img

Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
87
Atıf
39
h-index
3
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı (Dr), 1999, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1996, 1999
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1991, 1996
Araştırma Alanları
Türk İslam Edebiyatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı (Dr), 1999, 2005
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (Yl) (Tezli), 1996, 1999
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1991, 1996
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 81, 2017
İngilizce, YDS, 68, 2017
İngilizce, KPDS, 68, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] İlahiyat İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Edebiyatı
2022-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2019-2022, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye
2014-, Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları, Türkiye
2011-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2010-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2023-, Yök Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2022-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2022-, Dekan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2021-2022, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2020-2022, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2020-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Kalite Kurulu Üyeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2017-, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2012-2013, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2011-2011, Anabilim Dalı Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye
Ahmet Durmuş Taşdemir, Doktora, Türk edebiyatında ironik eleştiri ve toplumsal dönüşüm, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Elvan Yıldız, Doktora, Leylâ Erbil'in eserlerinde yersizyurtsuzlaşma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Beyza Tekin, Yüksek Lisans, Orhan Hançerlioğlu'nun kurgusal metinlerinde mekân, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mustafa Kaya, Yüksek Lisans, Haydar Ergülen'in hayatı, şairliği ve şiirleri üzerine bir inceleme, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nesrin Kaymakcı, Yüksek Lisans, Afet Ilgaz'ın roman ve hikâyelerinde kadın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Elvan Yıldız, Doktora, Leyla Erbil Romanlarında Yersiz Yurtsuzlaşma, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, 2022, (Asıl Danışman)
Nida Merve Öztürk, Yüksek Lisans, Yıldız Ramazanoğlu'nun roman ve hikâyelerinde toplumsal hayatta kadın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Ahmet Akgül, Doktora, Türk romanında yeni insan tasavvuru (1923-1938), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Fatma Bilge Şimşek, Yüksek Lisans, Bireysel tarihin kronotopu olarak Kent ve Kent Unsurları: Demir Özlü örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Nurseli Gamze Korkmaz, Doktora, Erken Cumhuriyet Dönemi roman figürlerinde seküler-kutsal ikilemi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
İsmail Toprak, Yüksek Lisans, Bakhtin'in diyaloji ve heteroglossia kavramları bağlamında Alev Alatlı'nın Orda Kimse Var mı? roman dizisinde çokseslilik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2017, (Asıl Danışman)
2021-2022, Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Lisans
2021-2022, Edebiyat Teorileri ve Metodolojisi, Yüksek Lisans
2021-2022, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Nesir, Lisans
2021-2022, Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları, Lisans
2017-2018, ROMAN TAHLİLİ, Lisans
2017-2018, TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI, Yüksek Lisans
2017-2018, TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans
2017-2018, SEZAİ KARAKOÇ’UN DÜŞÜNCE VE SANATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I, Lisans
2017-2018, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II, Lisans
2017-2018, ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2017-2018, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II, Lisans
2016-2017, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2016-2017, TÜRK İSLAM EDEBİYATI, Lisans
2016-2017, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I, Lisans
2016-2017, ROMAN TAHLİLİ, Lisans
2016-2017, SEZAİ KARAKOÇ’UN DÜŞÜNCE VE SANATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI, Yüksek Lisans
2015-2016, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I, Lisans
2015-2016, ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2015-2016, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II, Lisans
2015-2016, TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI, Yüksek Lisans
2015-2016, YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZAR VEŞAİRLER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZAR VE ŞAİRLER, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, SEZAİ KARAKOÇ’xxUN DÜŞÜNCE VE SANATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI, Yüksek Lisans
2014-2015, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2014-2015, ROMAN TAHLİLİ, Lisans
2013-2014, EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, ROMAN TEORİSİNE GİRİŞ, Yüksek Lisans
2012-2013, MODERN TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ, Lisans
2012-2013, MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ARA NESİL, Yüksek Lisans
2012-2013, GELENEK VE YENİ TÜRK EDEBİYATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, SEZAİ KARAKOÇ’xxUN DÜŞÜNCE VESANATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2012-2013, TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE TÜRK ROMANI, Yüksek Lisans
2011-2012, REALİZM VE TÜRK EDEBİYATI, Yüksek Lisans
2011-2012, TÜRK EDEBİYATINDA DOĞU VE BATI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2010-2011, ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI, Lisans
2010-2011, YENİ TÜRK EDEBİYATI IV, Lisans
2010-2011, YENİ TÜRK EDEBİYATI III, Lisans
2010-2011, YENİ TÜRK EDEBİYATI II, Lisans
2010-2011, YENİ TÜRK EDEBİYATI I, Lisans
2010-2011, BATI EDEBİYATI II, Lisans
2010-2011, BATI EDEBİYATI I, Lisans
2010-2011, TİYATRO BİLGİLERİ, Lisans
Kayıt Yok
Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): , 2018-2020
Tarık Buğra 100 Yaşında (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018
Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın sempozyumu (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Kayıt Yok
BAŞ, M.K. (2023) "Çözülme ve İnşâ: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı VI:Türk Edebiyatında Modern Bir Mesele Olarak "Kadın": Fatma Aliye Örneği", YEDİ İKLİM, 0 (400) pp. 8-15
BAŞ, M.K. (2023) "Çözülme ve İnşa: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı-V: Alegori ve Yine Alegori/ Felatun Bey ile Rakım Efendi ya da Hoca ile Köle", Yedi İklim, (396) pp. 10-17  
Baş, M.K. (2022) "Çözülme ve İnşa: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı-III: Şeyh Galib'ten Keçecizade İzzet Molla'ya: Olgu ve Değer Düzlemlerinin "Ayna"da Temsili", Yedi İklim, (390) pp. 9-16  
Baş, M.K. (2022) "Çözülme ve İnşâ: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı-IV-Namık Kemal'den Tevfik Fikret'e İmge'nin Kavram'a Tahakkümü", Yedi İklim, (393) pp. 9-16  
Baş, M.K. (2022) "Çözülme ve İnşa: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı-II/Hüsn ü Aşk'ta Poetik Ben'in İnşası", Yedi İklim, (388)  
BAŞ, M.K. (2022) "Çözülme ve İnşa: Toplumsal Dönüşüm ve Türk Edebiyatı-I/GİRİŞ", Yedi İklim, (386) pp. 16-21  
