancı Dil Öğretimi Süreci", Nüsha Journal of Oriental Studies, 7 (24) pp. 37-45 [TR Dizin]  
Çakır, İ. (2007) "An Overall Analysis of Teaching Compulsory Foreign Language at Turkish State Universities", Journal of Language and Linguistic Studies, 3 (2) pp. 251-265  
Çakır, İ. (2007) "İlköğretimde Yabancı Dil Öğretiminde Proje Etkinliği Üzerine Kısa Bir Proje", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 83 (0) pp. 17-22  
Çakır, İ. (2007) "İlköğretimde Yabancı Dil Öğretiminde Proje Etkinliği Üzerine Kısa Bir Proje", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, (0) pp. 17-22  
Çakır, İ. (2006) "Socio pragmatic Problems in Foreign Language Teaching", Journal of Language and Linguistic Studies, 2 (2) pp. 135-146  
Çakır, İ. (2006) "The Use Of Video As An Audio Visual Material In Foreign Language Teaching Classroom", The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (4) pp. 67-72  
Çakır, İ. (2006) "Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching", Turkish Online Journal of Distance Education, 7 (3) pp. 154-161  
Çakır, İ. (2005) "Climbing the Mountain of Language Grammar", Sakarya Eğitim Fakültesi Dergisi, (10) pp. 42-48  
Çakır, İ. (2004) "Designing Activities For Young Learners In Efl Classrooms", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) pp. 101-112  
Bildiriler
Bayhan, S., Çakır, İ. (2022) "Challenges and Benefits of COVID-19 Pandemic for Turkish EFL Teachers at Rural State Schools", 5th International Open & Distance Learning Conference , Eskişehir, Türkiye, (Eylül 2022
Çakır, İ., Fişne, F.N. (2021) "Assessing English Language Skills During The Covid-19 Pandemic: Insights into Challenges And Opportunities in Online Assessment", International Distance Education Congress , Ankara, Türkiye, (Ekim 2021
Çakır, İ., Kurnaz, Y. (2020) "EFL Teachers’ Technocultural Awareness Levels and Self‐Reported Competencies", Second ILTERG Conference , Ankara, Türkiye, (Ekim 2020
Çakır, İ., Canlı, B. (2019) "The Washback Effect of the Undergraduate English Placement Examination on Language Teaching: From the Perspectives of the Teachers", III. International Conference on Research in Applied Linguistics , (Ekim 2019
Çakır, İ., Bayhan, S. (2019) "Extensive Reading Habits and Preferences of EFL Postgraduates:A Case Study", 6th International Western Cultural and Literary Studies Symposium , (pp. 24), (Kasım 2019
Çakır, İ. (2019) "How Valuable are the EFL Coursebooks for Values Education?", International Language Teacher Education Group (ILTERG) Conference , (pp. 53-54), Antalya, Türkiye, (Nisan 2019
Çakır, İ., Canlı, B. (2019) "Undergraduate Placement Examination of English in Turkey: A Critical Analysis", The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture (ICLEC) , İstanbul, Türkiye, (Haziran 2019
Çakır, İ. (2018) "YABANCI DİL AĞIRLIKLI 5. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PİLOTUYGULAMASI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME", VIII. International Congress on Research in Education (ICRE) , (pp. 1045-1050), Türkiye, (Eylül 2018
Çakır, İ. (2018) "THE CULTURAL CONTRIBUTION OF MEDIA TO LEARNING ENGLISH", 8th International Congress of Research in Education , (pp. 1076-1080), Türkiye, (Eylül 2018
Çelebi, S., Çakır, İ. (2018) "Development of Visual and Auditory Material for Prosody Ability through Feedback in Foreign Language Teaching", 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education , (Eylül 2018
Çelebi, S., Çakır, İ. (2018) "İngilizce Öğretmenlerinin Telaffuz Becerilerinin Prozodik Bakımdan Değerlendirilmesi", 2nd International Black Sea Conference on Language and Language Education , (Eylül 2018
Çakır, İ., Canlı, B. (2017) "The Washback of Standardized Tests on Foreign Language Teaching with Specific Reference to TEOG Exam", 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONFERENCE ON LANGUAGE AND LANGUAGE EDUCATION , Samsun, Türkiye, (Eylül 2017
Çakır, İ., Durmuş, M. (2017) "FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA", MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠII. ULUSLARARASI GENÇLĠKARAġTIRMALARI KONGRESĠ , (pp. 50), Muğla, Türkiye, (Ekim 2017
Çakır, İ. (2016) "Teaching Culture Through Movies", International ConferenceLanguage, Literature and Culture in Education 2016 , (pp. 22), (Temmuz 2016
Çakır, İ., Kayadelen, B.D. (2016) "In Unity there is Strength In Peer Editing Students Strengthen their Writing Skills", The 9th ELT Research ConferenceInterdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology , (pp. 139), Çanakkalle, Türkiye, (Mayıs 2016
Çakır, İ. (2016) "İngilizce Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Dinleme Etkinliklerini Kullanım Düzeyleri", UEBK 2016 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi , (pp. 764), Türkiye, (Nisan 2016
Çakır, İ., Kayadelen, B. (2014) "The Analysis Of the Lexico-Grammatical Errors in The Essays: A Corpus Study", International Conference Inter-Disciplinarity, Multi-Disciplinarity and Trans-Disciplinarity in Humanities , (pp. 18), (Mayıs 2014
Çakır, İ., Sögüt, Ü. (2013) "Efl Teachers Versus Ict Material", 1st International ELT Conference , Türkiye , (Kasım 2013
Çakır, İ., Tavacı, F. (2013) "The Effect of Dyned Software Programme in Teaching Vocabulary", 1st International ELT Conference , (Kasım 2013
Çakır, İ. (2012) "Integrating Learners and Learners’ Culture into Teaching Target Culture: An Action Research on Classroom Teaching", 5th International Online Language Conference IOLC , (pp. 59-67), (Aralık 2012
Çakır, İ. (2012) "Prospective Elt Teachers and Learning through Mobile Phones", The 3rd Black Sea ELT Conference. Technology: A Bridge to Language Learning , Samsun, Türkiye, (Kasım 2012
Çakır, İ. (2011) "Reading Is Not Reading Only In Efl Classes", TESOL Macedonia-Thrace N.Greece 18th International Convention , (Nisan 2011
Çakır, İ. (2010) "How Literal Are Nonliteral Expressions For Nonnative Speakers?”,", The second International Congress of Educational Research , Antalya, Türkiye, (Nisan 2010
Çakır, İ. (2010) "Do The Elt Course Materials Offer Culture Specific Expressions Adequately at Elementary Schools in Turkey?", The 10th International Language, Literature and Stylistics Symposium , (pp. 393-396), Ankara, Türkiye, (Aralık 2010
Çakır, İ. (2010) "Enhancing Correct Pronunciation Through Extensive Listening", International Conference on Sharing Issues in ELT , Eskişehir, Türkiye, (Nisan 2010
Çakır, İ. (2009) "Fostering Pragmatic Competence through Idioms in Second Language Learning Environment", 2nd International Congress of European Turks in the Context of Education and Integration , (pp. 806-812), Antwerp, Belçika, (Aralık 2009
Çakır, İ. (2009) "Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisinin Öğretilmesi Üzerine Öğrenci Görüşleri Ve Bazı Öneriler", IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi , (pp. 328-333), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2009
Çakır, İ. (2009) "Is It Really Easier Said Than Done in Foreign Language Teaching?", The 13th International INGED ELT Conference , (Mart 2009
Kitaplar
Bakla, A., Çakır, İ. (2021) "100 Soruda Nitel Araştırma", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Yılar, M.B., Tomal, N., Köprülü, S.G., Arı, F.A., Gökçek, T., İskenderoğlu, T.A., Ünal, S., Çakır, İ., Başaran, M., Aktepe, V., Uzunöz, A. (2020) "Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 2", Türkiye : pegem akademi  
Kitap Bölümleri
Çakır, İ. (2022) "Topics in Technology Enhanced Language Learning", Sivas/Türkiye : Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları  
Çakır, İ. (2022) "Reconsidering the EFL Pedagogy with the Influence of Pandemic Conditions: Past-Present-Future", Ankara/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Çakır, İ. (2021) "Çocuklara Türkçe Öğretimi", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Çakır, İ., Demiröz, H. (2021) "Testing and Assessment in Foreign Language Classroom: Theory with Practice", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Çakır, İ. (2020) "Literature in Language Teaching", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayın  
Çakır, İ., Fişne, F.N. (2020) "İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Çakır, İ. (2020) "Özel Öğretim Yöntemleri 2", Ankara : Pegem Akademi  
Çakır, İ. (2019) "Basics of ELT", Ankara/Türkiye : Blackswan Publishin House  
Çakır, İ. (2018) "Approaches and Principles in English as a Foreign Language (EFL) Education", Türkiye : Eğiten Kitap  
