img

Doç. Dr. Selim TEZCAN

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Tarih Bölümü
  • Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Alınan Eğitimler
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2004, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994, 1998
Araştırma Alanları
Orta Doğu Tarihi, Ortadoğu Tarihi, Avrupa Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2004, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994, 1998
Yabancı Dil
Almanca, e-YDS, 98, 2018
Fransızca, YDS, 93, 2018
İngilizce, e-YDS, 97, 2018
Fransızca, YDS, 93, 2018
Almanca, e-YDS, 98, 2018
İngilizce, e-YDS, 97, 2018
Rusça, YDS, 85, 2013
Rusça, YDS, 85, 2013
İspanyolca, KPDS, 88, 2011
İspanyolca, KPDS, 88, 2011
Farsça, KPDS, 96, 2010
Farsça, KPDS, 96, 2010
İtalyanca, KPDS, 80, 2009
Arapça, KPDS, 86, 2009
Arapça, KPDS, 86, 2009
İtalyanca, KPDS, 80, 2009
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kurs, Ermenice, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye, 16-02-2015, 29-05-2015
Kurs, İbranice, Türk Tarih Kurumu, Türkiye, 29-08-2013, 01-02-2014
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Çağdaş Dünya Tarihi Orta Doğu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Çağdaş Dünya Tarihi Ortadoğu Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Çağdaş Dünya Tarihi Avrupa Tarihi
Akademik Unvanlar
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2014-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2007-2014, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2001-2007, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
1999-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2019-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, SBBF, Türkiye
2018-2019, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Neslihan Aydın, Yüksek Lisans, The Activities of German Missionary Organizations in the Mutasarrıflık of Jerusalem 1876-1909, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2019-2020, World History II, Lisans
2019-2020, World History I, Lisans
2018-2019, World History I, Lisans
2017-2018, World History I, Lisans
2013-2014, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2013-2014, History of Turkey (HIST-209), Lisans
2012-2013, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2012-2013, Türkiye tarihi (HIST-203), Lisans
2012-2013, History of Turkey (HIST-209), Lisans
2011-2012, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2011-2012, Türkiye tarihi (HIST-203), Lisans
2007-2008, History of Civilization (HCIV-101), Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
İsrail ve Türkiye’deki İlk ve Ortaöğretim Seviyesi Tarih Kitaplarında Sırasıyla Türkler ve Yahudiler ile İlgili Konuların İşlenişi, 1948-2014 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2015-2017
TÜRKİYE DEĞERLER EĞİLİMLER BEKLENTİLER ARAŞTIRMASI 2014 TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2015
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
TEZCAN, S. (2022) "Türk Modern Ortadoğu Tarihçiliğinin Gelişim Seyri Üzerine Bazı Genel Değerlendirmeler", Tarihyazımı, 4 (2) pp. 132-155 Link  
Tezcan, S. (2022) "Doğu Yollarının Kavşağında Ortaçağ Avrupa Düşünürleri", Varlık, (1380) pp. 22-27  
Çınkara, G., Tezcan, S. (2021) "The Assassination of Ephraim Elrom, the Consul General of Israel", Ortadoğu Etütleri, 13 (2) pp. 315-319 Link  
Tezcan, S. (2021) "Perceptions of the Committee of Union and Progress in the press of the Yishuv, 1909-1914", British Journal of Middle Eastern Studies, 0 (0) pp. 1-21 [SSCI] Link DOI  
Tezcan, S. (2020) "Responses to the abolitions of the Ottoman Sultanate and Caliphate in the Arabic and Hebrew press of Palestine, 1922–1924", MIDDLE EASTERN STUDIES, 56 (6) pp. 795-810 [SSCI] Link DOI  