Baş, M.K. (2021) "“Sezai Karakoç’un Şiirinde Metafizik Duyarlık: “SESLER” Örneği”", EDEBİYAT ORTAMI, 14 (79) pp. 63-70  
Baş, M.K. (2020) "“Akşit Göktürk: Deneme ile Eleştiri Arasında”", HECE-TÜRK EDEBİYATINDA DENEME ÖZEL SAYISI, (50) pp. 534-539  
Baş, M.K. (2020) "“Diriliş Düşüncesinde İki Kavram: “Evrensel Şuur” ve “Evrensel Yabancılaşma”", YEDİ İKLİM-ÜSTAD SEZAİ KARAKOÇ'A ARMAĞAN, (368) pp. 13-18  
Baş, M.K. (2020) "“Edebiyatın Doğasının Etik Olduğuna Dair Modern Vurgu: İroni”", MUHAYYEL, 2 (22) pp. 4-8  
Baş, M.K. (2020) "“Ahmet Midhat’ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz: “Taaffüf” Örneği”,", TÜRK DİLİ, (822) pp. 62-72  
Baş, M.K. (2020) "“Edebî Metinde Anlam Meselesi”,", MUHAYYEL, (26) pp. 4-8  
Baş, M.K. (2019) "Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem", Erdem, (76) pp. 47-64 [TR Dizin]   
Baş, M.K. (2019) "Ömer Seyfettin Kurgusunda İroni ile inşa edilen Ahlaki Söylem: Zeytin Ekmek Hikayesi Örneği", Hece- Hikayenin Türkçe Sesi, (0)  
Baş, M.K. (2019) "“Kurgunun Gerçeklik Değerine İlişkin Bir İade-i İtibar Olarak Üstkurmaca”,", MUHAYYEL, 2 (16) pp. 10-14  
Baş, M.K. (2019) "“İstanbul-Tahran Hattında Gazi Bir Kadının İçsel Yolculuğu: Cihan Aktaş’ın Sınıra Yakın Romanı”,", TANPINAR ZAMANI, (3) pp. 32-38  
Baş, M.K. (2018) "“Şair-Ben”i Çözümlemenin İmkân(sızlığ)ı Üzerine: Dağlarca Örneği”,", TÜRK DİLİ, 68 (796) pp. 84-94  
Baş, M.K. (2018) "“Düşüncenin Estetik Planda Var Oluşu: Diriliş Düşüncesinde Ve Sezai Karakoç Şiirinde Yetkin İnsanın İnşâsı”,", TÜRK DİLİ-Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç'un Şiiri Özel Sayısı, (0)  
Baş, M.K. (2018) "“Sabahattin Ali’nin Romantizmi Üzerine: ”Dağlar” ve “Rüzgar”", HECE-SABAHATTİN ALİ ÖZEL SAYISI, (253) pp. 712-723  
Baş, M.K. (2018) "“Tarık Buğra’nın Osmancık Romanında Kadın Kimliğinin İnşası"", TÜRK DİLİ, (804) pp. 169-181  
Baş, M.K. (2018) "“Poetik Eylem Sürecinin Kurgusal İfadesi: Çocuk ve Allah’ta Kuşlar-Ağaçlar Sembolizmi”,", Bilig, (87) pp. 157-178 [SSCI]   
Baş, M.K. (2017) "Poetik Bir Metin Olarak Ebubekir Eroğlu’nun ”Yol Elçisi” Şiiri", Erdem, 2017 (71) pp. 5-24   
Baş, M.K. (2017) ""Sezai Karakoç ile Doğu ve Batı'yı Yeniden Düşünmek"", Dil ve Edebiyat, (0)  
Baş, M.K. (2016) "“Tanpınar Çoksesli Romanı Ararken: Mahur Beste”,", HECE-TANPINAR ÖZEL SAYISI, (0) pp. 299-311  
Baş, M.K. (2015) "İç Estetikten Dış Kabuğa Modern Şiir Geleneğimiz Ebubekir Eroğlu nun Modern Türk Şiirinin Doğası Adlı Eseri", HECE, 19 (228) pp. 83-94  
Baş, M.K. (2015) "Çaylak Tevfik ve Hazine i Letaif", KURGAN, 5 (25) pp. 24-28  
Baş, M.K. (2015) "Lirik Şiirin Tuzu Kuru mu Şiirdeki Bireyselliğin Toplumsallığı ve Evrenselliği Üzerine", HECE, 19 (219) pp. 97-104  
Baş, M.K. (2015) "“Algı’dan ‘İmge’ye: Dağlarca Şiirinde İmgeye Giriş”", Türk Dili, (0) pp. 421-432  
Baş, M.K. (2014) "“Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örneği: “Tevfik Fikret’in “Ömr-i Muhayyel”i ile Dağlarca’nın “Fiilsiz Dünya”sı”", Türk Dili, (754) pp. 69-74  
Baş, M.K. (2014) "“Sezai Karakoç ve Diriliş Akımı”", Bilge Adamlar, 12 (35) pp. 109-120  
Baş, M.K. (2013) "Bir Tevhid i Yeniden Okumak Mehmet Akif in Tevhid Yahud Feryad İsimli Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemi İle Tahlili", Ekev Akademi Dergisi, 17 (54) pp. 1-26  
Baş, M.K. (2013) "Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb in Manzum Fâtiha Tefsiri", Toplum Bilimleri Dergisi, 7 (13) pp. 131-157  
Baş, M.K. (2013) "Yakup Kadri nin Romanlarını Sosyal Kronik Olarak Okumak Mümkün müdür", Turkish Studies, 8 (1) pp. 1003-1032 [TR Dizin]  
Baş, M.K. (2010) "Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm", Turkish Studies, 5 (1) pp. 774-818 Link   
Baş, M.K. (2010) "Yusuf ile Züleyha Aşkının Klasik ve Modern İfadesi Hamdi ve Nazan Bekiroğlu Örneği", AÜİFD, 51 (1) pp. 348-394   
Baş, M.K. (2010) "Kutadgu Bilig de Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 14 (42) pp. 83-105  
Baş, M.K. (2009) "Sezai Karakoç Şiirinde Hızır", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, (42) pp. 21-30  
Baş, M.K. (2018) "Oryantalizm ile Feminizm arasında Türkiye’xxdeki Kadın Yazarların Eserleri", Uluslararası Çalışmalar Kongresi, ULİSA, AYBU , (Aralık 2018
Baş, M.K., Yıldız, E. (2018) "Hasan Ali Toptaş’ın Biz Hüzünlü Haz Romanında Kendini Gerçekleştirme Temasının Bahtin’in Kronotop Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu , (pp. 83-97), (Mayıs 2018
Baş, M.K. (2018) "“Kimlik Arayışından Bireyselleşmeye: Cihan Aktaş’ın Seni Dinleyen Biri Romanında Çiftsesli Söylem”", International Conference on Contemporary Women’s Studies, IWSC2018, , (Mart 2018
Baş, M.K. (2017) "Medeniyet ve Edebiyat-Aynı Medeniyet Havzasında İki Önemki Kültür ve Edebiyat Alanı:Türkiye ve İran", Uluslararası Kültürel Diyalog Forumu , Ankara, (Aralık 2017
Baş, M.K. (2017) "Erken Cumhuriyet Dönemi Popüler Yayınlarındaki Kadın İmgesindeki Çelişkler Modern Türkiye Mecmuası", I.Uluslarası Kadın Sempozyumu , (Mart 2017
Baş, M.K. (2017) "Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi", Diriliş Dünya Görüşü ve Sezai Karakoç Sempozyumu , (pp. 1-9), Ankara, Türkiye, (Aralık 2017
Baş, M.K. (2017) "Çağdaş İran Edebiyatında Kadın-Değerlendirme", Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2017
Baş, M.K. (2017) "Yeni Türk Edebiyatındaki Fikir Akımları ve Önemli Temsilcileri", Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Ün. Türk Dili ve Ed. Bölümü seminerleri , Türkistan, Kazakistan, (Aralık 2017
Baş, M.K. (2016) "Dünya Görüşünden Estetiğe Akif İnan Şiiri", 1.Uluslarası İslam tarihi ve Medeniyeti ŞanlıUrfa Sempozyumu , (Şubat 2016
Baş, M.K. (2016) "Düşünce Hayatımızdaki Pozitivist yaklaşımların DiniEdebi Türlere Etkisi Miraciyye örneği", Türkiye'de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları , (Nisan 2016
BAŞ, M.K. (2014) "Necip Fazıl Düşüncesinde Sezgi, Akıl ve Kalp Kavramları", Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu , Konya, Türkiye, (Ocak 2014
BAŞ, M.K. (2014) "Sezai Karakoç Düşüncesinde "Çağdaş Metafizik Anlayışı" İhtiyacı", Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu , Diyarbakır, Türkiye, (Ocak 2014
Baş, M.K. (2011) "“Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Metafizik”. ed. Saadettin Acar - Vahdettin Işık. 235-248. İstanbul: Fatih Belediyesi Yayınları, 2011.", Şair ve Düşünür Sezai Karakoç Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2011
BAŞ, M.K. (2022) "SEZAİ KARAKOÇ VE DİRİLİŞ YAZILARI", Ankara/Türkiye : KADİM YAYINLARI  
Baş, M.K. (2019) "Metin İle Hayat Arasında Sancılı Bilinçler-Cihan Aktaş Romanlarında Yeni Dindar Kadın", Ankara/Türkiye : Grafiker  
Baş, M.K. (2018) "Çocuk ve Allah’ın Poetikasının İzinde- İçerik ve Biçim İncelemesi", Ankara/Türkiye : Türk Dil Kurumu Yayınları  
Baş, M.K., Erdem, İ., Uyanık, O., Emre, İ., Kurt, M., Doğan, M.C. (2015) "Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Yazarlık ve Yazma Becerileri 5 sınıf", Ankara/Türkiye : MEB  
Baş, M.K. (2015) "Diriliş’in Yapıtaşları", İstanbul/Türkiye : LiM yayınları  
Baş, M.K. (2013) "Çocuk ve Allah ın Poetikasının İzinde", Ankara/Türkiye : Grafiker  
Baş, M.K. (2013) "Çaylak Tevfik in Hazine i Letaif İ", Türkiye : Grafiker  
Baş, M.K. (2011) "Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu", Türkiye : İnsan Yayınları  
Baş, M.K. (2008) "Diriliş Taşları", Ankara/Türkiye : Lotus Yayınları  
Baş, M.K. (2021) ""Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, ya da “Yeni Bir Metafizik Mümkün Mü?”", Kitap: 60.Yıl Hatırası Peyami Safa, Ankara/Türkiye : İlbilge  
Baş, M.K. (2021) "Asya'nın Sinesinde Yorgun Bir Kalp: Afganistan ve Milli Marşı", Kitap: 100 ÜLKE 100 MARŞ-İSTİKLAL MARŞI, İstanbul/Türkiye : Kesit  
Baş, M.K. (2020) "NÂBÎ", Kitap: Tarihte Müslümanlar (6.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "Nergisî", Kitap: Tarihte Müslümanlar (6.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "Mehmed Hayali Bey", Kitap: Tarihte Müslümanlar (5.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "Sezai Karakoç'un Masal Şiirini Diriliş Düşüncesi Bağlamında Okumak", Kitap: Prof. Dr. Ramazan Kaplan'a Armağan, Türkiye : Akçağ  
Baş, M.K. (2020) "Yakup Kadri Karaosmanoğlu", Kitap: Türk edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara/Türkiye : Ahmet Yesevi Üniversitesi  
Baş, M.K. (2020) "YUSUF HAS HACİB", Kitap: Tarihte Müslümanlar (3.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "KUL ALİ", Kitap: Tarihte Müslümanlar 4.cilt, Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "Nef'î", Kitap: Tarihte Müslümanlar 6.cilt, Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "NAZMÎ", Kitap: Tarihte Müslümanlar (5.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "FUZULî", Kitap: Tarihte Müslümanlar (5.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "YAHYA EFENDİ", Kitap: Tarihte Müslümanlar (6.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
Baş, M.K. (2020) "KAŞGARLI MAHMUD", Kitap: Tarihte Müslümanlar (3.cilt), Ankara/Türkiye : OTTO  
BAŞ, M.K. (2018) "Oryantalizm ile Feminizm arasında Kadın Yazarların Eserleri", Kitap: Uluslararası Değişimler ve Türkiye, Türkiye : ULİSA
BAŞ, M.K. (2018) "Hasan Ali Toptaş'ın Bin Hüzünlü Haz Romanında Kendini Gerçekleştirme Temasının Bahtin'in Kronotop Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi", Kitap: Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, Sanat ve İktisat, Ankara/Türkiye : Berikan
Kurtulmuş, N., Kemikli, B., Kılavuz, A.S., Baş, M.K., Vakkasoğlu, V., Ay, A., Aydoğan, M., Doğan, M., Mengüşoğlu, M.Ö. (2017) "Düşünce Dünyamızın Mimarları", Ankara/Türkiye : Grafiker  
Sezgin, F., Şeker, M., Baş, E., Arslan, F., Erkoçoğlu, F., Özkan, M., Baş, M.K., Aslan, H., Yazar, N., Öztürk, E., Barış, M.N., Akyüzoğlu, İ., Dilbaz, M. (2017) "İslam Medeniyetinde Dil ve Edebiyat", Kitap: İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara/Türkiye : Grafiker yayınları  
Yavuz, N., Baş, M.K. (2017) "DEYİMLERİN HİKAYELERİ", Ankara/Türkiye : GRAFİKER Yayınları  
Sezgin, F., Şeker, M., Baş, E., Arslan, F., Erkoçoğlu, F., Özkan, M., Baş, M.K., Aslan, H., Yazar, N., Öztürk, E., Barış, M.N., Akyüzoğlu, İ., Dilbaz, M. (2017) "Dünya Medeniyet Tarihinde Yeniden Parlak Bir İslam Medeniyeti’xxnin İmkanı Meselesi", Kitap: İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Baş, M.K. (2015) "Diriliş Düşüncesine Metafizik Kavramı", Kitap: Medeniyet in Burçları, Kayseri/Türkiye : Medeniyet'in Burçları Derneği  
Baş, M.K. (2015) "Sezai Karakoç", Kitap: Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi, İstanbul : İnsan Yayınları  
Baş, M.K. (2010) "Sezai Karakoç Kitabı", Ankara/Türkiye : TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları  
Baş, M.K. (2010) "Diriliş Düşüncesinde Ölüm Kavramı", Kitap: Sezai Karakoç, Ankara/Türkiye : TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlar  
BAŞ, M.K. (2019) "Ebubekir Eroğlu",
BAŞ, M.K. (2019) "Sezai Karakoç",
BAŞ, M.K. (2018) "Halide Edip Adıvar",
BAŞ, M.K. (2014) "Ruşeni, Dede Ömer",
(Uluslararası - Dergi) Külliye, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Tarık Buğra 100 Yaşında Bilgi Şöleni, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) UDEKAD Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Çağdaş İran Ed. Kadın, 2018, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fak.ültesi Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Erdem, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Mavi Atlas-GŞU Edebiyat Fak. Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu
0 0 0 3 0 0 4 0 7
2
Diriliş Taşları
0 0 0 2 2 0 3 0 7
3
Yakup Kadri nin Romanlarını Sosyal Kronik Olarak Okumak Mümkün müdür
Turkish Studies
0 0 0 4 1 0 1 0 6
4
Bütünlüklü Bir Dünya Görüşü Olarak Diriliş Düşüncesi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb in Manzum Fâtiha Tefsiri
Toplum Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
6
Diriliş’in Yapıtaşları
0 0 0 0 1 0 0 0 1
7
Kutadgu Bilig de Ölüm Anlayışı ve Ahiret İnancı
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Oryantalizm ile Feminizm arasında Türkiye’xxdeki Kadın Yazarların Eserleri
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Yusuf ile Züleyha Aşkının Klasik ve Modern İfadesi Hamdi ve Nazan Bekiroğlu Örneği
AÜİFD
1 0 0 0 0 0 0 0 1
10
Türk edebiyatı İsimler Sözlüğü
0 0 0 0 1 0 0 0 1
11
Sezai Karakoç Şiirinde Ölüm
Turkish Studies
0 0 0 1 0 0 0 0 1
12
Medeniyet in Burçları
0 0 0 0 1 0 0 0 1
13
Sezai Karakoç Şiirinde Hızır
EKEV AKADEMİ DERGİSİ
0 0 0 1 0 0 0 0 1
14
DEYİMLERİN HİKAYELERİ
0 0 0 0 0 0 1 0 1
(2021) "Sezai Karakoç" TYB- İstanbul
(2008) "İnceleme" Türkiye Yazarlar Birliği
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Diriliş, Malatya Kitap Fuarı, 05-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Bir Erenin İzinde: Sezai Karakoç, Nevşehir Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 03-2022
(Uluslararası) Panelist, Refik Halit Karay'ın Ankara'sı, Başkent Kültür Yolu Festivali Edebiyatta Ankara Paneli, 05-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Çözülme ve İnşa: Edebiyat ve İşlevleri, ASBÜ SBF Seminer Serisi - e-Seminer, 04-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Masal Şiirini Diriliş Düşüncesi Bağlamında Okumak, Uzakların Yakınlığı XXXII - e-Panel, 11-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Düşünce ve Edebiyat: Necip Fazıl, Anadolu Mektebi-Van Buluşması, 10-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, "Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu",, OKUYOR, OKUTUYORUZ, Altındağ Müftülüğü, Kabakçı Konağı, Hamamönü, 03-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Edebiyat Söyleşisi, Sakarya Üniversitesi Alegori ve Şiir Topluluğu, 03-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Şiiri, Üsküdar Kitap Fuarı, 02-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Diriliş Neslinin Mimarı Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, Altınordu Eğitim Hareketi, 02-2022
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç Edebi Kişiliği ve Fikir Dünyası, İGMG Üniversiteler Başkanlığı 2022 Çalışma Yılı-Eğitim Semineri, 05-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç'ta Şiir ve Düşünce, Şair, Mütefekkir Sezai Karakoç-ASBÜ-KMAUM, 01-2022
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Düşünceden Estetiğe Sezai Karakoç ve Diriliş, TYB İstanbul Edebiyat Festivali, 12-2021
(Ulusal) Panelist, Çeviride Dil ve Söylem Meselesi, DİB Yeni Meal Çalıştayı, 06-2021
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, Sezai Karakoç'a Veda-AYBÜ-Genç Edebiyatçılar Topluluğu, 11-2021
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatı, Çarşamba Sohbetleri-Server Vakfı, 12-2021
(Ulusal) Panelist, Sezai Karakoç'un "Masal" Şiiri Üzerine Değerlendirmeler, Anadolu Mektebi, Yazar-Öğrenci Buluşmaları-e-panel, 06-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, "Sezai Karakoç'un "Masal" Şiiri Üzerine Değerlendirmeler", ., Anadolu Mektebi, Yazar-Öğrenci Buluşmaları, 06-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Fazıl Hüsnü Dağlarca Üzerine, Sakarya Ün. Alegori ve Şiir Topluluğu, e-toplantı, 11-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Diriliş ve Sezai Karakoç, Anadolu Mektebi-Sezai Karakoç, 03-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Fazıl Hüsnü Dağlarca Üzerine, Sakarya Ün,Şiir ve Alegori Topluluğu, 11-2020
(Ulusal) Panelist, Ailemer Temsilcisi, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2020 Yılı Toplantısı, 11-2020
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç, Anadolu Mektebi, 03-2020
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Bütünlüklü Bir Düşünce Sistemi Olarak Diriliş", Diriliş Konuşmaları 8, saat:21:15, 02.06.2020., Diriliş Konuşmaları, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), 05-2020
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Mektebin İlkleri: Tevarüs Eden Gelenek, Anadolu Mektebi, 12-2020
(Ulusal) Panelist, Ailemer Temsilcisi, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2019 Yılı Toplantısı, 11-2019
(Ulusal) Moderatör, Türk Dili ve Edebiyatı Komisyonu, Uluslararası Anadolu İmam-Hatip Liseleri Öğretim Programlarının Evrensel Karakterinin Güçlendirilmes, 03-2019
(Uluslararası) Panelist, Onlar da İnsandı Romanı Bağlamında Cengiz Dağcı'nın Poetik Meseleleri, Cengiz Dağcı Paneli, TYB, 11-2019
(Uluslararası) Panelist, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Büyük Doğu Düşüncesi, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Paneli, Server Vakfı, 05-2019
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Örnek Şahsiyeti, Örnek Şahsiyetler, Anadolu Mektebi Yaz Okumaları, Diriliş Kampı, 09-2019
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Necip Fazıl'ın Düşünce ve Sanatı, Anadolu Mektebi, Van-Erciş Buluşmaları, 2-4 Ekim 2019. Van., 10-2019
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Yeni Türk Edebiyatındaki Fikir Akımları ve Önemli Temsilcileri, Hoca Ahmet Yesevi Ün. Uluslararası Türk-Kazak Ün. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 04-2017
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç, DÜŞÜNCE DÜNYAMIZIN MİMARLARINI TANIYORUZ, Ensar Vakfı, Kırıkkale Şubesi, 05-2016
(Uluslararası) Panelist, Yahya Kemal Şiirlerinde Tarih- Medeniyet, Yahya Kemal Paneli, AYBÜ, Esenboğa Külliyesi, 11-2016
(Ulusal) Moderatör, "Çağdaş Türk Şiirinde Bir Zirve Sezai Karakoç",, "Çağdaş Türk Şiirinde Bir Zirve Sezai Karakoç", 29 Mart 2016, Esenboğa Yerleşkesi, Milli İ, 03-2016
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Diriliş Akımı, EYAD, AKM,, 03-2015
(Uluslararası) Panelist, Mehmet Akif Şiiri ve Yöntemi, "Mehmet Akif'i Anmak ve Anlamak", Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 03-2015
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, "Diriliş Düşüncesinde Metafizik", Server Vakfı, 18 Mart 2015, Ankara., Server Vakfı, 03-2015
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, "Diriliş", SEZAİ KARAKOÇ ÇAĞRISI, -Anadolu Mektebi, 08-2015
(Ulusal) Davetli Konuşmacı, "Mevlana'yı Anlamak",, Onur Koleji, 12-2015
(Ulusal) Panelist, Ahmet Midhat'ın Kurmaca Eserlerinde Ara Söz, Hace-i Evvel'in İzinde Paneli, Yıldırım Beyazıt Ün, 12-2015
(Uluslararası) Panelist, Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatı, Hikmet Burcunda Bir Şair, İnsan-ı Kamil Burcunda Bir Yazar: Sezai Karakoç Paneli, Tahran Yunus Emre , 10-2012
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, Aydınlar Ocağı, Şehir Konferansları, 11-2011
(Ulusal) Panelist, Gün Doğmadan Belgeseli Konulu Söyleşi, Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri, 04-2010
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, "Sezai Karakoç'un Düşünce Dünyasında Doğu ve Batı",, Sezai Karakoç ve Diriliş, 04-2007
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Siyasallılar Vakfı Konferansları, 06-12-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Çözülme ve İnşa: Edebiyat ve İşlevleri, 22-04-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Sezai Karakoç Anısına 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 19-05-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hayat Edebiyat, 10-07-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Düşüncenin Özü, 01-06-2022
