img

Doç. Dr. Selim TEZCAN

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Tarih Bölümü
  • Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
46
Atıf
5
h-index
1
Proje
4
WoS
Yayın
9
Atıf
7
h-index
2
Scopus
Yayın
11
Atıf
140
h-index
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2004, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994, 1998
Araştırma Alanları
Basın Tarihi, Tarih Yazımı, Orta Doğu Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Dr), 2004, 2014
Yüksek Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), 2001, 2004
Yüksek Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Bilimleri (Yl) (Tezli), 1998, 2001
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1994, 1998
Kayıt Yok
İtalyanca, e-YDS, 92, 2024/5 Ele, 2024
Fransızca, YDS, 90, 2023/2 Yab, 2023
İngilizce, e-YDS, 98, 2023/7 Ele, 2023
Rusça, e-YDS, 88, 2023/8 Ele, 2023
Almanca, e-YDS, 98, 2023/6 Ele, 2023
İspanyolca, e-YDS, 86, 2023/5 Ele, 2023
Farsça, KPDS, 96, 2010
Arapça, KPDS, 86, 2009
Kurs, Ermenice, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye, 16-02-2015, 29-05-2015
Kurs, İbranice, Türk Tarih Kurumu, Türkiye, 29-08-2013, 01-02-2014
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Basın Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Tarih Yazımı
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Yakın Çağ Tarihi Orta Doğu Tarihi
2021-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2014-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2007-2014, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2001-2007, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
1999-2001, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, Türkiye
2019-2020, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-2019, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Neslihan Aydın, Yüksek Lisans, The impact of German missionary organizations on the Mutasarriflik of Jerusalem, 1876-1909, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 2022, (Asıl Danışman)
2019-2020, World History I, Lisans
2019-2020, World History II, Lisans
2018-2019, World History I, Lisans
2017-2018, World History I, Lisans
2013-2014, History of Turkey (HIST-209), Lisans
2013-2014, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2012-2013, History of Turkey (HIST-209), Lisans
2012-2013, Türkiye tarihi (HIST-203), Lisans
2012-2013, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2011-2012, Türkiye tarihi (HIST-203), Lisans
2011-2012, Türkiye Tarihi (HIST-200), Lisans
2007-2008, History of Civilization (HCIV-101), Lisans
Kayıt Yok
Cumhuriyetin ToplumsalHafızası İlk KuşaklarınTanıklıkları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2020
İsrail ve Türkiye’deki İlk ve Ortaöğretim Seviyesi Tarih Kitaplarında Sırasıyla Türkler ve Yahudiler ile İlgili Konuların İşlenişi, 1948-2014 (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Yürütücü , 2015-2017
TÜRKİYE DEĞERLER EĞİLİMLER BEKLENTİLER ARAŞTIRMASI 2014 TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015
Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2014-2015
Kayıt Yok
Tezcan, S. (2024) "“Our Good Friend and Illustrious Coreligionist Theodor Herzl”: The Three Interviews of La epoka with the Zionist Leader and Hamidian Censorship.", Jewish Social Studies: History, Culture, Society, 29 (2) pp. 157-186 [ESCI] Link DOI  
TEZCAN, S. (2023) "The Turkish War of Independence in Examples from the Arabic and Hebrew Press of Palestine, 1919-1922", BILIG, 0 (106) pp. 173-198 [ESCI]   
TEZCAN, S. (2023) "Arapça ve İbranice Filistin Basınından Örneklerde Türk Millî Mücadelesi, 1919-1922", Bilig, (106) pp. 173-198 [SSCI] Link DOI  
Tezcan, S. (2023) "Perceptions of the Committee of Union and Progress in the press of the Yishuv, 1909-1914", British Journal of Middle Eastern Studies, 50 (2) pp. 300-320 [SSCI] Link DOI    
TEZCAN, S. (2022) "Türk Modern Ortadoğu Tarihçiliğinin Gelişim Seyri Üzerine Bazı Genel Değerlendirmeler", Tarihyazımı, 4 (2) pp. 132-155 Link  
Tezcan, S. (2022) "Doğu Yollarının Kavşağında Ortaçağ Avrupa Düşünürleri", Varlık, (1380) pp. 22-27  
Çınkara, G., Tezcan, S. (2021) "The Assassination of Ephraim Elrom, the Consul General of Israel", Ortadoğu Etütleri, 13 (2) pp. 315-319 Link  
Tezcan, S. (2020) "Responses to the abolitions of the Ottoman Sultanate and Caliphate in the Arabic and Hebrew press of Palestine, 1922–1924", MIDDLE EASTERN STUDIES, 56 (6) pp. 795-810 [SSCI] Link DOI    
Tezcan, S. (2020) "The Situation of the Jews in the Ottoman Empire in the Second Constitutional Period as Reflected in David Ben-Gurion’s and Izhak Ben-Zvi’s Articles in Ha-Ahdut [In Hebrew]", Kesher, (54) pp. 25-38  
TEZCAN, S., Saribas, A. (2019) "The Ottoman Empire as Seen through the Lens of Israeli Textbooks for History", OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, 0 (54) pp. 307-348 [ESCI] DOI   
Tezcan, S., Sarıbaş, A. (2019) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının Merceğinden Osmanlı İmparatorluğu", OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, (54) pp. 307-348 [AHCI]  
Tezcan, S. (2019) "The Relations Between the Ottomans, Zionists and Palestinian Jews as Reflected in Israeli History Textbooks", BELLETEN, 83 (298) pp. 1131-1166 [AHCI] Link     
Tezcan, S., Murgul, Y. (2019) "Jewish and Israeli history in Turkish history textbooks, 1946–2016", Israel Affairs, 25 (1) pp. 1-25 [SSCI] Link DOI    
Tezcan, S., Gür, M.S. (2018) "İsrail Devlet Okullarında Kullanılan Arapça Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi", Turkish History Education Journal, 7 (2) pp. 297-324 [TR Dizin] Link   
Tezcan, S. (2018) "II. Meşrutiyet Dönemi Filistini’nde Arap Basını ve Filastin Gazetesi", Toplumsal Tarih, (300) pp. 4-7  
TEZCAN, S., Gur, M.S., Sanbas, A. (2018) "The Turkish War of National Liberation and the Republican Period in Israeli History Textbooks", BILIG, 0 (86) pp. 137-167 [ESCI]   
Tezcan, S. (2018) "Hayden White ve Tarih Anlatısı Sorunu", Turkish History Education Journal, 7 (2) pp. 632-661 [TR Dizin] Link   
Tezcan, S. (2018) "Ha-Ahdut: Filistin’de İbranice Basın ve II. Meşrutiyet Rejimi", Toplumsal Tarih, (297) pp. 8-12  
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2018) "İsrail Tarih Ders Kitaplarında Türk İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Dönemi", Bilig, (86) pp. 137-167 [SSCI] Link   
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Selçuklular: Filistin-Kudüs Hâkimiyetleri ve Haçlı Seferleri ile Cihat Hareketinin Başlangıcındaki Rolleri", Filistin Araştırmaları Dergisi, (2) pp. 103-133 Link  
Tezcan, S., Sarıbaş, A., Gür, M.S. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Tanzimat’a Kadar Osmanlı-Yahudi İlişkileri", TYB Akademi, 7 (21) pp. 77-103 [TR Dizin]   
Kireçci, M.A., Tezcan, S. (2016) "The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present", Bilig, (77) pp. 1-26 [SSCI]     
Tezcan, S. (2014) "Realpolitik and Jihad: Najm al-Din Ilghazi’s Relations with the Early Crusader States", Bilig, (69) pp. 263-296 [SSCI] Link     
Tezcan, S. (2014) "Haçlı Seferleri ve Karşı Haçlı Seferleri Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken II", KIlavuz, (51) pp. 75-85  
Tezcan, S. (2014) "Haçlı Seferleri ve Karşı Haçlı Seferleri Kimi Yaygın Kabulleri Yeniden Gözden Geçirirken I", Kılavuz, (50) pp. 95-105  
Tezcan, S. (2008) "Peter Brown ve Geç Eskiçağ da Kutsal", Kılavuz, (48) pp. 50-58  
Tezcan, S., Erkoç, S. (2007) "Prof Dr Walter Goffart la Söyleşi Bilmediğimiz Gerçeğine Kendimizi Alıştırmak Zorundayız", Kılavuz, (0)  
Tezcan, S. (2007) "Yanlış bir Sorunun Yapısökümü Hohenstaufen ların İnşa ettiği Feodal Devlet Almanya yı Neden Bütünleştiremedi", Kılavuz, (46) pp. 57-65  
Aşık, M.Z., Tezcan, S. (2006) "Laminated glass beams Strength factor and temperature effect", Computers & Structures, 84 (0) pp. 364-373 [SCI] Link DOI   
Aşık, M.Z., Tezcan, S. (2005) "A mathematical model for the behavior of laminated glass beams", Computers & Structures, 83 (0) pp. 1742-1753 [SCI] Link DOI   
Tezcan, S. (2024) "Erken Manda Dönemi Filistin Arap Basınında Filistin Tarihyazımı ve Filistinli Kimliğinin Oluşumu.", Kudüs’te İmparatorluk Politikaları: Kamusal Mekan ve Toplumsal Kimlik (1871-1948) Çalıştayı , Denizli, Türkiye, (Nisan 2024
Tezcan, S. (2023) "Türkiye'de Modern Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi Çalışmaları", Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye’de Tarih Yazıcılığı Çalıştayı , Ankara, Türkiye, (Aralık 2023
Tezcan, S. (2021) "Türkiye'de Modern Ortadoğu Tarihçiliği", Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2021
Tezcan, S. (2020) "The Situation of the Jews in the Ottoman Empire during the Second Constitutional Period as Reflected in the Articles of David Ben Gurion and Yitzhak Ben Zvi Published in Ha-Achdut", 3rd International Conference on Israel and Judaism Studies , (pp. 42-43), İzmir, Türkiye, (Ocak 2020
Tezcan, S. (2018) "‘“Supporting Britain eventually turned out to be right”: Ottomans, Zionists and the Jewish Yishuv in Israeli history textbooks", WOCMES 2018 , Sevilla, İspanya, (Temmuz 2018
Tezcan, S. (2017) "İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Filistin’deki Osmanlı Egemenliğinin Son Dönemlerinde Osmanlı-Yahudi İlişkileri", 1st International Conference on Israel and Judaism Studies , (pp. 91-92), Konya, (Aralık 2017
Tezcan, S. (2014) "Değişken İttifaklar Ortamında Cihad Artuk Oğlu İlgâzî nin Haçlılar a Karşı İzlediği Politikaların Bir Değerlendirmesi", 1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu , (Mayıs 2014
Kireçci, M.A., Tezcan, S. (2015) "Kırımın Kısa Tarihi", Ankara/Türkiye : Ahmet Yesevi Üniversitesi  
Tezcan, S., Kireçci, M.A. (2013) "Orta Doğu da Amerikan Dış Politikası Lobiler ve Özel Çıkar Gruplarının Rolü", Ankara/Türkiye : Ankara Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi  
TEZCAN, S. (2022) "Mentalite Tarihi", Kitap: Tarih için Metodoloji, Ankara/Türkiye : Türk Tarih Kurumu  
Tezcan, S. (2021) "Toplumsal Hafızada Cumhuriyet Dönemi Gayrimüslimleri", Kitap: Yakın Tarihimizin Sessiz Tanıkları, İstanbul/Türkiye : İz Yayıncılık  
Tezcan, S. (2020) "Seyahatnamelerde Kudüs", Kitap: Huzuru Bekleyen Şehir: Kudüs, İstanbul/Türkiye : İlim Yayma Vakfı Yayınları  
Tezcan, S. (2019) "Haçlı Seferleri - Tanımı ve Ötesi: Avrupa Orta Çağ Tarihçiliğinde Haçlı Seferleri Üzerine Süregiden Tartışmalar", Kitap: Orta Çağ’a Yeni Yaklaşımlar: Ekonomi, Savaş, Kilise, Yaşam, İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları  
