img

Doç. Dr. Mehmet Ali Kılay ARAZ

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
52
Atıf
15
h-index
3
Proje
9
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Mehmet Ali Kılay ARAZ (Doç. Dr.), Lisans derecesini; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında (1999), Yüksek Lisans derecesini; Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Arap Dili ve Belagati Bilim Dalında (2003) ve Doktora derecesini; Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında almıştır. (2013)  Ankara Üniversitesinin ilgili Lisans programından mezun olduktan hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunmuştur (1999-2013). Doktora çalışmalarını tamamladığı 2013 yılından 2014 yılına kadar Afyon Kocatepe Üniversitesinde, 2014 yılından 2018 yılına kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr./Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Mehmet Ali Kılay ARAZ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine 2018 yılı Şubat ayında katılmıştır. 2020 yılında Doçent unvanını alan ARAZ, halen İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında ders kitabı olarak okutulan çok sayıda kitap yazımına katkı sunan ARAZ'ın, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan ARAZ, Arapça, Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 2013, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (Dr), 2006, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslami Bilimler (Yl) (Tezli), 2000, 2003
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1995, 1999
Araştırma Alanları
Arap Dili ve Belâgati, Arap Dili ve Belagatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat Bölümü, 2013, 2015
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (Dr), 2006, 2013
Yüksek Lisans, Türkiye, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslami Bilimler (Yl) (Tezli), 2000, 2003
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 1995, 1999
Kayıt Yok
Arapça, YDS, 86, 2021 Yaban, 2021
İngilizce, YÖKDİL, 63, 2018
Kurs, Yabancılara Arapça Öğretimi, Ankara Üniveritesi İlahiyat Fakültesi (Zoom), Türkiye, 02-06-2024, 04-06-2024
Kurs, Yabancılara Arapça Öğretimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 19-11-2023, 23-11-2023
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belâgati
[UAK] İlahiyat Arap Dili ve Belagatı Arap Dili ve Belagatı
2020-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2014-2018, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2013-2014, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2021, Diğer İdari Görev, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatör Yardımcısı, İslami İlimler Fakültesi, Türkiye
2019-2021, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagati, Türkiye
2019-, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Engelli Birim Sorumlusu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2016-2016, Enstitü Müdür Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2015-2018, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2013-2014, Anabilim Dalı Başkanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
İzzettin Çelik, Doktora, İBRAHİM B. HASAN EL-ÜSKÜBÎ VE DİVANI, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mehmet Emin Arslan, Yüksek Lisans, Suriye'de lise seviyesinde Arap belagati öğretim yöntemleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Merve Özsüllü, Doktora, Tipolojik Perspektiften Malta Dili ve Arapça'nın Karşılaştırmalı Bir Analizi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hüseyin Çiçek, Doktora, İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Arap Dilinde Edimbilimsel Sözdizim ve Cürcânî'deki Temelleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Mehmet Araz, Yüksek Lisans, Suriye'de ilkokul kademesinde okutulan Arapça ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Hayrullah Çetinkaya, Doktora, Arapça öğrenen üniversiteli Türk öğrencilerin dil hataları ve çözüm önerileri (ses ve anlam örneği), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Veysi İnci, Doktora, Mollazâde ve "Hâşiye 'alâ İmtihâni'l-Ezkiyâ" Adlı Eseri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Bayram Gül, Yüksek Lisans, Ahmed Hâlid Tevfik'in hayatı, eserleri ve edebi kişiliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
İzzettin Çelik, Yüksek Lisans, Mardin lehçesinde kullanılan Arapça atasözü ve duaların fasih Arapça ve Türkçedekilerle mukayesesi(Gökçe Köyü ve çevresi örneği), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Khuzama Alkhazım Alıssa, Yüksek Lisans, Halk dilinin Arap şiirine etkisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Mahamadou Keıta, Doktora, Mali Arap edebiyatında didaktik şiir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Kadriye Hökelekli, Doktora, Arap dilinde söylem düzeyleri ve bağlamları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Bekir Yıldırım, Doktora, Va'd ve va'îd âyetlerindeki belâgat üslûpları, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hatice Keskinoğlu, Yüksek Lisans, Kur'ân'ın 30. cüzü örnekliğinde takdîm-te'hîr olgusu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hüseyin Çiçek, Yüksek Lisans, Nahiv literatüründe yöntem ve Sabbân Hâşiyesi örneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Hatice KESKİNOĞLU, Yüksek Lisans, Kur'ân'ın 30. Cüzü Örnekliğinde Takdîm Te'hîr Olgusu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ahmet Demirtaş, Yüksek Lisans, El-Arabiyyetu Beyne Yedeyk ve Silsiletu'l-Lisan'ın dört temel dil becerisi yönünden karşılaştırılması, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Hıba A.M. Lobad, Yüksek Lisans, Filistin romanında direniş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Abdul Rahim Almohamad Almahmoud, Yüksek Lisans, Yabancı dil olarak Arapça öğreniminde lehçelerin etkisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
2023-2024, Arap Dili ve Belagati, Lisans
2023-2024, Arap Dilinde Öncü Simalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2023-2024, Arapça İleri Gramer II, Yüksek Lisans
2023-2024, Arapça İleri Gramer I, Yüksek Lisans
2023-2024, Arap Dili ve Belagati II, Yüksek Lisans
2023-2024, Arap Dili ve Belagati I, Yüksek Lisans
2023-2024, Arap Sözlük Bilimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, ARP316 Sözcük Bilimi(Leksikografi), Lisans
2020-2021, HBV702 Seminer, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, HBV504 Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2020-2021, HBV502 Seminer, Yüksek Lisans
2020-2021, HBV501 Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, ARP108 Arapçanın Yapısı II, Lisans
2020-2021, ARP214 Arap Öykücülüğü, Lisans
2020-2021, ARP204 Arap Edebiyatı II, Lisans
2020-2021, KİA501 Tez Çalışması, Yüksek Lisans
2020-2021, ARP106 Yazma Becerileri II, Lisans
2020-2021, ARP104 Okuma Becerileri II, Lisans
2020-2021, ARP102 Sözlü İletişim becerileri II, Lisans
2020-2021, ILA204 Arapça Okuma ve Anlama IV, Lisans
2020-2021, ARP202 Arapça Öğretim Programları, Lisans
2020-2021, KİA504 Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans
2020-2021, İLH339 Arapça Türkçe Tercüme Teknikleri I, Lisans
2020-2021, TİB585 Arapça İleri Gramer-2, Yüksek Lisans
2020-2021, TİB732 Arap Sözlük Bilimi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TİB731 Arap Dilinde Öncü Simalar, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, TİB555 Arapça İleri Gramer-1, Yüksek Lisans
2020-2021, TİB511 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiğ, Yüksek Lisans
2020-2021, TİB557 Arap Dili ve Belagatı-1, Yüksek Lisans