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): HAYAT EDEBİYAT, 10-07-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Başkent Kültür Yolu Festivali (Panel), 31-05-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Şair Mütefekkir Sezai Karakoç, 07-01-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Diriliş Neslinin Mimarı Sezai Karakoç ve Diriliş Düşüncesi, 24-02-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Diriliş Şairi Sezai Karakoç (Söyleşi), 13-12-2022
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Başkent Kültür Yolu Festivali (Söyleşi), 05-10-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Gecenin İçinden, 31-12-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Düşüncenin Özü, 29-03-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Tarih Topluluğu 2021-2022 Konferansları, 10-12-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Çarşamba Sohbetleri Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatı, 15-12-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: 13. İstanbul Edebiyat Festivali Sezai Karakoç Anısına, 22-12-2021
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): BİR KİTAP BİR YAZAR, 14-03-2021
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Diğer: Fazıl Hüsnü Dağlarca Üzerine (Konferans), 28-11-2020
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hızırla Yolculuk, 11-01-2016
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): "Söze Dair" programı, 08-04-2015
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Gecenin İçinden,
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Kitap-Kafe,
(Uluslararası) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Gündoğmadan,
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 2
Fazlı Arslan
İstanbul Üniversitesi
2017 2
Halide Aslan
Ankara Üniversitesi
2017 2
Fatih Erkoçoğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 2
Eyüp Öztürk
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2017 2
Mustafa Özkan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 2
Nurullah Yazar
Ankara Üniversitesi
2017 2
İlyas Akyüzoğlu
Yalova Üniversitesi
2017 2
Mustafa Necati Barış
Bozok Üniversitesi
2017 2
Mehmet Şeker
Uşak Üniversitesi
2017 2
Eyup Baş
Ankara Üniversitesi
2017 2
Fuat Sezgin
-
2017 2
Arif Ay
Başkent Üniversitesi
2017 1
Ahmet Saim Kılavuz
Uludağ Üniversitesi
2017 1
Osman Uyanık
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2015 1
Mehmet Can Doğan
Gazi Üniversitesi
2015 1
Bilal Kemikli
Uludağ Üniversitesi
2017 1
İlhan Erdem
İnönü Üniversitesi
2015 1
Mustafa Kurt
Gazi Üniversitesi
2015 1
İsmet Emre
Necmettin Erbakan Üniversitesi
2015 1
Elvan Yıldız
-
2018 1
Mehmet Doğan
-
2017 1
Metin Önal Mengüşoğlu
-
2017 1
Mustafa Aydoğan
-
2017 1
Nejla Yavuz
-
2017 1
Numan Kurtulmuş
-
2017 1
Vehbi Vakkasoğlu
-
2017 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4843
YÖKSİS Bilim Alanı İslam Tarihi ve Sanatları 257
Anahtar Kelimeler Türk İslam Edebiyatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 333 30 180 235 160 355 95 138 15 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 152 . 471 . 369 . 307 . 382 . 192 . 529 . 482 . 576 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 21 . 183 . 107 . 72 . 122 . 25 . 174 . 151 . 235 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 2 . 29 . 7 . 7 . 16 . 2 . 29 . 20 . 37 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 1 . 10 . 2 . 2 . 3 . 1 . 9 . 10 . 15 . -
Toplam Yayın 10 3 8 9 5 12 3 5 1 0
Toplam Makale 4 1 2 5 4 5 1 4 1 0
Toplam Kitap 4 0 3 1 1 7 2 1 0 0
Toplam Bildiri 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 4 1 1 4 3 5 1 4 1 0
Kitap Yazarlığı 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 2 0 3 0 0 7 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0