img

Prof. Dr. Mehmet EVKURAN

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • Kelam Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
167
Atıf
250
h-index
8
Proje
15
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Yl) (Tezli), 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1986, 1991
Araştırma Alanları
Kelam
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Yl) (Tezli), 1994, 1997
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1986, 1991
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 70, 2017
Arapça, KPDS, 74, Güz, 2010
İngilizce, ÜDS, 65, Güz, 2004
Çalıştay, Kelam Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 27-11-2015, 28-11-2015
[UAK] İlahiyat Kelam Kelam
2012-, Profesör, Tam Zamanlı, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., İlahiyat, Türkiye
2006-2011, Doçent, Tam Zamanlı, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-2020, Enstitü Müdürü, Hitit Üniversitesi, Türkiye
2013-, Bap, Hitit Üniversitesi, Türkiye
2012-2017, Yönetim Kurulu Üyeliği, Hitit Üniversitesi, Türkiye
2012-2016, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Hitit Üniversitesi, Türkiye
2011-, Anabilim Dalı Başkanı, Hitit Üniversitesi, Türkiye
2009-2010, Dekan Yardımcısı, Hitit Üniversitesi, Türkiye
Ensar Yöndem, Yüksek Lisans, Kur'an'da İman ve Tevekkül Kavramlarının Kelâmî Açıdan İncelenmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Sema Atik, Yüksek Lisans, Modern selefî söylemde Mâtürîdîlik eleştirisi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ali Ramazan Kafalı, Yüksek Lisans, Muhammed b. Muhtar eş – Şankıti'nin düşüncesinde din toplum ve siyaset, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ayşe Caniklioğlu, Yüksek Lisans, İmam Mâtürîdî'de akıl teorisi, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Furkan Türkcan, Yüksek Lisans, Kelâmın klasik çağında deizm problemi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Tımur Nussıpkhanov, Yüksek Lisans, Abay Kunanbayoğlu'nun dini ve ahlaki görüşleri, Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Hafzullah Genç, Doktora, Tecrîdü'l-itikâd ve şerhleri bağlamında Tûsî'nin kelam anlayışı, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ünal Yapıcı, Yüksek Lisans, Cumhuriyet döneminde Nakşibendilik ve siyaset, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Emine Ölçer, Yüksek Lisans, İslam düşüncesinde yeniden yapılanma -Muhammed Âbid El-Câbirî Örneği-, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Şengül Toprak, Yüksek Lisans, Tarihselcilik tartışmaları bağlamında Halku'l Kur'an, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ahmet Kaplan, Yüksek Lisans, Mu'tezile ve Eş'arîler arasındaki nedensellik tartışmaları, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Hafzullah Genç, Yüksek Lisans, Eş'ari ve Cüveyni'de kader ve istitaat kavramları, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Mustafa Aykaç, Doktora, Nâsıruddin el-Beyzâvî'nin kelâmî görüşleri ve Osmanlı kelâm geleneğindeki yeri, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Yaşar Özdemir, Yüksek Lisans, Ehl-i Beyt kavramının teolojik analizi, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Hatice Özdemir Ekinci, Yüksek Lisans, İslâm kelâmında Nüzûl-i İsa retoriği, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
2023-2024, Kelamda Varlık Problemi, Yüksek Lisans
2023-2024, Ehk-i Sünnet Kelamında Siyaset Tartışmaları, Yüksek Lisans
2023-2024, Kelami Metodolojinin Temel Dinamikleri, Lisans
2021-2022, Günümüz Kelam Problemleri, Lisans
2021-2022, Sistematik Kelam III, Lisans
2021-2022, Ehl-i Sünnet Kelamında Siyaset Tartışmaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Dini Düşüncede Yenilenme, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, SİSTEMATİK KELAM, Lisans
2019-2020, DİNİ DÜŞÜNCEDE YENİLENME PROBLEMİ, Lisans
2019-2020, EHL-İ SÜNNET KELAMINDA SİYASET TARTIŞMALARI, Yüksek Lisans
2019-2020, KELAM TARİHİ, Lisans
2019-2020, SİSTEMATİK KELAM I, Lisans
2019-2020, DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, KELAM’DA AHLAK PROBLEMLERİ, Yüksek Lisans
2019-2020, KELAM’DA YÖNTEM PROBLEMLERİ, Yüksek Lisans
2018-2019, DOĞA FELSEFESİ VE TEOLOJİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, TARİH FELSEFESİ VE TEOLOJİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, DİN-SİYASET İLİŞKİLERİ, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YENİLENME, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Dini Düşüncede Yenilenme Sorunu, Lisans
2015-2016, Din-Siyaset İlişkileri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Tarih Felsefesi ve Teoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Kelam'da Yöntem Problemleri, Yüksek Lisans
2015-2016, Mutezile Kelamı, Yüksek Lisans
2015-2016, Sistematik Kelam I, Lisans
2013-2014, Dini Düşüncede Yenilenme Problemi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Doğa Felsefesi ve Teoloji, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Ehl-i Sünnet Kelamında Siyaset Tartışmaları, Yüksek Lisans
2013-2014, Kelamda Ahlak Problemleri, Yüksek Lisans
2013-2014, Toplumsal Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü, Lisans
2013-2014, Günümüz Kelam Problemleri, Lisans
2013-2014, Sistematik Kelam-II, Lisans
Kayıt Yok
Kelam Klasikleri (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: , 2023-2023
