Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

Prof. Dr. Muhittin ATAMAN

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
muhittin.atamanasbu.edu.tr
Akademik Linkler
Yayınlar
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Amerika Birleşik Devletleri, University Of Kentucky, Political Science, , 1995, 1999
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, University Of Central Oklahoma, Political Science, , 1994, 1995
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1988, 1992
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 89, Bahar, 2004
İngilizce, KPDS, 95, Güz, 2000
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Siyaset
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Türk Dış Politikası
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Uluslararası İlişkiler Ortadoğu Çalışmaları
Akademik Ünvanlar
2017-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
2014-2017, Profesör, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
2011-2014, Profesör, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Türkiye
2006-2011, Doçent, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2000-2006, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
1993-2000, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2007-2010, Anabilim Dalı Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Türkiye
2007-2010, Bölüm Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2006-2009, Enstitü Müdür Yardımcısı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
2005-2007, Anabilim Dalı Başkanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Siyasi Tarih Anabilim Dalı, Türkiye
2002-2005, Bölüm Başkan Yardımcısı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye
2001-2003, Enstitü Müdür Yardımcısı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye
Yönetilen Tezler
Ahmet Eren, Yüksek Lisans, MIDDLE EAST REGIONALISM: Whether a Union can be established in the Middle East?, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yılmaz Ensaroğlu, Yüksek Lisans, Concept of Peace in Islamic Ontological Sources, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ayhan Çağatay Şentürk, Yüksek Lisans, Why does Russia keep the leadership in applications to the European Court of Human Rights for decade, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2018, (Asıl Danışman)
Mehmet Öztürk, Doktora, Birleşmiş Milletler'in Afrika'daki devlet-içi çatışmalara müdahale politikaları, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
İsmail Akdoğan, Yüksek Lisans, İran İslam Cumhuriyeti - Suudi Arabistan Krallığı ilişkileri (1979-2011), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Mahmut Alpay, Yüksek Lisans, Türk dış politikasında medeniyet söylemi ve yeniden yapılanma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2011, (Asıl Danışman)
Fatma Koçyiğit, Yüksek Lisans, 11 Eylül ve değişen Amerikan hegemonik söylemi: Ekonomi politiğinin realist bir analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Mehmet Öztürk, Yüksek Lisans, Afrika'nın artan önemi ve afrika'da ÇİN-ABD rekabeti, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Neşe Uygun Erdoğan, Yüksek Lisans, Yeni uluslararası sistem ve değişen dengeler bağlamında Rusya-Çin yakınlaşması, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2010, (Asıl Danışman)
Burak Çakırca, Yüksek Lisans, Gelişmekte olan bir ülkede temiz siyasetçi örneği: Adnan Kahveci, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Elif Eren Kasım, Yüksek Lisans, Uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ulusal hukuka etkisi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Nuh Uçgan, Yüksek Lisans, Türkiye siyasetinde Kemalizm`den Post-Kemalist döneme geçiş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Mustafa Seçim Uz, Yüksek Lisans, Soğuk savaş sonrası dönemde İran'ın küresel güçlerle ilişkilerinin Türkiye üzerindeki etkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2009, (Asıl Danışman)
Ahmet Bulut, Yüksek Lisans, IMF'nin öteki yüzü: Türkiye ile ilişkileri üzerine eleştirel bir analiz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Zülfü Dağdeviren, Yüksek Lisans, Türkiye'nin Kuzey Irak politikası: Devlet-hükümet ilişkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Hamza Deveci, Yüksek Lisans, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma Hakkı., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2006, (Asıl Danışman)
