img

Doç. Dr. Ömer Faruk TEKDOĞAN

  • İslami Araştırmalar Enstitüsü
  • İslami Araştırmalar Enstitüsü
  • İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
49
Atıf
9
h-index
2
Proje
2
WoS
Yayın
5
Atıf
7
h-index
0
Scopus
Yayın
6
Atıf
6
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, North Carolina State University {North Carolina}, , 2012, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2000, 2005
Araştırma Alanları
İslami Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri, North Carolina State University {North Carolina}, , 2012, 2014
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, 2000, 2005
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 90, 2015-YDS İ, 2015
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İslami Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Piyasalar ve Kurumlar
2023-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye
2023-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2022-2023, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Fahrettin Yeşilyurt, Yüksek Lisans, Azalan Müşareke ile Taşıt Finansmanı: İslami Finans Prensiplerine Uygun Bir Model Önerisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mohamed Sylla, Yüksek Lisans, Islamic crowdfunding-microfinance for financing small and medium-sized enterprises in Mali, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Elif Nur Ada, Yüksek Lisans, Examining Halal Ecosystem Awareness in Academia and Halal Industry within the Framework of Halal Finance and Halal Industry Integration, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Kübra Çınar, Yüksek Lisans, Yenilenebilir Enerji Sektörünün Finansal Yapısı ve Alternatif Finansman Yöntemi Olarak Selem Akdi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
2022-2023, Financial Mathematics, Yüksek Lisans
2022-2023, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2022-2023, Islamic Financial System and Institution, Yüksek Lisans
2022-2023, Katılım Sermaye Piyasaları, Yüksek Lisans
2021-2022, Katılım Sermaye Piyasaları, Yüksek Lisans
2021-2022, İslami Finansta İleri Konular, Yüksek Lisans
2020-2021, Treasury Transactions, Lisans
2020-2021, Fiscal Incentive System, Lisans
2019-2020, Fiscal Incentive System, Lisans
Kayıt Yok
KATILIM GENÇ GELİŞİM PROJESİ (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Eğitmen , 2021-2023
Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2019-2020
Kayıt Yok
Umut, M., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "KATILIM SİGORTACILIĞI: TÜRKİYE MODELİ VE İNCELEMESİ", Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 58 (2) pp. 1378-1393 [TR Dizin] DOI   
Haılu, S.M., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Ensuring The Compliance of Islamic Finance Applications with Shariah Principles in Ethiopia: The Way Forward", Hitit University, 22 (1) pp. 139-168 [ESCI] DOI     
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Islamic Finance-Based Financing Mechanism Proposals to Support Local Economic Development", Gaziantep University Journal of Social Sciences, 22 (2) pp. 565-578 [TR Dizin] DOI   
Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H. (2023) "Türkiye’de Katılım Finans Sektörünün Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi", Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 9 (2) pp. 420-439 [TR Dizin] DOI   
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "GREEN CENTRAL BANKING: A NEW ROLE FOR THE CENTRAL BANKS IN THE FINANCIAL SYSTEM", Journal of Central Banking Law and Institutions, 2 (2) pp. 301-326 DOI  
Tekin, H., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Socio-Cultural Dimension of Innovation in Islamic Economics: A Comparative Analysis of Top Innovative Countries and Muslim Countries", Journal King Abdulaziz University Islamic Economics, 36 (2) pp. 87-112 Link DOI   
Hailu, S.M., TEKDOĞAN, Ö.F. (2023) "Bibliometric Analysis on Islamic Insurance (Takaful)", HITIT THEOLOGY JOURNAL, 22 (1) pp. 138-146 [ESCI] DOI  
Tekdoğan, Ö.F. (2022) "İslam Ekonomisinde Anonim Şirketin Varlığının Sorgulanması", ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (1) pp. 59-80 [TR Dizin] DOI   
Yeşilyurt, Ş., Tekdoğan, Ö.F. (2022) "Zekât ve Sosyal Harcamalar: Türk Vergi Sisteminden Yansımalar", Vergi Sorunları Dergisi, 45 (401) [TR Dizin]   
Tekdoğan, Ö.F., Atasoy, B.S. (2021) "DOES ISLAMIC BANKING PROMOTE FINANCIAL STABILITY? EVIDENCE FROM AN AGENT-BASED MODEL", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7 (2) pp. 201-232 DOI   
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "INTRODUCING WAQF TO FRACTIONAL AND FULL RESERVE BANKING SYSTEMS FOR ECONOMIC STABILITY", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6 (3) pp. 531-554 DOI  
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "İSLAMİ PARA STANDARDINA DAİR YAKLAŞIMLAR", Muhafazakar Düşünce Dergisi, 16 (59) [TR Dizin]   
Tekdogan, O.F. (2020) "THE INTRODUCTION OF WAQF INTO FRACTIONAL AND FULL RESERVE BANKING SYSTEMS TO ACHIEVE ECONOMIC STABILITY", Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6 (3) pp. 531-554 DOI  
Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H. (2016) "Günümüzde İslam İktisadı Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?", Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2 (2) pp. 55-70 Link  
Tekdoğan, Ö.F., Polat, A. (2023) "Ancient Roots of Modern Financing: Islamic Finance in the Midst of Conflicting Goals and Identity Crisis", 4th Islamic Finance and Accounting Conference , Gaziantep, Türkiye, (Aralık 2023
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "HELAL EKONOMİNİN İSLAMİ FİNANSLA ENTEGRASYONU: YENİ BİR MEKANİZMA ÖNERİSİ", ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS AND FINANCE (E-ICOAEF-IX) , Türkiye, (Ocak 2023
Yeşilyurt, F., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "İslami Fintek Uygulamaları: İleriye Yönelik Fırsatlar ve Tehditler", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademi İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi , (pp. 62-83), Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "A Critical Approach to the Green & Sustainability Movement", 11th Islamic Economics Workshop: Islamic Economics and Environment , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2023
Polat, A., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Sosyal Bilimlerin Yeniden Şekillenmesinde Yapay Zekâ ve ChatGPT: Fırsatlar ve Zorluklar", Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler : Süreklilik ve Dönüşüm Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Aydın, N., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Döngüsel Ekonomide İslami Finansın Rolü", VI. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi , Konya, Türkiye, (Ekim 2023
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Green Central Banking: A New Role For The Central Banks In The Financial System", 1st International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (JCLI) , Bali, Endonezya, (Mayıs 2023
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Dynamic Correlation Between Deposit & Profit Share Rates: The Case of Turkiye", 4th International Islamic Business Management Conference (IBMC2022) , Malezya, (Ocak 2023
Tekdoğan, Ö.F. (2022) "Leveraging Halal Economy Through Participation Finance in Türkiye", 8th World Halal Summit 2022 , İstanbul, Türkiye, (Kasım 2022
Güney, N., Tekdoğan, Ö.F. (2022) "Merkez Bankası Dijital Paralarının (MBDP) İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu , İzmir, Türkiye, (Aralık 2022
Tekdoğan, Ö.F. (2021) "Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkileri ve İslam İktisadı Açısından Değerlendirmesi", İslam İktisadı Çerçevesinde Covıd-19 Salgın Süreci Ve Sonrası Sorunlar Ve Çözüm Arayışları , Sakarya, Türkiye, (Şubat 2021
Tekdoğan, Ö.F., Yazıcı, A. (2020) "Joint Stock Company as a New Partnership Model: The Justification Process of the Concept", 8. İslam İktisadı Çalıştayı: İslam İktisadının Kurumları , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2020
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "Bankaların Kaydi Para Üretimi ve İktisadi Etkileri", Helal Finans Açısından Dijital Kripto Paralar Çalıştayı , Konya, Türkiye, (Mart 2020
Tekdoğan, Ö.F., Saraç, M. (2019) "The Problems with Fractional Reserve Banking and Proposing a New, Shariah-Compliant Full Reserve Banking Model", Islamic Economics Workshop VII Monetary Issues in Islamic Economics , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2019
Tekdoğan, Ö.F. (2019) "Introducing Waqf to Fractional and Full Reserve Banking Systems for Economic Stability", The 5th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC 2019) , Jakarta, Endonezya, (Kasım 2019
Tekdoğan, Ö.F., Atasoy, B.S. (2019) "Does Islamic Banking Promote Financial Stability? Evidence From An Agent-Based Model", The 6th International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC 2020) , Jakarta, Endonezya, (Ekim 2019
Tekdoğan, Ö.F. (2017) "Market Mechanism from the Lenses of Early Thinkers of Islamic Economic Thought", International Conference on Applied Economics and Finance (ICOAEF) , Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (Aralık 2017
Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H. (2016) "Kredi Kartı Kullanımının İslam Hukukunda Makasıd Açısından Bir Değerlendirmesi", International Joint Conference on Islamic Economics and Finance , İstanbul, Türkiye, (Eylül 2016
Tekdoğan, Ö.F., Eraslan, M.T. (2016) "How Social Aids Affect People’s Willingness to Work: Developing a Social Aid Framework within the Context of", Islamic Economics Workshop IV SOCIAL JUSTICE FROM ISLAMIC ECONOMICS' PERSPECTIVE , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2016
Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H. (2015) "İslami İktisat Alanında Yeni (Orijinal) Bilgi Üretimi Mümkün mü?", International Congress on Islamic Economics and Finance (ICISEF) , Sakarya, Türkiye, (Ekim 2015
Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H. (2015) "Socio-Cultural Dimension of Innovation", World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship , (pp. 1417-1424), İstanbul, Türkiye, (Temmuz 2015 
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "İslâm İktisadı Açısından Kaydi Para ve Kısmi Rezerv Bankacılığı", : Nobel Yayın Dağıtım  
Tekdoğan, Ö.F., Oweıda, A.A.M., Yazıcı, A., Al-Jarhı, M.M.M., Azrak, T., Hersh, A.F.A., Yıldırımer, Ş., Çıkıryel, B., Sayar, F., Tekin, H., Al-Jarhi, M., Al-Jarhi, M. (2020) "Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance", Türkiye : COMCEC Coordination Office  
Tekdoğan, Ö.F. (2023) "Islamic Banks As Creators of Money", Kitap: The Islamic Finance Industry: Issues and Challenges, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Routledge   
Yeşilyurt, F., Tekdoğan, Ö.F. (2023) "İslami Fintek Uygulamaları: İleriye Yönelik Fırsatlar ve Tehditler", Kitap: Ekonomi ve Politikada 100 Yıllık Miras Ve Gelecek Perspektifi, Ankara/Türkiye : Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TODAİE Yayınları  
Ascarya, A., Tekdoğan, Ö.F. (2022) "Recommended Methodology for Research in Islamic Economics and Finance", Kitap: Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance, : Routledge   
Tekdoğan, Ö.F., Yazıcı, A. (2022) "The Justification Process of the Joint-Stock Company as a New Partnership Model in the Islamic World", Kitap: Institutional Islamic Economics and Finance, : Routledge   
Tekdoğan, Ö.F., Yazıcı, A. (2022) "Anonim Şirketin İslam Dünyasında Yeni Bir Ortaklık Modeli Olarak Gerekçelendirme Süreci", Kitap: İslam İktisadının Kurumları, İstanbul/Türkiye : Nobel yayınevi  
Tekdoğan, Ö.F. (2022) "Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkileri ve İslam İktisadı Açısından Değerlendirmesi", Kitap: Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika, : NEÜ Yayınları  
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "Kısmi Rezerv Bankacılığı Sistemi ve İslami Bir İktisadi Düzen İçin Uygunluğu", Kitap: İslam İktisadında Para: Bakırdan dijitale, Ankara/Türkiye : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları  
Tekdoğan, Ö.F. (2020) "Bankaların Kaydi Para Üretimi ve İktisadi Etkileri", Kitap: İslami Finans ve Finansal Teknolojiler (Fintech) Blokzincir-Akıllı Sözleşmeler-Kripto Paralar, Konya/Türkiye : Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları  
Tekdoğan, Ö.F., Saraç, M. (2020) "Kısmi Rezerv Bankacılığı ile İlgili Problemler ve İslam Hukukuna Uygun Bir Tam Rezerv Bankacılık Önerisi", Kitap: İslam İktisadında Para, : Nobel Yayın Dağıtım  
Tekdoğan, Ö.F., Saraç, M. (2020) "The problems with fractional reserve banking and proposing a shariah-compliant full reserve banking model", Kitap: Islamic Monetary Economics Finance and Banking in Contemporary Muslim Economies, : Routledge   
Tekdoğan, Ö.F., Eraslan, M.T. (2019) "How social aids affect people’s willingness to work: developing a social aid framework within the context of Islam", Kitap: Social Justice and Islamic Economics: Theory, Issues and Practice, : Routledge  
Tekdoğan, Ö.F., Eraslan, M.T. (2017) "Sosyal Yardımlar İnsanların Çalışma İsteklerini Nasıl Etkilemektedir: İslamî Çerçevede Bir Sosyal Yardım Yapısı Geliştirmek", Kitap: İslam İktisadinda Sosyal Adalet, : Nobel Yayın Dağıtım  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) İslam Ekonomisi Dergisi, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) İslam Ekonomisi Dergisi, 2020, Editör
(Uluslararası - Dergi) Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE), 2017, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Türkiye’de Katılım Finans Sektörünün Kurumsal Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Ahi Evran Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
2
Socio-Cultural Dimension of Innovation
0 0 0 2 0 0 0 0 2
3
DOES ISLAMIC BANKING PROMOTE FINANCIAL STABILITY? EVIDENCE FROM AN AGENT-BASED MODEL
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance
2 0 0 0 0 0 0 0 2
4
Ensuring The Compliance of Islamic Finance Applications with Shariah Principles in Ethiopia: The Way Forward
Hitit University
0 0 0 0 0 1 0 0 1
5
İSLAMİ PARA STANDARDINA DAİR YAKLAŞIMLAR
Muhafazakar Düşünce Dergisi
0 0 0 0 0 0 1 0 1
6
Teaching and Research Methods for Islamic Economics and Finance
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2023) "En İyi Bildiri Ödülü" Endonezya Merkez Bankası
(2020) "EN İYİ MAKALE ÖDÜLÜ" BANK INDONESIA (ENDONEZYA MERKEZ BANKASI)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hüsnü Tekin
-
2015 - 2023 7
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2020 - 2022 4
Mehmet Saraç
İstanbul Üniversitesi
2019 - 2020 3
Mehmet Tarık Eraslan
-
2016 - 2019 3
Ali Polat
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2023 2
Burak Sencer Atasoy
-
2019 - 2021 2
Fahrettin Yeşilyurt
-
2023 2
Mabid Al-Jarhi
-
2020 2
-
2020 1
-
2020 1
-
2020 1
-
2020 1
-
2020 1
-
2020 1
Muharrem Umut
-
2023 1
Necmeddin Güney
-
2022 1
Şahin Yeşilyurt
-
2022 1
Omer Faruk Tekdogan
Ministry of Treasury and Finance (Turkey)
2020 1
Ascarya Ascarya
-
2022 1
Fatma Sayar
-
2020 1
Nafiye Aydın
-
2023 1
Suadiq Mehammed Haılu
-
2023 1
Suadiq Mehammed Hailu
-
023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1281
Anahtar Kelimeler İslami Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 15 25 45 0 60 402 17 215 216 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 457 . 476 . 503 . - 482 . 163 . 607 . 405 . 375 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 373 . 388 . 404 . - 422 . 112 . 515 . 330 . 298 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 102 . 109 . 92 . - 116 . 12 . 137 . 56 . 53 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 31 . 28 . 31 . - 28 . 3 . 51 . 20 . 9 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 79 . 86 . 78 . - 95 . 10 . 110 . 47 . 44 . -
Toplam Yayın 2 3 2 0 3 11 2 10 14 0
Toplam Makale 0 1 0 0 0 2 1 2 6 0
Toplam Kitap 0 0 1 0 1 6 0 4 2 0
Toplam Bildiri 2 2 1 0 2 3 1 4 6 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0
Makale (Ulusal) 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 0 1 4 0 4 2 0
Bildiri (Uluslararası) 2 2 1 0 2 2 0 4 4 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0