img

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Felsefe Bölümü
  • Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
28
Atıf
55
h-index
3
Proje
4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1999, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1997, 1998
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1985, 1991
Araştırma Alanları
Tarih Felsefesi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1999, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1997, 1998
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1985, 1991
Kayıt Yok
İngilizce, ÜDS, 65, Diğer, 2007
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Tarih Felsefesi
2016-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2015-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2011-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2007-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Dekan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2011-, Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
Övgü Torlak, Doktora, İki-Kariyerli Çiftlerde Aile Dinamiklerinin Yenilikçi ve Verimlilik Karşıtı İş Davranışlarına Etkisi: Aile-İş Çatışması ve Aile-İş Zenginleşmesi Aracı Rolü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Resul Ahmet Karagöz, Yüksek Lisans, Zihin-Beden Problemi Bağlamında Plasebo Etkisi ve Zihinsel Nedensellik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
İlayda Etkin Güler, Yüksek Lisans, Felsefi Danışmanlık Eğitiminin Klinik Psikoloji Öğrencilerinde ​Psikolojik İyi Oluş ve Mesleki Yeterlilik Düzeylerine Etkisi​, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Elif Ece Ersoy, Yüksek Lisans, Türkiye'de 2022-2023 Yılları Arasında Yayınlanan Prime Time Dizilerindeki Kadın Tipolojileri ve Annelik Kavramı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Neslihan Yılmaz, Yüksek Lisans, Transhümanizm, Posthümanizm ve İnsan Doğası Sorunu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Şirin Targan Çalış, Doktora, Adana Yüreğir'de Aile Yapılarının Yapısal-İşlevselci Perspektiften İncelenmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Resul Duran, Doktora, Değişen aile yapısında ailelerin çocuk sahibi olma motivasyonlarının değerlendirilmesi: Hakkâri örneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Berçem Öden, Yüksek Lisans, Marksist Aile Yapısının Müslüman Feminist Söyleme Yansıması Bağlamında Bir İnceleme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
2022-2023, Teknoloji Felsefesi ve Yaratıcı Düşünme, Yüksek Lisans
2022-2023, Varoluşçu Metin Okumaları, Yüksek Lisans
2022-2023, Felsefi Danışmanlık, Yüksek Lisans
2022-2023, Pozitif Psikolojinin Felsefi Temelleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Çağımız İnsan Felsefeleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilgi ve Bilgi Kuramları, Yüksek Lisans
2020-2021, Felsefi Danışmanlık, Yüksek Lisans
2020-2021, Aile Kuramları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Aile Felsefesi, Yüksek Lisans
2019-2020, Doğa ve Din, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
2013-2014, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2012-2013, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
2012-2013, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2012-2013, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2011-2012, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
2011-2012, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2011-2012, FELSEFE TARİHİ, Lisans
Kayıt Yok
Eleştirel Düşünme Eğitimi Yöntemleri ve Uygulamaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019-2023
Samsatlı Lucianus un Yaşamı ve Felsefi Kişiliği (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü
Eğitim Destekle Büyür EDEB (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje:
Samsatlı Lucianus Belgeseli (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Kayıt Yok
Çevik, M. (2017) "Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God?", Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 7 (2) pp. 75-87 Link   
Çevik, M. (2013) "Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 253-258 [TR Dizin]  
Çevik, M. (2013) "God and Gender in Islam", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 3 (6) pp. 34-45   
Çevik, M. (2013) "First Cause in Hume s Philosophy", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 3 (5) pp. 40-49   
Çevik, M. (2012) "David Hume da Mucize ve Nedensellik", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2 (4) pp. 40-48   
Çevik, M. (2010) "Farabi s Utopia and It s Eschatological Relations", Journal Of Islamic Research, 3 (2) pp. 120-126  
Çevik, M. (2007) "Kutsal ın Anlam Alanı", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13) pp. 131-133  
Çevik, M. (2018) "Mevlana’da Varoluş ve Sıçrama", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Uluslararası Sempozyu , Duşambe, Tacikistan, (Ekim 2018
Çevik, M. (2018) "Medeniyet Kavramının Evrenselliği ve İslam MedeniyetiBağlamında Bir “Medeniyet Bilimi” Denemesii", İslam Medeniyetinin GeleceğiYeniden Dirilişin İ�mkânları , (pp. 55-66), Mardin, Türkiye, (Aralık 2018
Çevik, M. (2017) "Evolutionist Psychology And Dilemmas AsAn Example Of Social Darwinism", THE FIRSTINTERNATIONAL CONGRESS OFCREATION IN THE LIGHTOF SCIENCES , Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2017
Çevik, M. (2015) "Bir kurucu Değer Olarak Adalet ve Ahlak Temelli Müslümanca Demokrasii", Türkiye Stratejik Araştırmalar Enstitüsü , (Kasım 2015
Çevik, M. (2021) "Güvercin Mutluluğu -Kafası Karışıklar için Kılavuz-", Ankara/Türkiye : MC Kitap  
Türkçapar, M.H., Aktay, Y., Tarhan, K.N. (2021) "Disiplinlerarası Yakşaımla Aile", Ankara/Türkiye : MEMUR-SEN  
Çevik, M. (2015) "MüslümanCA Demokrasi Bir Adalet Teorisi", İstanbul/Türkiye : İlimyurdu Yayıncılık : Mana Yayıncılık  
Çevik, M. (2015) "FELSEFE BAYİLİĞİ Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği", İstanbul/Türkiye : C Planı Akademi  
Çevik, M. (2014) "Tarih Felsefesi", Ankara/Türkiye : Anı  
Çevik, M. (2014) "Mevlana da Aşk ve Varoluş", İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları  
Çevik, M. (2006) "Dinin İnanç İlkeleri (el İbane an usul ed-diyane (Ebul Hasan el-Eş'ari)", Ankara/Türkiye : ilahiyat  
Çevik, M. (2006) "David Hume ve Din Felsefesi", İstanbul/Türkiye : Dergan Yayınları  
Çevik, M. (2005) "David Hume’un Bilgi Kuramı", Ankara/Türkiye : İlahiyat Yayınları  
Çevik, M. (2021) "Aileye İdeoloji Yaklaşımlar", Kitap: Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile, Ankara : MEMUR-SEN  
Çevik, M. (2018) "İSLAMOFOBİ VE İSLAM KARŞITLIĞININ EVRİMCİ TEMELİ", Kitap: İnsanlığın İslamofobi ile İmtihan, Ankara : Eskiyeni Yayınları  
Çevik, M. (2018) "David Hume’da Dinin Değeri", Kitap: Modern Felsefe Tartışmaları, Ankara/Türkiye : Sosyal Yayınları  
Demirci, H.A., İlyas, A., Sambur, B., Dalar, M., Şeyhanlıoğlu, H., Çevik, M., Uçgan, N., Bozan, O. (2017) "Osmanlı dan Cumhuriyet e Ulus Devlet Retoriği nde Toplumsal İzdüşümler", Kitap: Türkiye de Siyasal Hayat, İstanbul/Türkiye : Divan Kitap  
Çevik, M. (2017) "Seküler Demokrasi’den Farklı Olarak Müslümanca Demokraside Öz-gürlüğün Ahlaki Temeli", Kitap: Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, Ankara/Türkiye : Elips  
Çevik, M. (2016) "Bir Kommagene Düşünürü Samsatlı Lucianus", Kitap: Kommagene nin İzleri, Adıyaman/Türkiye : Adıyaman Tanıtım Vakfı Yayınları  
Çevik, M., Ogden, E. (2011) "PLATON’UN GORGİAS İSİMLİ ESERİNDE TECHNĒ HAKKINDADÜŞÜNCELER VE GÜNÜMÜZ İÇİN ANLAMI", Kitap: PLATON’UN GORGİAS İSİMLİ ESERİNDE TECHNĒ HAKKINDADÜŞÜNCELER VE GÜNÜMÜZ İÇİN ANLAMI, Ankara/Türkiye : Doğu Batı Yayınları  
Çevik, M., Selçuk, B. (2008) "Samsatlı Lucanus'ta Eskatolojik Düşünceler", Kitap: International Symposium On Lucianus of Samosata, Adıyaman/Türkiye : Anı Yayıncılık  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal Of Philosophy, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal Of Philosophy, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2015, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dialogue: Canadian Philosophical Review, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİUluslararasıSosyal Bilimler Dergisi, 0
Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2013-
Başkan, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2011-
Üye, Türk Felsefe Derneği, 2008-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
MüslümanCA Demokrasi Bir Adalet Teorisi
0 0 0 33 0 0 8 0 41
2
Kutsal ın Anlam Alanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 0 0 1 2 0 0 0 3
3
David Hume ve Din Felsefesi
0 0 0 0 3 0 0 0 3
4
Mevlana da Aşk ve Varoluş
0 0 0 2 0 0 0 0 2
5
Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God?
Beytulhikme An International Journal of Philosophy
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
David Hume’un Bilgi Kuramı
0 0 0 1 0 0 0 0 1
7
Dinin İnanç İlkeleri (el İbane an usul ed-diyane (Ebul Hasan el-Eş'ari)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
8
FELSEFE BAYİLİĞİ Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği
0 0 0 0 1 0 0 0 1
9
Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
10
Tarih Felsefesi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
(2014) "Yılın Araştırma Ödülü" Türkiye Yazarlar Birliği
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Mehmet Dalar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2017 1
Oktay Bozan
Dicle Üniversitesi
2017 1
Bilal Sambur
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 1
Ahmet İlyas
Batman Üniversitesi
2017 1
Yasin Aktay
-
2021 1
Hüseyin Şeyhanlıoğlu
Dicle Üniversitesi
2017 1
Nuh Uçgan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2017 1
Hüseyin Aliyar Demirci
Pamukkale Üniversitesi
2017 1
Bahir Selçuk
-
2008 1
Kaşif Nevzat Tarhan
-
2021 1
Eriko Ogden
-
2011 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe 847
Anahtar Kelimeler Tarih Felsefesi, Eğitim Felsefesi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 205 40 100 95 0 0 240 0 0 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 268 . 461 . 448 . 447 . - - 384 . - - -
Sıra (Temel Alan İçinde) 185 . 373 . 349 . 377 . - - 293 . - - -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 15 . 84 . 49 . 60 . - - 21 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 1 . 10 . 6 . 5 . - - 4 . - - -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - - - - - - - - - -
Toplam Yayın 3 1 4 4 0 0 3 0 0 0
Toplam Makale 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 1 2 2 0 0 3 0 0 0
Toplam Bildiri 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0