Sıtkı Turhan, Yüksek Lisans, E-devlet uygulama alanları: Türkiye'deki sağlık yönetiminde e-devlet kullanımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2006, (Asıl Danışman)
Önder Durdu, Yüksek Lisans, 11 Eylül sonrası Türkiye'nin Ortadoğu'ya yönelik dış politikası, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2005, (Asıl Danışman)
Ezgi Özgül, Yüksek Lisans, Yeni savaş stratejileri ve asimetrik savaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2005, (Asıl Danışman)
Nazire Özlem Pakhuy, Yüksek Lisans, Küreselleşen dünyada güçlü devletlerin müdahale aracı olarak Dünya Ticaret Örgütü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2005, (Asıl Danışman)
İbrahim Varlı, Yüksek Lisans, Kıbrıs sorununun Türk milliyetçiliği fikrinin oluşumuna ve sürdürülmesine etkisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2004, (Asıl Danışman)
Ali Uslanmaz, Yüksek Lisans, Kriz yönetimi ve doğal afetlere hazırlık: Düzce deneyimi ve yeni bir model önerisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2004, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2015-2016, Foreign Policy Analysis, Lisans
2015-2016, Theories of International Relations, Yüksek Lisans
2015-2016, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Yüksek Lisans
2014-2015, Introduction to International Relations, Lisans
2014-2015, Turkey, Great Powers and the Middle East in the Post-Cold War Era, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Kayıt Yok
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Ataman, M., Akdoğan, İ. (2018) "SUUDİ ARABİSTAN 2017", ORTADOĞU YILLIĞI, 13 (13) pp. 135-192
Ataman, M., Özdemir, Ç. (2018) "Turkey’s Syria Policy: Constant Objectives, Shifting Priorities", Turkish Journal of Middle eastern Studies, 5 (2) pp. 13-35
Ataman, M. (2018) "“I’ade Heykeliyye es-Siyasa al-Kharijiye et-Turkiyye Khilal Hukm Hizb Adale wet-Temniyye (Restructuring of Turkish Foreign Policy during the AK Party Period),", Rouya Turkiyyah, 7 (1) pp. 9-27
Ataman, M., Akdoğan, İ. (2017) "Suudi Arabistan 2016", Ortadoğu Yıllığı, (12) pp. 169-205
Ataman, M., Shkurti, G. (2017) "Batının Darbe icili ve 15 Temmuz Darbe Girişimine Tepkisi", ADAM Akademi, 6 (2) pp. 51-73
Ataman, M., Öztürk, M. (2017) "Uluslararası Örgütlerin Devlet-İçi Çatışmalara Başarısız Müdahalelerinin Nedenleri", Akademik İncelemeler Dergisi, 12 (2) pp. 137-168
Ataman, M., Öztürk, M. (2017) "NATO’nun Libya Müdahalesi: Uluslararası Örgütlerin Etkili Bir Müdahale Örneği mi?", Ortadoğu Yıllığı, (12) pp. 633-660
Ataman, M. (2017) "Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri: Temkinli İlişkilerdenÇok Taraflı Birlikteliğe", Ortadoğu Analiz, 1 (9) pp. 72-81
Ataman, M., Akdoğan, İ. (2015) "Suudi Arabistan 2014", ORTADOĞU YILLIĞI, (10) pp. 113-138
Ataman, M., Akkaya, G.N. (2015) "Relations between Turkey and the Gulf Cooperation Council The New Opportunities for a Shift in the Regional System", Rouya Turkiyyah (Arapça), 4 (4) pp. 53-65
Ataman, M., Kuşçu, Y. (2009) "Suudi Arabistan’daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler", Alternatif Politika, 4 (1) pp. 1-26
Ataman, M. (2009) "Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti", Alternatif Politika, 1 (1) pp. 1-41
Ataman, M. (2003) "Pragmatik Bir Dış Politika: Özal’ın Batı’ya Bakışı", Liberal Düşünce, (29) pp. 127-136
Ataman, M. (2003) "The Impact of Non State Actors on World Politics A Challenge to Nation States", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 2 (1) pp. 42-66
Ataman, M. (2003) "Özalist Dış Politika: Aktif ve rasyonel Bir Anlayış", Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (7) pp. 47-62
Ataman, M. (2003) "Islamic Perspective on Ethnicity and Nationalism Diversity or Uniformity", Journal of Muslim Minority Affairs, 23 (1) pp. 89-102
Ataman, M. (2002) "Özal Leadership and Restructuring of Turkish Ethnic Policy in the 1980s", Middle Eastern Studies, 38 (4) pp. 123-142 [SSCI]
Ataman, M. (2002) "Leadership Change: Özal Leadership and Restructuring in Turkish Foreign Policy", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 1 (1) pp. 120-153
Ataman, M. (2001) "The Kurdish Question and Its Impact on Turkey’xxs Foreign Policy: From 1923 to 2000", Kournal of South East Asian and Middle Eastern Studies, 24 (2) pp. 33-49
Ataman, M. (2001) "The Kurdish Question and Its Impact on Turkey s Foreign Policy From 1923 to 2000", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, 24 (2) pp. 33-49
Ataman, M. (2000) "Özalizm: Türkiye’de Yeniden Yapılanma Teşebbüsü", Liberal Düşünce, (19) pp. 53-63
Bildiriler
Ataman, M. (2017) "MÜSLÜMAN DÜNYA ORTADOĞU’DAKİ SON GELİŞMELERİ NASIL OKUMALI?", GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ORTA DOĞU VE MARDİN ULUSLARARASI SEMPOZYUMU , (Ekim 2017)
Ataman, M. (2017) "Different Approaches Towards Migrants: The Impact of National Policies on International Relations", Doha Forum , (Mayıs 2017)
Ataman, M. (2015) "Relations between Turkey and the GCC New Opportunities in a Changing Regional Order", Gulf Studies Forum , Doha, Katar, (Aralık 2015)
Kitaplar
Ataman, M. (2011) "Türk Dış Politikası Yıllığı 2009", : SETA Yayınları
Ataman, M. (2010) "Dünya Çatışmaları", : Nobel Yayın Dağıtım
Kitap Bölümleri
Ataman, M., Öztürk, M. (2015) "Boundaries Revisited A Conceptual Turn in European Border Practices", Berlin/Almanya : LOGOS VERLAG
Ataman, M., Neslihan, A.G. (2015) "GCC Turkey Relations Dawn for a New Era", Londra : Gulf Research Centre, Cambridcge
Ataman, M. (2011) "Ortadoğu Yıllığı 2009", : Küre Yayınları
Ataman, M. (2006) "Uluslararası Örgütler ve Türkiye", Konya/Türkiye : Çizgi Kitabevi Yayınları
Ataman, M. (2001) "Kim Bu Özal? Siyaset, İktisat, Zihniyet", İstanbul/Türkiye : Boyut Yayıncılık
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Insight Turkey, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ortadoğu Yıllığı 2017, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) INSIGHT TURKEY, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Ortadoğu Yıllığı, 2017, Editör
(Uluslararası - Kitap) July 15 Coup Attempt in Turkey: Context, Causes and Consenquences, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Insight Turkey, 2017, Yrd. Editör
(Ulusal - Kitap) Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Ortadoğu Yıllığı 2006, 2008, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Özal Leadership and Restructuring of Turkish Ethnic Policy in the 1980s
Middle Eastern Studies
0 0 0 0 1 5 8
2
Islamic Perspective on Ethnicity and Nationalism Diversity or Uniformity
Journal of Muslim Minority Affairs
2 0 0 0 0 2 4
3
Feminizm: Geleneksel Uluslararası İlişkiler Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar Demeti
Alternatif Politika
2 0 0 0 0 2 4
4
The Impact of Non State Actors on World Politics A Challenge to Nation States
Alternatives: Turkish Journal of International Relations
0 1 0 0 0 3 4
5
Özalist Dış Politika: Aktif ve rasyonel Bir Anlayış
Bilgi: Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
6
Leadership Change: Özal Leadership and Restructuring in Turkish Foreign Policy
Alternatives: Turkish Journal of International Relations
0 0 0 0 0 2 3
7
The Kurdish Question and Its Impact on Turkey s Foreign Policy From 1923 to 2000
Journal of South Asian and Middle Eastern Studies
0 0 0 0 1 1 2
8
Kim Bu Özal? Siyaset, İktisat, Zihniyet
0 0 0 0 0 2 2
9
Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri: Temkinli İlişkilerdenÇok Taraflı Birlikteliğe
Ortadoğu Analiz
0 0 0 0 0 2 2
10
Türk Dış Politikası Yıllığı 2009
0 0 0 0 0 2 2
11
Özalizm: Türkiye’de Yeniden Yapılanma Teşebbüsü
Liberal Düşünce
0 0 0 0 0 2 2
12
Batının Darbe icili ve 15 Temmuz Darbe Girişimine Tepkisi
ADAM Akademi
0 0 0 0 0 2 2
13
Suudi Arabistan’daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin Gelişimini Etkileyen Faktörler
Alternatif Politika
0 0 0 0 0 1 1
14
Uluslararası Örgütler ve Türkiye
0 0 0 0 0 1 1
15
Dünya Çatışmaları
0 0 0 0 0 1 1
16
Pragmatik Bir Dış Politika: Özal’ın Batı’ya Bakışı
Liberal Düşünce
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
İsmail Akdoğan
Sakarya Üniversitesi
2015 - 2018 3
Mehmet Öztürk
Aksaray Üniversitesi
2015 - 2017 3
Akkaya Gülşah Neslihan
-
2015 1
Çağatay Özdemir
-
2018 1
Gloria Shkurti
-
2017 1
Gülşah Nesliahn Akkaya
-
2015 1
Yurdanur Kuşçu
-
2009 1