img

Prof. Dr. Selim Ferruh ADALI

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Tarih Bölümü
  • Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
72
Atıf
101
h-index
5
Proje
3
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Lisans, Avustralya, University Of Sydney, , 2005, 2009
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1998, 2002
Araştırma Alanları
Eski Önasya Tarihi, Eski Anadolu Tarihi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Lisans, Avustralya, University Of Sydney, , 2005, 2009
Lisans, Türkiye, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1998, 2002
Kayıt Yok
İngilizce, YDS, 92, 2023/2 Ele, 2023
İngilizce, YDS, 92.5, Bahar, 2023
İngilizce, KPDS, 95, Güz, 2009
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Eski Çağ Tarihi Eski Önasya Tarihi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Eski Çağ Tarihi Eski Anadolu Tarihi
2018-, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Eski Çağ Tarihi, Türkiye
2015-, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye
2015-2016, Yardımcı Doçent, Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Pr., Türkiye
2014-2015, Öğretim Görevlisi (Dr), Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Pr., Türkiye
2009-2013, Öğretim Görevlisi (Dr), Yarı Zamanlı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Pr., Türkiye
2017-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Metin Oral, Yüksek Lisans, Hitit Kralı I. Hattušili'nin Akkadça-Hititçe ikidilli yıllıklarının (CTH 4) Akkadça ve Hititçe versiyonlarının karşılaştırmalı filolojik değerlendirmesi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, 2019, (Asıl Danışman)
2018-2019, World History I, Lisans
2017-2018, World History I, Lisans
2016-2017, History of Civilization I, Lisans
2016-2017, History of Civilization II, Lisans
2015-2016, Introduction to Akkadian, Lisans
2014-2015, Hittite Texts I, Yüksek Lisans
2014-2015, Hittite Grammar I, Yüksek Lisans
2012-2013, Introduction to Akkadian, Lisans
2012-2013, Introduction to Sumerology, Lisans
2011-2012, Hittite Texts I, Lisans
2011-2012, Readings from Near Eastern Texts, Lisans
2010-2011, Introduction to Akkadian, Lisans
2010-2011, Readings from Near Eastern Texts, Lisans
2009-2010, Hittite Texts I, Lisans
2009-2010, Introduction to Hittitology, Lisans
2009-2010, Introduction to Sumerology, Lisans
Kayıt Yok
Mekandan Belleğe, Bellekten Mekana: Sümerbank Genel Müdürlük Binası Tarihi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2022-2024
İstanbul Sippar Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2018
Cumhuriyetin Toplumsal Hafızası İlk Kuşakların Tanıklıkları (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2017-2021
Kayıt Yok
Adalı, S.F. (2023) "Assur’a Dua Metni K.3408 ışığında Urartu, Manna ve Kimmerler", ASA Dergisi, 1 (1) pp. 2-38 Link  
Adalı, S.F. (2022) "The Limits of Universal Rule: Eurasian Empires Compared, ed. Yuri Pines, Michal Biran and Jörg Rüpke", The English Historical Review, 137 (587) pp. 1209-1211 [SSCI] DOI  
Adalı, S.F. (2022) "Melhame Geleneği ve Babil Kökenleri: Yeni Gözlemler", Journal of Turkish Studies, 57 (0) pp. 57-79  
Önal, M., Uludağ, C., Koyuncu, Y., ADALI, S.F. (2022) "An Assyrianised rock wall panel with figures at Başbük in south-eastern Turkey", Antiquity, 96 (0) [SSCI] DOI  
Frazer, M., Adalı, S.F. (2021) ""The just judgements that Ḫammu-rāpi, a former king, rendered": A New Royal Inscription in the Istanbul Archaeological Museums", Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie, 111 (0) [AHCI] DOI  
Adalı, S.F., Frahm, E. (2021) "The Slave-Girl’s Child: A “Literary” Fragment from the Istanbul Sippar Archive", Aula Orientalis, 39 (1) pp. 5-18 [AHCI]  
Adalı, S.F. (2021) "Historiographical Aspects of the Nevi’im Prophetic Tradition: Views from Extended Comparisons", Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, (8) pp. 9-43 Link  
Adalı, S.F. (2021) "Bartomeu Obrador-Cursach: The Phrygian Language. (Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East, Vol. 139.) xvi, 681 pp. Leiden: Brill, 2020. ISBN 978 90 04 41998 8 (hardback), ISBN 978 90 04 41999 5 (e-book).", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 84 (1) pp. 145-147 [AHCI] Link DOI  
Adalı, S.F. (2019) "Michele Cammarosano, Hittite Local Cults. Atlanta: SBL Press, 2018 pp. xxv 510. 69.95", Review of Biblical Literature, (0)  
Adalı, S.F. (2019) "What of the Land with Bows? Archers of “Meshech” and the Allusion to Genesis in Isaiah 66:19", Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (6) pp. 78-87 Link DOI  
Sinha, A., Kathayat, G., Weiss, H., Li, H., Cheng, H., Schneider, A.W., Berkelhammer, M., Adalı, S.F., Stott, L.D., Edwards, R.L. (2019) "Role of climate in the rise and fall of the Neo-Assyrian Empire", Science Advances, 5 (11) p. 6656 [SCI Expanded] Link DOI  
ADALI, S.F. (2018) "Üniversiteler Tarihi ve Müzeler", Yükseköğretim Dergisi, (9) pp. 23-28 Link  
Adalı, S.F. (2018) "Silvia Balatti: Mountain Peoples in the Ancient Near East: The Case of the Zagros in the First Millennium bce. (Classica et Orientalia 18.) xxviii, 430 pp. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017. ISBN 978 3 447 10800 3", BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES-UNIVERSITY OF LONDON, 81 (2) pp. 331-333 [AHCI] Link DOI  
Adalı, S.F. (2018) "Ali Çifçi, The Socio-Economic Organisation of the Urartian Kingdom. Culture and history of the ancient Near East, 89. Leiden Boston: Brill, 2017. Pp. xx, 354. ISBN 9789004347588. 109.00 (hb). ISBN 9789004347595. ebook.", Bryn Mawr Classical Review, (0) Link  
Adalı, S.F., Demirci, M.F., Özbayoğlu, A.M. (2017) "Automated Image Matching and New Readings for Cyrus the Great’s 547 BC Campaign in the Nabonidus Chronicle (BM 35382 = ABC 7)", Die Welt des Orients, 47 (2) pp. 153-185 [ESCI] DOI  
Adalı, S.F. (2016) "Fal Kitabı Melhemeler ve Halk Kültürü by Şeref Boyraz", Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, (0) pp. 157-159 DOI  
Adalı, S.F. (2016) "R Rollinger and E van Dongen eds 2015 Mesopotamia in the Ancient World Impact Continuities Parallels Proceedings of the Seventh Symposium of the Melammu Project Held in Obergurgl Austria November 4 8 2013 Melammu Symposia 7 Münster Ugarit Verlag", Ancient Near Eastern Studies, 53 (0) pp. 313-315 Link DOI  
Schneider, A.W., Adalı, S.F. (2016) "A rather troubled tale an examination of So tysiak s commentary concerning the roles of drought and overpopulation in the decline of the neo Assyrian empire", Climatic Change, 136 (3) pp. 395-399 [SCI Expanded] Link DOI  
Adalı, S.F. (2016) "The Transmission of Solar Eclipse Omens in Anatolia and the Near East Textual Agreements between Malhama Texts and Omens from Enuma Anu Enlil", Colloquium Anatolicum, 15 (0) pp. 14-31 [TR Dizin]   