Tezcan, S. (2020) "The Situation of the Jews in the Ottoman Empire in the Second Constitutional Period as Reflected in David Ben-Gurion’s and Izhak Ben-Zvi’s Articles in Ha-Ahdut [In Hebrew]", Kesher, (54) pp. 25-38  
Tezcan, S., Sarıbaş, A. (2019) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının Merceğinden Osmanlı İmparatorluğu", OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, (54) pp. 307-348 [AHCI]  
Tezcan, S. (2019) "The Relations Between the Ottomans, Zionists and Palestinian Jews as Reflected in Israeli History Textbooks", BELLETEN, 83 (298) pp. 1131-1166 [AHCI] Link  
Tezcan, S., Murgul, Y. (2019) "Jewish and Israeli history in Turkish history textbooks, 1946–2016", Israel Affairs, 25 (1) pp. 1-25 [SSCI] Link DOI  
Tezcan, S. (2018) "II. Meşrutiyet Dönemi Filistini’nde Arap Basını ve Filastin Gazetesi", Toplumsal Tarih, (300) pp. 4-7  
Tezcan, S. (2018) "Hayden White ve Tarih Anlatısı Sorunu", Turkish History Education Journal, 7 (2) pp. 632-661 [TR Dizin] Link  
Tezcan, S., Gür, M.S. (2018) "İsrail Devlet Okullarında Kullanılan Arapça Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi", Turkish History Education Journal, 7 (2) pp. 297-324 [TR Dizin] Link  
Tezcan, S. (2018) "Ha-Ahdut: Filistin’de İbranice Basın ve II. Meşrutiyet Rejimi", Toplumsal Tarih, (297) pp. 8-12  
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2018) "İsrail Tarih Ders Kitaplarında Türk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi", Bilig, (86) pp. 137-167 [SSCI] Link  
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Selçuklular: Filistin-Kudüs Hâkimiyetleri ve Haçlı Seferleri ile Cihat Hareketinin Başlangıcındaki Rolleri", Filistin Araştırmaları Dergisi, (2) pp. 103-133 Link  
Tezcan, S., Sarıbaş, A., Gür, M.S. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat’a Kadar Osmanlı-Yahudi İlişkileri", TYB Akademi, 7 (21) pp. 77-103 [TR Dizin]  
Kireçci, M.A., Tezcan, S. (2016) "The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present", Bilig, (77) pp. 1-26 [SSCI]  
Tezcan, S. (2014) "Realpolitik and Jihad: Najm al-Din Ilghazi’s Relations with the Early Crusader States", Bilig, (69) pp. 263-296 [SSCI] Link  
Tezcan, S. (2014) "Haçlı Seferleri ve Karşı Haçlı Seferleri Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken I", Kılavuz, (50) pp. 95-105  
Tezcan, S. (2014) "Haçlı Seferleri ve Karşı Haçlı Seferleri Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken II", KIlavuz, (51) pp. 75-85  
Tezcan, S. (2008) "Peter Brown ve Geç Eskiçağ da Kutsal", Kılavuz, (48) pp. 50-58  
Tezcan, S. (2007) "Yanlış bir Sorunun Yapısökümü Hohenstaufen ların İnşa ettiği Feodal Devlet Almanya yı Neden Bütünleştiremedi", Kılavuz, (46) pp. 57-65  
Tezcan, S., Erkoç, S. (2007) "Prof Dr Walter Goffart la Söyleşi Bilmediğimiz Gerçeğine Kendimizi Alıştırmak Zorundayız", Kılavuz, (0)  
Aşık, M.Z., Tezcan, S. (2006) "Laminated glass beams Strength factor and temperature effect", Computers & Structures, 84 (0) pp. 364-373 [SCI] Link DOI  
Aşık, M.Z., Tezcan, S. (2005) "A mathematical model for the behavior of laminated glass beams", Computers & Structures, 83 (0) pp. 1742-1753 [SCI] Link DOI  
Bildiriler
Tezcan, S. (2021) "Türkiye'de Modern Ortadoğu Tarihçiliği", Türkiye'de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2021
Tezcan, S. (2020) "The Situation of the Jews in the Ottoman Empire during the Second Constitutional Period as Reflected in the Articles of David Ben Gurion and Yitzhak Ben Zvi Published in Ha-Achdut", 3rd International Conference on Israel and Judaism Studies , (pp. 42-43), İzmir, Türkiye, (Ocak 2020
Tezcan, S. (2018) "‘“Supporting Britain eventually turned out to be right”: Ottomans, Zionists and the Jewish Yishuv in Israeli history textbooks", WOCMES 2018 , Sevilla, İspanya, (Temmuz 2018
Tezcan, S. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Filistin’deki Osmanlı Egemenliğinin Son Dönemlerinde Osmanlı-Yahudi İlişkileri", 1st International Conference on Israel and Judaism Studies , (pp. 91-92), Konya, (Aralık 2017
Tezcan, S. (2014) "Değişken İttifaklar Ortamında Cihad Artuk Oğlu İlgâzî nin Haçlılar a Karşı İzlediği Politikaların Bir Değerlendirmesi", 1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu , (Mayıs 2014
Kitaplar
Kireçci, M.A., Tezcan, S. (2015) "Kırımın Kısa Tarihi", Ankara/Türkiye : Ahmet Yesevi Üniversitesi  
Tezcan, S., Kireçci, M.A. (2013) "Orta Doğu da Amerikan Dış Politikası Lobiler ve Özel Çıkar Gruplarının Rolü", Ankara/Türkiye : Ankara Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi  
Kitap Bölümleri
TEZCAN, S. (2022) "Mentalite Tarihi", Kitap: Tarih için Metodoloji, Ankara/Türkiye : Türk Tarih Kurumu  
Tezcan, S. (2021) "Yakın Tarihimizin Sessiz Tanıkları", İstanbul/Türkiye : İz Yayıncılık  
Tezcan, S. (2020) "Huzuru Bekleyen Şehir: Kudüs", İstanbul/Türkiye : İlim Yayma Vakfı Yayınları  
Tezcan, S. (2019) "Orta Çağ’a Yeni Yaklaşımlar: Ekonomi, Savaş, Kilise, Yaşam", İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları  
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2019) "Filistin: Tarih, Toplum ve Siyaset", İstanbul/Türkiye : Libra  
Tezcan, S. (2018) "Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum", Ankara : Pegem Akademi  
Tezcan, S. (2017) "Dünyada Tarihçilik: Dönemler/Okullar/Yaklaşımlar ve Tarihçiler", Ankara : Pegem Akademi  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Dergi) Filistin Araştırmaları Dergisi / Bulletin of Palestine Studies, 2020, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Filistin Araştırmaları Dergisi / Bulletin of Palestine Studies, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Belleten, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bilig, 0
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Realpolitik and Jihad: Najm al-Din Ilghazi’s Relations with the Early Crusader States
Bilig
2 0 0 0 0 0 2
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2013 - 2016 3
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2007 1
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2013 - 2016 3
Alper Sarıbaş
Munzur Üniversitesi
2017 - 2019 5
Mehmet Sadık Gür
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 - 2019 5
Mehmet Zülfü Aşık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2005 - 2006 2
Yalçın Murgul
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2019 1
Gökhan Çınkara
-
2021 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
499.
77256 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
445.
31355 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
5.
20 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77256
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 31355
YÖKSİS Bilim Alanı Çağdaş Dünya Tarihi 20
Anahtar Kelimeler Orta Doğu Tarihi, Avrupa Tarihi, Avrupa Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 100 50 75 133 235 105 98 59 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 361 . 427 . 470 . 400 . 300 . 411 . 491 . 499 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 286 . 354 . 365 . 332 . 237 . 340 . 405 . 445 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 2 . 4 . 3 . 3 . 2 . 4 . 3 . 5 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 2 . 3 . 3 . 2 . 1 . 3 . 2 . 3 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 1 . 3 . 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 1 . 3 . 2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 . -
Toplam Yayın 1 1 4 7 6 3 4 3 0
Toplam Makale 0 1 2 5 3 2 2 2 0
Toplam Kitap 1 0 1 1 2 1 1 1 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Makale (SCI) 0 1 0 1 3 1 1 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 2 4 0 0 0 2 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 2 1 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 0