Çakır, İ., Kayadelen, B.K. (2017) "Researching ELT: Classroom Methodology and Beyond", Frankfutr Am Main/Almanya : Peter Lang  
Çakır, İ., Kayadelen, B.D. (2016) "Interdisciplinarity Multidisciplinarity and Transdisciplinarity in Humanities", Newcastle/İngiltere : Cambridge Scholars Publishing  
Çakır, İ. (2016) "Current Trends in ELT", Ankara/Türkiye : Nuans Publishing  
Çakır, İ. (2015) "Dil Öğretimi", Türkiye : Pegem Akademi  
Çakır, İ. (2014) "II. Ulusal Yabancı Dil Çalıştayı Bildirileri", Samsun/Türkiye : Copy Center  
Çakır, İ. (2013) "İngilizce Öğretmenlik Alan Bilgisi", Ankara/Türkiye : Alan Bilgisi Yayınları  
Çakır, İ. (2010) "Number One, A Course book in English", Ankara/Türkiye : Data Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) Literature in Language Teaching, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) UDEKAD Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Turkish Journal of Teacher Education, 2018, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) International Journal of Humanities and Social Science Research, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Power Up 9th Grade Course Book, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Power Up 9th Grade Teacher s Book, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Power Up 9th Grade Workbook, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Power Up 9 Student s Book, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Power Up 9 Workbook, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Power up 9 Teacher s Book, 2016, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Journal of Narrative and Language Studies, (NALANS), 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED), 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasian Journal of Applied Linguistics (EJAL), 2021
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Journal of Teacher Education (TUJTED), 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Eurasian Journal of Applied Linguistics (EJAL), 2020
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) South African Journal of Education, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kastamonu Üniversitesi Kastamonu EğitimDergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Educational Research and Reviews, 2016
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
The Use Of Video As An Audio Visual Material In Foreign Language Teaching Classroom
The Turkish Online Journal of Educational Technology
3 9 0 0 0 67 80
2
Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2 2 0 0 1 32 45
3
Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching
Turkish Online Journal of Distance Education
6 0 0 0 1 28 36
4
The Frequency Of Culture Specific Elements In The Elt Coursebooks At Elementary Schools In Turkey
Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)
2 2 0 0 0 17 21
5
Foreign Language Learners Views On The Importance Of Learning The Target Language Pronunciation
Journal of Language and Linguistic Studies
3 1 0 0 0 15 20
6
Instructional Materials Commonly Employed by Foreign Language Teachers at Elementary Schools
International Electronic Journal of Elementary Education
0 3 0 0 0 10 15
7
Opinions and Attitudes of Prospective Teachers for the Use ofMobile Phones in Foreign Language Learning
CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY
1 1 0 0 0 10 12
8
Yabancı Dil Öğrenme Ortamlarında Kültürün Rolü
Milli Eğitim Dergisi
0 0 0 0 1 7 8
9
Designing Activities For Young Learners In Efl Classrooms
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 7 8
10
An Overall Analysis of Teaching Compulsory Foreign Language at Turkish State Universities
Journal of Language and Linguistic Studies
0 1 0 0 0 5 6
11
Promoting correct pronunciationthrough supported audiomaterials for EFL learners
Energy Educatıon Science and Technology Part B: Social and Educational Studies
2 0 0 0 0 4 6
12
Uncovering the motivating factors behind writing in English in an EFL context
The Anthropologist
0 3 0 0 0 3 6
13
Problems In Teaching Tenses To Turkish Learners
Theory and Practice in Language Studies
0 0 0 0 0 6 6
14
How do learners perceive idioms in EFL classes?
