img

Prof. Dr. Şebnem AKÇAPAR

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü
  • Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
44
Atıf
102
h-index
6
Proje
8
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Belçika, Katholieke Universiteit Leuven, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, , 2002, 2006
Yüksek Lisans, Belçika, Katholieke Universiteit Leuven, , 2001, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 1998, 2000
Lisans, Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, 1986, 1990
Araştırma Alanları
Göç Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Belçika, Katholieke Universiteit Leuven, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, , 2002, 2006
Yüksek Lisans, Belçika, Katholieke Universiteit Leuven, , 2001, 2002
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, 1998, 2000
Lisans, Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü, 1986, 1990
Kayıt Yok
İngilizce, KPDS, 96, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Göç Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Toplumsal Cinsiyet
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Aile Sosyolojisi
2019-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji, Türkiye
2016-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye
2019-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2016-2019, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Koç Üniversitesi, Türkiye
Elif Duru, Yüksek Lisans, The Construction and the Preservation of Ukrainian Nationalism in Turkey After Annexation of Crimea: An Althusserian Approach, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Tuna Kılınç, Yüksek Lisans, Challenges in access to healthcare of Syrian refugees in Türkiye: The case of Mardin, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2023, (Asıl Danışman)
Ebru Türcihan İnci, Yüksek Lisans, Gençlerin Suriyeli Sığınmacı Algısı ve Oy Kullanma Davranışlarına Olan Etkisi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Fatih Volkan Yamaner, Yüksek Lisans, Comparative Analysis of Migration Policy Transition in Turkish Foreign Policy: Cold War Period and 21st Century, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Seyhan Günal, Yüksek Lisans, Effects of irregular migration, migrant smuggling and human trafficking in South Asia on Türkiye: The case of Afghanistan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Asya Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Julıe Gamze Aydoğan, Yüksek Lisans, Naturalization and Syrian refugee integration in Türkiye: A criticial case study on recent Turkish citizenship practices, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ebru Yılmaz, Doktora, Babalar ve Çocukları: Evlilik Yoluyla Berlin, Almanya'ya Göç Eden Türk Kökenli Erkek Göçmenler Arasında Değişen Çocuk Algısı, Aile İlişkileri ve Babalık Deneyimleri, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Aysima Çalışan, Yüksek Lisans, Gender, deskilling, and forced migration: A study of the experiences of refugee women in Turkey, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Kerem Renda, Yüksek Lisans, Double troubled: Syrian gay man in Istanbul, Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2019, (Asıl Danışman)
2021-2022, Göç ve Aile, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2021-2022, Comparative Analysis of Migration and Population Movements, Yüksek Lisans
2021-2022, International Migration: Theory and Practice, Yüksek Lisans
2021-2022, Kamu Yönetimi Araştırma Metodları ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Transnational communities and diaspora: Anthropological and sociological perspectives, Yüksek Lisans
2018-2019, Güney Asya: Toplum, Kültür ve Değişim, Lisans
2018-2019, Kültür ve Toplum, Lisans
2018-2019, Aile Sosyolojisi ve Türk Ailesi, Lisans
2018-2019, Göç Sosyolojisi, Yüksek Lisans
2017-2018, Tarihte Göç ve Toplum, Yüksek Lisans
2017-2018, Güney Asya: Toplum, Kültür ve Değişim, Lisans
2017-2018, Kültür ve Toplum, Lisans
2017-2018, Aile Sosyolojisi ve Türk Ailesi, Lisans
