img

Doç. Dr. Rami İbrahim MAHMUT

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • Kelam Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
40
Atıf
10
h-index
2
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2014, 2019
Yüksek Lisans, Mısır, Cairo University, , 2009, 2012
Lisans, Mısır, University Of Fayoum, , 2002, 2006
Araştırma Alanları
Kelam, İslam Mezhepleri
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), 2014, 2019
Yüksek Lisans, Mısır, Cairo University, , 2009, 2012
Lisans, Mısır, University Of Fayoum, , 2002, 2006
Kayıt Yok
İngilizce, YÖKDİL, 66, 2021 Yükse, 2021
Arapça, YDS, 97, 2020 Yaban, 2020
Burs, ERASMUS, Almanya, 11-02-2017, 29-07-2017
Sertifika, Erasmus, Tübingen Üniversitesi, Almanya, 13-01-2017, 15-06-2017
Kurs, Osmanlıcada Arapça- Farsça Kurallar, Fatih Yavuz Selim Mesleki Uzmanlık Merkezi İSMEK, 22-03-2016, 13-06-2016
Burs, YTB, İstanbul Üniversitesi, 01-12-2014, 15-07-2019
Kurs, TÖMER, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, 01-10-2014, 15-06-2015
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Kelam
[UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri İslam Mezhepleri
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2020, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye
2017-2019, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye
2008-2015, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Bibliotheca Alexandrina, Eski Yazma Eserleri, Eski Yazma Eserleri, Eski Yazma Eserleri, Mısır
Kayıt Yok
Kayıt Yok
2022-2023, Çağdaş Arap Dünyası, Lisans
2022-2023, Kelam II, Lisans
2022-2023, Yeni İlmi Kelam, Lisans
2022-2023, Sistematik Kelam (Arapça), Lisans
2021-2022, Osmanlıca, Lisans
2021-2022, İslam İnanç Esasları, Lisans
2021-2022, Ahlak Felsefesi, Lisans
2021-2022, Kelam I, Lisans
2021-2022, İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans
2021-2022, İslam Felsefesi I, Lisans
2021-2022, Kelam Tarihi, Lisans
2021-2022, Kelam II, Lisans
2021-2022, İslam Felsefesi II, Lisans
2021-2022, Kelam 1, Lisans
2021-2022, İslam İnanç Esasları, Lisans
2021-2022, Ahlak Felsefesi, Lisans
2020-2021, Arapça Dili ve Belağatında Kaynaklar, Yüksek Lisans
2020-2021, Bitirme Ödevi, Lisans
2018-2019, Arapça ve Belağat, Lisans
2017-2018, Arapça ve Belağat, Lisans
Kayıt Yok
The complete works of Said Halim Pasha (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2022-2022
Temel İslam Ansiklopedisi Örnek Fasikülü Tercüme Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Uzman , 2021-2021
Theological Basis for Discussions on the Ottoman Caliphate (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2020-2021
Kayıt Yok
Mahmut, R.İ. (2023) "The Christian Influences in Ismaili Thought", Iran Calismalari Dergisi, (0) DOI  
Mahmut, R.İ. (2022) "Mısırlılar Fatımi Döneminde Neden Şii Olmadılar?", Tasavvur, (0) [TR Dizin] Link DOI  
Mahmut, R.İ. (2022) "Saldırı ve Savunma Tartışmaları Bağlamında Kelam İlmi", Journal of The Near East University Faculty of Theology, 8 (0) [TR Dizin] DOI  
Mahmut, R.İ. (2022) "The Speech of Fate in the Time of Corona", ATEBE, (0) DOI  
Mahmut, R.İ. (2022) "Menakıb-ı Evliya (Buyruk), Rıza Yıldırım, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2020.", Külliye, (0) Link  
Mahmut, R.İ. (2022) "The Formation of the Najjāriyya and Their Theology", Bilimname, (0) [ESCI] DOI  
Mahmut, R.İ. (2021) "The Definition of The Sunnah According to Ismailism: A Critical Reading", Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, (0) Link  
Mahmut, R.İ. (2021) "Haşhaşiler ve İnançları", Mîzânü’l-Hak: İslami İlimler Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Mahmut, R.İ. (2020) "İbn Hacer El-´Askalânî’nin Veba-Tâun Gibi Salgın Hastalıklara Yaklaşımı", Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, (0) Link  
Mahmut, R.İ., Çetinel, H. (2020) "Arap Edebiyatında Eğitici Bir Edebî Tür Olarak Makâme ve İbnü’l Verdî’den Salgın Dönemlerine Ait Bir Örnek", UMDE Dini Tetkikler Dergisi, (0) Link  
Mahmut, R.İ. (2020) "“Ebu Hayyan el-Tevhidî'nin Eserlerinde Hicrî Dördüncü Asır Toplumu” kitap kritiği", Majallah al-Mashriq, (0) Link  
Mahmut, R.İ. (2019) "İsmâilî İnanç Sisteminde Cennet ve Cehennem Tasavvuru", Kilitbahir, (0) Link DOI  
Mahmut, R.İ. (2019) "İlk Dönem Mu’tezile ve Eş’âriye Kaynakları Üzerine Bir İnceleme", UMDE Dini Tetkikler Dergisi, (0) Link DOI  
Mahmut, R.İ. (2019) "Dâi Ebû Hâtim er-Razi’nin A’lamu’n-nübüvve Adlı Eserinde, Filozof Ebû Bekir er-Râzî’nin Nübüvvetle İlgili Düşünceleri Hakkındaki İddiaları", Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Mahmut, R.İ. (2018) "Yedinci ve Sekizinci Asırda Mantık İlmi El-Hüneci ve Cümel Metni", Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 4 (1) [TR Dizin] Link  
Mahmut, R.İ. (2016) "Dirar b. Amr el-Ğatafani, Kitabu’t-Tahriş", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (0) [TR Dizin] Link  
Mahmut, R.İ. (2023) "Nusayri Düşüncesinde Reenkarnasyon İnancı", KARADENİZ 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - March 3- 5, 2023 - Rize , (Mart 2023
Mahmut, R.İ. (2023) "İslam'da Depremlere Kelami Yaklaşımlar", KARADENIZ 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , (Mart 2023
Mahmut, R.İ. (2023) "Abdullah ibn Sebe: Tarihsel mi Efsanevi Bir Figür mü?", LATIN AMERICA 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES , (Mart 2023
Mahmut, R.İ. (2022) "Ismaililerde Vahiy Anlayışı", Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu , Konya, Türkiye, (Ekim 2022
Mahmut, R.İ. (2022) "SUBKÎ İLE İBN TEYMİYE ARASINDAKİ KELAM POLEMİĞİ", Memlükler Dönemi İlim Geleneği-I: XIII-XIV. Yüzyıllar Uluslararası Sempozyumu' , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2022
Mahmut, R.İ. (2022) "The Speech of Fate in the Time of Corona", The Civilizational and Religious Shifts Between Theory and Practice , Almanya, (Haziran 2021) , Almanya, (Haziran 2022
Mahmut, R.İ. (2021) "Haşhaşilerin Selahaddin Eyyubi’ye Suikast Girişimleri", 20. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu , Türkiye, (Aralık 2021
Mahmut, R.İ. (2020) "BATINÎ YORUM VE İSMAİLİĞİN DİNDARLIĞINDAKİ YERİ", İSLAM VE YORUM IV , (Aralık 2020
Mahmut, R.İ. (2018) "KADI NU'MANA GÖRE ISMAILI DA'VATININ ORTAYA ÇIKIŞI (KİTABU'L İFTİTAHU'L DA'VA", İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Ocak 2018
Mahmut, R.İ. (2018) "The Meaning of the sunna according to the Ismaʿili Scholar al-Qāḍī al-Nuʿmān (d. 363/ 974)", Hadith and Inner-Islamic Pluralism The Origin and Development of the Prophetic Tradition as a trans-denominational Phenomenon , Tübenigen, Almanya, (Aralık 2018
Mahmut, R.İ. (2024) "Sait Halim Paşa'nın Tüm Eserlerinin Çevirisi", Katar : Vai Araştırma Merkezi  
Mahmut, R.İ., Soyal, F. (2024) "Kelam Tarihi", : ENSAR NEŞRİYAT  
Mahmut, R.İ. (2023) "Kissatu’s Sâlûsu’l-Mukaddes Dirâsât fi’l-Mesâdiri’n-Nusayriye", : Fecr Yayınları  
Mahmut, R.İ. (2022) "Osmanlı İmparatorluğu'nda Din ve Siyaset, Sadrazam Lütfi Paşa'nın düşüncesinin bir okuması", İstanbul/Türkiye : Arap Tarihi Yayıncılık Merkezi  
Mahmut, R.İ. (2022) "Temel İslam Ansiklopedisi, Arapça", Türkiye : İSAM  
Mahmut, R.İ. (2020) "Memlükler’den Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk (922-931/1517-1525)", : Arap Tarihi Araştırma Merkezi  
Mahmut, R.İ. (2020) "Fâtımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmâilî İnanç Sistemi", İstanbul/Türkiye : Post yayınevi  
Mahmut, R.İ. (2019) "Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler", Kuveyt : Nohoudh Center  
Mahmut, R.İ. (2018) "Güzel Lisan Yüksek Öğretim İçin Belağat Dersleri", : Kitâbi Yayınları  
MAHMUT, R.İ. (2014) "الذهبي والتصوف", Mısır :
Mahmut, R.İ. (2014) "Beyne’z-Zehebî ve’bn-i Teymiyye", Mısır : Dâru'l-Emel li’n-Neşr ve’t-Tevziʻ  
Mahmut, R.İ., Durmuş, A. (2022) "Kemâlüddîn El-Endigânî’nin Ṣıdḳu’l-Kelâm’ında Zındık Olarak Nitelediği Bazı Zevâtla İlgili Hadiseler Ve Bu Hadiselerin Analizi", Kitap: Sosyal Bilimlerde Seçme Konular-9, : iksad publishing house  
Mahmut, R.İ. (2022) "Subkî İle İbn Teymiye Arasındaki Kelam Polemiği", Kitap: Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, : Eğitim Yayınları  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis, 2023, Editör
(Uluslararası - Dergi) UMDE Dini Tetkikler Dergisi, 2019, Editör
Kayıt Yok
Üye, The Islamic Manuscript Association, 2013-2023
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
İsmâilî İnanç Sisteminde Cennet ve Cehennem Tasavvuru
Kilitbahir
0 0 0 2 0 0 0 0 3
2
Fâtımîler Döneminde Siyasî Ve İdeolojik Bir Yapılanma: Kelamî Açıdan İsmâilî İnanç Sistemi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
3
İbn Hacer El-´Askalânî’nin Veba-Tâun Gibi Salgın Hastalıklara Yaklaşımı
Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 2 0 0 0 2
4
Osmanlı İmparatorluğu'nda Din ve Siyaset, Sadrazam Lütfi Paşa'nın düşüncesinin bir okuması
0 0 0 0 0 0 0 0 1
5
Arap Edebiyatında Eğitici Bir Edebî Tür Olarak Makâme ve İbnü’l Verdî’den Salgın Dönemlerine Ait Bir Örnek
UMDE Dini Tetkikler Dergisi
0 0 0 1 0 0 0 0 1
6
Memlükler’den Osmanlılar’a Geçişte Mısır’da Adlî Teşkilât ve Hukuk (922-931/1517-1525)
0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Hasan Çetinel
-
2020 1
Fikret Soyal
İstanbul Üniversitesi
2024 1
Ali Durmuş
-
2022 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
127.
78739 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
27.
4843 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
5.
1433 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan İlahiyat Temel Alanı 4843
YÖKSİS Bilim Alanı Temel İslam Bilimleri 1433
Anahtar Kelimeler Kelam, İslam Mezhepleri
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 4 10 105 45 159 45 270 135 100
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 497 . 538 . 437 . 497 . 372 . 579 . 350 . 456 . 127 .
Sıra (Temel Alan İçinde) - 208 . 237 . 156 . 212 . 100 . 214 . 67 . 145 . 27 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 85 . 100 . 63 . 98 . 37 . 100 . 17 . 36 . 5 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 25 . 30 . 14 . 31 . 7 . 30 . 5 . 15 . 1 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 19 . 21 . 11 . 21 . 5 . 21 . 2 . 9 . 1 .
Toplam Yayın 0 1 1 3 4 7 3 11 5 2
Toplam Makale 0 1 0 1 3 3 2 5 1 0
Toplam Kitap 0 0 0 1 1 2 0 4 1 2
Toplam Bildiri 0 0 1 1 0 2 1 2 3 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 0 2 1 2 3 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0