Osmanlıdan Cumhuriyete Geçiş Döneminde İtikadî Açıdan Muhammed İhsan Oğuz (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2021-2021
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2021-2021
Kelam Klasikleri (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2021-2021
Kelam Klasikleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2020
Günümüz Kelam Problemleri (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2020-2021
İslam Medeniyetinin Keşfi Katip Çelebi'yi Anlamak (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2020-2021
Göç ve Din (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2019-2020
Mutezile ve Eşariler Arasındaki Nedensellik Tartışmaları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2018-2019
Sistematik Kelam (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2018-2019
Tarihte Müslümanlar Çok Ciltli Kitap Çalışması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2020
Kelam Tarihi ve Ekolleri (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2018
Allah Var Din Yok Öyle Mi? (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2017-2018
Türk Modernleşmesi Sürecinde Temel İslam Bilimlerinde Metodoloji Arayışları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı
Kayıt Yok
Evkuran, M. (2024) "Coğrafya Kader midir? -Mekânın Kimlik ve Zihniyet Oluşumundaki Etkileri Üzerine-", Hitit ilahiyat dergisi, 23 (0) pp. 8-26 [ESCI] Link  
Evkuran, M. (2024) "İsmet Özel Düşüncesinde Kimlik, İdeoloji ve Dünyayı Anlama Sorunları-İslamcılık, Türklük ve Gelenek Üzerine Yorumlar-", Hece-Aylık Edebiyat Dergisi, 28 (325) pp. 347-367  
Evkuran, M. (2023) "Türk Dünyası Araştırmalarında İdeoloji ve Yöntem Sorunu", TESAM AKADEMİ, 7 (0) pp. 28-34 Link  
Evkuran, M., Sayın, Y. (2023) "What Does Salafism Promise to Us? -The Political Theology of Purification and Stability in a Chaotic World-", Kader, 3 (21) pp. 910-929 Link   
Evkuran, M. (2022) "Bitmeyen Bir Yolculuk Olarak Dostluk Üzerine- Sıddık Korkmaz İle Dostluğumuzun Tükenmez Anısına", Mizanu'l-Hak: İslam İlimler Dergisi, (14) pp. 599-611 [TR Dizin] Link   
Evkuran, M. (2022) "SÜNNÎ SİYASET TEORİSİNİN SON UĞRAĞI OLARAK İSLAMCILIK-Said Halim Paşa’nın Politik-Teolojik Söylemi Üzerine-", Muhafazakar Düşünce Dergisi, 18 (62) pp. 36-62 [TR Dizin] Link   
Evkuran, M. (2021) "İSLÂMÎ İLİMLERDE TOPLUMSAL GERÇEKLİK HAKİKAT VE SÖYLEM PROBLEMLERİ", İlahiyat Akademi, (14) pp. 1-22 DOI  
Evkuran, M. (2021) "EŞARÎLİK ÜZERİNE OKUMALAR-Kelâm-Felsefe-Tasavvuf İlişkilerine Dair Notlar-", Vuslat -Eğitim, Kültür ve Düşünce Dergisi, (245) pp. 62-66  
Evkuran, M. (2021) "Akademi Toplum ve Entelektüelizm Ekseninde İlahiyatı Konumlandırmak- Hasan ONAT’ın Bilimsel ve Entelektüel Kişiliği Üzerine”", e-Makalat, 14 (1) pp. 445-474 [TR Dizin] Link DOI  
Evkuran, M. (2019) "Müslüman Kimliği ve Ahlak", Özgün Düşünce, 179 (0) pp. 28-35  
Evkuran, M. (2018) "Müslüman Dünyada İktidar Otorite ve Özgürlük Üzerine Bir İnceleme", Yetkin Düşünce, 1 (1) pp. 155-168  
Evkuran, M. (2018) "İslam Düşüncesinde Yenilenme Arayışları", Yetkin Düşünce, 1 (3) pp. 201-220  
Evkuran, M. (2018) "İman ile İstismar Arasındaki Farkı Anlamak", Siyer Araştırmaları Dergisi, (4) pp. 225-234 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2017) "15 Temmuz Sonrası İslam Düşüncesinde Toplum ve Siyaset-Müslümanların Çağdaş Gaflet Tarihi Üzerine Notlar-", EskiYeni Dergisi, 14 (34) pp. 95-107 [TR Dizin]  
Evkuran, M. (2017) "VAHİY ÜZERİNE DÜŞÜNCELER", Siyer Araştırmaları Dergisi, 1 (2) pp. 162-173  
Evkuran, M. (2017) "Matruşkanın Acı İronisi: Şakirtten Haşşaşî Çıkarmak! -Darbe Teolojisini Anlama D", Journal of Turkish Studies, 12 (16) pp. 189-202 [TR Dizin] DOI   
Evkuran, M. (2017) "İslam Düşüncesinde Otoritenin Tarihsel ve Teolojik Kurulumu-Allah’ın ve Sultân’ın Mutlaklığı ÜzerineTartışma-", Milel ve Nihal Dergisi, 14 (1) pp. 36-62 [TR Dizin] Link DOI   
Evkuran, M. (2016) "THINKING ABOUT GOD POWER AND STATE An Inquiry On Theological Roots of The Modern Political Paradigm", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1) pp. 1-19 [TR Dizin] Link DOI  
Evkuran, M. (2016) "On The Nympholept Mahdy and HisBlocked Victory “An Inquiry on the Politic-Theology of a Conversion”", Bilig, (79) pp. 235-251 [SSCI] Link   
Evkuran, M. (2016) "İLSAM Kutlu Doğum Özel Sayısı", İSLAM-İlahiyat İlimleri Ararştırma Merkezi Dergisi, (0) pp. 30-33 Link  
Evkuran, M. (2015) "Çağdaş İslam DÜşüncesinde Mezhep Krizi Mezheplerin Dinsel Teolojik Meşruiyeti ve Sosyolojik Anlamı Üzerine", KADER, 13 (2) pp. 615-633 [TR Dizin] Link DOI  
Evkuran, M. (2015) "Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik", İlahiyat Akademi-Selefîlik, 1 (0) pp. 71-90 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2014) "Migration Cultural Interaction and Multiculturalism in Global World", Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1) pp. 8-19 [TR Dizin] Link   