2020-2021, İLH101 Arap Dili I, Lisans
2020-2021, ILA203 Arapça Okuma ve Anlama III, Lisans
2020-2021, ARP313 Mesleki Arapça Uygulamaları, Lisans
2020-2021, ARP215 Arap Şiiri, Lisans
2020-2021, ARP 203 Arap Edebiyatı I, Lisans
2020-2021, TİB758 Arapça/Türkçe, Türkçe/Arapça Çeviri Yöntemleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, KLASİK ARAP NESRİ I (GÜZ), Yüksek Lisans
2019-2020, ARAP DİLİ VE BELAGATI I (GÜZ), Yüksek Lisans
2019-2020, ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I (GÜZ), Lisans
2019-2020, Arap Dili ve Edebiyatı II (Bahar), Lisans
2019-2020, Arap Dili ve Belagati II (Bahar), Yüksek Lisans
2018-2019, ARAPÇA GRAMER (SARF/NAHİV) BAHAR, Lisans
2018-2019, Arapça İleri Gramer-1 GÜZ, Yüksek Lisans
2018-2019, Arap Dili ve Belagatı-1 (GÜZ), Yüksek Lisans
2018-2019, Arapça Gramer (Sarf Nahiv) GÜZ, Lisans
2018-2019, Arap Sözlük Bilimi (BAHAR), Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Arap Dili ve Belagati 2 (BAHAR), Yüksek Lisans
2018-2019, Arapça İleri Gramer 2 (BAHAR), Yüksek Lisans
2017-2018, KLASİK ARAP ŞİİRİ I, Yüksek Lisans
2017-2018, KLASİK ARAP NESRİ I, Yüksek Lisans
2017-2018, MODERN ARAP NESRİ I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, KIRAAT (OKUMA-ANLAMA), Lisans
2017-2018, KLASİK ARAP ŞİİRİ II, Yüksek Lisans
2017-2018, KLASİK ARAP NESRİ II, Yüksek Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI I (GÜZ), Lisans
2016-2017, ARAP DİLİ VE BELAGATI II (BAHAR), Lisans
2015-2016, ARAPÇA OKUMA ANLAMA (GÜZ/BAHAR), Lisans
2014-2015, ARAPÇA OKUMA ANLAMA (GÜZ/BAHAR), Lisans
2014-2015, ARAP DİLİ VE BELAGATI I (GÜZ), Lisans
2013-2014, MUHADESE (KONUŞMA) (GÜZ/BAHAR), Lisans
2013-2014, KIRAAT (OKUMA-ANLAMA) (GÜZ/BAHAR), Lisans
Kayıt Yok
AFRİN BÖLGESİ FORMATÖR EĞİTİMİ PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2018
KİTAP BASIM PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2018
AFRİN BÖLGESİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Eğitmen , 2018-2019
FIRAT KALKANI BÖLGESİ ÖĞRETMENLERİ HİZMETİÇİ EĞİTİM KURSU PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİCİ KORUMA KAPSAMI ALTINDA BULUNAN SURİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN DERS KİTABI BASIM PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SORUSU HAZIRLAMA PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2016-2016
GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ BASIMI PROJESİ (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2016-2017
MILLI EGITIM BAKANLIGI DIN OGRETIMI GENEL MUDURLUGU MUFREDAT PROGRAMI VE DERS KITABI YAZIM KOMISYONU (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2013-2013
Kayıt Yok
Özsüllü, M., Araz, M.A.K. (2023) "Modern Standart Arapça ve Ürdün Lehçelerinde Soru Edatlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, (0) pp. 491-524 [TR Dizin] Link   
Çelik, İ., Araz, M.A.K. (2022) "MARDİN GÖKÇE KÖYÜ VE ÇEVRESİNDE KULLANILAN ARAPÇA DUALAR (KARŞILAŞTIRMALI TEMATİK BİR ÇALIŞMA)", ULUM Islami Ilimler Egitim ve Arastirma Merkezi Dernegi, (2) pp. 285-341 DOI  
ARAZ, M.A.K. (2022) "ARAZ, Mehmet Ali Kılay, ÇELİK, İzzettin; Mardin Gökçe Köyü ve Çevresinde Kullanılan Arapça Atasözleri (Karşılaştırmalı Tematik Bir Çalışma) Ulum / Cilt: 5 - Sayı: 1, 31.07.2022", Ulum, 5 (1) pp. 65-106 Link DOI
Araz, M.A.K., Çelik, İ. (2022) "Arabic Proverbs Used in Gökce Village and Surroundings of Mardin (A Comparative Thematic Study)", ULUM Islami Ilimler Egitim ve Arastirma Merkezi Dernegi, 5 (1) pp. 65-106 DOI  
Keskinoğlu, H., Araz, M.A.K. (2020) "NAHİVCİLER NEZDİNDE TAKDîM-TE’HîR OLGUSU", Journal of Analytic Divinity, 4 (1) pp. 153-166 Link  
Araz, M.A.K., Keıta, M. (2020) "ARAP DİLİ’NDE CEVAP HARFLERİ: KULLANIM ŞEKİLLERİ VE DİLBİLGİSİ AÇISINDAN TAHLÎLİ", Turkish Studies- Comparative Religious Studies, 0 (0) pp. 133-145 [TR Dizin] Link DOI   
