img

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
  • Rektör
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 1999
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Din Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Ahlak Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Yeni ve Yakınçağ Felsefesi
Akademik Ünvanlar
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2012-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2010-2012, Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2003-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
1995-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2015-2020, Rektör Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2014-2019, Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2012-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2006-2010, Dekan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
2003-2011, Anabilim Dalı Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Burçak Günce Çömlekçi, Yüksek Lisans, Panenteizm ile Vahdet-i Vücud Mukayesesi:Spinoza ve Hallacı Mansur Örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Salih Açıkgöz, Yüksek Lisans, Felsefi bir problem olarak Ahmed Yesevî'de insan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yeliz Yayıntaş, Yüksek Lisans, Felsefî perspektiften Ümmi Sinan'ın ölüm anlayışı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ceren Öztürk, Yüksek Lisans, Spinoza ve Farabi'de hukuk-ahlak problematiği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Enes Dağ, Yüksek Lisans, Spinoza'da bilgi ve etik ilişkisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Burcu Bayer, Yüksek Lisans, Gelenekselci ekolün sanat felsefesi anlayışı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Hasan Taşdemir, Yüksek Lisans, Gazzali'de ölüm ve sonrası hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Alper Korkmaz, Yüksek Lisans, Muhammed İkbal'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Fatih Algül, Yüksek Lisans, İbn Rüşd'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Halis Çavuşoğlu, Yüksek Lisans, Jean Jacques Rousseau'da Tanrı anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Erol Kiraz, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabi'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Osman Karaağaç, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabî'de ahlak, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Cihat Atik, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak Sadreddin Konevi'nin ulûhiyet anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Uğur Çifci, Yüksek Lisans, Kant ve Gazali'de din-akıl ilişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Salih Sezik, Yüksek Lisans, Gazali ve Leibniz'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2015-2016, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Çağdaş Felsefe Sorunları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Spinoza Felsefesi, Yüksek Lisans
2015-2016, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2015-2016, Din Felsefesi sorunları I, Yüksek Lisans
2015-2016, Din Felsefesi, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları, Yüksek Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Metafizik, Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi II, Lisans
2014-2015, Ahlak Felsefesi, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi, Lisans
2014-2015, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi-I, Lisans
2014-2015, Ortaçağ Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Felsefeye Giriş, Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2013-2014, Spinoza Felsefesi-II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Bilim Felsefesi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Din Felsefesi Sorunları, Yüksek Lisans
2013-2014, Siyaset Felsefesi, Yüksek Lisans
2013-2014, Felsefe Tarihi-II, Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi, Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
2. GENÇ YAZARLAR KURULTAYI (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
3. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2018
60 YIL SONRA ULUSLARARASI YAHYA KEMAL SEMPOZYUMU (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
100 Yıl Sonra Sultan 2. Abdülhamid Han Uluslararası İlmi toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
Şehir Kültürü - Kültürlü Şehir Bilgi Şöleni (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
1000. yılında Nizamülmülk Uluslararasi İlmi Toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Sosyal Bilimleri II. Felsefe Şurası (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
Şiir Şöleni (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın sempozyumu (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Dünyadaki Yönetim Sistemlerine Genç Bakış Başkanlık (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2016-2016
80 Yıl Sonra Mehmed Akif Ersoy Bilgi Şöleni (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
40 Yıl Sonra Nurettin Topçu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2015-2016
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Arıcan, M.K. (2015) "Bir Hukukçu Olarak Ebu Hanife", Adalet ve Medeniyet Dergisi, (1) pp. 36-39
Arıcan, M.K., Sinmez, Ç.Ç., Yaşar, A. (2015) "Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 115-121 [TR Dizin] Link
Arıcan, M.K. (2014) "Batı da Ötekileştirme Papa ve Vatikan ın Rolü", Hece Dergisi, (0) pp. 210-212
Arıcan, M.K. (2014) "Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi", Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları, (0)
Arıcan, M.K. (2013) "Antakya Felsefe Okulu", İslami Araştırmalar Dergisi, (0)
Arıcan, M.K. (2013) "Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza", Beytülhikme Dergisi, 3 (1) pp. 17-32
Arıcan, M.K. (2013) "28 Şubat ta Kamusal Baskı Çerçevesinde Özgürlükler ve Demokratikleşme", eğitime bakış dergisi, (25) pp. 56-61
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza nın Teolojik Politik İnceleme sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine", Beytülhikme: An International Journal of Philosophy, 2 (1) pp. 17-44
Arıcan, M.K. (2012) "Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2)
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Dışlayıcılık Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2)
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)", C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 71-98
Arıcan, M.K. (2008) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 225-252
Arıcan, M.K. (2008) "Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1) pp. 121-146
Arıcan, M.K. (2007) "Spinoza nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 173-206
Arıcan, M.K. (2006) "Spinoza nın Tanrı Alem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 127-143
Arıcan, M.K. (2006) "Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 193-215
Arıcan, M.K. (2006) "Din Psikoloji ve Felsefe Mustafa Şekip Tunç ta Din Felsefesi Din Psikolojisi İlişkisi", Ekev Dergisi, (28) pp. 127-142
Arıcan, M.K. (2006) "Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 217-235
Arıcan, M.K. (2005) "Spinoza Felsefesinde İnsan", Felsefe Dünyası Dergisi, (42) pp. 145-165
Arıcan, M.K. (2004) "Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar", Din Bilimleri Dergisi, 4 (4) pp. 87-96
Arıcan, M.K. (2001) "Akıl İman İlişkisine Spinoza nın Yaklaşımı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 399-414
Arıcan, M.K. (2000) "Spinoza nın Hürriyet Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1) pp. 401-414
Bildiriler
Arıcan, M.K. (2021) "Çağının Sorunları Karşısında Mehmet Akif Ersoy", Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Sempozyumu (Çevrimiçi) , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "- Türkiye'deki üniversite eğitiminin dünyadaki yeri nedir? - Pandemi sürecinin üniversite hayatına etkileri nelerdir? - Felsefenin geleceği, geleceğin felsefesi bakış açısının eğitim hayatına etkileri nelerdir?", BBNTÜRK Kırmızı Kalem Programı , Ankara, Türkiye, (Nisan 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "Aile Felsefesi ve Ahlakı", Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile - Aile Kongresi , (pp. 19-23), Ankara, Türkiye, (Şubat 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı", Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Konferansları , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "2021 İstiklâl Marşı Yılı", Genç Akademisyenler Birliği 2021 Söyleşileri , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "Yeni Medya ve Gençlik: Post-truth ve Dijital Mecra Bağlamında Hakikat Yolculuğu", ADAM VAKFI-CUMA KONFERANSLARI , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "Mana ve Ruh Dünyasıyla İstiklal Marşı’nı Anlamak", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 202. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Mart 2021)
Arıcan, M.K. (2021) "İslam Düşüncesinde Yönetim Kültürü ve Siyasetnameler", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 196. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021)
Arıcan, M.K. (2020) "Düşünce ve Gelenek", 5. Çevrimiçi Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri , Çevrimiçi Platform, Türkiye, (Kasım 2020)
Arıcan, M.K. (2020) "Salgın Sonrası Dünya Düzeni ve Müslümanların Sorunları", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 176. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020)
Arıcan, M.K. (2020) "Medeniyet Felsefemiz", Kanal 5 Medeniyetimiz Programı , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020)
Arıcan, M.K. (2020) "Akif ve İstiklal Marşı", Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı - Kahve Altı Sohbetleri , Ankara, Türkiye, (Aralık 2020)
Arıcan, M.K. (2020) "Felsefi Açıdan Pandemi Süreci", ASBÜ Pandemi Konuşmaları , Ankara, Türkiye, (Nisan 2020)
Arıcan, M.K. (2020) "İslam Medeniyetinde Farabi", 1150. Doğum Yıldönümünde İslam Medeniyetinde Farabi , Konya (Çevrimiçi Platform), Türkiye, (Eylül 2020)
Arıcan, M.K. (2019) "Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler", Stratejik Düşünce Enstitüsü Kültür Panelleri , Ankara, Türkiye, (Şubat 2019)
Arıcan, M.K. (2018) "90. Doğum Yılında Cengiz Aytmatov", KÜLTÜRLER DİYALOĞU: C.T. AYTMATOV ’UN MİRASI, Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı , (pp. 18-23), Rusya Federasyonu, (Kasım 2018)
Arıcan, M.K. (2018) "Nurettin Topçu", Anadolu İlahiyat Akademisi İslam Düşünürleri Seminerleri , Ankara, Türkiye, (Nisan 2018)
Arıcan, M.K. (2018) "Yükseköğretimde Yerlilik Felsefesi: Düşünce ve Gelenek", Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu , (pp. 339-343), Türkiye, (Aralık 2018)
Arıcan, M.K. (2017) "Eğitimde Ahlak ve Ahlak Eğitimi", Seminer , Ankara, Türkiye, (Şubat 2017)
Arıcan, M.K. (2017) "Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler", Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası , Kayseri, Türkiye, (Aralık 2017)
Arıcan, M.K. (2016) "Yazarlık ve Düşünce", Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı , (pp. 42-48), Kızılcahamam,Ankara, Türkiye, (Ekim 2016)
Arıcan, M.K. (2015) "Antakya Okulu", Bilim Tarhih ve Felsefesi , Türkiye, (Kasım 2015)
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Sorunlu Tevekkül Anlayışının Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2014)
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te İslam Düşüncesinin Temel Problemi Olarak Sorunlu Tevekkül Anlayışı Ve Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2014)
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Zihniyet Problemi", Milli Kütüphane , Türkiye, (Mart 2014)
Arıcan, M.K. (2014) "Gençlik ve Ahlak", Memur-Sen Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Mart 2014)
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çeşitlilik Problemi ve Gazzâlî", Isparta , Isparta, (Mayıs 2012)
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza Felsefesinde Yahudiler ve Yahudilik", Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu , Ankara, (Şubat 2012)
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çoğulculuk Paradigmasının Ortaya Çıkardığı İnanç Problemleri", Konya , Konya, (Mayıs 2012)
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefi Düşünce Bağlamında Ahi Evren", Kayseri , Kayseri, (Eylül 2011)
Arıcan, M.K. (2011) "Aşk Felsefesi Bağlamında Kadı Burhaneddin", Sivas , Sivas, (Ekim 2011)
Arıcan, M.K. (2011) "Ahlak Zihniyet İlişkisi", Kahramanmaraş , Kahramanmaraş, Türkiye, (Kasım 2011)
Arıcan, M.K. (2011) "Numan Sabit in Husn ve Kubh Risalesi", Sivas , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2011)
Arıcan, M.K. (2009) "Samsatlı Lucianus un Eserlerinde Tanrı İronisi", Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu , (pp. 167-180), (Ekim 2009)
Arıcan, M.K. (2009) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd ü Yeniden Düşünmek", Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu , Sivas, (Ekim 2009)
Arıcan, M.K. (2007) "Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri , (pp. 107-119), Türkiye, (Ocak 2007)
Arıcan, M.K. () "Mevlana ve Ekoloji", Gaziantep , Gaziantep, Türkiye
Kitaplar
Arıcan, M.K. (2015) "Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları
Arıcan, M.K. (2015) "Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar", Ankara/Türkiye : Divan Yayınları
Arıcan, M.K. (2015) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları
Arıcan, M.K. (2014) "Ahi Evran Türk İslam Düşüncesi Tarihi", Türkiye : Divan Yayınları
Arıcan, M.K. (2012) "Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme", Ankara/Türkiye : Eski Yeni Yayınları
Arıcan, M.K. (2011) "Teolojik Politik İnceleme", Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Arıcan, M.K. (2011) "Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme", Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
Arıcan, M.K. (2009) "Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme", : Otto Yayıncılık
Arıcan, M.K. (2004) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Türkiye : İz yayıncılık
Kitap Bölümleri
Arıcan, M.K. (2016) "Bilim Tarihi ve FelsefesiTarih ve Problemler", Türkiye : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları
Arıcan, M.K. (2015) "Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi", Ankara/Türkiye : Türk Felsefe derneği Yayınları
Arıcan, M.K. (2015) "Birlikte Yaşamak", Ankara : Hece Yayınları
Arıcan, M.K. (2014) "Türk İslam Düşüncesi Tarihi", Anakar/Türkiye : Divan Kitap
Arıcan, M.K. (2014) "Din Felsefesi", Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları
Arıcan, M.K. (2009) "Teolojik Politik İnceleme", Ankara/Türkiye : Diyanet Vakfı Yayınları
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) SOSYAL DÜŞÜNCE VE GELENEK, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İNSAN VE TOPLUMBİLİMLERİ DERGİSİHAKEMLİ ULUSLARARASI DERGİ, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) BİLGE VEZİR NİZAMÜLMÜLK, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Education Social Science Journal, 2019,
(Ulusal - Kitap) 60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science Journal, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) İnsan, Ahlâk ve İktisat, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) Çağdaş İran Ed. Kadın, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik (Sempozyum Bildirileri Kitabı), 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Education and Social Science Journal, 2018,
(Uluslararası - Kitap) Şehir Tarihi Yazarları, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Medeniyet Tasavvuru, 2017, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Düşünce ve Gelenek, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Felsefe Dünyası, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Din ve Toplum Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Felsefe Dünyası, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Educational And Social Science Journal- Felsefe Alanı Editörü, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Eski Yeni Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlâk Şurası, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Ahlak ve Siyaset, 2013, Editör
(Ulusal - Dergi) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, Editör
(Uluslararası - Kitap) Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu ”İBN RÜŞD’Ü YENiDEN DÜŞÜNMEK” Sempozyumu, 2008, Yrd. Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TYB Akademi (Çin Sayısı), 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Cumhurşyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Din Bilimleri Akademik araştırma Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Başkan, Türkiye Yazarlar Birliği, 2016-
Başkan, Pursaklar Kent Konseyi, 2014-
Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Felsefe Derneği, 2003-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı
0 0 0 0 4 5 9
2
Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar
0 0 0 0 0 5 5
3
Din Felsefesi
0 1 0 0 0 3 4
4
Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife
0 1 0 0 0 3 4
5
Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 4 4
6
Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 3 4
7
Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı
0 2 0 0 0 2 4
8
Teolojik Politik İnceleme
0 0 0 0 0 3 3
9
Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
0 0 0 0 0 3 3
10
Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
0 0 0 0 0 2 2
11
Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme
0 1 0 0 0 1 2
12
İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 2
13
Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 0 1
14
Spinoza nın Teolojik Politik İnceleme sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine
Beytülhikme: An International Journal of Philosophy
0 0 0 0 0 1 1
15
Teolojik Politik İnceleme
0 0 0 0 0 1 1
16
Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi
0 0 0 0 0 0 1
17
Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
18
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)
C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
19
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
20
Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi
Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları
0 0 0 0 0 0 1
21
Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar
Din Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
22
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: FELSEFE SERGİSİ: Batı ve Doğu Düşüncesine Yön Veren Filozoflar, 29-11-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Aşkın Yaşar
Selçuk Üniversitesi
2015 1
Çağrı Çağlar Sinmez
Erciyes Üniversitesi
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı
YÖKSİS Temel Alan
YÖKSİS Bilim Alanı
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri