img

Prof. Dr. Musa Kazım ARICAN

  • Rektörlük
  • Rektörlük
  • Rektörlük

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
142
Atıf
285
h-index
11
Proje
30
WoS
Yayın
11
Atıf
11
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989, 1994
Araştırma Alanları
Din Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Türk İslam Düşüncesi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dr), 1997, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli), 1994, 1996
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1992, 1994
Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1989, 1994
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 71, Güz, 1999
Kongre Düzenleme, "21. Beytülmakdis Akademik Sempozyumu: Mescid-i Aksa'nın Geleceği", Çevrimiçi / Mardin Artuklu Üniversitesi YouTube kanalı, 17-12-2021, 18-12-2021
Kongre Düzenleme, Bireyden Devlete Küresel Salgın, ASBÜ, 17-02-2021, 17-02-2021
Konuşmalarım, BİREYDEN TOPLUMA KÜRESEL SALGIN SEMPOZYUMU, ASBÜ, 17-02-2021, 17-02-2021
Kongre Düzenleme, IDEC2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi, ASBÜ YouTube Kanalı, 19-10-2021, 20-10-2021
Konuşmalarım, ASBÜ’de Ramazan ve İnşirah, ASBÜ İslami İlimler Fakültesi, 24-04-2020, 24-04-2020
Deneme, Covid-19 Salgın Değerlendirmesi: Sorunlar ve Öngörüler - Sunuş Yazısı, ASBÜ, 12-08-2020, 12-08-2020
Ürün, "Sosyal bilimler ve klinik psikoloji" alanında akademik iş birliği protokolü, ASBÜ, 15-01-2020, 15-01-2020
Kongre Düzenleme, Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile Kongresi, ASBÜ, 14-08-2020, 16-08-2020
Seminer, Felsefi Açıdan Pandemi Süreci, ASBÜ Youtube Kanalı (Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=Tk9YzokkaOg), 27-04-2020, 27-04-2020
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Din Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Ahlak Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Türk İslam Düşüncesi
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2012-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2010-2012, Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri, Türkiye
2003-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
1995-2003, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye
2020-, Rektör, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Dekan Vekili, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Rektör Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2015-2015, Rektör Vekili, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2015-2019, Rektör Yardımcısı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2014-2019, Bölüm Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2012-2019, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2012-2014, Bölüm Başkan Yardımcısı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
2006-2012, Anabilim Dalı Başkanı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
2006-2012, Dekan Yardımcısı, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Aybüke Aşkar, Doktora, Boş zaman ve ahlak: Deneysel felsefe açısından nitel bir inceleme, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Celile Aydın, Yüksek Lisans, Kadim Çin düşüncesinde ahlak, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Nilgün Özcan, Doktora, Dijitalleşme ve ahlâk ilişkisi üzerine nitel bir araştırma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ali Korhan Bülbül, Yüksek Lisans, SPİNOZA'DA CONATUS KAVRAMI VE HAYAL GÜCÜ ANLAYIŞINA ETKİSİ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Meray Taşabat, Yüksek Lisans, Aziz Augustinus'ta kötülük sorunu ve Teodise, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Burçak Günce Çömlekçi, Yüksek Lisans, Panenteizm ile Vahdet-i vücud mukayesesi: Spinoza ve Hallacı Mansur örneği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Salih Açıkgöz, Yüksek Lisans, Felsefi bir problem olarak Ahmed Yesevî'de insan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Ceren Öztürk, Yüksek Lisans, Spinoza ve Farabi'de hukuk-ahlak problematiği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Yeliz Yayıntaş, Yüksek Lisans, Felsefî perspektiften Ümmi Sinan'ın ölüm anlayışı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
Enes Dağ, Yüksek Lisans, Spinoza'da bilgi ve etik ilişkisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2016, (Asıl Danışman)
Burcu Bayer, Yüksek Lisans, Gelenekselci ekolün sanat felsefesi anlayışı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2015, (Asıl Danışman)
Alper Korkmaz, Yüksek Lisans, Muhammed İkbal'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Hasan Taşdemir, Yüksek Lisans, Gazzali'de ölüm ve sonrası hayat, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2014, (Asıl Danışman)
Osman Karaağaç, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabî'de ahlak, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Erol Kiraz, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak İbn Arabi'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Halis Çavuşoğlu, Yüksek Lisans, Jean Jacques Rousseau'da Tanrı anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Fatih Algül, Yüksek Lisans, İbn Rüşd'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2013, (Asıl Danışman)
Cihat Atik, Yüksek Lisans, Bir din felsefesi problemi olarak Sadreddin Konevi'nin ulûhiyet anlayışı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2012, (Asıl Danışman)
Uğur Çifci, Yüksek Lisans, Kant ve Gazali'de din-akıl ilişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2008, (Asıl Danışman)
Salih Sezik, Yüksek Lisans, Gazali ve Leibniz'de kötülük problemi ve teodise, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2007, (Asıl Danışman)
2022-2023, Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans
2022-2023, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Karşılaştırmalı Siyaset Felsefesi Okumaları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Kötülük ve Teodise, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2022-2023, Karşılaştırmalı Siyaset Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Kötülük ve Teodise, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Ateizm, Yüksek Lisans
2021-2022, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Kötülük Problemi ve Teodise, Yüksek Lisans
2020-2021, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2020-2021, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2020-2021, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2020-2021, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2019-2020, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2019-2020, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2019-2020, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2019-2020, Din Felsefesi sorunları I, Yüksek Lisans
2019-2020, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2019-2020, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Bitirme Tezi II, Lisans
2018-2019, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2018-2019, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2018-2019, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Bitirme Tezi I, Lisans
2018-2019, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2018-2019, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2018-2019, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2018-2019, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Yüksek Lisans
2017-2018, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2017-2018, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2017-2018, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2017-2018, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Bitirme Tezi I, Lisans
2017-2018, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2017-2018, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2017-2018, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2017-2018, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Bitirme Tezi II, Lisans
2016-2017, ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNÜRLERİ, Lisans
2016-2017, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2016-2017, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2016-2017, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Yüksek Lisans
2016-2017, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI VE BİLİM AHLAKI, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Bitirme Tezi I, Lisans
2016-2017, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2016-2017, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2016-2017, Güncel Felsefi Sorunlar I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2016-2017, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Din Felsefesi, Lisans
2015-2016, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2015-2016, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2015-2016, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2015-2016, Çağdaş Felsefe Sorunları I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Hegel Felsefesi I, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Bitirme Tezi II, Lisans
2015-2016, Din Felsefesi Sorunları II, Yüksek Lisans
2015-2016, Güncel Felsefi Sorunlar II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Hegel Felsefesi II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2015-2016, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi II, Lisans
2014-2015, Felsefeye Giriş, Lisans
2014-2015, Ortaçağ Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Felsefe Tarihi-I, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi, Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2014-2015, Ahlak Felsefesi, Lisans
2014-2015, Metafizik, Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi I, Yüksek Lisans
2014-2015, Din Felsefesi Sorunları I, Yüksek Lisans
2014-2015, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
2014-2015, Farabi Felsefesi II, Yüksek Lisans
2014-2015, Spinoza Felsefesi II, Yüksek Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi Metinleri, Lisans
2013-2014, Spinoza Felsefesi-II, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Bilim Felsefesi, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, Din Felsefesi Sorunları, Yüksek Lisans
2013-2014, Siyaset Felsefesi, Yüksek Lisans
2013-2014, Felsefe Tarihi-II, Lisans
2013-2014, Ahlak Felsefesi, Lisans
Kayıt Yok
22. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu “Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
“YABANCI BEYİNLERİN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI” (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği ile İşbirliği Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Biz Bize Kariyer (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
“ASBÜ Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Araştırma Altyapısı Projesi” (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2022
İnsan Hakları Eylem Planı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022
Başkent Kültür Yolu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2022-2022
Sosyal Diyalog İle Kariyer 4.0 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2021
OP021 USTURLAB ANKARA DENEYİM MERKEZİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021
Türkiye 2023 Kültür Stratejisi ve Eylem Planı (Kültür 2023 Projesi ) (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2021
Sivil Toplum Vizyonu ve Strateji Belgesi Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2020
ASBÜ Türk Dünyası Vizyon Söyleşileri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2020
Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje İzleyiciliği , 2020
Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2019
100 Yıl Sonra Sultan 2. Abdülhamid Han Uluslararası İlmi toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
Cumhuriyet Dönemi Milli Düşünce Sistematiğinde Erol Güngör (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2018
Tarık Buğra 100 Yaşında (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018
Şehir Kültürü - Kültürlü Şehir Bilgi Şöleni (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2018
1000. yılında Nizamülmülk Uluslararasi İlmi Toplantısı (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018-2019
2. GENÇ YAZARLAR KURULTAYI (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
60 YIL SONRA ULUSLARARASI YAHYA KEMAL SEMPOZYUMU (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2019
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Sosyal Bilimleri II. Felsefe Şurası (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2018-2019
3. Korsan Yayınla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2018-2018
Uluslararası Çağdaş İran Edebiyatında Kadın sempozyumu (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Şiir Şöleni (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Yürütücü , 2017-2017
Korsan Kitapla Mücadele Çalıştayı (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
80 Yıl Sonra Mehmed Akif Ersoy Bilgi Şöleni (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Yürütücü , 2016-2017
Dünyadaki Yönetim Sistemlerine Genç Bakış Başkanlık (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2016-2016
40 Yıl Sonra Nurettin Topçu (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2015-2016
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2015-2016
Kayıt Yok
Arıcan, M.K. (2023) "İslam’ın İdeal Bireyi, Nefsini Müslümanlaştırmış Kâmil İnsan", Bireyselleşme ve Yalnızlaşma Diyanet Dergisi, 390 (0)  
Arıcan, M.K. (2020) "TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİLİM DALLARININ İŞ BİRLİĞİ", Yüksek Öğretim Dergisi, (0)  
Arıcan, M.K., Sinmez, Ç.Ç., Yaşar, A. (2015) "Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 115-121 [TR Dizin] Link   
Sinmez, Ç.Ç., Arıcan, M.K., Yaşar, A., Korkut, E., Köksal, Ç.S., Çelik, C., Özsayan, S., Ateş, B., Takinacı, A.C., Kınacı, Ö.K. (2015) "Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 115-121 [TR Dizin]  
Sinmez, Ç.Ç., Arıcan, M.K., Yaşar, A., Kondu, Z. (2015) "Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci (Refahı) Üzerine Bir Değerlendirme", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 115-121 [TR Dizin] Link  
Arıcan, M.K. (2015) "Bir Hukukçu Olarak Ebu Hanife", Adalet ve Medeniyet Dergisi, (1) pp. 36-39  
Arıcan, M.K. (2014) "Batı da Ötekileştirme Papa ve Vatikan ın Rolü", Hece Dergisi, (0) pp. 210-212  
Arıcan, M.K. (2014) "Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi", Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları, (0)  
Arıcan, M.K. (2013) "28 Şubat ta Kamusal Baskı Çerçevesinde Özgürlükler ve Demokratikleşme", eğitime bakış dergisi, (25) pp. 56-61  
ARICAN, M.K. (2013) "Spinoza between Pantheism and Panentheism Discussions", BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, 3 (1) pp. 17-32 [ESCI]  
Arıcan, M.K. (2013) "Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza", Beytülhikme Dergisi, 3 (1) pp. 17-32   
Arıcan, M.K. (2013) "Bir Arada Yaşam Kültür Merkezleri Olarak Camiler", Din ve Toplum, 4 (2) pp. 52-57  
Arıcan, M.K. (2013) "Antakya Felsefe Okulu", İslami Araştırmalar Dergisi, (0)  
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza nın Teolojik Politik İnceleme sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine", Beytülhikme: An International Journal of Philosophy, 2 (1) pp. 17-44   
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çoğulculuk Yeni Bir Din Algısı mı Takdim Etmektedir?", Din ve Toplum, 4 (2) pp. 49-56  
ARICAN, M.K. (2012) "On Reading of Spinoza's Theological-Political Treatise in Philosophical and Theological Context", BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, 2 (1) pp. 17-44 [ESCI]  
Arıcan, M.K. (2012) "Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16 (2)  
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38  
ARICAN, M.K. (2011) "RELIGIOUS DIVERSITY AS A PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL PROBLEM", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 15 (1) pp. 71-98 [ESCI]  
ARICAN, M.K. (2011) "RELIGIOUS PLURALISM PARADIGM AND IT'S CRITICISM", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 15 (2) pp. 21-38 [ESCI]  
ARICAN, M.K. (2011) "IN WESTERN THOUGHT, RELIGIOUS EXCLUSIVISM PARADIGM AND IT'S CRITICISM", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 15 (2) pp. 39-63 [ESCI]  
Arıcan, M.K. (2011) "Batı Düşüncesinde Dini Dışlayıcılık/Tekelcilik Paradigması ve Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 39-63 [ESCI] Link  
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1) pp. 71-98  
Arıcan, M.K. (2011) "Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)", C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi, 15 (2) pp. 21-38  
Arıcan, M.K. (2008) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2) pp. 225-252  
ARICAN, M.K. (2008) "Ibn Rusd's Teaching Of Truth: The Debate Of 'Double Truth' And 'The Unity Of Truth'", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 12 (2) pp. 225-252 [ESCI]  
Arıcan, M.K. (2008) "Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1) pp. 121-146  
Arıcan, M.K. (2007) "Spinoza nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11 (1) pp. 173-206  
ARICAN, M.K. (2007) "Spinoza'nm Tanrı Anlayışmm Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 11 (1) pp. 173-206 [ESCI]
Arıcan, M.K. (2006) "Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 193-215  
Arıcan, M.K. (2006) "Spinoza nın Tanrı Alem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1) pp. 127-143  
ARICAN, M.K. (2006) "The Problem of Immanence vs. Transcendence in God-Universe Relation in Spinoza's Thought", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 10 (1) pp. 127-143 [ESCI]  
ARICAN, M.K. (2006) "Hegel's Understanding Of Aesthetics / Arts and Its Relation With Religion (From Hegel's Philosophy Of Fine Art To His Philosophy Of Religion)", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 10 (2) pp. 217-235 [ESCI]  
ARICAN, M.K. (2006) "The Insistence On The Ancient Religions And The Analogical Method In The History Of Religions: Ugo Bianchi (1922-1995)", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 10 (2) pp. 193-215 [ESCI]  
ARICAN, M.K. (2006) "Religious Diversity A Philosophical Assessment", CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, 10 (1) pp. 287-289  
Arıcan, M.K. (2006) "Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2) pp. 217-235  
Arıcan, M.K. (2006) "Din Psikoloji ve Felsefe Mustafa Şekip Tunç ta Din Felsefesi Din Psikolojisi İlişkisi", Ekev Dergisi, (28) pp. 127-142  
Arıcan, M.K. (2005) "Spinoza Felsefesinde İnsan", Felsefe Dünyası Dergisi, (42) pp. 145-165  
Despland, M., ARICAN, M.K. (2005) "RELIGION WITHIN THE LIMITS OF RELIGION ALONE: THE PARERGA, REVELATION, AND GRACE", DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, 5 (3) pp. 263-286 [ESCI]  
Arıcan, M.K. (2004) "Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar", Din Bilimleri Dergisi, 4 (4) pp. 87-96  
Arıcan, M.K. (2001) "Akıl İman İlişkisine Spinoza nın Yaklaşımı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2) pp. 399-414  
Arıcan, M.K. (2000) "Spinoza nın Hürriyet Anlayışı", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4 (1) pp. 401-414  
Arıcan, M.K. (2022) "Açış Konuşması", Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Olmak: Sorunlar ve Zorluklar Çalıştayı , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Metaverse ve Din Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Metaverse ve Din Sempozyumu , (Ekim 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Açış Konuşması", Ahilik Şurası - Ahî Şerafeddin’in Aziz hatırasına , Türkiye, (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Gençlik ve Günümüz Yaygın İnanç Krizleri", Uluslararası 21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Eğitimde Sosyal Bilimlerin Önemi", Anadolu Mektebi Ege Bölgesi Sosyal Bilimler Liseleri Programı , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Geleceğin Üniversite Eğitimi", Geleceğin Eğitimi - Server Vakfı / Çarşamba Sohbetleri , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Yapay Zeka Çağında Sosyal Bilimler", Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Konferans , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2022) "ASBÜ-GAUM Göç Çalışmaları Yaz Okulu Açılış Konuşmaları", ASBÜ-GAUM Göç Çalışmaları Yaz Okulu , (Haziran 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Açılış Konuşması", V. Milletlerarası Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni , Van, Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Ahlâk Şûrası Açılış Konuşmaları", 5. Ahlâk Şûrası , (Şubat 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Her Gün Yeniden Kurulur Birlik: 21. Yüzyılda Yiğitlik, Ahilik ve Dirlik", Ahilik Şurası , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Açılış Konuşması", Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Bilgi Şöleni / 11-12 Kasım 2022 , Türkiye, (Kasım 2022
Arıcan, M.K. (2022) "Ahilik Sempozyumu", Kanal5 - Moderatör Programı (TV) , (Aralık 2022
Arıcan, M.K. (2021) "Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "İnşaat Hukuku Sempozyumu Açılış Konuşmaları", İnşaat Hukuku Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "İslam Düşüncesinde Yönetim Kültürü ve Siyasetnameler", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 196. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu , (Ekim 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Kitap, Kütüphane ve Tefekkür Takdim Konuşması", Kitap, Kütüphane ve Tefekkür , (Nisan 2021
Arıcan, M.K. (2021) "ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi Lansman Etkinliği Açılış Konuşmaları", ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi Lansman Etkinliği , (Haziran 2021
Arıcan, M.K. (2021) "İnşaat Hukuku Sempozyumu Açılış Konuşmaları", İnşaat Hukuku Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu Açılış Konuşmaları", Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu , (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi Açılış Konuşması", Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi (IDEC-2021) , (Ekim 2021
Arıcan, M.K. (2021) "2021 İstiklâl Marşı Yılı", Genç Akademisyenler Birliği 2021 Söyleşileri , Ankara, Türkiye, (Ocak 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Usturlab Deneyim Merkezi Açılışı", Usturlab Deneyim Merkezi Açılışı , (Kasım 2021
Arıcan, M.K. (2021) "SOSYAL DİYALOG İLE KARİYER 4.0", SOSYAL DİYALOG İLE KARİYER 4.0 , (Mart 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Aile Felsefesi ve Ahlakı", Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile - Aile Kongresi , (pp. 19-23), Ankara, Türkiye, (Şubat 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Çağının Sorunları Karşısında Mehmet Akif Ersoy", Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı Sempozyumu (Çevrimiçi) , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Yeni Medya ve Gençlik: Post-truth ve Dijital Mecra Bağlamında Hakikat Yolculuğu", ADAM VAKFI-CUMA KONFERANSLARI , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2021) "- Türkiye'deki üniversite eğitiminin dünyadaki yeri nedir? - Pandemi sürecinin üniversite hayatına etkileri nelerdir? - Felsefenin geleceği, geleceğin felsefesi bakış açısının eğitim hayatına etkileri nelerdir?", BBNTÜRK Kırmızı Kalem Programı , Ankara, Türkiye, (Nisan 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Mana ve Ruh Dünyasıyla İstiklal Marşı’nı Anlamak", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 202. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Mart 2021
Arıcan, M.K. (2021) "Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı", Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Konferansları , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021
Arıcan, M.K. (2020) "Aile Kongresi Açılış Konuşmaları", Aile Kongresi , (Ağustos 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Düşünce ve Gelenek", 5. Çevrimiçi Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri , Çevrimiçi Platform, Türkiye, (Kasım 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli Açılış Konuşması", Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Paneli , (Mart 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Koronalı Günlerde Ramazan’ı İdrak Etmek", ASBÜ’de Ramazan ve İnşirah , (Nisan 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Felsefi Açıdan Pandemi Süreci", ASBÜ Pandemi Konuşmaları , Ankara, Türkiye, (Nisan 2020
Arıcan, M.K. (2020) "28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Açılış Konuşmaları", 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi , (Eylül 2020
Arıcan, M.K. (2020) "İslam Medeniyetinde Farabi", 1150. Doğum Yıldönümünde İslam Medeniyetinde Farabi , Konya (Çevrimiçi Platform), Türkiye, (Eylül 2020
Arıcan, M.K. (2020) "ASBÜ 15 Temmuz’u Konuşuyor", ASBÜ 15 Temmuz Paneli , (Temmuz 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Salgın Sonrası Dünya Düzeni ve Müslümanların Sorunları", Diyanet TV Farklı Bakış Programı 176. Bölüm , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Felsefi Açıdan Pandemi Süreci", ASBÜ Pandemi Konuşmaları , (Nisan 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Medeniyet Felsefemiz", Kanal 5 Medeniyetimiz Programı , Ankara, Türkiye, (Haziran 2020
Arıcan, M.K. (2020) "Akif ve İstiklal Marşı", Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı - Kahve Altı Sohbetleri , Ankara, Türkiye, (Aralık 2020
Arıcan, M.K. (2019) "Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler", Stratejik Düşünce Enstitüsü Kültür Panelleri , Ankara, Türkiye, (Şubat 2019
Arıcan, M.K. (2018) "Yükseköğretimde Yerlilik Felsefesi: Düşünce ve Gelenek", Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik Sempozyumu , (pp. 339-343), Türkiye, (Aralık 2018
Arıcan, M.K. (2018) "90. Doğum Yılında Cengiz Aytmatov", KÜLTÜRLER DİYALOĞU: C.T. AYTMATOV ’UN MİRASI, Uluslararası Yuvarlak Masa Toplantısı , (pp. 18-23), Rusya Federasyonu, (Kasım 2018
Arıcan, M.K. (2018) "Nurettin Topçu", Anadolu İlahiyat Akademisi İslam Düşünürleri Seminerleri , Ankara, Türkiye, (Nisan 2018
Arıcan, M.K. (2017) "Mehmet Akif Ersoy Perspektifinden Günümüz Sorunlarına Çözümler", Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası , Kayseri, Türkiye, (Aralık 2017
Arıcan, M.K. (2017) "Eğitimde Ahlak ve Ahlak Eğitimi", Seminer , Ankara, Türkiye, (Şubat 2017
Arıcan, M.K. (2016) "Yazarlık ve Düşünce", Türkiye 1. Genç Yazarlar Kurultayı , (pp. 42-48), Kızılcahamam,Ankara, Türkiye, (Ekim 2016
Arıcan, M.K. (2015) "Antakya Okulu", Bilim Tarhih ve Felsefesi , Türkiye, (Kasım 2015
Arıcan, M.K. (2014) "Gençlik ve Ahlak", Memur-Sen Türkiye’nin Gençlik ve Gelecek İnşasında Sendikal Sorumluluğumuz Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Mart 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te İslam Düşüncesinin Temel Problemi Olarak Sorunlu Tevekkül Anlayışı Ve Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Sorunlu Tevekkül Anlayışının Eleştirisi", İstanbul , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2014
Arıcan, M.K. (2014) "Mehmet Akif te Zihniyet Problemi", Milli Kütüphane , Türkiye, (Mart 2014
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çoğulculuk Paradigmasının Ortaya Çıkardığı İnanç Problemleri", Konya , Konya, (Mayıs 2012
Arıcan, M.K. (2012) "Dini Çeşitlilik Problemi ve Gazzâlî", Isparta , Isparta, (Mayıs 2012
Arıcan, M.K. (2012) "Spinoza Felsefesinde Yahudiler ve Yahudilik", Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu , Ankara, (Şubat 2012
Arıcan, M.K. (2011) "Numan Sabit in Husn ve Kubh Risalesi", Sivas , Sivas, Türkiye, (Mayıs 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Felsefi Düşünce Bağlamında Ahi Evren", Kayseri , Kayseri, (Eylül 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Aşk Felsefesi Bağlamında Kadı Burhaneddin", Sivas , Sivas, (Ekim 2011
Arıcan, M.K. (2011) "Ahlak Zihniyet İlişkisi", Kahramanmaraş , Kahramanmaraş, Türkiye, (Kasım 2011
Arıcan, M.K. (2009) "Samsatlı Lucianus un Eserlerinde Tanrı İronisi", Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu , (pp. 167-180), (Ekim 2009
Arıcan, M.K. (2009) "İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd ü Yeniden Düşünmek", Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu , Sivas, (Ekim 2009
Akan, E., Güngör, M.A., Zor, M., Arman, Y., Artunç, C., Akay, A., Kılıç, M.Ö., Arıcan, M.K. (2007) "Evaluating The Effect Of Different Cooling Conditions Of Ceramic Restorations On Producing Residuel Thermal Stresses", 12 th Congress of the BaSS , (Nisan 2007
Arıcan, M.K. (2007) "Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı", Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyum Bildirileri , (pp. 107-119), Türkiye, (Ocak 2007
Eroğul, A.R.Ç., İnanç, B., Gökdoğan, M.D., Tatcı, M., Bozkurt, S., Düzgün, O., Unat, Y., Arıcan, M.K., Saruhan, M.S. (2003) "Duyguları Yönetme Becerileri Eğitim Programının Öğretmen Adaylarının Duyguları Yönetme Becerileri Üzerindeki Etkisi", VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , Türkiye, (Temmuz 2003
Arıcan, M.K. () "Mevlana ve Ekoloji", Gaziantep , Gaziantep, Türkiye 
Çelik, K., Albayrak, M., Yılmaz, N.K., Doğrucan, A., Arıcan, M.K., Tağman, S.E. (2023) "Cumhuriyet ve Değerler Sorunu", : Altınordu Yayınları  
Arıcan, M.K., Tuğrul, M., Kala, M.E. (2019) "Bilge Vezir Nizamülmülk", : Türkiye Yazarlar Birligi  
Arıcan, M.K., Orçan, M., Tutar, H. (2017) "KORSAN KİTAPLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI", : TYB ve DEKMEB  
Arıcan, M.K. (2015) "Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar", Ankara/Türkiye : Divan Yayınları  
Arıcan, M.K., Vural, M., Kala, M.E. (2015) "Düşünce ve Gelenek", : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Ankara/Türkiye : Hece Yayınları  
Arıcan, M.K. (2014) "Ahi Evran Türk İslam Düşüncesi Tarihi", Türkiye : Divan Yayınları  
Kahraman, A., Özdemir, M., Demirkol, M., Arıcan, M.K., Vural, M., Aydın, S., Türkoğlu, İ. (2014) "İhvan-ı Safa Risaleleri", : Ayrıntı Yayınları  
Arıcan, M.K. (2012) "Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme", Ankara/Türkiye : Eski Yeni Yayınları  
Arıcan, M.K. (2011) "Teolojik Politik İnceleme", Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Arıcan, M.K. (2011) "Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme", Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
ARICAN, M.K. (2011) "Teolojik-Politik İnceleme (çev. M. Kazım Arıcan)", Türkiye : Diyanet Yayınları
Arıcan, M.K. (2009) "Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme", : Otto Yayıncılık  
Arıcan, M.K. (2004) "Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı", Türkiye : İz yayıncılık  
Arıcan, M.K. (2023) "Depremin Öznesi ve Nesnesi: İnsan", Kitap: Yakın Dönem Deprem Tarihimiz ve Şehirleri Yeniden Kurmak, Ankara/Türkiye : Türkiye Yazarlar Birligi  
Arıcan, M.K. (2022) "Hak ve Özgürlükler", Kitap: Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği, Ankara/Türkiye : Hak ve Özgürlükler  
Arıcan, M.K. (2021) "AİLE FELSEFESİ VE AHLAKI", Kitap: Disiplinler Arası Yaklaşımla Aile Kongresi, : Memursen Yayınları  
Arıcan, M.K. (2021) "Aile Felsefesi ve Ahlakı", Kitap: Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile: Aile Kongresi, Ankara/Türkiye : Memur-Sen Yayınları  
Arıcan, M.K. (2021) "Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi Açılış Konuşması", Kitap: Uzaktan Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, : ASBÜ Yayınları  
Arıcan, M.K. (2020) "Covid-19 Salgın Değerlendirmesi Sunuş", Kitap: Covid-19 Salgın Değerlendirmesi, Ankara/Türkiye : ASBÜ Yayınları  
Arıcan, M.K. (2016) "Bir Arada Yaşama Felsefesi ve Başkanlar Örneğinde Bir Öneri", Kitap: Balkanlarda İslâm, : Tika Yayınları  
Arıcan, M.K. (2016) "İslam Düşünce Tarihindeki Yeri Açısından Antakya Felsefe Okulu", Kitap: Bilim Tarihi ve FelsefesiTarih ve Problemler, Türkiye : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları  
Arıcan, M.K. (2015) "Necati Öner Düşüncesinde Birlikte Yaşama Felsefesi", Kitap: Birlikte Yaşamak, Ankara : Hece Yayınları  
Yıldırımer, Ş., Arıcan, M.K., Vural, M., Kavlak, A., Gencer, B., Bayraktar, L., Bayraktar, F. (2015) "BİRLİKTE YAŞAMAK BAĞLAMINDA MEDİNE VESİKASININ HUKUKİ DEĞERİ", Kitap: BİRLİKTE YAŞAMAK, Türkiye : HECE YAYINEVİ  
Arıcan, M.K. (2015) "Felsefe ve Çoğulculuk", Kitap: Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi, Ankara/Türkiye : Türk Felsefe derneği Yayınları  
Arıcan, M.K. (2014) "Ahi Evran", Kitap: Türk İslam Düşüncesi Tarihi, Anakar/Türkiye : Divan Kitap  
Arıcan, M.K. (2014) "Uluhiyet Anlayışları", Kitap: Din Felsefesi El Kitabı, : Grafiker Yayınları  
Demirkol, M., Sarıoğlu, H., Arıcan, M.K. (2014) "Esirüddin Ebheri", Kitap: Türk İslam Düşüncesi, Ankara/Türkiye : Divan Kitap  
Arıcan, M.K. (2014) "Uluhiyet Anlayışları", Kitap: Din Felsefesi, Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Arıcan, M.K. (2009) "İbn Rüşd'ün Hakikat Öğretisi: 'Çifte Hakikat ve 'Hakikatin Birliği' Tartışması", Kitap: İbn Rüşd: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas/Türkiye : Asitan Yayıncılık  
Arıcan, M.K. (2009) "Giriş: Teolojik-Politik İnceleme Üzerine", Kitap: Teolojik Politik İnceleme, Ankara/Türkiye : Diyanet Vakfı Yayınları  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) İnsan, Tarih ve Şehir, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) SOSYAL DÜŞÜNCE VE GELENEK, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) 60 Yıl Sonra Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İNSAN VE TOPLUMBİLİMLERİ DERGİSİHAKEMLİ ULUSLARARASI DERGİ, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) ERDEM İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2019, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Education Social Science Journal, 2019,
(Ulusal - Kitap) Bilge Vezir Nizamülmülk, 2019, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science Journal, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) İnsan, Ahlâk ve İktisat, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 2018, Editör
(Ulusal - Kitap) Çağdaş İran Ed. Kadın, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millîlik (Sempozyum Bildirileri Kitabı), 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Education and Social Science Journal, 2018,
(Uluslararası - Kitap) Şehir Tarihi Yazarları, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Erdem, 2018, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL, (Route Education and Social Science Journal ), 2017, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Ulusal - Dergi) Medeniyet Tasavvuru, 2017, Yrd. Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational and Social Science Journal, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Felsefe Dünyası, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Kitap) Düşünce ve Gelenek, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu Nurettin Topçu Bize Bugün Ne Söyler, 2016, Editör
(Ulusal - Dergi) Eskiyeni Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Uluslararası - Dergi) Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Düşünce ve Gelenek, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Düşünce ve Gelenek, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) RESSJOURNAL Route Education and Social Science Journal, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, 2016, Editör
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlak Şurası Bildiri Kitabı, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Eski Yeni Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Eski Yeni Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlak Şurası, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science Journal, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) III Ahlak Şurası bildiri kitabı, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational And Social Science Journal- Felsefe Alanı Editörü, 2015, Editör
(Ulusal - Dergi) Felsefe Dünyası, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Din ve Toplum Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Dergi) Eski Yeni Dergisi, 2015, Yayın Kurulu Üyeliği
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlâk Şurası, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational Social Science, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Route Educational And Social Science Journal, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Eğitim ve Ahlâk Şûrası, 2015, Editör
(Ulusal - Kitap) Ahlak ve Siyaset, 2013, Editör
(Ulusal - Kitap) Ahlak ve Siyaset Türkiye II Ahlak Şurası Bildirileri, 2013, Editör
(Ulusal - Kitap) Ahlâk ve Siyaset, 2013, Editör
(Uluslararası - Kitap) Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu ”İBN RÜŞD’Ü YENiDEN DÜŞÜNMEK” Sempozyumu, 2009, Yrd. Editör
(Ulusal - Dergi) Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009, Editör
(Ulusal - Bilimsel Dergi) TYB Akademi (Çin Sayısı), 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Cumhurşyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Din Bilimleri Akademik araştırma Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0
Üye, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Derneği, 2023-
Üye, Yaşam Boyu Eğitim Planlama Merkezi Derneği, 2023-
Üye, Atatürk Kültür, Dş ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu, 2021-
Üye, ANKARA İNSAN HAKLARI KURULTAYI, 2021-
Üye, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2020-
Üye, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 2019-
Üye, Yüksek Öğretim Kurumu Tanıma ve Denklik Komisyonu, 2018-
Başkan, Türkiye Yazarlar Birliği, 2016-
Üye, Uluslararası Sosyal Bilimler Programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 2015-
Üye, Bilim İnsanları Dayanışma Derneği, 2014-
Başkan, Pursaklar Kent Konseyi, 2014-
Üye, İlahiyatlılar Birliği Derneği, 2013-
Üye, Türkiye Yazarlar Birliği Derneği, 2013-
Üye, Etik Derneği, 2011-2022
Üye, Türk Felsefe Derneği, 2003-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Felsefî ve Teolojik Bir Problem Olarak Dinî Çeşitlilik
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 6 1 12 4 2 1 33
2
Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
0 0 3 0 4 5 2 0 16
3
Kant ın Kötülük Anlayışı ve Teodise Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 3 0 6 2 4 0 15
4
Akıl İman İlişkisine Spinoza nın Yaklaşımı
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 3 1 4 3 1 0 14
5
Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı
0 0 0 2 5 1 5 1 14
6
Spinoza nın Tanrı Alem İlişkisinde İçkinlik Aşkınlık Problemi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 3 0 1 4 3 0 13
7
Kültürel Dini Farklılık Ve Ebu Hanife
0 0 1 0 5 1 1 0 12
8
Hegel in Estetik Sanat Anlayışı ve Din ile İlişkisi Hegel in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 1 0 2 3 2 0 12
9
Antakya Felsefe Okulu
İslami Araştırmalar Dergisi
0 0 0 0 3 5 2 0 11
10
İbn Rüşd ün Hakikat Öğretisi Çifte Hakikat ve Hakikatin Birliği Tartışmaları
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 1 0 5 3 2 0 11
11
Panteizm Panenteizm ve Ateizm Bağlamında Spinoza nın Tanrı Anlayışı
0 0 0 3 4 0 3 0 10
12
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 1 0 3 2 1 0 9
13
Spinoza nın Teolojik Politik İnceleme sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine
Beytülhikme: An International Journal of Philosophy
0 0 1 0 3 1 1 0 7
14
Spinoza nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 1 0 2 2 2 0 7
15
Spinoza nın Natura Naturans ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar
Din Bilimleri Dergisi
0 0 1 0 2 2 0 0 6
16
Spinoza'nm Tanrı Anlayışmm Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
0 0 0 0 0 1 1 2 6
17
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 1 1 1 1 1 0 6
18
Şemseddin Sivasi nin Ahlak Anlayışı
0 0 1 0 2 1 1 0 6
19
Dinî Tekelcilik Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme
0 0 0 2 3 0 0 0 5
20
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci (Refahı) Üzerine Bir Değerlendirme
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 4 0 0 1 0 5
21
Spinoza Felsefesi Üzerine Yazılar
0 0 0 2 3 0 0 0 5
22
Din Felsefesi
0 0 0 0 5 0 0 0 5
23
Hadislerde Hayvanları Koruma ve Gönenci Refahı Üzerine Bir Değerlendirme
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 2 1 0 4
24
Batı Düşüncesinde Dini Dışlayıcılık/Tekelcilik Paradigması ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1 0 1 0 1 0 0 0 4
25
Din Felsefesi El Kitabı
0 0 0 1 0 1 0 1 3
26
Teolojik-Politik İnceleme (çev. M. Kazım Arıcan)
0 0 0 0 0 1 1 1 3
27
Teolojik Politik İnceleme
0 0 0 0 3 0 0 0 3
28
Bilge Vezir Nizamülmülk
0 0 0 0 0 0 2 0 2
29
Düşünce ve Gelenek
0 0 0 0 1 1 0 0 2
30
Modern Batı Düşüncesinde Dini Çoğulculuk ve Eleştirisi
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 0 1 0 0 0 1
31
Gazali de Dini Çeşitlilik Problemi
Bilim İnsanları Yetiştirme Derneği Yayınları
0 0 0 0 0 1 0 0 1
32
İbn Rüşd: Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek
0 0 0 0 0 1 0 0 1
33
Benedict De Spinoza Teolojik Politik İnceleme
0 0 0 0 1 0 0 0 1
34
Teolojik Politik İnceleme
0 0 0 0 1 0 0 0 1
35
Ortak Yaşam Kültürü ve Felsefesi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
36
Dini Çoğulculuk Paradigması ve Eleştirisi ( John Hick EksenliDini Çoğulculuğun Eleştirisi)
C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2024) "Ankara Edebiyatına Değer Ödülü" Medya Ankara
(2023) "4.Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri" Gönüllerde Birlik Vakfı
(2022) "Başkent Kültürüne Katma Değer Ödülü" Medya Ankara
(2022) "Altın Başkan Ödülü" Başkan Dergisi
(2021) "Avrasya Hizmet Ödülü" Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EKO AVRASYA)
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Açılış Konuşmaları, İnşaat Hukuku Sempozyumu, 02-2021
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Açılış Konuşmaları, Uluslararası Din ve Medya Sempozyumu, 10-2021
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Açılış Konuşmaları, Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi [IDEC2021], 10-2021
1. Batı'da Ötekileştirme: Papa ve Vatikan'ın (Diğer)
01-01-2014
2. Uluhiyet Anlayışları (Diğer)
01-01-2018
3. Düşünce ve Gelenek (Diğer)
01-01-2016
4. Fuat Sezgin'e Göre Öncü İslam Bilim İnsanları (Diğer)
01-01-2019
5. Depremin Öznesi ve Nesnesi: İnsan (Diğer)
01-01-2023
6. Türkçe Şurası Açılış Konuşmaları (Diğer)
01-01-2022
Açıklama yok
TURKCE_SURASI.pdf
7. Emek ve İş Ahlakı Takdim Konuşmaları (Diğer)
01-01-2022
8. 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif (Diğer)
01-01-2022
9. İslam'ın İdeal Bireyi, Nefsini Müslümanlaştırm (Diğer)
15-11-2023
Kayıt Yok
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): DEPREM VE YENİ ŞEHİRLER KURMAK, 22-02-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Spinoza'nın Tanrı Anlayışı, 23-02-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): İnsandan Topluma Kalplerin İmarı, 09-04-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Hatay'ı Deprem Sonrası Neler Bekliyor?, 27-02-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Destanın Yıl Dönümü ve Şehir Kültüründe Yalnızlık Duygusu, 17-03-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ramazan ve Yardımlaşma, 23-03-2023
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Âkif’in Şehirleri, 03-01-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Ahilik Sempozyumu, 05-12-2022
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): İstiklâl Marşı Yılı - 2021 SÖYLEŞİLERİ, 01-01-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Farklılıklarla Üniversitelerimiz Birlikte Yaşamak Ve Din, 25-01-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Eğitim Varsa Gelecek Var, 03-02-2021
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Önce Eğitim, 12-08-2020
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): Genç Vizyon - Zirvedekiler, 07-02-2020
(Ulusal) Özgün bireysel etkinlik/Sergi: FELSEFE SERGİSİ: Batı ve Doğu Düşüncesine Yön Veren Filozoflar, 29-11-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Aşkın Yaşar
Selçuk Üniversitesi
2015 3
Çağrı Çağlar Sinmez
Erciyes Üniversitesi
2015 3
Mehmet Vural
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2014 - 2015 2
Murat Demirkol
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2014 2
Muhammet Enes Kala
-
2015 - 2019 2
-
2007 1
-
2014 1
-
2007 1
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2015 1
İstanbul Üniversitesi
2014 1
-
2023 1
Yusuf Arman
Dokuz Eylül Üniversitesi
2007 1
Levent Bayraktar
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2015 1
Celal Artunç
Uşak Üniversitesi
2007 1
Mustafa Orçan
-
2017 1
Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2003 1
Ahmet Kavlak
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2015 1
Banu İnanç
Toros Üniversitesi
2003 1
Hüseyin Tutar
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 1
Ender Akan
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
2007 1
Mustafa Tatcı
-
2003 1
Melek Dosay Gökdoğan
-
2003 1
Ali Can Takinacı
-
2015 1
Kevser Çelik
-
2023 1
Mevlüt Albayrak
-
2023 1
Osman Düzgün
-
2003 1
Müfit Selim Saruhan
-
2003 1
Salih Aydın
-
2014 1
Sinem Bozkurt
-
2003 1
Ömer Kemal Kınacı
-
2015 1
Mehmet Tuğrul
-
2019 1
İbrahim Türkoğlu
-
2014 1
Süleyman Ertan Tağman
-
2023 1
Yavuz Unat
-
2003 1
Çağatay Sabri Köksal
-
2015 1
Cihad Çelik
-
2015 1
Burçin Ateş
-
2015 1
Selahattin Özsayan
-
2015 1
Nurten Kiriş Yılmaz
-
2023 1
Mehmet Vural
-
2015 1
Bedri Gencer
Yıldız Teknik Üniversitesi
2015 1
Fulya Bayraktar
Gazi Üniversitesi
2015 1
Emin Korkut
-
2015 1
Mehmet Ali Güngör
Ege Üniversitesi
2007 1
Abdullah Kahraman
-
2014 1
Mehmet Zor
-
2007 1
Michael Despland
-
005 1
Zuhal Kondu
-
2015 1