Evkuran, M. (2012) "Yüksek Din Öğretimi ve Dini Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi", KADER-Kelam Ararştırmaları Dergisi, 10 (2) pp. 31-54 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2012) "Hanefi-Matüridi Kelam Sistemi Üzerine- Bir Kelam Sosyolojsi Denemesi", Eskiyeni Dergisi, (25) pp. 14-30 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2011) "İslam Düşüncesinde Nedensellik Problemi-Doğa ve Tarih Algımız Üzerine", Eskiyeni Dergisi, (21) pp. 17-27 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2010) "Vahiy Teolojisi Açısından Tanrı-İnsan İlişkisi", Eskiyeni Dergisi, (19) pp. 47-54 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2009) "Bir Yeniden Yapılanma Kuramımız Var MI?", İslami İlimler Dergisi, 4 (1) pp. 61-84 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2009) "POLITICAL THOUGHT IN SUNNITE THEOLOGY-An Analysis on Wujub al-Imâmah-", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (30) pp. 53-67 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2008) "Osmanlı Bürokrasisinde Yüksek Siyaset Ulema İlişkileri Molla Lütfi Olayı Örneğinde Bir Değerlendirme", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7 (1) pp. 37-60 [ESCI] Link  
Evkuran, M. (2008) "Tarihçiliğin Bunalımı ve Tarihin Temelleri İbni Halduncu Çözümlemenin Özgünlüğü Üzerine", İslami İlimler Dergisi, 3 (2) pp. 47-62 [TR Dizin]  
Evkuran, M. (2007) "İslam Düşünce Geleneğinde Allah Tasavvuru Tevhid Tenzih ve Teşbih Kavramları Ekseninde Bir Analiz", İslami İlimler Dergisi, 2 (1) pp. 45-62 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2007) "Zaman Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine Teolojik Açıdan Bir İnceleme", Milel ve Nihal-İnanç Kültür ve Mitoloji Ararştırmaları Dergisi, 2 (0) pp. 31-68 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2006) "René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar", Bilimname, 4 (10) pp. 93-115 Link  
Evkuran, M. (2006) "Risâlet, Karizma ve Siyasal Otorite-Hz. Muhammed’in Liderlik Tecrübesinin Bir Analizi", İslami İlimler Dergisi, 1 (1) pp. 51-67 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2006) "EHL-İ SÜNNET KELÂM’INDA SİYASET ANLAYIŞI-Vücûbu'l-imâme (Yönetimin Gerekliliği Ekseninde Bir Değerlendirme)", Marife Bilimsel Birikim Dergisi, 6 (2) pp. 21-38 [TR Dizin]  
Evkuran, M. (2005) "Siyasal Kültürümüzün TeolojikKökenleri ve İktidar Tahayyülü", İslamiyat Dergisi, 8 (3) pp. 27-50  
Evkuran, M. (2003) "Ortaçağ Paradigması ve Siyasal Düşüncenin Evrimi", Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (4) pp. 37-58 [ESCI] Link  
Evkuran, M. (2003) "Ehl i Sünnet Kelâmında Siyasetin Temellendirilmesi", İslamiyat Dergisi, (1) p. 1  
Evkuran, M. (2003) "Belirsizlik Tahakküm ve Küreselleşme Bağlamında Teoloğun Gündemi", Dini Araştırmalar Dergisi, 6 (17) pp. 309-326 [TR Dizin] Link  
Evkuran, M. (2003) "İnsan Doğasını Yeniden Düşünmek", Marife Bilimsel Birikim Dergisi, 3 (1) pp. 229-238 [TR Dizin]  
Evkuran, M. (2023) "Coğrafya Kader Midir? Mekânın Kimlik ve Zihniyet Oluşumu Üzerindeki Etkileri Üzerine", Din ve Coğrafya Sempozyumu I , (pp. 7-8), Çorum, Türkiye, (Ekim 2023
Evkuran, M. (2023) "Selefiliğin Teolojik Çerçevesi", Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı-Selefilik ve Tarihi Arkaplanı , Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Evkuran, M. (2023) "Sünnî Gelenekte 'Fâsık İmâm' Sorunu", İslam Siyaset Düşüncesi-Ekoller , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2023
Evkuran, M. (2022) "Transhümanizm ve Teolojik Yansımaları", ULUSLARARASI SEMPOZYUM: İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARINA ZEMİN OLUŞTURMASI AÇISINDAN “YAPAY ZEKA” “Yapay Zeka” Konulu Disiplinler Arası, Teorik ve Pratik Çalışmalar” , Burdur, Türkiye, (Nisan 2022
Evkuran, M. (2022) "Metaverse’ün Hakikat ve Gerçeklik Tasavvurumuz Üzerindeki Etkileri-Varlık’ın Sanallaşması ve Sonuçları Üzerine Bir Tartışma", Metaverse ve Din Sempozyumu , (pp. 11-12), Ankara, Türkiye, (Aralık 2022
Evkuran, M. (2022) "Tecdit’in Zemini ve Aracı Olarak Kelam İlmi-Yeni İlm-i Kelam Hareketi Üzerine Bir Değerlendirme-", Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercani Uluslararası Sempozyumu , (pp. 101-115), İstanbul, Türkiye, (Ocak 2022
Evkuran, M. (2022) "Göç, Kimlik ve Hakikat", VI. Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2022
Evkuran, M. (2022) "Orta Asya’da Kadimcilik ve Ceditçilik Akımları Üzerine", Orta Asya'da Din-Devlet İlişkileri: Sorunlar ve Beklentiler , (pp. 15-23), Aktau, Kazakistan, (Temmuz 2022
Evkuran, M. (2022) "Transhümanizmin İnsan Tasavvurunun İslam Kelamı Açısından Eleştirisi", Transhümanizm ve Din Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı , Ankara, Türkiye, (Ekim 2022
Evkuran, M. (2022) "Kur’an ve Bilim İlişkisi", Kur’an Anlayışı Üzerinden Müslümanlar Arası Birliğin Oluşturulması Çalıştayı , Kum, İran, (Mayıs 2022
Evkuran, M. (2021) "“İmâm Mâtüridî’de Allah Tasavvuru”", Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı-Mâtürîdî Düşünce Sisteminin Dayandığı Temel Tasavvurlar , (pp. 73-106), Tokat, Türkiye, (Haziran 2021
Evkuran, M. (2021) "GÖÇ AYDINLANMA SAĞLAR MI? -Karşılaşma ve Yüzleşme Pratiği Olarak Göç ve Kimliğin Dönüşümü–", The Migration Conference 2021 , (pp. 83-89), Londra, İngiltere, (Kasım 2021
Evkuran, M. (2021) "KÂTİP ÇELEBİ’NİN BAZI KELAMÎ KONULARDAKİ YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", İslâm Medeniyetinin Keşfi Katip Çelebiyi Anlamak- III. Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu , (pp. 25-38), İzmir, Türkiye, (Aralık 2021
Evkuran, M. (2021) "FARKLI HANEFÎLİK ALGILARI ÜZERİNE-Hanefîlik-Mâtüridîlik Çalışmalarının Analizi-", Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2021
Evkuran, M. (2021) "“Mâtüridî’nin Ebu Hanîfe’ye Atıfları Üzerine”", Uluslararası Orta Asya’dan Anadolu’ya İslamî İlimler Sempozyumu , (pp. 933-943), Kastamonu, Türkiye, (Ekim 2021
Evkuran, M. (2020) "Adududdin el-İcî’nin İman Teorisi ve Tekfir Anlayışı", ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDEFELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU PROGRAMI , (pp. 401-415), Ankara, Türkiye, (Ekim 2020
Evkuran, M. (2020) "Türk Dünyasında Bilimsel-Kültürel Hareketlilik ve Turizmin Rolü Üzerine", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE -THE GREAT SILK WAY - THE ROAD OF PEACE, HARMONY AND STABILITY , (pp. 36-41), Türkistan, Kazakistan, (Ekim 2020
Evkuran, M. (2020) "Religion-Migration Relationship and it’s Effect on Identities -An Analysis in the Context of Transformation of Community/Jamaah", The Migration Conference 2020 , Üsküp, Kosova, (Ekim 2020
Evkuran, M. (2019) "İlahiyatçının Kimliği ve İlahiyatın Neliği Üzerine-İlahiyat Kavramının Toplumsal ve Bilimsel İtibarına Dair Bir Tartışma-", Uluslararası Ekonomi Toplum ve Kültür Sempozyumu , (pp. 82-83), Amasya, Türkiye, (Şubat 2019
Evkuran, M. (2019) "Sufi Teolojide Kelam Tasavvuru-N. Nahçıvânî’nin Kelam Eleştirisi Bağlamında Değerlendirme-", Uluslararası İslam ve Yorum III Sempozyumu , Malatya, Türkiye, (Ağustos 2019
Evkuran, M. (2019) "Unstoppable Rise of Salafism -A Discussion on the Founding and Decomposing Power of Religion in the Turkish World-", Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu , Türkistan, Kazakistan, (Ağustos 2019
Evkuran, M. (2019) "Ebu Hanife’de Kimlik ve Eylem İlişkisi", 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 131-151), İstanbul, Türkiye, (Haziran 2019
Evkuran, M. (2018) "Türk Dünyasının Teolojik Kimliği Üzerine", Uluslararası Türkiye-Türk Dünyası İlişkileri Sempozyumu, , (pp. 281-295), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2018
Evkuran, M. (2018) "Hatırlama Stratejileri ve Hafıza Üzerine -Modern Zamanlarda Kimlik-Bellek İlişkileri-", Uluslararası Akşemsettin İnsan Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu , (pp. 662-666), Çorum, Türkiye, (Kasım 2018
Evkuran, M. (2018) "BİR AHLÂK SORUNU OLARAK NEDENSELLİK-ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ-Eşarî Kelâmında Atom, Kesb ve Sürekli Yaratma Kavramları Üzerine-", V. Uluslararası Şeyh Şaban Veli (Eşarilik) Sempozyumu , (pp. 407-420), Kastamonu, Türkiye, (Ekim 2018
Evkuran, M. (2018) "Kelâm Geleneğinde Yorum Sorunu ve Mecâz-Teşbîh Rekabeti-15. Yüzyıl Hanefî Kelamcısı Alâuddin el-Buhârî’nin İbni Teymiyye Eleştirisi Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu II , (pp. 53-63), Malatya, Türkiye, (Aralık 2018
Evkuran, M. (2017) "ŞEYH ŞAMİL’İN MÜCADELESİ VE TEOLOJİK KİMLİĞİ ÜZERİNE", Tarihte İz Bırakanlar-Şeyh Şamil Sempozyumu , Çorum, Türkiye, (Eylül 2017
Evkuran, M. (2017) "ON IMMIGRANT RADICALISM AND IMMIGRANT NIHILISM-Thoughts on Migrations from the Middle East to Turkey -", The Migration Conference 2017 , (pp. 109-110), Atina, Yunanistan, (Ağustos 2017
Evkuran, M. (2017) "YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA KELAM İLMİNİN KONUMU ve PROBLEMLERİ", Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi , (pp. 37-38), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Evkuran, M. (2017) "Din Niçin Gönderildi?-Hanefî-Matüridî Düşüncede Hayatın Anlamı ve Dinin Amacı Üzerine-", IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA‘BÂN-I VELÎ “HANEFÎLİK-MÂTURÎDÎLİK” SEMPOZYUMU , (pp. 611-624), Kastamonu, Türkiye, (Kasım 2017
Evkuran, M. (2017) "Metni Doğru Anladığımızdan NasılEmin Olabiliriz? -İslam DüşüncesindeYorumun Meşruiyeti Üzerine-", İSLÂM ve YORUMTemel Tartışmalar, İmkânlar ve SorunlarULUSLARARASI SEMPOZYUM , Malatya, Türkiye, (Mayıs 2017
Evkuran, M. (2017) "GELENEKSEL YAPIDA UMERA/ÜLEMANIN OTORİTESİ", Dini Temsil Sorunu Sempozyumu , Erzurum, Türkiye, (Aralık 2017
Evkuran, M. (2017) "ON THE PERCEPTION AND RECEIVINGTECHNIQUES OF DIFFERENT/OTHER -HOW DOESISLAM SEE THE OTHER? -", I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 3-4), Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Evkuran, M. (2017) "“Akademya’nın ve Toplumun Beklentileri Bağlamında İlahiyat Fakülteleri-Ali Fuad Başgil’in İlahiyat Eleştirisi Üzerine Bir Analiz-”", Ali Fuad Bağgil ve Siyasi Mücadelesi Uluslararsı Sempozyumu , (pp. 338-347), Samsun, Türkiye, (Aralık 2017
Evkuran, M. (2017) "İBNİ HALDUN‘U MÜSLÜMAN MACHIAVELLI‘OLARAK OKUMANIN SAKINCALARI ÜZERİNE-İbni Haldun Üzerine Yanlış Okumalar-", ı. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi , (pp. 191-192), Malaga, İspanya, (Eylül 2017
Evkuran, M. (2017) "Politik-Teolojik Arzu Olarak Darbe ve Darbecinin Sırlar Odası", Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu , Kocaeli, Türkiye, (Aralık 2017
Evkuran, M. (2017) "‘‘Fetö’nün Eğitimi Araçsallaştırması ve Din Öğretiminin YenidenYapılandırılması Üzerine’’", Teorik ve Sosyolojik Kökleriyle 15 Temmuz Sempozyumu , (pp. 173-197), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2017
Evkuran, M. (2017) "Politik Teoloji Bağlamında Filistin ve Müslüman Kimliği", Uluslararası Kongre: Filistin Meselesi ve Türkiye , (pp. 26), Konya, Türkiye, (Ekim 2017
Evkuran, M. (2016) "İslamcılık Muhafazakârlık İlişkisinin Politik Teolojisi", Uluslararası Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları , (pp. 256-267), İstanbul, Türkiye, (Aralık 2016
Evkuran, M. (2016) "Şehir Sorunlarını Nasıl Çözebilir? Çorum’xxda Şehir Kimliği ve Kültürü Üzerine İnceleme", Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu , (pp. 61-66), Çorum, Türkiye, (Ekim 2016
Evkuran, M. (2016) "Ehl i Sünnet Algısı ve Sünnilikte Temsil Krizi", Kelam Çalıştayı-İslam'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu , (pp. 79-96), Ankara, Türkiye, (Aralık 2016
Evkuran, M. (2016) "Yeni Ateist Akımın Din Eleştirisi", Dinî Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu , (pp. 311-330), Konya, Türkiye, (Ocak 2016
Evkuran, M. (2016) "Democracy Perception Life Styles and Values", Turkish Migration Conference-2016 , (pp. 111-112), Vienna, Avusturya, (Ağustos 2016
Evkuran, M. (2016) "ORTADOĞU DA YÖNETİM KÜLTÜRÜ SORUNU VE İSLAMCILIK", Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu , Kırıkkale, Türkiye, (Ekim 2016
Evkuran, M. (2016) "Bir Teolojik Toplumsal Sorun Olarak Radilalizm ve Ahmet Yesevi nin Vizyonu", Uluslararası Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu , (pp. 758-777), İstanbbul, Türkiye, (Eylül 2016
Evkuran, M. (2015) "Türk Dünyasında Din Politikaları ve Selefilik", el-Farabi Üniversitesi Dintanu Bölümü Etkinliği , Almaty, Kazakistan, (Haziran 2015
Evkuran, M. (2015) "DÜNYAYI ANLAMA ve BİR YAŞAMA SANATI OLARAK SPOR-Oyun Teorisi Bağlamında Bir Analiz", Uluslararası Spor Eğitim ve Sağlık Bilimleri Kongresi , Sakarya, Türkiye, (Mayıs 2015
Evkuran, M. (2015) "Farklı Peygamber Tasavvurlarının Sebepleri", Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı , (pp. 169-176), Gaziantep, Türkiye, (Mayıs 2015
Evkuran, M. (2015) "DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMININ TARİHSEL ve ENTELEKTÜEL KÖKLERİ ÜZERİNE Suç Ceza İlişkisi ve Hapishanenin Dönüşümü Bağlamında Bir Değerlendirme", TÜRKİYE'DE DENETİMLİ SERBESTLİĞİN 10. YILI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2015
Evkuran, M. (2015) "BİRLİKTE YAŞAMA DÜŞÜNCESİNİN DİNÎ TEOLOJİK ZEMİNİ İslam Öğretisi Açısından Bir Yaklaşım", 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku” , Mardin, Türkiye, (Nisan 2015
Evkuran, M. (2015) "HIGHER EDUCATION AND DISTANCE EDUCATION APPLICATIONS IN TURKISH UNIVERSITIES An Analysis on ILITAM Theology Undergraduate Completing Programs", International Conference on Advences in Statistic , (pp. 150-151), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, (Nisan 2015
Evkuran, M. (2015) "İslam Geleneğinde Siyaset Algısı Siyasetnameler Üzerinden Bir Değerlendirme", Uluslararası Orta ve Batı Asya'da Yönetim Kültürü , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2015
Evkuran, M. (2015) "Temel İslam Bilimlerinde Dinsel Hakikat ve Ahlâk Tasavvuru", Geçmişten Geleceğe Ahlâk Sempozyumu , (pp. 149-168), Bartın, Türkiye, (Aralık 2015
Evkuran, M. (2015) "İslamofobinin Teo Sosyolojisi Üzerine", Uluslarası Din ve Şiddet Sempozyumu , Rize, Türkiye, (Ekim 2015
Evkuran, M. (2015) "Felsefi Bir Problem Olarak Siyasal Kültür", Yabancı Diller Ve Mesleki Kariyer Üniversitesi 10.Yıl Kutlama Etkinlikleri , (pp. 109-119), Almaty, Kazakistan, (Aralık 2015
Evkuran, M. (2015) "Ehl i Sünnet Algısı ve Sünnîlikte Temsil Krizi", İslam'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu-Kelam Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Kasım 2015
Evkuran, M. (2015) "Türk Dünyasında Siyasal Kültür Sorunu", IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu , (pp. 13-23), Çorum, Türkiye, (Aralık 2015
Evkuran, M. (2015) "Eşari Kelam Sisteminin Teolojik Temelleri Üzerine", Uluslararası İmam Eşari ve Eşarilik , (pp. 35-48), Siirt, Türkiye, (Ekim 2015
Evkuran, M. (2012) "Gelenekselci Öğretide Gnostik ve Okült Etkileşimler", Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu , (pp. 247-281), Malatya, Türkiye, (Kasım 2012
Evkuran, M. (2011) "Kİmlik Hakikat Geriliminin Kelama Yansımaları", XVI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Top. ve Kur'an Kelamı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam Sempozyumu , (pp. 25-45), Isparta, Türkiye, (Kasım 2011
Evkuran, M. (2011) "Teolojik Bir Sorun Olarak Çevre Ekolojistlerin Din Eleştirileri Bağlamında Bir Tartışma", Bilim, Ahlak veSanat Bağlamında Çağdaş İslam AlgılarıUluslararası Sempozyumu , (pp. 1), Samsun, Türkiye, (Şubat 2011
Evkuran, M. (2010) "Değerler Eğitimi ve Eğitimde İdeoloji Sorunu", International Congress on Philosophy of Education (Uslulararası Eğitim Felsefesi Kongresi), Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim Bir-Sen , (pp. 460-490), Ankara, Türkiye, (Ocak 2010
Evkuran, M. (2010) "Değişim Olgusu Bağlamında Toplum-Din İlişkileri", 4. Din Şurası , (pp. 3658), Ankara, Türkiye, (Ekim 2010
Evkuran, M. (2009) "Çevre Bilincinin Teolojik Temelleri Üzerine", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu , (pp. 35-48), İstanbul, Türkiye, (Ekim 2009
Evkuran, M. (2009) "Siyasal Kültür Kamu Etiği ve Yolsuzluk Sorunu", Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) , (pp. 639-659), Ankara, Türkiye, (Ocak 2009
Evkuran, M. (2007) "Peygamberlik Kavramının Teolojik Değeri", Hz. Muhammed ve Evrensel mesajı Sempozyumu , (pp. 63-75), Çorum, Türkiye, (Aralık 2007
Evkuran, M. (2007) "Kur’an-Kültür İlişkisine Zihin Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım", 1. Kur’an Sempozyumu , (pp. 27-35), Çorum, Türkiye, (Nisan 2007
Evkuran, M. (2004) "Kelâm İlminin Yeniden İnşâsı Sözünün Anlamı ve İçeriği Üzerine", Kelâm İlminin İnşâsında Geleneğin Yeri Sempozyumu , (pp. 181-198), Elazığ, Türkiye, (Ekim 2004
Evkuran, M. (2004) "Ehl-i Sünnet Kelamında Siyasetin Temellendirilmesi", Dinî Otorite Sempozyumu , (pp. 243-261), Rize, Türkiye, (Ekim 2004
Evkuran, M. (2023) "Çevre Ahlâkı ve İslam", Ankara/Türkiye : Araştırma Yayınları  
Evkuran, M. (2022) "İmam Matüridî- Semerkand'ın Parlayan İncisi", İstanbul/Türkiye : Bir Yayıncılık  
Evkuran, M. (2021) "Ebu Hanife- Doğruyu Arayanların Önderi", İstanbul/Türkiye : Bir Yayıncılık  
Evkuran, M. (2019) "İslam Kelamında Zihniyetler", Ankara/Türkiye : Ankara Okulu Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Ahlak Hakikat ve Kimlik-İslam Kelamında Ahlak Problemi", Ankara/Türkiye : Araştırma Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Çağdaş Sorunlar ve Kelam", Ankara/Türkiye : Ankara Okulu Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Sünni Paradigmayı Anlamak", Ankara/Türkiye : Ankara Okulu Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "15 Temmuz Üzerine Düşünceler", Ankara/Türkiye : EskiYeni Yayınevi  
Evkuran, M. (2008) "Siyasal Kültür ve Kimlik Sorunu", : Yarım ELma Yayınları  
Evkuran, M. (2005) "Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam", : AraştırmaYayınları  
Evkuran, M. (2023) "Metaverse ve Hakikat-Gerçeklik Tasavvurları Üzerindeki Etkileri", Kitap: Metaverse ve Din-Eğitimci ve Öğrenci Perspektifine Yönelik Bir Araştırma, Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi  
Evkuran, M. (2023) "Transhümanizm ve Teolojik Yansımaları-İslam Kelâmı Açısından Bir Sorunsallaştırma Denemesi-", Kitap: Din Hukuk ve Teknoloji, Ankara/Türkiye : Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları  
Evkuran, M. (2022) "Fazlur Rahman'da İslami Yenilenme Düşüncesi ve Kelam İlminin Konumu", Kitap: SABİT İLE DEĞİŞKEN ARASINDA YENİ İLM-İ KELÂM HAREKETİ, İstanbul/Türkiye : Rağbet Yayınları  
Evkuran, M. (2022) "SÜNNÎ SİYASET TEORİSİNİN SON UĞRAĞI OLARAK İSLAMCILIK-Said Halim Paşa’nın Politik-Teolojik Söylemi Üzerine-", Kitap: Said Halim Paşa-Geleneğin Muhafızı, Değişimin Faili, Ankara/Türkiye : Kadim Yayınları  
Evkuran, M. (2021) "MUHAMMED İHSAN OĞUZ’UN İSLÂM VE SİYASÎ YÖNETİM KONUSUNA YAKLAŞIMI", Kitap: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞ DÖNEMİNDE İTİKÂDÎ AÇIDAN MUHAMMED İHSAN OĞUZ, Ankara/Türkiye : Fecr Yayınevi  
Evkuran, M. (2021) "EHL-İ SÜNNET KİMLİĞİNİN SINIRLARI VE SİYASAL EĞİLİMLERİ", Kitap: ORTADOĞU’DA SİYASET VE DİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK, İstanbul/Türkiye : İLEM Yayınları  
Evkuran, M. (2021) "“Ehl-i Sünnet Kimliğinin Sınırları ve Siyasal Eğilimleri”", Kitap: Ortadoğu’da Siyaset ve Dini Yeniden Düşünmek, İstanbul/Türkiye : İLEM yayınları  
Çağlayan, H., Evkuran, M. (2021) "Çevre Ahlakı ve İslam", Kitap: Günümüz Kelam Problemleri, Ankara/Türkiye : BİLAY Yayınları  
Evkuran, M. (2021) "Nazzam", Kitap: İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri- Felsefe, İstanbul/Türkiye : Mana Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Amidi", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Ebu’l-Berekat en-Nesefi", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Fahreddin Razi", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Göçmen Radikalizmi ve Göçmen Nihilizmi Üzerine", Kitap: Göç ve Din Üzerine, Londra/İngiltere : Transnational Press London  
Evkuran, M. (2020) "Takiyüddin Necrani", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Beyzavi", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Çılgın Mehdi ve Engellenen Zaferi“Bir Dönüşümün Politik-Teolojisi Üzerine Bir İnceleme", Kitap: Örgütten Darbeye FETÖ ve 15 Temmuz, Ankara/Türkiye : Ankara Siyasal ve Ekonomik AraştırmalarMerkezi Yayınları: 14  
Evkuran, M. (2020) "Urmevi", Kitap: Tarihte Müslümanlar, Ankara/Türkiye : Otto Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Ehl-i Sünnet’te Kimlik ve Siyaset", Kitap: Ehl-i Sünnet, İstanbul/Türkiye : Ensar Yayınları  
Evkuran, M. (2020) "Mutezile’nin Tarihsel-Entelektüel Mirası ve Zemahşeri", Kitap: el-Minhac fi Usuli’d-Din, Ankara/Türkiye : Ankara Okulu Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Sünnî Hilafet Teorisi", Kitap: Sistematik Kelam, Ankara/Türkiye : Bilay Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Allah’ın Varlığı ve Sıfatları", Kitap: Sistematik Kelam, Ankara/Türkiye : Bilay Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Varlık Teorisi", Kitap: Sistematik Kelam, Ankara/Türkiye : Bilay Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "Ebu Hanife’de Kimlik-Eylem İlişkisi", Kitap: Buhara Konuşmaları-Yitik Hafızanın Peşinde, Ankara/Türkiye : Pruva Yayınları  
Evkuran, M. (2019) "İmam Matüridî’de Akıl ve Eylem Teorisi", Kitap: İmam Matüridî’nin İzdüşümü, Ankara/Türkiye : Fecr Yayıncılık  
Evkuran, M. (2018) "Ehl-i Sünnet ve Siyasi Düşüncesi", Kitap: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Ankara/Türkiye : Savaş Yayınevi  
Evkuran, M. (2018) "Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat", Kitap: Kelam Tarihi ve Ekolleri, Ankara/Türkiye : BİLAY Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "Kelam İlmi: Kavram, Tanım ve Tarihçe", Kitap: Kelam Tarihi ve Ekolleri, Ankara/Türkiye : BİLAY Yayınevi  
Evkuran, M. (2018) "Nihilizm ve Değer Tanımazlık Sorunu", Kitap: Kelam El Kitabı, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "Yeni İlm-i Kelam Dönemi", Kitap: Kelam Tarihi ve Ekolleri, Ankara/Türkiye : Bilay Yay.  
Evkuran, M. (2018) "Dünyayı Sevmek Üzerine Rahatsız Edici Düşüncele", Kitap: Abdulkadir Ozulu’ya Armağan, Çorum/Türkiye : Çorum Belediyesi Kültür Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "Gazali", Kitap: İslam Siyasi Düşünceler Tarihi, Ankara/Türkiye : Savaş Yayınevi  
Evkuran, M. (2018) "Çevre Ahlakı ve Ekoloji", Kitap: Kelam El Kitabı, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "Postmodern Sömürgeci Evre ve İslomofobinin İnşası Üzerine", Kitap: İnsanlığın İslamofobi ile İmtihanı, Ankara/Türkiye : Eski Yeni Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "FETÖ Çalışmalarında Yöntem Sorunu-Yanlış FETÖ Okumaları Üzerine Düşünceler", Kitap: Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişimin Arka Planı, İstanbul/Türkiye : Ensar Yayınları  
Evkuran, M. (2018) "Kötülüğün Ekolojisi Anlamak", Kitap: Siyasi Sosyal Kültürel ve Dini Boyutlarıyla 15 Temmuz ve FETÖ, Samsun/Türkiye : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları  
Evkuran, M. (2017) "Şeyh Şamil’in Mücadelesi ve Teolojik Kimliği Üzerine", Kitap: Şeyh Şamil ve Kafkasya-Mücadele-Sürgün-İskan, İstanbul/Türkiye : Kitabevi Yayınları  
Evkuran, M. (2017) "İlahiyat ve Sosyoloj Bağlamında Mezhep Sorununu Yeniden Düşünmek", Kitap: Gerilim ve Çatışma Ararsında Mezhep- Mezhep Sosyolojisi-, Ankara/Türkiye : Eski Yeni Yayınları  
Öztürk, M., Evkuran, M., Terzioğlu, H., Yılmaz, H., Demircan, A. (2017) "FETÖ’xxnün Genel Karakteristiği ve Teolojisi", Kitap: Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı, Sakarya/Türkiye : Orient Basım Yayın Sanayi Ticaret Anonim Şirketi  
Evkuran, M. (2017) "FETÖ’nün Uluslararası Algısı", Kitap: 15 Temmuz: Failler, Süreçler, Olgular, İstanbul/Türkiye : Taş Mektep Yayın Atölyesi  
Evkuran, M. (2016) "Matüridi’nin Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi", Kitap: İslam Düşüncesinde Ahlakî Önermelerin Kaynağı, İstanbbul : İLEM Yayınevi  
Evkuran, M. (2016) "Ehl-i Sünet Algısı ve Sünnilikte Temsil Krizi", Kitap: İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, Ankara/Türkiye : Anadolu İlahiyat Akademisi  
Evkuran, M. (2016) "Dinî hayatımız-2015 Yılı Türkiye’sine Politik Teolojik Bakış", Kitap: Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2016, Ankara : Türkiye Yazarlar Birliği  
Evkuran, M. (2015) "Peygamber Karizma ve Siyasal Otorite", Kitap: Yeni Bir Devletin Kuruluşu, Türkiye : Siyer Yay.  
Evkuran, M. (2015) "Maverdi'nin Düşünce Dünyası-İslam'ın Klasik Çağında Reel-Politik", Kitap: Doğudan Batı ya Düşüncenin Serüveni, İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları  
Evkuran, M. (2013) "Gelenekselci Öğreti Üzerine Teolojik Tartışma", Kitap: Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Ankara/Türkiye : Hece Yayınları  
Evkuran, M. (2012) "Bir Kimlik Politikası Olarak İslamofobi", Kitap: İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Ankara/Türkiye : Ankamat Yayınevi  
Evkuran, M. (2007) "İktisat Sadece İktisat Değildir! Sabri Ülgener’in Bilimsel Zihniyeti ve Akademik Sosyolojiye Katkısı", Kitap: Sabri Fehmi Ülgener Küreselleşme ve Zihniyet Dünyamız, Ankara/Türkiye : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 364-375  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İnançlar Atlası-Müslüman ve Müşrik Fırkaların İnançları- Razi, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) İtikad Risalesi- Alauddin el-Buhari, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Mülhatul İtikad ve et Tergib an Salatil Regaib, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Tahrimun Nazar fi Kütübil Kelam, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) Günümüz Kelam Problemleri, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Kelam Tarihi ve Ekolleri, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Sistematik Kelam, 2019, Editör
(Ulusal - Dergi) Milel ve Nihal, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) İslam ın Hakikati ve Mezhep Sorunu, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) İslami Araştırmalar Dergisi Kelam Özel Sayısı, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) İslami Araştırmalar Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Kitap) IV Uluslarası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ondokuz Mayıs Üni İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Uluslararası İmam Eşari ve Eşarilik Sempozyumu Kitabı, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Din Bilimleri Akademik Araştıırma Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) İslami İlimler Dergisi Kelam Sayısı, 2009, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Ondokuz MayısÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) KADER-Kelam Araştırmaları Dergisi, 0
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Din Bilimleri Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) EskiYeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 0
Yönetim Kurulu Üyesi, KADEM-Kalıcı Değerler Vakfı Derneği, 2009-
Yönetim Kurulu Üyesi, Hitit Akademi Derneği, 2007-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Sünni Paradigmayı Anlamak
0 0 0 27 3 13 4 0 47
2
Ahlak Hakikat ve Kimlik-İslam Kelamında Ahlak Problemi
0 0 0 15 0 10 2 0 27
3
İslam Düşünce Geleneğinde Allah Tasavvuru Tevhid Tenzih ve Teşbih Kavramları Ekseninde Bir Analiz
İslami İlimler Dergisi
0 0 0 11 2 6 2 0 21
4
Bir Kriz Teolojisi ve Toplumsal Hareket Olarak Selefilik
İlahiyat Akademi-Selefîlik
0 0 0 7 0 5 1 0 13
5
Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam
0 0 0 4 0 4 2 0 10
6
Değerler Eğitimi ve Eğitimde İdeoloji Sorunu
0 0 0 9 0 0 1 0 10
7
İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi
0 0 0 3 3 1 1 0 8
8
Risâlet, Karizma ve Siyasal Otorite-Hz. Muhammed’in Liderlik Tecrübesinin Bir Analizi
İslami İlimler Dergisi
0 0 0 5 0 3 0 0 8
9
İslam Kelamında Zihniyetler
0 0 0 3 1 2 0 0 6
10
BİR AHLÂK SORUNU OLARAK NEDENSELLİK-ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ-Eşarî Kelâmında Atom, Kesb ve Sürekli Yaratma Kavramları Üzerine-
0 0 0 1 0 3 0 0 4
11
Çağdaş İslam DÜşüncesinde Mezhep Krizi Mezheplerin Dinsel Teolojik Meşruiyeti ve Sosyolojik Anlamı Üzerine
KADER
0 0 0 4 0 0 0 0 4
12
Osmanlı Bürokrasisinde Yüksek Siyaset Ulema İlişkileri Molla Lütfi Olayı Örneğinde Bir Değerlendirme
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 3 0 0 4
13
15 Temmuz Üzerine Düşünceler
0 0 0 3 0 1 0 0 4
14
Kelâm İlminin Yeniden İnşâsı Sözünün Anlamı ve İçeriği Üzerine
0 0 0 2 1 1 0 0 4
15
İslam’ın Hakikati ve Mezhep Sorunu
0 0 0 1 0 2 0 0 3
16
Değişim Olgusu Bağlamında Toplum-Din İlişkileri
0 0 0 2 0 1 0 0 3
17
Zaman Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine Teolojik Açıdan Bir İnceleme
Milel ve Nihal-İnanç Kültür ve Mitoloji Ararştırmaları Dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
18
Yüksek Din Öğretimi ve Dini Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi
KADER-Kelam Ararştırmaları Dergisi
0 0 0 3 0 0 0 0 3
19
Teolojik Bir Sorun Olarak Çevre Ekolojistlerin Din Eleştirileri Bağlamında Bir Tartışma
0 0 0 2 1 0 0 0 3
20
Migration Cultural Interaction and Multiculturalism in Global World
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
1 0 0 2 0 0 0 0 3
21
İslam Düşüncesinde Ahlakî Önermelerin Kaynağı
0 0 0 0 0 3 0 0 3
22
Siyasal Kültür ve Kimlik Sorunu
0 0 0 0 0 1 1 0 2
23
İnsan Doğasını Yeniden Düşünmek
Marife Bilimsel Birikim Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
24
Kelam Tarihi ve Ekolleri
0 0 0 1 0 0 1 0 2
25
EHL-İ SÜNNET KELÂM’INDA SİYASET ANLAYIŞI-Vücûbu'l-imâme (Yönetimin Gerekliliği Ekseninde Bir Değerlendirme)
Marife Bilimsel Birikim Dergisi
0 0 0 1 0 1 0 0 2
26
Doğudan Batı ya Düşüncenin Serüveni
0 0 0 2 0 0 0 0 2
27
Matruşkanın Acı İronisi: Şakirtten Haşşaşî Çıkarmak! -Darbe Teolojisini Anlama D
Journal of Turkish Studies
0 0 0 1 0 1 0 0 2
28
Ortaçağ Paradigması ve Siyasal Düşüncenin Evrimi
Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 2 0 0 2
29
Buhara Konuşmaları-Yitik Hafızanın Peşinde
0 0 0 0 0 2 0 0 2
30
Çağdaş Sorunlar ve Kelam
0 0 0 1 0 1 0 0 2
31
Eşari Kelam Sisteminin Teolojik Temelleri Üzerine
0 0 0 1 0 1 0 0 2
32
İslam Siyasi Düşünceler Tarihi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
33
Peygamberlik Kavramının Teolojik Değeri
0 0 0 0 0 2 0 0 2
34
Kİmlik Hakikat Geriliminin Kelama Yansımaları
0 0 0 0 0 1 0 0 1
35
Gelenekselci Öğretide Gnostik ve Okült Etkileşimler
0 0 0 0 0 0 1 0 1
36
Ehl-i Sünnet Kelamında Siyasetin Temellendirilmesi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
37
Hanefi-Matüridi Kelam Sistemi Üzerine- Bir Kelam Sosyolojsi Denemesi
Eskiyeni Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
38
Sabri Fehmi Ülgener Küreselleşme ve Zihniyet Dünyamız
0 0 0 1 0 0 0 0 1
39
Farklı Peygamber Tasavvurlarının Sebepleri
0 0 0 1 0 0 0 0 1
40
Ebu Hanife- Doğruyu Arayanların Önderi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
41
İslamofobinin Teo Sosyolojisi Üzerine
0 0 0 0 1 0 0 0 1
42
ON IMMIGRANT RADICALISM AND IMMIGRANT NIHILISM-Thoughts on Migrations from the Middle East to Turkey -
0 0 0 1 0 0 0 0 1
43
Gerilim ve Çatışma Ararsında Mezhep- Mezhep Sosyolojisi-
0 0 0 1 0 0 0 0 1
44
İslam Düşüncesinde Otoritenin Tarihsel ve Teolojik Kurulumu-Allah’ın ve Sultân’ın Mutlaklığı ÜzerineTartışma-
Milel ve Nihal Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
45
Tarihçiliğin Bunalımı ve Tarihin Temelleri İbni Halduncu Çözümlemenin Özgünlüğü Üzerine
İslami İlimler Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
46
Siyasal Kültürümüzün TeolojikKökenleri ve İktidar Tahayyülü
İslamiyat Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
47
Din Hukuk ve Teknoloji
0 0 0 1 0 0 0 0 1
48
Çevre Bilincinin Teolojik Temelleri Üzerine
0 0 0 1 0 0 0 0 1
49
İslam Siyasi Düşünceler Tarihi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
50
Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din
0 0 0 1 0 0 0 0 1
51
Sistematik Kelam
0 0 0 1 0 0 0 0 1
52
René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar
Bilimname
0 0 0 1 0 0 0 0 1
53
Vahiy Teolojisi Açısından Tanrı-İnsan İlişkisi
Eskiyeni Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
54
Kur’an-Kültür İlişkisine Zihin Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım
0 0 0 0 0 1 0 0 1
55
İSLÂMÎ İLİMLERDE TOPLUMSAL GERÇEKLİK HAKİKAT VE SÖYLEM PROBLEMLERİ
İlahiyat Akademi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2019) "Bilim ve Düşünceye Katkı" Hilal TV
(2018) "Bilim Kurulu Akademik Ödülü" İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(2017) "Reseacher of The Year Award of I. International Congress on Social Sciences" I. International Congress on Social Sciences
(2016) "Bilig Dergisi'ne katkı için teşekkür yazısı" HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
(2016) "Düşünce Ödülü" Anadolu İlahiyat Akademisi
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal) Karma etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Allah Var Din Yok Öyle mi?, 09-11-2017
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Bileşke, 22-11-2016
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hülya Terzioğlu
Sakarya Üniversitesi
2017 1
Yusuf Sayın
-
2023 1
Harun Çağlayan
Kırıkkale Üniversitesi
2021 1
Mustafa Öztürk
Marmara Üniversitesi
2017 1
Hayati Yılmaz
Sakarya Üniversitesi
2017 1
Adnan Demircan
İstanbul Üniversitesi
2017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
136.
78682 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
30.
4819 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
6.
171 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4819
YÖKSİS Bilim Alanı Kelam 171
Anahtar Kelimeler Kelam, İslam Mezhepleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 120 120 141 105 45 30 100 63 44 30
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 350 . 381 . 407 . 437 . 500 . 497 . 523 . 555 . 543 . 136 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 111 . 119 . 128 . 156 . 212 . 197 . 168 . 211 . 211 . 30 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 17 . 25 . 24 . 30 . 49 . 46 . 42 . 41 . 50 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 14 . 23 . 22 . 28 . 41 . 37 . 31 . 30 . 43 . 6 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 20 8 16 9 4 3 8 8 5 2
Toplam Makale 2 3 4 3 1 0 3 2 2 2
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Bildiri 18 5 12 6 3 3 5 6 3 0
Makale (SCI) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1
Makale (Ulusal) 0 1 2 3 1 0 2 1 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 7 5 10 6 3 3 5 3 0 0
Bildiri (Ulusal) 11 0 2 0 0 0 0 3 3 0