img

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

  • Rektörlük
  • Rektörlük
  • Rektörlük

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Araştırma Alanları
Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Yeni ve Yakınçağ Felsefesi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 1999
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Seminer, Felsefi Açıdan Pandemi Süreci, ASBÜ Youtube Kanalı (Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=Tk9YzokkaOg), 27-04-2020, 27-04-2020
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Din Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Ahlak Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Yeni ve Yakınçağ Felsefesi
Akademik Unvanlar
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2012-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2010-2012, Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2003-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
1995-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2015-2020, Rektör Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2014-2019, Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2012-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2006-2010, Dekan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
2003-2011, Anabilim Dalı Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Nilgün Özcan, Doktora, Dijitalleşme ve ahlâk ilişkisi üzerine nitel bir araştırma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Celile Aydın, Yüksek Lisans, Kadim Çin düşüncesinde ahlak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meray Taşabat, Yüksek Lisans, Aziz Augustinus'ta kötülük sorunu ve Teodise, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ali Korhan Bülbül, Yüksek Lisans, SPİNOZA'DA CONATUS KAVRAMI VE HAYAL GÜCÜ ANLAYIŞINA ETKİSİ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Burçak Günce Çömlekçi, Yüksek Lisans, Panenteizm ile Vahdet-i vücud mukayesesi: Spinoza ve Hallacı Mansur örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Salih Açıkgöz, Yüksek Lisans, Felsefi bir problem olarak Ahmed Yesevî'de insan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Yeliz Yayıntaş, Yüksek Lisans, Felsefî perspektiften Ümmi Sinan'ın ölüm anlayışı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Ceren Öztürk, Yüksek Lisans, Spinoza ve Farabi'de hukuk-ahlak problematiği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Enes Dağ, Yüksek Lisans, Spinoza'da bilgi ve etik ilişkisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Burcu Bayer, Yüksek Lisans, Gelenekselci ekolün sanat felsefesi anlayışı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Hasan Taşdemir, Yüksek Lisans, Gazzali'de ölüm ve sonrası hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Alper Korkmaz, Yüksek Lisans, Muhammed İkbal'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Fatih Algül, Yüksek Lisans, İbn Rüşd'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Halis Çavuşoğlu, Yüksek Lisans, Jean Jacques Rousseau'da Tanrı anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Erol Kiraz, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabi'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Osman Karaağaç, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabî'de ahlak, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Cihat Atik, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak Sadreddin Konevi'nin ulûhiyet anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Uğur Çifci, Yüksek Lisans, Kant ve Gazali'de din-akıl ilişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Salih Sezik, Yüksek Lisans, Gazali ve Leibniz'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2022-2023, Kötülük ve Teodise, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Karşılaştırmalı Siyaset Felsefesi Okumaları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Karşılaştırmalı Siyaset Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans
2021-2022, Ateizm, Yüksek Lisans
2021-2022, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Kötülük ve Teodise, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans
2021-2022, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2020-2021, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2020-2021, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2020-2021, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2020-2021, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2019-2020, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2019-2020, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Din Felsefesi sorunları I, Yüksek Lisans
2019-2020, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2019-2020, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2018-2019, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2018-2019, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2018-2019, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2018-2019, Bitirme Tezi I, Lisans
2018-2019, Bitirme Tezi II, Lisans
2018-2019, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2018-2019, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2017-2018, Bitirme Tezi I, Lisans
2017-2018, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2017-2018, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Yüksek Lisans
2017-2018, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2017-2018, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2017-2018, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2016-2017, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2016-2017, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2016-2017, Bitirme Tezi I, Lisans
2016-2017, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Yüksek Lisans
2016-2017, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2016-2017, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2016-2017, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2016-2017, ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ, Lisans
2016-2017, Bitirme Tezi II, Lisans
2015-2016, Çağdaş Felsefe Sorunları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2015-2016, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2015-2016, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2015-2016, Din Felsefesi, Lisans
2015-2016, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Bitirme Tezi II, Lisans
2015-2016, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2015-2016, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2015-2016, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2014-2015, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Ahlak Felsefesi, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Metafizik, Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi II, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2014-2015, Din Felsefesi, Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi-I, Lisans
2014-2015, Ortaçağ Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Felsefeye Giriş, Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2013-2014, Spinoza Felsefesi-II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Bilim Felsefesi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Din Felsefesi Sorunları, Yüksek Lisans
2013-2014, Siyaset Felsefesi, Yüksek Lisans
2013-2014, Felsefe Tarihi-II, Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi, Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Başkent Kültür Yolu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
İnsan Hakları Eylem Planı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Başkent Kültür Yolu Festivali ASBÜ Etkinlikleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
22. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu “Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği ile İşbirliği Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Biz Bize Kariyer (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
“ASBÜ Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi” (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022
Akademik İşbirliği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022
“YABANCI BEYİNLERİN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Sosyal Diyalog İle Kariyer 4.0 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2021
OP021 USTURLAB ANKARA DENEYİM MERKEZİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021
Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2020
Türkiye 2023 Kültür Stratejisi ve Eylem Planı (Kültür 2023 Projesi ) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2021
ASBÜ Pandemi Konuşmaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020-2020
ASBÜ Türk Dünyası Vizyon Söyleşileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019
1000. yılında Nizamülmülk Uluslararasi İlmi Toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
Şehir Kültürü - Kültürlü Şehir Bilgi Şöleni (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
100 Yıl Sonra Sultan 2. Abdülhamid Han Uluslararası İlmi toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
60 YIL SONRA ULUSLARARASI YAHYA KEMAL SEMPOZYUMU (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
2. GENÇ YAZARLAR KURULTAYI (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Sosyal Bilimleri II. Felsefe Şurası (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
3. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2018
Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın sempozyumu (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Şiir Şöleni (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
80 Yıl Sonra Mehmed Akif Ersoy Bilgi Şöleni (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
Dünyadaki Yönetim Sistemlerine Genç Bakış Başkanlık (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2016-2016
Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
40 Yıl Sonra Nurettin Topçu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2015-2016
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Arıcan, M.K. (2020) "TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİLİM DALLARININ İŞ BİRLİĞİ", Yüksek Öğretim Dergisi, (0)  
Arıcan, M.K., Sinmez, Ç.Ç., Yaşar, A. (2015) "Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 115-121 [TR Dizin] Link  
Arıcan, M.K. (2015) "Bir Hukukçu Olarak Ebu Hanife", Adalet ve Medeniyet Dergisi, (1) pp. 36-39  
Arıcan, M.K. (2014) "Batı da Ötekileştirme Papa ve Vatikan ın Rolü", Hece Dergisi, (0) pp. 210-212  
Arıcan, M.K. (2014) "Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi", Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları, (0)  
Arıcan, M.K. (2013) "Antakya Felsefe Okulu", İslami Araştırmalar Dergisi, (0)  
Arıcan, M.K. (2013) "Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza", Beytülhikme Dergisi, 3 (1) pp. 17-32  
Arıcan, M.K. (2013) "28 Şubat ta Kamusal Baskı Çerçevesinde Özgürlükler ve Demokratikleşme", eğitime bakış dergisi, (25) pp. 56-61  
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza nın Teolojik Politik İnceleme sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine", Beytülhikme: An International Journal of Philosophy, 2 (1) pp. 17-44  
Arıcan, M.K. (2012) "Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2)  
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)", C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38  
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38  
Arıcan, M.K. (2011) "Batı Düşüncesinde Dini Dışlayıcılık/Tekelcilik Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 39-63 [ESCI] Link  
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 71-98  
Arıcan, M.K. (2008) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 225-252  
Arıcan, M.K. (2007) "Spinoza nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 173-206  
Arıcan, M.K. (2006) "Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 193-215  
Arıcan, M.K. (2006) "Din Psikoloji ve Felsefe Mustafa Şekip Tunç ta Din Felsefesi Din Psikolojisi İlişkisi", Ekev Dergisi, (28) pp. 127-142  
Arıcan, M.K. (2006) "Spinoza nın Tanrı Alem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 127-143  
Arıcan, M.K. (2006) "Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 217-235  
Arıcan, M.K. (2005) "Spinoza Felsefesinde İnsan", Felsefe Dünyası Dergisi, (42) pp. 145-165  
Arıcan, M.K. (2004) "Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar", Din Bilimleri Dergisi, 4 (4) pp. 87-96  
Arıcan, M.K. (2001) "Akıl İman İlişkisine Spinoza nın Yaklaşımı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 399-414  
Arıcan, M.K. (2000) "Spinoza nın Hürriyet Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1) pp. 401-414  
Bildiriler
Arıcan, M.K. (2022) "Her Gün Yeniden Kurulur Birlik: 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik", Ahilik Şurası , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Yapay Zeka Çağında Sosyal Bilimler", Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Konferans , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Ahlâk Şûrası Açılış Konuşmaları", 5. Ahlâk Şûrası , (Şubat 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Metaverse ve Din Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Metaverse ve Din Sempozyumu , (Ekim 2022
Arıcan, M.K. (2022) "ASBÜ-GAUM Göç Çalışmaları Yaz Okulu Açılış Konuşmaları", ASBÜ-GAUM Göç Çalışmaları Yaz Okulu , (Haziran 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Açılış Konuşması", Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Bilgi Şöleni / 11-12 Kasım 2022 , Van, Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Açış Konuşması", Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Sorunlar ve Zorluklar Çalıştayı , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Gençlik ve Günümüz Yaygın İnanç Krizleri", Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Eğitimde Sosyal Bilimlerin Önemi", Anadolu Mektebi Ege Bölgesi Sosyal Bilimler Liseleri Programı , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Geleceğin Üniversite Eğitimi", Geleceğin Eğitimi - Server Vakfı / Çarşamba Sohbetleri , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Ahilik Sempozyumu", Kanal5 - Moderatör Programı (TV) , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2021) "Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı", Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Konferansları , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Aile Felsefesi ve Ahlakı", Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile - Aile Kongresi , (pp. 19-23), Ankara, Türkiye, (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Çağının Sorunları Karşısında Mehmet Akif Ersoy", Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Sempozyumu (Çevrimiçi) , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2021) "ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi Lansman Etkinliği Açılış Konuşmaları", ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi Lansman Etkinliği , (Haziran 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu , (Ekim 2021
Arıcan, M.K. (2021) "İslam Düşüncesinde Yönetim Kültürü ve Siyasetnameler", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 196. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Kitap, Kütüphane ve Tefekkür Takdim Konuşması", Kitap, Kütüphane ve Tefekkür , (Nisan 2021
Arıcan, M.K. (2021) "İnşaat Hukuku Sempozyumu Açılış Konuşmaları", İnşaat Hukuku Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi Açılış Konuşması", Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi (IDEC-2021) , (Ekim 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Usturlab Deneyim Merkezi Açılışı", Usturlab Deneyim Merkezi Açılışı , (Kasım 2021
Arıcan, M.K. (2021) "SOSYAL DİYALOG İLE KARİYER 4.0", SOSYAL DİYALOG İLE KARİYER 4.0 , (Mart 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Yeni Medya ve Gençlik: Post-truth ve Dijital Mecra Bağlamında Hakikat Yolculuğu", ADAM VAKFI-CUMA KONFERANSLARI , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2021) "2021 İstiklâl Marşı Yılı", Genç Akademisyenler Birliği 2021 Söyleşileri , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021
Arıcan, M.K. (2021) "- Türkiye'deki üniversite eğitiminin dünyadaki yeri nedir? - Pandemi sürecinin üniversite hayatına etkileri nelerdir? - Felsefenin geleceği, geleceğin felsefesi bakış açısının eğitim hayatına etkileri nelerdir?", BBNTÜRK Kırmızı Kalem Programı , Ankara, Türkiye, (Nisan 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Mana ve Ruh Dünyasıyla İstiklal Marşı’nı Anlamak", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 202. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Mart 2021
Arıcan, M.K. (2020) "Salgın Sonrası Dünya Düzeni ve Müslümanların Sorunları", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 176. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020
Arıcan, M.K. (2020) "28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Açılış Konuşmaları", 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (Eylül 2020
Arıcan, M.K. (2020) "ASBÜ 15 Temmuz’u Konuşuyor", ASBÜ 15 Temmuz Paneli , (Temmuz 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Koronalı Günlerde Ramazan’ı İdrak Etmek", ASBÜ’de Ramazan ve İnşirah , (Nisan 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli Açılış Konuşması", Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli , (Mart 2020
Arıcan, M.K. (2020) "İslam Medeniyetinde Farabi", 1150. Doğum Yıldönümünde İslam Medeniyetinde Farabi , Konya (Çevrimiçi Platform), Türkiye, (Eylül 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Düşünce ve Gelenek", 5. Çevrimiçi Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri , Çevrimiçi Platform, Türkiye, (Kasım 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Akif ve İstiklal Marşı", Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı - Kahve Altı Sohbetleri , Ankara, Türkiye, (Aralık 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Felsefi Açıdan Pandemi Süreci", ASBÜ Pandemi Konuşmaları , Ankara, Türkiye, (Nisan 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Aile Kongresi Açılış Konuşmaları", Aile Kongresi , (Ağustos 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Medeniyet Felsefemiz", Kanal 5 Medeniyetimiz Programı , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020
Arıcan, M.K. (2019) "Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler", Stratejik Düşünce Enstitüsü Kültür Panelleri , Ankara, Türkiye, (Şubat 2019
Arıcan, M.K. (2018) "90. Doğum Yılında Cengiz Aytmatov", KÜLTÜRLER DİYALOĞU: C.T. AYTMATOV ’UN MİRASI, Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı , (pp. 18-23), Rusya Federasyonu, (Kasım 2018
Arıcan, M.K. (2018) "Nurettin Topçu", Anadolu İlahiyat Akademisi İslam Düşünürleri Seminerleri , Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Arıcan, M.K. (2018) "Yükseköğretimde Yerlilik Felsefesi: Düşünce ve Gelenek", Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu , (pp. 339-343), Türkiye, (Aralık 2018
Arıcan, M.K. (2017) "Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler", Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası , Kayseri, Türkiye, (Aralık 2017
Arıcan, M.K. (2017) "Eğitimde Ahlak ve Ahlak Eğitimi", Seminer , Ankara, Türkiye, (Şubat 2017
Arıcan, M.K. (2016) "Yazarlık ve Düşünce", Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı , (pp. 42-48), Kızılcahamam,Ankara, Türkiye, (Ekim 2016
Arıcan, M.K. (2015) "Antakya Okulu", Bilim Tarhih ve Felsefesi , Türkiye, (Kasım 2015
Arıcan, M.K. (2014) "Gençlik ve Ahlak", Memur-Sen Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Mart 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Zihniyet Problemi", Milli Kütüphane , Türkiye, (Mart 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te İslam Düşüncesinin Temel Problemi Olarak Sorunlu Tevekkül Anlayışı Ve Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Sorunlu Tevekkül Anlayışının Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2014
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza Felsefesinde Yahudiler ve Yahudilik", Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu , Ankara, (Şubat 2012
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çeşitlilik Problemi ve Gazzâlî", Isparta , Isparta, (Mayıs 2012
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çoğulculuk Paradigmasının Ortaya Çıkardığı İnanç Problemleri", Konya , Konya, (Mayıs 2012
Arıcan, M.K. (2011) "Numan Sabit in Husn ve Kubh Risalesi", Sivas , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefi Düşünce Bağlamında Ahi Evren", Kayseri , Kayseri, (Eylül 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Ahlak Zihniyet İlişkisi", Kahramanmaraş , Kahramanmaraş, Türkiye, (Kasım 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Aşk Felsefesi Bağlamında Kadı Burhaneddin", Sivas , Sivas, (Ekim 2011
Arıcan, M.K. (2009) "Samsatlı Lucianus un Eserlerinde Tanrı İronisi", Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu , (pp. 167-180), (Ekim 2009
Arıcan, M.K. (2009) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd ü Yeniden Düşünmek", Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu , Sivas, (Ekim 2009
Arıcan, M.K. (2007) "Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri , (pp. 107-119), Türkiye, (Ocak 2007
Arıcan, M.K. () "Mevlana ve Ekoloji", Gaziantep , Gaziantep, Türkiye 
Kitaplar
Arıcan, M.K., Tuğrul, M., Kala, M.E. (2019) "Bilge Vezir Nizamülmülk", : Türkiye Yazarlar Birligi  
Arıcan, M.K. (2015) "Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar", Ankara/Türkiye : Divan Yayınları  
Arıcan, M.K., Vural, M., Kala, M.E. (2015) "Düşünce ve Gelenek", : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2014) "Ahi Evran Türk İslam Düşüncesi Tarihi", Türkiye : Divan Yayınları  
Arıcan, M.K. (2012) "Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme", Ankara/Türkiye : Eski Yeni Yayınları  
Arıcan, M.K. (2011) "Teolojik Politik İnceleme", Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Arıcan, M.K. (2011) "Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme", Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Arıcan, M.K. (2004) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Türkiye : İz yayıncılık  
Kitap Bölümleri
Arıcan, M.K. (2022) "Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği", Ankara/Türkiye : Hak ve Özgürlükler  
Arıcan, M.K. (2021) "Uzaktan Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri", : ASBÜ Yayınları  
Arıcan, M.K. (2021) "Disiplinler Arası Yaklaşımla Aile Kongresi", : Memursen Yayınları  
Arıcan, M.K. (2021) "Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile: Aile Kongresi", Ankara/Türkiye : Memur-Sen Yayınları  
Arıcan, M.K. (2020) "Covid-19 Salgın Değerlendirmesi", Ankara/Türkiye : ASBÜ Yayınları  
Arıcan, M.K. (2016) "Bilim Tarihi ve FelsefesiTarih ve Problemler", Türkiye : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları  
Arıcan, M.K. (2016) "Balkanlarda İslâm", : Tika Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi", Ankara/Türkiye : Türk Felsefe derneği Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Birlikte Yaşamak", Ankara : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2014) "Türk İslam Düşüncesi Tarihi", Anakar/Türkiye : Divan Kitap  
Arıcan, M.K. (2014) "Din Felsefesi", Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Arıcan, M.K. (2009) "Teolojik Politik İnceleme", Ankara/Türkiye : Diyanet Vakfı Yayınları  
Arıcan, M.K. (2009) "İbn Rüşd: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek", Sivas/Türkiye : Asitan Yayıncılık  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) SOSYAL DÜŞÜNCE VE GELENEK, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İNSAN VE TOPLUMBİLİMLERİ DERGİSİHAKEMLİ ULUSLARARASI DERGİ, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) 60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Education Social Science Journal, 2019,
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) BİLGE VEZİR NİZAMÜLMÜLK, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Education and Social Science Journal, 2018,
(Ulusal - Kitap) Çağdaş İran Ed. Kadın, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) 4. MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ YAZARLARI KONGRESİ, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) İnsan, Ahlâk ve İktisat, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science Journal, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Şehir Tarihi Yazarları, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik (Sempozyum Bildirileri Kitabı), 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Medeniyet Tasavvuru, 2017, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Düşünce ve Gelenek, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Felsefe Dünyası, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational And Social Science Journal- Felsefe Alanı Editörü, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational And Social Science Journal, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Din ve Toplum Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Eski Yeni Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlâk Şurası, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) III Ahlak Şurası bildiri kitabı, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Felsefe Dünyası, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Ahlak ve Siyaset, 2013, Editör
(Ulusal - Dergi) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, Editör
(Uluslararası - Kitap) Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu ”İBN RÜŞD’Ü YENiDEN DÜŞÜNMEK” Sempozyumu, 2008, Yrd. Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TYB Akademi (Çin Sayısı), 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Cumhurşyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Din Bilimleri Akademik araştırma Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Üye, Atatürk Kültür, Dş ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu, 2021-
Üye, ANKARA İNSAN HAKLARI KURULTAYI, 2021-
Üye, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2020-
Üye, Yüksek Öğretim Kurumu Tanıma ve Denklik Komisyonu, 2018-
Başkan, Türkiye Yazarlar Birliği, 2016-
Başkan, Pursaklar Kent Konseyi, 2014-
Üye, Türk Felsefe Derneği, 2003-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı
0 3 0 0 4 9 16
2
Din Felsefesi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 5 6
3
Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar
0 0 0 0 0 5 5
4
Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 5 5
5
Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife
0 1 0 0 0 3 4
6
Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 0 3 4
7
Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
0 0 0 0 0 4 4
8
Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 1 0 0 1 0 3
9
Teolojik Politik İnceleme
Beytülhikme: An International Journal of Philosophy
0 0 0 0 0 3 3
10
İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 1 3
11
Batı Düşüncesinde Dini Dışlayıcılık/Tekelcilik Paradigması ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 1 0 0 0 0 2
12
Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme
0 1 0 0 0 1 2
13
Teolojik Politik İnceleme
Beytülhikme: An International Journal of Philosophy
0 0 0 0 0 2 2
14
Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
15
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)
C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
16
Antakya Felsefe Okulu
İslami Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
17
Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi
0 0 0 0 0 0 1
18
Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar
Din Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
19
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
20
Akıl İman İlişkisine Spinoza nın Yaklaşımı
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
21
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
22
Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi
Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2022) "Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü" Medya Ankara
(2022) "Altın Başkan Ödülü" Başkan Dergisi
(2021) "Avrasya Hizmet Ödülü" Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKO AVRASYA)
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ahilik Sempozyumu, 05-12-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Eğitim Varsa Gelecek Var, 03-02-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Önce Eğitim, 12-08-2020
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Genç Vizyon - Zirvedekiler, 07-02-2020
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: FELSEFE SERGİSİ: Batı ve Doğu Düşüncesine Yön Veren Filozoflar, 29-11-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Muhammet Enes Kala
-
2015 - 2019 2
Mehmet Tuğrul
-
2019 1
Aşkın Yaşar
Selçuk Üniversitesi
2015 1
Çağrı Çağlar Sinmez
Erciyes Üniversitesi
2015 1
Mehmet Vural
-
2015 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı
YÖKSİS Temel Alan
YÖKSİS Bilim Alanı
Anahtar Kelimeler -
Performans Kriteri