Ekev Academic Review
0 0 0 0 0 6 6
15
Criticizing Ourselves As Teachers Through Observation From Reflective To Effective Teaching
English for Specific Purposes World
0 0 0 0 0 5 5
16
Socio pragmatic Problems in Foreign Language Teaching
Journal of Language and Linguistic Studies
1 0 0 0 0 4 5
17
The Washback Effects of Secondary Education Placement Examination onTeachers, School Administrators and Parents with Specific Reference to Teaching English as a Foreign Language
TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION
0 0 0 0 0 4 4
18
Abilities of Pragmatic Language Usage of the Children with Language Delay After the Completion of Normal Language Development Training
Journal of International Advanced Otology
0 0 0 0 0 2 2
19
The Efficacy of Culture Based Syllabus in Teachingthe Target Culture
Anthropologist
0 0 0 0 0 2 2
20
Osmanlıdan Günümüze Yabancı Dil Öğretimi Süreci
Nüsha Journal of Oriental Studies
0 0 0 0 0 1 2
21
Is listening instruction neglected intentionally or incidentally in foreignlanguage teaching contexts?
Journal of Language and Linguistic Studies
0 0 0 0 0 1 1
22
The Effects of Reflective Teaching Techniques on Teachers’ Self-Evaluation for Further Lessons: Analysis through Diary Keeping
Focus on ELT
0 0 0 0 0 0 1
23
Current Trends in ELT
0 0 0 0 0 1 1
24
İlköğretimde Yabancı Dil Öğretiminde Proje Etkinliği Üzerine Kısa Bir Proje
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
0 0 0 0 0 0 1
25
Mesleki Gelişim Etkinliklerinin İngilizce Öğretmenlerine Olan Katkısı
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
26
Fostering intuitive competence in L2 for a better performance in EAP writing through fraze.it in aTurkish context
EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES
0 0 0 0 0 1 1
27
Dil Öğretimi
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Bekir Canlı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2017 - 2022 5
Oya Büyükyavuz
Süleyman Demirel Üniversitesi
2014 - 2016 4
Birtan Baytar
Kastamonu Üniversitesi
2014 - 2022 3
Serap Bayhan
-
2019 - 2022 3
Safa Çelebi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2018 2
Yıldıray Kurnaz
Bayburt Üniversitesi
2020 - 2022 2
Fatıma Nur Fişne
Gazi Üniversitesi
2020 - 2021 2
Semra Şahin
Hacettepe Üniversitesi
2009 1
Vedat Aktepe
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2020 1
Arif Bakla
-
2021 1
Tuba Gökçek
Kırıkkale Üniversitesi
2020 1
Abdulkadir Uzunöz
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2020 1
Mustafa Başaran
Yıldız Teknik Üniversitesi
2020 1
Suat Ünal
Trabzon Üniversitesi
2020 1
Fikriye Alkım Arı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2020 1
Fulya Yalçınkaya
Biruni Üniversitesi
2009 1
Murat Bayram Yılar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2020 1
Tuba Aydoğdu İskenderoğlu
Trabzon Üniversitesi
2020 1
Sevtap Günay Köprülü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2020 1
Mustafa Özer
Abdullah Gül Üniversitesi
2020 1
Nuray Bayar Muluk
Kırıkkale Üniversitesi
2009 1
Selda Fatma Bülbül
Kırıkkale Üniversitesi
2009 1
Necati Tomal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2020 1
Aslıhan Çelik
-
2013 1
Banu Doğar Kayadelen
-
2016 1
Buse Doğar Kayadelen
-
2016 1
Buse Kayadelen
-
2014 1
Buse Kayar Kayadelen
-
2017 1
Fitnat Tavacı
-
2013 1
İrem Işık
-
2020 1
Mehmet Durmuş
-
2017 1
Sena Yalçın
-
2022 1
Ümit Sögüt
-
2013 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı
YÖKSİS Temel Alan
YÖKSİS Bilim Alanı
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri