img

Doç. Dr. Nagihan GÜR ÇALIŞIR

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
32
Atıf
21
h-index
2
Proje
5
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2006, 2009
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2002, 2006
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2002, 2006
Araştırma Alanları
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Dr), 2009, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı (Yl) (Tezli), 2006, 2009
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2002, 2006
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 73, 2019-YDS/3, 2019
Araştırma, Osmanlı Edebiyatı Uzmanı E. J. W. Gibb’in Monografisinin Yazımı, Oxford Üniversitesi, 10-11-2021, 06-07-2022
[UAK] Filoloji Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
2015-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2010-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2019-2019, Kalite Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2019, Dekan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2015-2017, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yunus Demir, Yüksek Lisans, 19 yy. Klasik Türk Edebiyatında Ben-Öteki Bağlamında Osmanlılık Kimliği ve Öteki Milletlerin İmajı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
2022-2023, Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Lisans
2022-2023, Karşılaştırmalı Doğu Edebiyatları, Lisans
2022-2023, Klasik Türk Edebiyatı III, Lisans
2022-2023, Klasik Türk Edebiyatı I, Lisans
2020-2021, Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Lisans
2020-2021, Osmanlı Türkçesi Metinleri I, Lisans
2020-2021, Osmanlı Türkçesi III, Lisans
2020-2021, Osmanlı Türkçesi II, Lisans
2020-2021, Osmanlı Türkçesi I, Lisans
2019-2020, TURK 102 TURK DİLİ II, Lisans
2019-2020, TURK 101 TURK DİLİ I, Lisans
2018-2019, TURK 101 TURK DILI I, Lisans
2018-2019, TDE 631 Fars Dili I, Yüksek Lisans
2017-2018, TURK 102 TURK DILI II, Lisans
Kayıt Yok
İskoç Oryantalist E. J. W. Gibb'in Okuma Pratikleri ve Osmanlı Kültürünü Anlama Çabaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2017-2018
Yeniden Kullan: Ekolojik Bilinci Geliştirme ve Sosyal Paylaşım Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2017
E. J. Wilkinson Gibb in Özel Koleksiyonu Bağlamında Osmanlı Şiir Tarihi Adlı Eserinin Yazım Sürecinin Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
E. J. Wilkinson Gibb in Özel Koleksiyonu Bağlamında Osmanlı Şiir Tarihi Adlı Eserinin Yazım Sürecinin Değerlendirilmesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2016-2016
Türkçe Fıkraların Analizi ve Dijital Veri Tabanı (TFADVT) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Gür, N. (2021) "Osmanlı Şiirini Tanzimat Aydınlarının Gözüyle Okumak: E. J. W. Gibb’in Tanzimat Dönemi Seçkilerine ve Eleştiri Metinlerine Düştüğü Okur Notları", Kültürk, (3) pp. 65-84 Link  
Gür, N. (2019) "İngiliz Gazete Arşivinde Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek (1835-1900)", Erdem, (76) pp. 139-162 [TR Dizin] Link DOI  
Gür, N. (2019) "J. W. Redhouse’un Kaleminden Osmanlı Şiirinin Unutulmuş Bir Müdafaanamesi: ”Turkish Poetry”", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 1 (22) pp. 331-358 [TR Dizin] Link DOI  
Gür, N. (2019) "Takriz Bir Tür Müdür?", Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 3 (4) pp. 390-408 Link DOI  
Gür, N. (2018) "J. W. Redhouse ve E. J. W. Gibb’in Entelektüel Paylaşımları ve Osmanlı Kültürünü Anlama Çabaları", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (29) pp. 103-124 [TR Dizin] Link  
Gür, N. (2018) "Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası", Bilig, (84) pp. 123-157 [SSCI] Link  
Gür, N. (2018) "The Reading Processes of a Scottish Ottomanist: E. J. W. Gibb and His Young Ottoman Sources", MIDDLE EASTERN LITERATURES, 21 (2) pp. 171-205 [AHCI] Link DOI  
Gür, N. (2018) "Lâle Devri’nde Yetişmiş Kudretli Bir Sanat Hâmisi: Hekimoğlu Ali Paşa ve Şairleri", Doğu Batı, (85) pp. 145-158  
Gür, N. (2017) "Edebiyat Tarihi Yazımında Bir Kaynak Olarak Takrizler ve Sıra Dışı İki Örnek", Erdem Dergisi, (71) pp. 91-116 [TR Dizin]  
Gür, N. (2016) "Osmanlı Kültürünün Bir Zihin Haritası: Şerh-i Lugaz-ı Râgıb", Journal of Turkish Studies, (45) pp. 57-82  
Gür, N. (2016) "Sanatı Sanatla İhya Etme: Osmanlı Yönetici Elit Sınıfının Elitleşme Çabası ve Takriz Yazını", Archivum Ottomanicum, (33) pp. 165-177 Link  
Gür, N. (2012) "Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme, Falnâme ve Tâlinâme Metinleri", Milli Folklor, (96) pp. 202-215 [AHCI] Link  
Gür, N. (2012) "Dilsel Estetikten Şiirsel Görselliğe: Osmanlı’nın Görsel Şiirleri", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22 (2) pp. 191-192 [TR Dizin]  
Gür, N. (2012) "Midhat Efendi’ye Göre Peder Olma Sanatı", Türk Edebiyatı, (470) pp. 62-65  
Gür, N. (2010) "Osmanlı Edebiyatında Eleştiri ve Latîfînin Tezkiretüş-şuarâsı Üzerine", Journal of Turkish Studies, 2 (34) pp. 79-89  
Gür, N. (2008) "”Sosyal Haydut” Düzleminden ”Halk Kahramanı” Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve Sergüzeşti", Milli Folklor, (79) pp. 45-49 [AHCI] Link  
Gür, N. (2007) "Sanal Anlatıda Eksik Kılınmış Bir Portre: Temel ve Hikâyesi", Milli Folklor, (75) pp. 91-94 [AHCI] Link  
Çalışır, N.G. (2022) "Bir Hikâye Birden Çok Anlatı: “Dâsitân-ı Duhter-i Şeyh Abdullâh”ın Yüzyıllara Yayılmış Serüveni", Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Gür, N. (2020) "Glasgow, Cambridge ve Londra Ekseninde Bir Doğu Edebiyatı Külliyatının Doğuşu", 3.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2020) , (pp. 206), Kayseri, Türkiye, (Şubat 2020
Gür, N. (2018) "İngiliz Gazetelerinde (1827-1927) Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek", Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu , (pp. 59), Çanakkale, Türkiye, (Kasım 2018
Gür, N. (2017) "Bir Osmanlı Kadın Şairinin Biyografisini Yeniden Yazmak: Rus Oryantalist Nicholas N. Martinovitch’in Mihrî Hatun Çalışması", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında “Kadın” Sempozyumu , (pp. 431-447), Amasya, Türkiye, (Aralık 2017
Gür, N. (2016) "A Treasure of Ottoman Culture Lugaz and Şerh i Lugaz ı Râgıb", Turkologentag , Hamburg, Almanya, (Eylül 2016
Gür, N. (2014) "Sanatı Sanatla İhya Etme: Osmanlı Yönetici Elit Kesiminin Elitleşme Çabası ve Takriz Yazını", CIEPO-21 (The Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) , Budapeşte, Macaristan, (Ekim 2014
Gür, N. (2012) "Osmanlı Divan Şiirinin Göçmen Kuşları", Halk Kültüründe Göç Uluslararası Göç Sempozyumu , (pp. 430-440), Balıkesir, Türkiye, (Ocak 2012
Gür, N. (2011) "Klasik Metinlerin Nazar Duaları: Takrîzler ve Yenipazarlı Vâlî ye Yazılan Takrîzler Üzerine", III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi , (pp. 1273-1279), (Aralık 2011
Gür, N. (2020) "Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı’da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti)", İstanbul : Kitabevi  
Gür, N. (2014) "Tûtînâme", İstanbul/Türkiye : Kapı Yayınları  
Çalışır, N.G. (2023) "Kaderine Terk Edilmiş Bir Arşiv: Redhouse'un Evrâk-ı Metrûkesi ve Bize Söyledikleri", Kitap: 60. Doğum yılı Münasebetiyle M. A. Yekta Saraç Armağanı., İstanbul/Türkiye : DBY Yayınları  
Oğuz, F.S.K., Gür, N. (2021) "Bir Bürokrat/Şaire Yazılmış Şiirler Seçkisi: İzzet Ali Paşa Mecmuası", Kitap: Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan, Türkiye : Dün Bugün Yarın Yayınları  
Çalışır, N.G. (2021) "Osmanlı Hikâyelerinin Kaderlerine Hükmeden Kadınları", Kitap: İskender Pala Armağanı, İstanbul/Türkiye : Kapı Yayınları  
Çalışır, N.G. (2019) "Bir Osmanlı Kadın Şairinin Biyografisini Yeniden Yazmak", Kitap: Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan, Sivas/Türkiye : Cumhuriyet Üniversitesi Yayınlarıı ( Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaa)  
Çalışır, N.G. (2018) "Osmanlı Mizah Yazınında Bir Parodi ve Poetika Örneği: Arpaemînizâde Sâmî’nin Mensur Hezeli", Kitap: Hicve Revâ Mizâha Mâyil: Güldürücü Metinleri Anlamak, İstanbul/Türkiye : Klasik Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Kitap) İskender Pala Armağanı, 2021, Editör
(Uluslararası - Diğer Yayınlar) V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK Bildiri Kitabı, 2015, Editör
(Uluslararası - Diğer Yayınlar) IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK Bildiri Kitabı, 2013, Editör
(Uluslararası - Diğer Yayınlar) III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK Bildiri Kitabı, 2012, Yrd. Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) ULUSLARARASI MEDENİYET, ŞEHİR VE MİMARİ SEMPOZYUMU, 2016
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme, Falnâme ve Tâlinâme Metinleri
Milli Folklor
1 0 0 2 0 1 0 0 4
2
Lâle Devri’nde Yetişmiş Kudretli Bir Sanat Hâmisi: Hekimoğlu Ali Paşa ve Şairleri
Doğu Batı
0 0 0 0 0 2 0 0 2
3
Osmanlı Kültürünün Bir Zihin Haritası: Şerh-i Lugaz-ı Râgıb
Journal of Turkish Studies
0 0 0 2 0 0 0 0 2
4
İngiliz Gazete Arşivinde Osmanlı Şiirinin İzlerini Sürmek (1835-1900)
Erdem
0 0 0 1 1 0 0 0 2
5
”Sosyal Haydut” Düzleminden ”Halk Kahramanı” Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve Sergüzeşti
Milli Folklor
0 0 0 2 0 0 0 0 2
6
Hicve Revâ Mizâha Mâyil: Güldürücü Metinleri Anlamak
0 0 0 0 0 0 2 0 2
7
Prof. Dr. M. Fatih Köksal'a Armağan
0 0 0 1 0 0 0 0 1
8
Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası
Bilig
0 0 0 0 0 1 0 0 1
9
Tûtînâme
0 0 0 0 0 1 0 0 1
10
Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı’da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti)
0 0 0 1 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): The East as a Career: Exploring an Orientalist Circle in the British Archives, 16-11-2017
(Uluslararası) Özgün bireysel etkinlik/Kayıt (Ses/Görüntü): ATV Avrupa Londra Aktüel, 22-11-2017
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fatma Sabiha Kutlar Oğuz
Hacettepe Üniversitesi
2021 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 6036
YÖKSİS Bilim Alanı Klasik Türk Edebiyatı 556
Anahtar Kelimeler Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 45 25 175 85 105 95 2 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 456 . 523 . 367 . 457 . 425 . 529 . 618 . 551 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 164 . 204 . 113 . 185 . 130 . 207 . 279 . 234 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 66 . 82 . 40 . 65 . 55 . 74 . 125 . 81 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 65 . 78 . 38 . 62 . 53 . 71 . 120 . 80 . -
Toplam Yayın 0 3 4 6 4 2 3 1 1 0
Toplam Makale 0 2 1 4 3 0 1 0 0 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0
Toplam Bildiri 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0