2016-2017, Güney Asya: Toplum, Kültür ve Sosyal Sorunlar, Lisans
2016-2017, Aile Sosyolojisi ve Türk Ailesi, Lisans
2016-2017, Kültür ve Toplum, Lisans
2016-2017, Küreselleşme ve Uluslararası Göç, Lisans
2015-2016, Diaspora and Transnationalism, Yüksek Lisans
2015-2016, Social Stratification, Yüksek Lisans
2014-2015, Social Stratification, Yüksek Lisans
2014-2015, Diaspora and Transnationalism, Yüksek Lisans
2011-2012, Türkiye’de ve Orta Doğu’da İslam ve Toplumsal Cinsiyet, Yüksek Lisans
2011-2012, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Ekseninde Uluslararası Göç, Lisans
2010-2011, Uluslararası Göç ve Küreselleşme, Lisans
2010-2011, Türkiye’de ve Orta Doğu’da İslam ve Toplumsal Cinsiyet, Lisans
2010-2011, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Ekseninde Uluslararası Göç Konuları, Lisans
2009-2010, Uluslararası İlişkilerde Seçilmiş Konular: Küreselleşme ve Kimlik, Lisans
2009-2010, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Ekseninde Uluslararası Göç, Lisans
2009-2010, Uluslararası İlişkilerde Seçilmiş Konular: Uluslararası Ticaretin Kültürel Boyutu, Lisans
2009-2010, Din Sosyolojisi: Dini İnançlar ve Ritüeller, Lisans
2008-2009, Göçün Toplumsal Boyutları: Kimlik, Uyum, Siyasi Hareketler, Yüksek Lisans
2008-2009, Uluslararası Göç ve Entegrasyon Sorunları, Lisans
2008-2009, Diplomatik Yazışma ve Kamu Diplomasisi, Lisans
2007-2008, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da İslam ve Kadın, Yüksek Lisans
2007-2008, Müslüman Göçmenler: İslamofobi ve Entegrasyon Sorunları, Yüksek Lisans
2007-2008, İslam Dünyası, Lisans
2007-2008, Uluslararası Ticaretin Kültürel Boyutu, Lisans
2006-2007, Müslüman Göçmenler: İslamafobi ve Entegrasyon Sorunları, Yüksek Lisans
2006-2007, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da İslam ve Kadın, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Göçmen Anne Olmak: Ulusötesi Annelik ve Yalnız Anneler Örneği (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Sonrasında Afet Yönetimi ve Yerinden Olma Sürecinin Türkiye Örneğinde Değerlendirilerek Şili ile Kıyaslamalı Analizi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2023-2024
Ukrayna ve Göç Krizine Disiplinlerarası ve Karşılaştırmalı Yaklaşım: Türkiye'de ve Polonya'da Ulusötesi Kimlikler, Sosyal Ağlar ve Hedef Ülke Göç Politikaları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2023-2024
Gender, Deskilling, and Forced Migration: A Study of Experiences of Refugee Women in Turkey (Toplumsal Cinsiyet, Vasıfsızlaştırma ve Zorunlu Göç: Türkiye'deki Mülteci Kadınların Deneyimlerine İlişkin Bir Çalışma) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Gender, Deskilling, and Forced Migration: A Study of Experiences of Refugee Women in Turkey (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Yürütücü , 2021-2022
Haklar ve Özgürlükler 2021 - Yurtdışındaki Türk Kökenli Vatandaşlara Yönelik Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2022
Türkiye’de Göç Yönetişimi Alanında Etkileşimli Toplumsal Bütünleşme Modeli Geliştirilmesi (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2018
ERASMUS Project: PEACEMAKERS. Peace Dialogue Campus Network: Fostering Positive Attitudes Between Migrants and Youth in Hosting Societies (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Proje Koordinatörü , 2017-2020
Kayıt Yok
Akçapar, Ş., Willis, M., Ali, M., Putten, M.V., Ohta, A. (2022) "The Oldest Manuscripts from India and Their Histories: A Re-assessment of IO Loth 4 in the British Library", Cracow Indological Studies, (0) DOI  
Akçapar, Ş., İskenderli, Ö.F. (2022) "An Ottoman Anabasis: Reflections on Mirat-ul Memalik by Seydi Ali Reis", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Araştırmaları Dergisi, Journal of Area Studies, 1 (2) pp. 58-74 Link  
Akçapar, Ş., Çalışan, A. (2022) "Pandemi Sürecinde Göçmenlerle Araştırma Yürütmek: Niteliksel Yöntemde Yeni Normal Üzerine", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 25 (1) pp. 8-22 [TR Dizin] Link DOI  
Akçapar, Ş. (2021) "Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı", Göç Dergisi, 8 (2) pp. 223-241 DOI  
Akçapar, Ş., Rubini, M., Prati, F., Kenfack, C.S.K. (2021) "The role of positive and negative contact of migrants with native people in affecting their future interactions. Evidence from Italy and Turkey", International Journal of Intercultural Relations, 85 (0) pp. 191-203 [SSCI] Link DOI  
Akçapar, Ş. (2019) "Religious Conversions in Forced Migration: The Cases of Afghans in India and Iranians in Turkey", The Journal of Eurasian Studies, (0) [AHCI]  
Akçapar, Ş., Şimşek, D. (2018) "The Politics of Asylum Flows and Syrian Refugees in Turkey: A Question of Inclusion and Exclusion", Social Inclusion, 6 (1) pp. 176-187 [SSCI] Link  
Akçapar, Ş., Aksel, D.B. (2017) "Public Diplomacy through Diaspora Engagement: The Case of Turkey", Perceptions: Journal of International Affairs, 12 (4) pp. 135-160 Link  
Akçapar, Ş. (2017) "South Asian Refugees in India", Society and Culture in South Asia, (0) [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2017) "International Migration and Diplomacy: Challenges and Opportunities in the 21st Century", Perceptions: Journal of International Affairs, 12 (4) pp. 1-34 Link  
Akçapar, Ş., Jassal, S.T. (2014) "Sites of Power and Resistance or Melting Pots? A Gendered Understanding of Islam through Sufi Shrines in Turkey", Contemporary Review of the Middle East, 1 (1) pp. 95-110 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2012) "Beyond Turkey’s Borders: Long-Distance Kemalism, State Politics and the Turkish Diaspora", Diaspora Studies, 5 (2) pp. 224-229 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2011) "Migrant Women Transforming Citizenship: Life Stories from Britain and Germany", International Journal of Turkish Studies, 17 (12) pp. 254-257 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2010) "Re-thinking Social Networks and Social Capital in International Migration", INTERNATIONAL MIGRATION, 48 (2) pp. 161-196 [SSCI]  
Akçapar, Ş. (2009) "Turkish Associations in the United States: Towards Building a Transnational Identity", Turkish Studies, 10 (2) pp. 165-193 [SSCI]  
Akçapar, Ş., Yurdakul, G. (2009) "Turkish Identity Formation and Political Participation in Western Europe and North America", Turkish Studies, 10 (2) pp. 139-147 [SSCI]  
Akçapar, Ş. (2007) "Do Brains Really Go Down the Drain? Turkish Highly-Skilled Migration to the US and the Brain Drain Debate in Turkey", Revue Europeenne des Migrations Internationales, 22 (3) pp. 79-108 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2007) "What’s God got to do with it? The role of religion in the internal dynamics of migrants’xx networks", Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee, 119 (120) pp. 81-100 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2006) "Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey", INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW, 40 (4) pp. 817-853 [SSCI]  
Akçapar, Ş. (2004) "Iranian Transit Migrants in Turkey", Kolor: Journal on Moving Communities, 4 (1) pp. 17-31 [AHCI]  
Akçapar, Ş. (2022) "Asya'dan Türkiye'ye Yönelik Düzenli ve Düzensiz Göç Hareketleri: Gelecek Öngörüleri ve Politika Önerileri", ASYA PASİFİK ÇALIŞTAYI BİLDİRİ KİTABI: YENİDEN ASYA AÇILIMI ÇERÇEVESİNDE FIRSATLAR VE ZORLUKLAR, Editörler: Ali Merthan Dündar, Mehmet Özay , Türkiye, (Ocak 2022
Akçapar, Ş. (2022) "(Re)Making Borders, Creating Walls: Externalization of Irregular Migration in Turkey", X Congreso de Migraciones Simposio en Madrid , (Eylül 2022
Akçapar, Ş. (2022) "Türkiye'de Yerleşik Yabancılar ve Sığınmacılar Arasında Yaşlılık ve Vefat: Defin Pratikleri ve Ölüm Rituelleri", X. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SOCIAL AND APPLIED GERONTOLOGY , Antalya, Türkiye, (Kasım 2022
Akçapar, Ş. (2021) "Mixed Migration Flows into Turkey and the Pandemic: Persisting Hierarchy or Reversed Inequalities?", The Migration Conference , İngiltere, (Temmuz 2021
Akçapar, Ş. (2021) "Pandemi ve Göç", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sempozyum 'Bireyden Topluma Küresel Salgın' , Ankara, Türkiye, (Şubat 2021
Akçapar, Ş. (2021) "Apocalyptic Frames on Climate/environment-induced migrants: Victims/threats or adaptive/responsible agents?", Association of Social Anthropologists , Amerika Birleşik Devletleri, (Mart 2021
Akçapar, Ş. (2009) "Almanya ve ABD’deki Uyum Polikaları", Yurtdışındaki Türkler: 50. yılında Göç ve Uyum Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2009
Akçapar, Ş. (2012) "Turkish Immigrants in Western Europe and North America: Immigration and Political Mobilization", Ny/Amerika Birleşik Devletleri : Routledge  
Akçapar, Ş., Çalışan, A. (2023) "Mixed Migration Flows into Turkey and the Impact of the Pandemic: Revisiting Social Exclusion and Persisting Inequalities", Kitap: The Palgrave Handbook of Global Social Problems, : Palgrave Macmillan  
Akçapar, Ş. (2022) "Human Mobility, Gender and Conflict in the Caucasus and Central Asia", Kitap: Conflict Areas in the Caucasus and Central Asia, Lanham, Boulder, New York/Amerika Birleşik Devletleri : Rowman and Littlefield: Lexington Books  
Akçapar, Ş., Özbey, D.Ç. (2022) "Afganistan'da Toplumsal ve Demografik Yapı", Kitap: Afganistan: Devlet ve Toplum, Ankara/Türkiye : Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi (TİAV) Yayınları  
Aydınbakar, A., Akçapar, Ş., Alpaslan, B. (2022) "The Effect of a First-Born Child’s Gender on Domestic Violence against Women: Evidence from Turkey (https://doi.org/10.1007/978-3-030-68127-2_222-1)", Kitap: Palgrave Handbook on Global Social Problems, İsviçre : Palgrave Macmillan - CHAM  
Akçapar, Ş. (2022) "Kuzey Amerika'da İslamofobi ve Türkofobi", Kitap: Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği, Ankara/Türkiye : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları No: 5  
Akçapar, Ş. (2022) "Afganistan'dan Göç Hareketleri", Kitap: Afganistan: Devlet ve Toplum, Ankara/Türkiye : Türk İdari Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi (TİAV)  
Akçapar, Ş., Eroğlu, E., Çalışan, A., Varlı, E.B., Kılınç, T. (2022) "Damga Teorisi ve Sosyal Kimliklere Dayalı Nefret Söylemi: ABD ve Kanada'da Türk Göçmenlere Yönelik Ayrımcılık ve Nefret Suçlarının Analizi", Kitap: Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği, Ankara/Türkiye : Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları  
Akçapar, Ş., Taner, N. (2021) "Kadın ve Göç", Kitap: Göç - Disiplinlerarası Bakış Açısıyla, Ankara/Türkiye : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK  
Akçapar, Ş., Çalışan, A. (2021) "Risk Toplumu ve Belirsizlik: Pandemi Döneminde Mülteci Olmak", Kitap: Bireyden Devlete Küresel Salgın, Ankara/Türkiye : PEGEM AKADEMİ  
Akçapar, Ş. (2018) "Diaspora Engagement in the United States: The Case of India and Turkey", Kitap: New Perspectives on India and Turkey: Connections and Debates, : Routledge  
Akçapar, Ş., İçduygu, A. (2016) "Migrant Smuggling in Turkey", Kitap: Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base, Cenevre/İsviçre : IOM Publications  
Akçapar, Ş. (2012) "Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu", Kitap: Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul/Türkiye : İletişim  
Akçapar, Ş. (2009) "Turkish Highly Skilled Migration to the United States: New Findings and Policy Recommendations", Kitap: Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration, İstanbul/Türkiye : Bilgi Üniversitesi Yayınları  
Akçapar, Ş. (2008) "Iranian Immigrants", Kitap: Becoming Istanbul: An Encyclopedia, Türkiye : Ofset Yayınevi  
Akçapar, Ş. (2007) "Batı Avrupa’da Yaşayan Türk ’ İthal’ Gelinler ve Entegrasyon Sorunları", Kitap: Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri, İstanbul/Türkiye : Bilgi Üniversitesi Yayınları  
Akçapar, Ş. (2004) "Migrations Illegales en Turquie: Analyse des tendances et enjeux nouveaux", Kitap: Turquie: Vers de Nouveaux Horizons Migratoires, Liege/Belçika : Groupe L’Harmattan  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) Türk Göçmenlere Yönelik Nefret Suçları, İslam Karşıtlığı ve Ayrımcılık: Kuzey Amerika Örneği, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Bireyden Devlete Küresel Salgın, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Perceptions: Journal of International Affairs, 2017, Konuk Editör
(Uluslararası - Dergi) Turkish Studies, 2009, Konuk Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
The Politics of Asylum Flows and Syrian Refugees in Turkey: A Question of Inclusion and Exclusion
Social Inclusion
26 0 0 17 4 1 0 0 48
2
Public Diplomacy through Diaspora Engagement: The Case of Turkey
Perceptions: Journal of International Affairs
5 0 0 1 0 1 0 0 7
3
Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar
0 0 0 1 4 1 0 0 6
4
Re-thinking Social Networks and Social Capital in International Migration
INTERNATIONAL MIGRATION
3 0 0 0 2 1 0 0 6
5
Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey
INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW
2 0 0 2 1 1 0 0 6
6
Turkish Associations in the United States: Towards Building a Transnational Identity
Turkish Studies
4 0 0 2 0 0 0 0 6
7
The role of positive and negative contact of migrants with native people in affecting their future interactions. Evidence from Italy and Turkey
International Journal of Intercultural Relations
4 0 0 0 0 0 0 0 4
8
Religious Conversions in Forced Migration: The Cases of Afghans in India and Iranians in Turkey
The Journal of Eurasian Studies
1 0 0 2 0 0 0 0 3
9
Do Brains Really Go Down the Drain? Turkish Highly-Skilled Migration to the US and the Brain Drain Debate in Turkey
Revue Europeenne des Migrations Internationales
1 0 0 1 0 0 0 0 2
10
Neoliberal Düzende Artan Kırılganlıklar: Pandemi Döneminde Mülteci Sağlığı
Göç Dergisi
0 0 0 0 0 1 0 0 1
11
What’s God got to do with it? The role of religion in the internal dynamics of migrants’xx networks
Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee
1 0 0 0 0 0 0 0 1
12
Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri
0 0 0 0 0 1 0 0 1
13
Migrant Smuggling Data and Research: A Global Review of the Emerging Evidence Base
0 0 0 0 0 1 0 0 1
14
Turkish Identity Formation and Political Participation in Western Europe and North America
Turkish Studies
0 0 0 0 0 1 0 0 1
15
International Migration and Diplomacy: Challenges and Opportunities in the 21st Century
Perceptions: Journal of International Affairs
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Aysima Çalışan
-
2021 - 2023 4
-
2022 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
Ahmet İçduygu
Koç Üniversitesi
2016 1
Erman Eroğlu
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2022 1
Alison Ohta
-
2022 1
Corinne Stella Kana Kenfack
-
2021 1
Damla Bayraktar Aksel
-
2017 1
Dilek Çakır Özbey
-
2022 1
Dogus Şimşek
-
2018 1
Francesca Prati
-
2021 1
Gökçe Yurdakul
-
2009 1
Marijn Van Putten
-
2022 1
Michael Willis
-
2022 1
Monica Rubini
-
2021 1
Muntazir Ali
-
2022 1
Nagehan Taner
-
2021 1
Ömer Faruk İskenderli
-
2022 1
Smita Tewari Jassal
-
2014 1
Tuna Kılınç
-
2022 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33076
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1466
Anahtar Kelimeler Göç Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Aile Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 40 40 90 50 0 216 230 40 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 461 . 508 . 452 . 495 . - 407 . 388 . 547 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 373 . 410 . 380 . 432 . - 318 . 315 . 467 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 125 . 121 . 85 . 129 . - 37 . 35 . 147 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 43 . 46 . 32 . 42 . - 17 . 11 . 57 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 45 . 39 . 30 . 44 . - 7 . 7 . 61 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 35 . 36 . 25 . 36 . - 5 . 8 . 48 . -
Toplam Yayın 0 2 8 2 1 0 9 9 1 0
Toplam Makale 0 0 3 1 1 0 2 3 0 0
Toplam Kitap 0 1 0 1 0 0 3 4 1 0
Toplam Bildiri 0 1 5 0 0 0 4 2 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 0 1 0 0 3 4 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 1 5 0 0 0 2 2 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0