img

Dr. Öğr. Üyesi Ozat SHAMSHIYEV

  • İslami Araştırmalar Enstitüsü
  • İslami Araştırmalar Enstitüsü
  • İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
15
Atıf
0
h-index
0
Proje
1
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret
Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Tefsir
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku
Araştırma Alanları
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Ön Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Dış Ticaret
Lisans, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat
Yüksek Lisans, Türkiye, Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Tefsir
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı, Türkiye
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Katılım Sosyal Finans Enstrümanlarının Afet Sonrası Ekonomik Kalkınmada Uygulanması: Zekat ve Karz-ı Hasen Modeli (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Kayıt Yok
SHAMSHIYEV, O. (2020) "* Şihâbüddîn el-Mercânî'nin Usûl İlmine Dair Meşâri'u'l-Usûl ve Meşâribu'l-Fusûl Adlı Risalesinin İncelemesi ve Neşri", Tahkik İslami İlimler ve Araştırma Dergisi, 3 (2) pp. 359-396
SHAMSHIYEV, O. (2020) "* Qairat Qurmanbayev, Linguistic Principles of Usūl al-Fiqh Science in Works of Ḥusām al-Dīn al-Signāqī", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 0 (35) pp. 737-740
SHAMSHIYEV, O. (2019) "İslam İktisadına Usulî Bir Bakış", International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 0 (3) pp. 113-126
SHAMSHIYEV, O. (2018) "Muhammed Ubeydullah el-Es'adî, el-Mûcez fî Usûli'l-Fıkh Me'a Mu'cemi Usûli'l-Fıkh", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 0 (32) pp. 401-405
SHAMSHIYEV, O. (2018) "Okan Kadir Yılmaz, İsam Tahkikli Neşir Kılavuzu", Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi, 1 (2) pp. 246-250
SHAMSHIYEV, O. (2013) "Oryantalistlerin Kur'an Üzerine İddiaları", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 0 (16) pp. 109-125
SHAMSHIYEV, O. (2023) "Abidin Paşa'nın Borsaya Dair Risalesi Üzerine Bir İnceleme", Bütün yönleriyle Abidin Paşa Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Haziran 2023)
SHAMSHIYEV, O. (2019) "Master of Ta'leef, Talkhees and Tanqeeh Hafiz al-Din Abu al-Barakat al-Nasafi and His Importance In Islamic Sciences", International Symposium: The Contributions of Muslim Scholars of Central Asia to the Islamic Civilization , (pp. 687-699), Bişkek, Kırgızistan, (Haziran 2019)
SHAMSHIYEV, O. (2019) ""Coexistence" Felsefesi ile "İslamın Birlikte Yaşama Ahlakı"nın Mukayesesi", İslam Medeniyetinin Yapı Taşları: IX. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu , Türkiye, (Nisan 2019)
SHAMSHIYEV, O. (2018) "İslam Hukukunda Geçersiz Akitlerin Sahih Hale Getirilmesi", İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu , Türkiye, (Ekim 2018)
SHAMSHIYEV, O. (2015) "Kazakistan'da Örgün ve Yaygın Din Eğitimi", İslam Dünyasında Din Eğitimi ve Öğretimi: Türkiye Diyanet Vakfı I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu , (pp. 139-160), Türkiye, (Haziran 2015)
SHAMSHIYEV, O. (2023) "Ханафи хадис әдіснамасына кіріспе", Kazakistan : Muftiyat
SHAMSHIYEV, O. (2021) "Ислам әдебінен", Türkiye : Avrasya Yazarlar Birliği -- Bengü Yay.
Kayıt Yok
SHAMSHIYEV, O. (2022) "Hanefi Hukukunda Akitlerin Tashihi",
SHAMSHIYEV, O. (2022) "Kur'an'da İnsan Hayatının Merhaleleri",
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf bilgisi bulunmamaktadır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı