img

Arş. Gör. Mehmet BARUTÇU

  • Hukuk Fakültesi
  • Kamu Hukuku Bölümü
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
6
Atıf
2
h-index
0
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

1997 yılında Elazığ'da doğdu. 2020'de Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini 2022'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nden almıştır. Halen aynı üniversitesinin Kamu Hukuku Doktora Programı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca 2023'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İLİTAM programından mezun olmuştur.

Mesleki hayatına 2020 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hukuku ABD'de araştırma görevlisi olarak başlamıştır ve halen aynı üniversitede bu görevine devam etmektedir. 

 

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2021
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Uzaktan Öğretim) (İlitam) (Lisans Tamamlama), 2019, 2023
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2015, 2020
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr. (Uzaktan Öğretim) (İlitam) (Lisans Tamamlama), 2019, 2023
Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., 2015, 2020
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), 2022
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli), 2021
Mehmet BARUTÇU, Yüksek Lisans, İslam hukukunda mal türlerinin hukuki işlemlere etkisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2022
Farsça, YDS, 83.75, Bahar, 2024
Arapça, YDS, 91, 2022/1 Yab, 2022
Kayıt Yok
[UAK] Hukuk İslam Hukuku
2022-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye
2021-2022, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Türkiye
2020-2021, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Barutçu, M. (2023) "İSLAM SİYASET DÜŞÜNCESİNDE ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİSİNDE BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER", Ombudsman Akademik, (19) pp. 215-242 [TR Dizin] Link   
BARUTÇU, M. (2022) "İSLAM HUKUKUNDA HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞININ UNSURLARI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI OLARAK KABUL EDİLEN DURUMLAR", Kırıkkale Hukuk Mecmuası, 2 (1) pp. 209-233 [TR Dizin] Link   
Kayıt Yok
Barutçu, M. (2023) "Çok Yönlü Bir Mecelle Külli Kaideler Şarihi: Süleyman Hasbi Efendi", Kitap: Mecellenin Külli Kaideler Şerhi:Tafsil, Ankara/Türkiye : Adalet Yayınevi  
Barutçu, M., Tokça, S. (2023) "İslam Hukuku Bağlamında Liyakat İlkesi ve İlgili Kavramların Analizi", Kitap: Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu'na Armağan, Ankara/Türkiye : Yetkin Yayınevi  
TEPE, S., BARUTÇU, M. (2022) "İslam Hukukunda Asılsız Haberler Yayarak Kamu Düzenini Bozma Suçu: Erâcif Neşretme", Kitap: İnternet Hukukunda Dezenformasyonla Mücadele, İstanbul/Türkiye : onikilevha  
Kayıt Yok
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mecellenin Külli Kaideler Şerhi: Tafsil, 2023, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Hanefi Mezhebi Bağlamında İslam Hukukunda Mal Türlerinin Hukuki İşlemlere Etkisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mehmet BARUTÇU
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
SÜLEYMAN TEPE
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
Soner Tokça
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 4008
YÖKSİS Bilim Alanı İslam Hukuku 29
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 0 0 0 0 0 0 155 95 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - - - - - - - 463 . 492 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - - - - - - - 92 . 111 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - - - - - - - 3 . 6 . -
Toplam Yayın 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Toplam Makale 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Toplam Bildiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0