img

Dr. Öğr. Üyesi Murat CANKARA

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
33
h-index
3
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Kısa Özgeçmiş

Murat Cankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Doktora eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde, Ermeni harfli Türkçe romanlar üzerine bir tezle tamamladı. Dr. Cankara, modern Osmanlı/Türk ve Ermeni edebiyatları, tarihyazımı, mizah ve komedi, dil ve şiddet konularıyla ilgileniyor.

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Dr), 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, 1996, 2001
Araştırma Alanları
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Dr), 2004, 2011
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, 1996, 2001
Kayıt Yok
Fransızca, e-YDS, 82, 2018
İngilizce, e-YDS, 96, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Filoloji Yeni Türk Edebiyatı Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
2014-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2015-2015, Müdür, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Oğuzcan Ünlü, Yüksek Lisans, Hulki Aktunç'un Bir Çağ Yangını ve Son İki Eylül Romanlarında Tekinsizlik, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
2022-2023, Araştırma Yöntemleri Semineri I, Lisans
2022-2023, Modern türk Edebiyatı I, Lisans
2022-2023, Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları, Lisans
2021-2022, Modern Türk Tiyatrosu, Yüksek Lisans
2021-2022, Modern Türk Edebiyatı II, Lisans
2021-2022, Yazılı ve Sözlü Anlatım II, Lisans
2021-2022, Yazılı ve Sözlü Anlatım I, Lisans
2021-2022, Modern Türk Romanı, Yüksek Lisans
2021-2022, Tiyatro, Lisans
2021-2022, Edebiyat Eleştirisi ve Kuramları, Lisans
2021-2022, Modern Türk Edebiyatı I, Lisans
2020-2021, Çağdaş Türk Romanı, Lisans
2018-2019, Türk Dili ve Edebiyatı II, Lisans
2018-2019, Türkiye’xxde Karşılaştırmalı Edebiyat: Kuram ve Uygulama, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, History and Philosophy of Social Sciences, Lisans
2018-2019, Türk Dİli ve Edebiyatı I, Lisans
2017-2018, Türk Dili ve Edebiyatı II, Lisans
2017-2018, Türk Dili ve Edebiyatı I, Lisans
2014-2015, Yazılı Anlatım, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi (1831-1928) (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2014-2018
Türkiye Değerler Eğilimler Beklentiler Araştırması (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Cankara, M. (2019) "”May a Wasp Sting Your Tongue!”: The Armenian Stereotype in Ottoman Popular Performances from the Empire to the Nation-State", Comparative Drama, 52 (3) pp. 215-241 [AHCI] Link DOI  
Cankara, M. (2018) "Kelebeğin Peşindeki Eleştiri: Süha Oğuzertem ve Modern Türkçe Edebiyat", Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi, (10) pp. 200-211 Link  
Cankara, M. (2017) "System Crisis and Theater in the Ottoman Empire: Representation of the Late Ottoman System Crisis in Theatrical Plays", Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, 4 (2) pp. 408-410 Link DOI  
Cankara, M. (2015) "Ahmed Midhat Efendi nin Kaleminden Büyülü Fener", Toplumsal Tarih, (0) pp. 88-91  
Cankara, M. (2015) "Rethinking Ottoman Cross Cultural Encounters Turks and the Armenian Alphabet", Middle Eastern Studies, 51 (1) pp. 1-16 [SSCI] Link DOI  
Cankara, M. (2015) "1915 Temsil Kopuş İroni", Şerhh: Şiir ve Eleştiri Dergisi, (0) pp. 108-114  
Cankara, M. (2015) "Millilik ve Melezlik Arasında Ermeni Harfli Türkçe Metinler", Notos Öykü, (0) pp. 39-42  
Cankara, M. (2015) "Çifte Maduniyet çifte işlev Ermeni harfli Türkçe basında dil ve kimlik", İLEF Dergisi, 2 (2) pp. 105-130 [TR Dizin]   
Cankara, M. (2015) "Muzdarip Şark Faustu nun Peşinde Nâzım Hikmet in Oyunları ve Modernleşme", Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 0 (139) pp. 7-22 Link DOI  
Cankara, M. (2014) "Türkçe Romanın Emekleme Yıllarında Bir Kadın Kahraman Bir Sefil Zevce nin Vartug u", Roman Kahramanları, (0) pp. 6-11  
Cankara, M. (2022) "What does the Armeno-Turkish Press tell us about the late Ottoman Empire?", Pluralität versus Nation: Transformationsprozesse der osmanischen und post- osmanischen Presse des 19. und 20. Jahrhunderts , Bochum, Almanya, (Ocak 2022
Cankara, M. (2018) "Staging Ottoman Intercommunal Relations on the Island of San Lazzaro: Late 18th- and Early 19th-Century Armeno-Turkish Plays", A Locally Generated Modernity: The Ottoman Empire in the ”Long” 18th Century , Abu Dhabi, (Şubat 2018
Cankara, M. (2015) "Literary Denial Turkish Literary Studies and Interpreting the Representation of the Other", Hrant Dink Memorial Workshop 2015: Genocide of the Ottoman Armenians in Art, Theater, Cinema, and Literature , (Kasım 2015
Cankara, M. (2015) "Çifte Maduniyet Çifte İşlev Ermeni Harfli Türkçe Basında Dil Osmanlılık ve Ermenilik", Madunların Medyası: Tarihten Güncele Türkiye Anaakım Medyasının Dışında Kalanlar , Türkiye, (Mayıs 2015
Cankara, M. (2015) "The Politics of Language in Armeno Turkish Writing", Critical Approaches to the Armenian Genocide: History, Politics and Aesthetics , (Ekim 2015
Cankara, M. (2014) "The Language of One, the Script of the Other: Early Armeno-Turkish Novels and Ottoman/Turkish Literary Historiography", ASP (Armenian Studies Program) Lecture, University of Mİchigan, Ann Arbor , (pp. 1-16), Ann Arbor, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, (Kasım 2014
Kayıt Yok
Cankara, M., Cora, Y.T., Tachjian, V. (2023) "Introduction", Kitap: In Front of the Eyes of the World: The Memoirs of Setrak Timourian, California/Amerika Birleşik Devletleri : The Press at California State University, Fresno  
Cankara, M. (2023) "A Comparative Glimpse of the Early Steps of Novelistic Imagination in Turkish: Armeno-Turkish Novels of the 1850s and 1860s", Kitap: Routledge Handbook on Turkish Literature, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Routledge  
Cankara, M. (2022) "Dört Tilcik, Bir Ukde: Muhacir, Muhbir, Mübadil, Müşahit", Kitap: Mesafeyi Aramak: 2010'lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar, İstanbul/Türkiye : Metis Yayınları  
Cankara, M. (2022) "Yabanın Dilleri: Habil, Kabil, Babil Üçgeninde Yakup Kadri", Kitap: Huzursuz Bir Ruhun Panoraması: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Edebiyat ve Düşünce Dünyası, İstanbul/Türkiye : İletişim Yayınları  
Cankara, M. (2018) "Armeno-Turkish Writing and the Question of Hybridity", Kitap: An Armenian Mediterranean: Words and Worlds in Motion, : Palgrave Macmillan  
Cankara, M. (2014) "Ermeni Harfleriyle ilk Türkçe Romanlar Üzerine", Kitap: Tanzimat ve Edebiyat Osmanlı İstanbulu nda Modern Edebi Kültür, Türkiye : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  
Cankara, M. (2014) "Reading Akabi, (Re-)Writing History: On The Questions of Currency and Interpretation ofArmeno-Turkish Fiction.”", Kitap: Cultural Encounters in the Turkish Speaking Communities of the Late Ottoman Empire, : ISIS Press  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) Şevketmeap, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Ankara Vukuatı: Menfilik Hatıralarım, 2017, Editör
(Uluslararası - Kitap) Boşboğaz Bir Âdem, 2017, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İLEF (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi), 2017
(Uluslararası - Diğer) Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Kebikeç, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Monograf, 2015
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Erdem, 2015
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Rethinking Ottoman Cross Cultural Encounters Turks and the Armenian Alphabet
Middle Eastern Studies
3 0 0 2 0 6 1 0 12
2
Cultural Encounters in the Turkish Speaking Communities of the Late Ottoman Empire
2 0 0 1 0 2 0 0 5
3
”May a Wasp Sting Your Tongue!”: The Armenian Stereotype in Ottoman Popular Performances from the Empire to the Nation-State
Comparative Drama
2 0 0 0 0 0 0 0 2
4
Çifte Maduniyet çifte işlev Ermeni harfli Türkçe basında dil ve kimlik
İLEF Dergisi
1 0 0 1 0 0 0 0 2
5
Tanzimat ve Edebiyat Osmanlı İstanbulu nda Modern Edebi Kültür
0 0 0 2 0 0 0 0 2
6
An Armenian Mediterranean: Words and Worlds in Motion
1 0 0 0 0 0 0 0 1
7
Millilik ve Melezlik Arasında Ermeni Harfli Türkçe Metinler
Notos Öykü
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8
Routledge Handbook on Turkish Literature
0 0 0 0 0 1 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yaşar Tolga Cora
Boğaziçi Üniversitesi
2023 1
Vahe Tachjian
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6036
YÖKSİS Bilim Alanı Yeni Türk Edebiyatı 760
Anahtar Kelimeler Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 153 0 5 54 50 0 0 90 80 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 319 . - 543 . 488 . 492 . - - 530 . 511 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 87 . - 221 . 206 . 215 . - - 201 . 198 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 32 . - 115 . 100 . 99 . - - 93 . 103 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 29 . - 110 . 92 . 95 . - - 89 . 95 . -
Toplam Yayın 9 0 1 3 1 0 0 3 2 0
Toplam Makale 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Toplam Bildiri 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0