Tezcan, S., Gür, M.S., Sarıbaş, A. (2019) "“İsrail Tarih Ders Kitaplarının (1948-2014) Gözünden Selçuklular: Filistin-Kudüs Hâkimiyetleri ve Haçlı Seferleri ile Cihat Hareketinin Başlangıcındaki Rolleri.", Kitap: Filistin: Tarih, Toplum ve Siyaset, İstanbul/Türkiye : Libra  
Tezcan, S. (2018) "İsrail Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı", Kitap: Dünyada Türk İmajı: Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ankara : Pegem Akademi  
Tezcan, S. (2017) "Avrupa’da Ortaçağın Rehabilitasyonu ve Umberto Eco", Kitap: Dünyada Tarihçilik: Dönemler/Okullar/Yaklaşımlar ve Tarihçiler, Ankara : Pegem Akademi  
Kayıt Yok
(Uluslararası - Dergi) Filistin Araştırmaları Dergisi / Bulletin of Palestine Studies, 2019, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Filistin Araştırmaları Dergisi / Bulletin of Palestine Studies, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Belleten, 0
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Bilig, 0
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Realpolitik and Jihad: Najm al-Din Ilghazi’s Relations with the Early Crusader States
Bilig
2 0 0 0 0 0 0 0 2
2
Jewish and Israeli history in Turkish history textbooks, 1946–2016
Israel Affairs
1 0 0 0 0 0 0 0 1
3
The Predicament of the Crimean Tatars, Past and Present
Bilig
0 0 0 0 1 0 0 0 1
4
Hayden White ve Tarih Anlatısı Sorunu
Turkish History Education Journal
0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Alper Sarıbaş
Munzur Üniversitesi
2017 - 2019 5
Mehmet Sadık Gür
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2017 - 2019 5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2013 - 2016 3
Mehmet Zülfü Aşık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2005 - 2006 2
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2007 1
Yalçın Murgul
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2019 1
Gökhan Çınkara
-
2021 1
Alper Sanbas
-
2018 1
Alper Saribas
-
019 1
Mehmet Sadik Gur
-
2018 1
2024 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
146.
78682 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
127.
33076 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
18.
497 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33076
YÖKSİS Bilim Alanı Yakın Çağ Tarihi 497
Anahtar Kelimeler Basın Tarihi, Tarih Yazımı, Orta Doğu Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 100 50 75 133 235 105 48 59 102 18
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 370 . 451 . 473 . 409 . 310 . 424 . 575 . 559 . 485 . 146 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 286 . 363 . 375 . 337 . 248 . 347 . 485 . 485 . 406 . 127 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 49 . 67 . 58 . 40 . 20 . 46 . 73 . 83 . 61 . 18 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 4 . 8 . 9 . 5 . 1 . 9 . 13 . 10 . 9 . 4 .
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 3 . 3 . 3 . 3 . 2 . 5 . 6 . 4 . 2 . 2 .
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 4 . 9 . 11 . 6 . 2 . 10 . 14 . 11 . 10 . 3 .
Toplam Yayın 1 1 4 7 6 3 3 3 3 2
Toplam Makale 0 1 2 5 3 2 1 2 2 1
Toplam Kitap 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
Makale (SCI) 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Makale (Ulusal) 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0
Kitap Yazarlığı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1