img

Prof. Dr. Mustafa ÇEVİK

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Felsefe Bölümü
  • -

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1999, 2003
Yüksek Lisans, Türkiye, Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 1997, 1998
Lisans, Türkiye, Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , 1985, 1991
Yabancı Dil
İngilizce, ÜDS, 65, Diğer, 2007
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Tarih Felsefesi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Felsefe Eğitim Felsefesi
Akademik Ünvanlar
2016-2016, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2015-2016, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2011-2015, Doçent, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Felsefe, Türkiye
2007-2010, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Anabilim Dalı Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Dekan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2021, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2014-2015, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
2011-, Bölüm Başkanı, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Berçem Öden, Yüksek Lisans, Marksist Aile Yapısının Müslüman Feminist Söyleme Yansıması Bağlamında Bir İnceleme, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Aile Felsefesi, Yüksek Lisans
2020-2021, Aile Kuramları, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2020-2021, Felsefi Danışmanlık, Yüksek Lisans
2020-2021, Bilgi ve Bilgi Kuramları, Yüksek Lisans
2020-2021, Çağımız İnsan Felsefeleri, Yüksek Lisans
2019-2020, Doğa ve Din, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2019-2020, Nitel Araştırma Yöntemleri, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2013-2014, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2013-2014, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2013-2014, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
2012-2013, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2012-2013, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2012-2013, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
2011-2012, FELSEFE TARİHİ, Lisans
2011-2012, FELSEFEYE GİRİŞ, Lisans
2011-2012, ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Eleştirel Düşünme Eğitimi Yöntemleri ve Uygulamaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2019
Samsatlı Lucianus un Yaşamı ve Felsefi Kişiliği (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Proje Koordinatörü
Eğitim Destekle Büyür EDEB (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje:
Samsatlı Lucianus Belgeseli (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Çevik, M. (2017) "Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God?", Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 7 (2) pp. 75-87 Link
Çevik, M. (2013) "Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2) pp. 253-258 [TR Dizin]
Çevik, M. (2013) "God and Gender in Islam", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 3 (6) pp. 34-45
Çevik, M. (2013) "First Cause in Hume s Philosophy", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 3 (5) pp. 40-49
Çevik, M. (2012) "David Hume da Mucize ve Nedensellik", Beytulhikme An international Journal of Philophy, 2 (4) pp. 40-48
Çevik, M. (2010) "Farabi s Utopia and It s Eschatological Relations", Journal Of Islamic Research, 3 (2) pp. 120-126
Çevik, M. (2007) "Kutsal ın Anlam Alanı", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13) pp. 131-133
Bildiriler
Çevik, M. (2018) "Medeniyet Kavramının Evrenselliği ve İslam MedeniyetiBağlamında Bir “Medeniyet Bilimi” Denemesii", İslam Medeniyetinin GeleceğiYeniden Dirilişin İ�mkânları , (pp. 55-66), Mardin, Türkiye, (Aralık 2018)
Çevik, M. (2018) "Mevlana’da Varoluş ve Sıçrama", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Uluslararası Sempozyu , Duşambe, Tacikistan, (Ekim 2018)
Çevik, M. (2017) "Evolutionist Psychology And Dilemmas AsAn Example Of Social Darwinism", THE FIRSTINTERNATIONAL CONGRESS OFCREATION IN THE LIGHTOF SCIENCES , Şanlıurfa, Türkiye, (Aralık 2017)
Çevik, M. (2015) "Bir kurucu Değer Olarak Adalet ve Ahlak Temelli Müslümanca Demokrasii", Türkiye Stratejik Araştırmalar Enstitüsü , (Kasım 2015)
Kitaplar
Çevik, M. (2021) "Güvercin Mutluluğu -Kafası Karışıklar için Kılavuz-", Ankara/Türkiye : MC Kitap
Türkçapar, M.H., Aktay, Y., Tarhan, K.N. (2021) "Disiplinlerarası Yakşaımla Aile", Ankara/Türkiye : MEMUR-SEN
Çevik, M. (2015) "MüslümanCA Demokrasi Bid Adalet Teorisi", İstanbul/Türkiye : İlimyurdu Yayıncılık : Mana Yayıncılık
Çevik, M. (2015) "FELSEFE BAYİLİĞİ Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği", İstanbul/Türkiye : C Planı Akademi
Çevik, M. (2014) "Tarih Felsefesi", Ankara/Türkiye : Anı
Çevik, M. (2014) "Mevlana da Aşk ve Varoluş", İstanbul/Türkiye : İnsan Yayınları
Çevik, M. (2006) "Dinin İnanç İlkeleri (el İbane an usul ed-diyane (Ebul Hasan el-Eş'ari)", Ankara/Türkiye : ilahiyat
Çevik, M. (2006) "David Hume ve Din Felsefesi", İstanbul/Türkiye : Dergan Yayınları
Çevik, M. (2005) "David Hume’un Bilgi Kuramı", Ankara/Türkiye : İlahiyat Yayınları
Kitap Bölümleri
Çevik, M. (2021) "Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile", Ankara : MEMUR-SEN
Çevik, M. (2018) "İnsanlığın İslamofobi ile İmtihan", Ankara : Eskiyeni Yayınları
Çevik, M. (2018) "Modern Felsefe Tartışmaları", Ankara/Türkiye : Sosyal Yayınları
Demirci, H.A., İlyas, A., Sambur, B., Dalar, M., Şeyhanlıoğlu, H., Çevik, M., Uçgan, N., Bozan, O. (2017) "Türkiye de Siyasal Hayat", İstanbul/Türkiye : Divan Kitap
Çevik, M. (2017) "Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar", Ankara/Türkiye : Elips
Çevik, M. (2016) "Kommagene nin İzleri", Adıyaman/Türkiye : Adıyaman Tanıtım Vakfı Yayınları
Çevik, M., Ogden, E. (2011) "PLATON’UN GORGİAS İSİMLİ ESERİNDE TECHNĒ HAKKINDADÜŞÜNCELER VE GÜNÜMÜZ İÇİN ANLAMI", Ankara/Türkiye : Doğu Batı Yayınları
Çevik, M., Selçuk, B. (2008) "International Symposium On Lucianus of Samosata", Adıyaman/Türkiye : Anı Yayıncılık
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal Of Philosophy, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal Of Philosophy, 2018, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017, Editör
(Ulusal - Kitap) Müslümanca Demokrasi Üzerine Tartışmalar, 2017, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2016, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2015, Editör
(Uluslararası - Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2015, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Dialogue: Canadian Philosophical Review, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİUluslararasıSosyal Bilimler Dergisi, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Yönetim Kurulu Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 2013-
Başkan, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2011-
Üye, Türk Felsefe Derneği, 2008-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
MüslümanCA Demokrasi Bid Adalet Teorisi
0 0 0 0 8 33 41
2
Kutsal ın Anlam Alanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
0 1 0 0 0 3 4
3
David Hume ve Din Felsefesi
0 0 0 0 0 3 3
4
Mevlana da Aşk ve Varoluş
0 0 0 0 0 2 2
5
Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God?
Beytulhikme An International Journal of Philosophy
0 0 0 0 0 1 1
6
Tarih Felsefesi
0 0 0 0 1 0 1
7
David Hume’un Bilgi Kuramı
0 0 0 0 0 1 1
8
FELSEFE BAYİLİĞİ Cumhuriyet Dönemi Felsefe Geleneği
0 0 0 0 0 1 1
9
Dinin İnanç İlkeleri (el İbane an usul ed-diyane (Ebul Hasan el-Eş'ari)
0 0 0 0 1 0 1
10
Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 1 0 1
Ödüller
(2014) "Yılın Araştırma Ödülü" Türkiye Yazarlar Birliği
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
-
2021 1
Mehmet Dalar
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2017 1
Oktay Bozan
Dicle Üniversitesi
2017 1
Bilal Sambur
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 1
Ahmet İlyas
Batman Üniversitesi
2017 1
Hüseyin Şeyhanlıoğlu
Dicle Üniversitesi
2017 1
Nuh Uçgan
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2017 1
Hüseyin Aliyar Demirci
Pamukkale Üniversitesi
2017 1
Bahir Selçuk
-
2008 1
Kaşif Nevzat Tarhan
-
2021 1
Eriko Ogden
-
2011 1
2021 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
164.
75089 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
120.
29223 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
2.
747 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75089
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 29223
YÖKSİS Bilim Alanı Felsefe 747
Anahtar Kelimeler Tarih Felsefesi, Eğitim Felsefesi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 205 40 100 95 0 0 240
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 257 . 441 . 460 . 436 . - - 164 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 188 . 362 . 351 . 367 . - - 120 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 15 . 81 . 50 . 58 . - - 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 2 . 11 . 5 . 6 . - - 1 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 3 . 12 . 7 . 11 . - - 1 .
Toplam Yayın 3 1 4 4 0 0 3
Toplam Makale 0 0 1 0 0 0 0
Toplam Kitap 2 1 2 2 0 0 3
Toplam Bildiri 1 0 1 2 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 1 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 2 0 0 0 0 0 2
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 2 2 0 0 1
Bildiri (Uluslararası) 1 0 1 2 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0