Araz, M.A.K. (2020) "Cezayir Edebiyatında Kısa Öykü", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (50) pp. 165-188 [TR Dizin] Link   
Araz, M.A.K. (2019) "ABBASİ ŞİİRİNDE MERSİYE: İBNU’R-RÛMÎ’NİN OĞLUNA YAZDIĞI MERSİYESİ (ANALİTİK BİR İNCELEME)", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 19 (48) pp. 227-262 [TR Dizin] Link DOI  
Araz, M.A.K. (2019) "İBN ZEYDÛN’UN ŞİİRİNDE VELLÂDE İMAJI", Turkish Studies-Comparative Religious Studies, 142 (0) pp. 199-218 [TR Dizin] Link DOI   
Araz, M.A.K. (2018) "Mekânetu Cebrâ İbrahîm Cebrâ fi’l-Hareket Tecdîdiyye li Şiri Arabiyyil-Hadîs ve fî Şiri Hurr", Turkish Studies, 13 (0) pp. 175-191 [TR Dizin] Link DOI  
Araz, M.A.K. (2013) "MODERN ARAP EDEBIYATINDA ONE CIKAN BAZI ELESTIRMENLER (Doktora Öncesi)", ESKIYENI ANADOLU ILAHIYAT AKADEMISI ARASTIRMA DERGISI, 1 (26) pp. 181-192  
Araz, M.A.K. (2024) "İbn Kuteybe'nin eş-Şi'r ve'ş-Şu'arâ adlı Eserinde İmru'ul-Kays", Uluslararası İmru'u'l-Kays Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Nisan 2024
ARAZ, M.A.K. (2022) "ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA KKTC ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA DEĞERLER EĞİTİMİ", VIII TURKCESS 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi / International Education and Social Sciences Congress 20-23 Temmuz 2022 Hatay , (pp. 47-48), Hatay, Türkiye, (Temmuz 2022
ARAZ, M.A.K. (2022) "ARAZ Mehmet Ali Kılay, KALKAN Ümit (2022) GÖÇÜN GÖLGESİNDE KUZEY SURİYE'DE OKUTULAN ARAPÇA DERS KİTAPLARI VIII TURKCESS 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi / International Education and Social Sciences Congress 20-23 Temmuz 2022 Hatay", VIII TURKCESS 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi / International Education and Social Sciences Congress 20-23 Temmuz 2022 Hatay , (pp. 48), Hatay, Türkiye, (Temmuz 2022)
Deniz, R.H., Araz, M.A.K. (2022) "Silsiletü’l-Lisan Serisi Arapçaya Giriş 1 ve 2 Kitaplarının 2013 ve 2022 Basımları Arasındaki Üslup ve İçerik Farkları", THE 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE SYMPOSIUM ON CURRENT RESEARCH DIRECTIONS IN LANGUAGE, CULTURE, AND LITERATURE Atatürk University, Erzurum, Türkiye Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyzstan November 3-4, 2022 , (pp. 37), Erzurum, Türkiye, (Kasım 2022
Köksal, B., Araz, M.A.K. (2022) "YAHYA HAKKİ İLMİ ŞAHSİYETİ VE MEDRESETÜ’L MESRAH ADLI ESERİ", THE 2ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE SYMPOSIUM ON CURRENT RESEARCH DIRECTIONS IN LANGUAGE, CULTURE, AND LITERATURE , (pp. 32), Erzurum, Türkiye, (Kasım 2022
Araz, M.A.K., Kalkan, Ü. (2022) "GÖÇÜN GÖLGESİNDE KUZEY SURİYE’DE OKUTULAN ARAPÇA DERS KİTAPLARI", VIII TURKCESS 2022 Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi / International Education and Social Sciences Congress 20-23 Temmuz 2022 Hatay , (pp. 49), Hatay, Türkiye, (Temmuz 2022
ARAZ, M.A.K. (2021) "Vefa High School Teacher's Ahmet Rıfat Bilge and His Thirty Lessons or Yeni Sarf-ı Arabî Book", IN T E R N A T I O N A L C O N G R E S S O F PEDAGOGICAL RESEARCH 15-16 May 2021 , (pp. 113), Malezya, (Mayıs 2021)
Araz, M.A.K. (2019) "Subhî Desûkî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği", III. Uluslararası Vatana Dönüş Edebiyatı Sempozyumu , (Aralık 2019
Araz, M.A.K. (2018) "ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANLAYIŞI AÇISINDAN SURİYE ÖĞRETİM MÜFREDAT VE MATERYALLERİNE GENEL BİR BAKIŞ", Suriyeli Sığınmacıların Uyum Ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2018
Araz, M.A.K. (2018) "GÖÇÜN GÖLGESİNDE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİEDEBİYATÇILAR", 2. ULUSLARARASI “VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI SEMPOZYUMU13 ARALIK 2018, İSTANBUL TÜRKİYE , (Aralık 2018
Araz, M.A.K. (2017) "GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU", II. GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU , Adıyaman, Türkiye, (Ekim 2017
Araz, M.A.K. (2016) "ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDE ARAPÇA ÖĞRETİM VE ÖĞRENİMİ", 5. ULUSLARARASI ARAP DİLİ KONGRESİ , (pp. 160-169), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, (Mayıs 2016
Araz, M.A.K. (2015) "AHMED B FARIS IN DIL HAKKINDAKI GORUSLERI", 38. ICANAS , (pp. 15-22), Ankara, Türkiye, (Ocak 2015
(2025) "Arap Dili ve Belagatı Araştırmaları", Ankara/Türkiye : Bidge Yayınları
Araz, M.A.K., Selahattin, D., Demir, M. (2017) "İLKÖĞRETİM ARAPÇA 6 ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI", Ankara/Türkiye : MEB  
Araz, M.A.K. (2017) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA DERS KITABI 11", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI  
Araz, M.A.K., Selahattin, D., Demir, M. (2017) "İLKÖĞRETİM ARAPÇA 6 DERS KİTABI", Ankara/Türkiye : MEB  
Araz, M.A.K. (2017) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA DERS KITABI 12", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI  
Araz, M.A.K., Demir, M., Demirci, S., Sarıkaya, B., İrfan, I. (2017) "ARAPÇA 7 ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI DERS KİTABI", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KİTAPLARI  
Araz, M.A.K. (2017) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 12", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
Araz, M.A.K., Demir, M., Demirci, S., Buket, S., Işık, İ. (2017) "ARAPÇA 7 ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KİTAPLARI  
Araz, M.A.K. (2017) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 11", Ankara/Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
Araz, M.A.K., Demirci, S., Demir, M., Oktay, Z. (2016) "ILKOGRETIM ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 5 SINIF", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI  
Araz, M.A.K., Selahattin, D., Demir, M. (2016) "İLKÖĞRETİM ARAPÇA 6 ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI", Ankara/Türkiye : MEB  
Araz, M.A.K., Demirci, S., Demir, M., Oktay, Z. (2016) "ILKOGRETIM ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 5 SINIF", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI  
Araz, M.A.K., Selahattın, D., Demir, M., Zeynep, O. (2016) "ILKOGRETIM ARAPCA DERS KITABI 5 SINIF", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI  
Araz, M.A.K., Düzgün, O. (2016) "NEFİS TERBİYESİ KALBE ZARAR VEREN İŞLER VE KURTULUŞ YOLLARI", İstanbul/Türkiye : BEKA  
ARAZ, M.A.K., SATIR, T., DEMIRCI, S. (2015) "ILKOGRETIM ARAPCA DERS KITABI 4 SINIF", İstanbul/Türkiye : KURE YAYINEVI  
ARAZ, M.A.K., SATIR, T., DEMIRCI, S. (2015) "ILKOGRETIM ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 4 SINIF", İstanbul/Türkiye : KURE YAYINEVI  
ARAZ, M.A.K., SATIR, T., DEMIRCI, S. (2015) "ILKOGRETIM ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 4 SINIF", İstanbul/Türkiye : KURE YAYINEVI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 11", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 9", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 10", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRETMEN KILAVUZ KITABI 12", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA DERS KITABI 9", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA DERS KITABI 10", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 9", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
ISLER, E., SUCIN, M.H., DOGRU, E., DEMIRCI, S., SATIR, T., ARAZ, M.A.K. (2012) "IMAM HATIP LISELERI MESLEKI ARAPCA OGRENCI CALISMA KITABI 10", Türkiye : MEB DEVLET KITAPLARI BIRINCI BASKI  
(2024) "KKTC'de Meslekî Arapça Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi", Kitap: Kuzey Kıbrıs'ta Din Eğitimi Araştırmaları I, Afyonkarahisar/Türkiye : Yaz Yayınları
Gül, B., Araz, M.A.K. (2023) "MODERN ARAP EDEBİYATINDA BİLİM KURGU TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ", Kitap: Filolojide Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara/Türkiye : Gece Kitaplığı  
Araz, M.A.K., Gül, B. (2022) "Arap edebiyatında İz Bırakan Bir Yazar Ahmed Hâlid Tevfik; Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği", Kitap: Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Ankara/Türkiye : Sonçağ Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - ) Yeni Bir Yöntemle Hadis İlimleri ve Usulü, 2018, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Turkish Studies, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) ESKİYENİ, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) TURKISH STUDIES, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
AHMED B FARIS IN DIL HAKKINDAKI GORUSLERI
0 0 0 0 2 2 0 0 4
2
MODERN ARAP EDEBIYATINDA ONE CIKAN BAZI ELESTIRMENLER (Doktora Öncesi)
ESKIYENI ANADOLU ILAHIYAT AKADEMISI ARASTIRMA DERGISI
0 0 0 0 3 0 0 0 3
3
GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONU
0 0 0 0 3 0 0 0 3
4
GÖÇÜN GÖLGESİNDE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİEDEBİYATÇILAR
0 0 0 0 3 0 0 0 3
5
Mekânetu Cebrâ İbrahîm Cebrâ fi’l-Hareket Tecdîdiyye li Şiri Arabiyyil-Hadîs ve fî Şiri Hurr
Turkish Studies
0 0 0 2 0 0 0 0 2
(2016) "TEŞEKKÜR BELGESİ" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2016) "TEŞEKKÜR BELGESİ" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(2016) "SERTİFİKA" MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(Uluslararası) Oturum Başkanı, İbn Kuteybe'nin eş-Şi'r ve'ş-Şu'arâ Adlı Eserinde İmru'ul-Kays, Uluslararası İmru'ul-Kays Sempozyumu, 02-2024
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
MEHMET ALI KILAY ARAZ
-
2012 - 2015 11
SELAHATTIN DEMIRCI
-
2012 - 2015 11
TUBA SATIR
-
2012 - 2015 11
Murat Demir
Gazi Üniversitesi
2016 - 2017 8
EMRULLAH ISLER
-
2012 8
ERDINC DOGRU
-
2012 8
MEHMET HAKKI SUCIN
-
2012 8
Selahattin Demirci
-
2016 - 2017 4
Demirci Selahattin
-
2016 - 2017 3
İzzettin Çelik
-
2022 2
Zeynep Oktay
-
2016 2
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
Osman Düzgün
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2016 1
Bayram Gül
-
2023 1
Merve Özsüllü
-
2023 1
Bayram Gül
-
2022 1
Buket Sarıkaya
-
2017 1
Burak Köksal
-
2022 1
Demırcı Selahattın
-
2016 1
Hatice Keskinoğlu
-
2020 1
Işık İrfan
-
2017 1
İrfan Işık
-
2017 1
Mahamadou Keıta
-
2020 1
Oktay Zeynep
-
2016 1
Rumeysa Habibe Deniz
-
2022 1
Sarıkaya Buket
-
2017 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
220.
78739 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
65.
4843 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
294 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4843
YÖKSİS Bilim Alanı Arap Dili ve Belagatı 294
Anahtar Kelimeler Arap Dili ve Belagatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 240 330 645 35 40 29 0 100 55 2
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 233 . 181 . 60 . 507 . 502 . 499 . - 520 . 536 . 220 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 44 . 34 . 14 . 203 . 216 . 198 . - 184 . 204 . 65 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 3 . 5 . 2 . 36 . 36 . 42 . - 38 . 54 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 2 . 2 . 1 . 26 . 24 . 29 . - 28 . 43 . 15 .
Toplam Yayın 3 6 9 3 3 3 0 7 2 1
Toplam Makale 0 0 0 1 2 3 0 2 1 0
Toplam Kitap 3 5 8 0 0 0 0 1 1 0
Toplam Bildiri 0 1 1 2 1 0 0 4 0 1
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0
Kitap Yazarlığı 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 1 2 1 0 0 4 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1