Adalı, S.F., Samet, N. (2016) "Ur Ağıtı ve Ningal ın Yakarışı Üçüncü ve Dördüncü Kirugu için Okumalar", Akron, 10 (0) pp. 59-71  
Schneider, A.W., Adalı, S.F. (2016) "FURTHER EVIDENCE FOR A LATE ASSYRIAN DRY PHASE IN THE NEAR EAST DURING THE MID TO LATE SEVENTH CENTURY B C", Iraq, 78 (0) pp. 159-174 Link DOI  
Adalı, S.F. (2016) "Uri Gabbay Pacifying the Hearts of the Gods Sumerian Emesal Prayers of the First Millenniumbc Heidelberger Emesal Studien 1 xx 356 pp Wiesbaden Harrassowitz Verlag 2014 ISBN 978 3 447 06748 5", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 79 (1) pp. 157-159 [AHCI] Link DOI  
Jimenez, E., Adalı, S.F., Radner, K. (2015) "Four 7th Century BCE Neo Assyrian Slave Sale Records from Marqasi Kahramanmaraş in the Erimtan Museum Ankara and Elsewhere", Altorientalische Forschungen, 42 (2) Link DOI  
Jimenez, E., Fıstıkçı, A., Adalı, S.F. (2015) "Two 7th Century BCE Neo Assyrian Slave Sale Records from Marqasi Kahramanmaraş in a Collection at Gaziantep", Altorientalische Forschungen, 42 (2) Link DOI  
Adalı, S.F. (2015) "Asur İmparatorluğu nda Gündelik Hayat Üzerine Urad Gula nın Mektubu K 4267", Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi, 40 (0) pp. 271-290 [TR Dizin]   
Jimenez, E., Adalı, S.F. (2015) "The Prostration Hemerology Revisited An Everyman s Manual at the King s Court", Zeitschrift fur Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, 105 (2) pp. 154-191 [AHCI] DOI  
Taş, İ., Adalı, S.F. (2015) "Çivi Yazısı Geleneğinde Lullu Halkı", Kubaba Arkeoloji-Sanat Tarihi-Tarih Dergisi, 24 (0) pp. 21-35  
Adalı, S.F. (2015) "Yeni Asur Kehanet Metni K 2401 de Geçen uppi adê a dA ur ifadesinin anlamı üzerine", Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri, 9 (2) pp. 1-24 Link DOI  
Adalı, S.F., Demirci, M.F., Özbayoğlu, A.M., Ergin, O. (2014) "Why the Names Anubanini and His Clan in the Cuthaean Legend", Gephyra, 11 (0) pp. 15-28  
W, S.A., Adalı, S.F. (2014) "No harvest was reaped demographic and climatic factors in the decline of the Neo Assyrian Empire", Climatic Change, 127 (3) pp. 435-446 [SCI Expanded] Link DOI  
Nili, S., Adalı, S.F. (2012) "New Nippur Manuscripts of the Ur Lament I", Journal of Cuneiform Studies, 64 (0) pp. 31-37  
Adalı, S.F. (2011) "Melih Cevdet Anday ve Gılgamış", Koridor: Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, 20 (0) pp. 49-51  
Adalı, S.F. (2011) "Melih Cevdet Anday ve Gılgamış", Koridor, (20) pp. 49-51  
Adalı, S.F. (2022) "A Comparison of Dissimilarity: Lunar Eclipses in the Enuma Anu Enlil and the Malhama of Daniel", Evidence Combined. Western and Eastern Sources in Dialogue , (pp. 447-463), Beyrut, Lübnan, (Nisan 2022
Adalı, S.F. (2021) "Historiographical Aspects of the Nebiim Prophetic Tradition: Views from Extended Comparisons", Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı , (pp. 25-37), Türkiye, (Şubat 2021
ADALI, S.F. (2021) "Marks on Arrowheads from the Konya Ereğli Museum. Signs of native Anatolian production?", Anatolia in the First Millennium BC , (pp. 1-24), İsviçre, (Aralık 2021
Adalı, S.F. (2020) "Iron Age Kültepe and its Region in light of Tabal’s History", Integrative Approaches to the Archaeology and History of Kültepe-Kaneš , (pp. 225-237), Kayseri, (Şubat 2020
Adalı, S.F. (2019) "The Anatolian and Iranian Frontiers: Analyzing the Foreign Policy of the Assyrian Empire under Esarhaddon", Fortune and Misfortune in the Ancient Near East , (pp. 307-324), Varşova, Polonya, (Ocak 2019
Adalı, S.F. (2019) "Barbarians at the Gates: The Cimmerian Occupation of Ereğli (Cybistra) and Its Aftermath", 9th International RCAC Annual Symposium. Crossroads. Konya Plain from Prehistory to the Byzantine Period , (Mart 2019
Adalı, S.F., Freire, L.G. (2018) "International Relations Theory and Ancient Near Eastern History: Introduction", The 61th Rencontre Assyriologique Internationale , (pp. 469-471), Cenevre ve Bern, (Ağustos 2018
Adalı, S.F. (2018) "What is Policy Impact? Questioning Narratives of Political Events in the Last Century of the Assyrian Empire", The 61th Rencontre Assyriologique Internationale , (pp. 505-509), Cenevre ve Bern, İsviçre, (Ağustos 2018
Adalı, S.F. (2018) "The Scythian State in the Ancient Near East during the Seventh Century BC: Interpreting the Assyrian Sources", International Conference Dedicated to the Centenary of Igor Mikhailovich Diakonoff (1915–1999) , (pp. 214-232), Sankt-Petersburg, Rusya Federasyonu, (Mayıs 2018
Adalı, S.F., Taş, İ. (2014) "Umman manda in the Hittite Texts New Observations", Eighth International Congress of Hittitology , (Nisan 2014
Adalı, S.F. (2013) "Tugdamme and the Cimmerians A Test of Piety in Assyrian Royal Inscriptions", 56th Rencontre Assyriologique Internationale , (Ocak 2013
Adalı, S.F., Görgü, A.T. (2019) "Gılgamış Hikâyeleri", Türkiye : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  
Adalı, S.F., Görgü, A.T. (2017) "Bâbil Hemeroloji Serisi - Uğurlu ve Uğursuz Günler Takvimi", Türkiye : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  
Adalı, S.F., Görgü, A.T. (2016) "Bâbil Yaratılış Destanı Enuma Eliş", İstanbul/Türkiye : Türkiye İş Bankası Yayınları  
Adalı, S.F., Görgü, A.T. (2016) "Sümer Kral Destanları Enmerkar Lugalbanda", İstanbul/Türkiye : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  
Adalı, S.F. (2011) "The Scourge of God The Umman manda and Its Significance in the First Millennium BC", : Eisenbrauns  
Adalı, S.F. (2023) "Sin-iddinam’s Royal Inscription Schøyen MS 5000 and the Umman-manda", Kitap: Deciphering Assyria: A Tribute to Simo Parpola on the Occasion of his 80th Birthday., : Zaphon  
Adalı, S.F. (2022) "Eskiçağ Kaynaklarını Yeni bir Yaklaşımla Çalışmak", Kitap: Tarihçilikte Yeni Yaklaşımlar: Eski Kaynakları Yeniden Düşünmek, İstanbul/Türkiye : Yeni İnsan Yayınevi  
Adalı, S.F. (2022) "Göbeklitepe'deki Hayvanların Eski Anadolu ve Mezopotamya'da Tasvirleri", Kitap: Göbeklitepe ve Semboller, İstanbul/Türkiye : Alfa Basım Yayım Dağıtım  
Adalı, S.F. (2021) "Cumhuriyet Kuşakları ve Müzik", Kitap: Cumhuriyet Yakın Tarihimizin Sessiz Tanıkları. Hızlı Modernleşmenin Yol Açtığı Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Değişikliklerin Halktaki Yansımaları, İstanbul/Türkiye : İz Yayınları  
Adalı, S.F. (2021) "Berossos ve Sümer-Babil Edebiyatında Tufan Gelenekleri", Kitap: İskender Pala Armağanı, İstanbul/Türkiye : Kapı Yayınları  
Macginnis, J., Adalı, S.F. (2020) "Anadolu’daki Çiviyazılı Orta ve Yeni Assur Metinleri", Kitap: Assurlular. Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı, İstanbul/Türkiye : Yapı Kredi Yayınları  
Adalı, S.F., Erol, H. (2020) "The Historiography of Assyriology in Turkey: A Short Survey", Kitap: Perspectives on the History of Ancient Near Eastern Studies, : Eisenbrauns  
Adalı, S.F. (2018) "Yeni-Assur Krallığı’nın Orta Anadolu’ya İlgisi: Melid, Tabal, Frig ve Lidya İlişkileri - The Neo-Assyrian Kingdom’xxs Interest in Central Anatolia: Relations with Melid, Tabal, Phrygia and Lydia", Kitap: Assurlular. Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı - The Assyrians. Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, Istanbul/Türkiye : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık  
Adalı, S.F. (2018) "Avustralya Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı", Kitap: Dünyada Türk İmajı. Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ankara/Türkiye : Pegem Akademi  
Adalı, S.F. (2017) "Cimmerians and the Scythians: the Impact of Nomadic Powers on the Assyrian Empire and the Ancient Near East", Kitap: Eurasian Empires in Antiquity and the Early Middle AgesContact and Exchange between the Graeco-Roman World, Inner Asia and China, : Cambridge University Press  
Adalı, S.F., Akbulut, E. (2017) "The Performance of Neo-Assyrian Prophecy in the Temple: an Archaeological-Textual Approach", Kitap: Questions, Approaches, and Dialogues in Eastern Mediterranean Archaeology: Studies in Honor of Marie-Henriette and Charles Gates, : Ugarit Verlag  
Taş, İ., Adalı, S.F. (2016) "A Hittite View of Lullubum and its World", Kitap: Audias fabulas veteres Anatolian Studies in Honor of Jana Sou ková Siegelová, Hollanda : Brill  
Önal, M., uludağ, C., Koyuncu, Y., ADALI, S.F. (2023) "The Başbük Rock Wall Panel: Serving Empire, Honoring Syro-Anatolian Gods",
ADALI, S.F. (2019) "Mitolojinin Kökenleri ve Yayılımı",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2017) "Martu ile Adgarkidug",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2015) "Tanrılardan Bir Aşk Öyküsü: Nergal ile Ereşkigal",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2015) "Köle ile Efendi",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2015) "Hamazulu Büyücü",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2014) "Kader Tabletleri",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2013) "Lugalbanda",
Arslan, M., Cinemre, O., Devecioğlu, Ü., Göktürk, M.T., Metin, M., Mutlu, S., Nakipoğlu, N., Türkmen, M., Yurttagül, E., Zoroğlu, C., ADALI, S.F. (2013) "A Guide to the Classical Ages of Anatolia",
Arslan, M., Alpagut, A., Cinemre, O., Devecioğlu, Ü., Metin, M., Tırpan, N., Türkmen, M., Yurttagül, E., Zoroğlu, C., ADALI, S.F. (2013) "A Guide to Ankara Throughout the Ages",
ADALI, S.F., Görgü, A.T. (2012) "Sümer Ülkesinden Bir Dilim Öykü (Babilli Bir Öğrencinin Defterinden Alınmıştır): Sargon ve Ur-Zababa",
(Uluslararası - Kitap) Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Assurlular. Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı - The Assyrians. Kingdom of the God Assur from Tigris to Taurus, 2018, Editör
(Uluslararası - Kitap) Eurasian Empires in Antiquity and the Early Middle Ages.Contact and Exchange between the Graeco-Roman World, Inner Asia and China, 2017, Editör
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика, 2018
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Anadolu Araştırmaları, 2017
Üye, The International Association for Assyriology, 2010-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Role of climate in the rise and fall of the Neo-Assyrian Empire
Science Advances
28 0 0 0 0 9 0 0 37
2
The Scourge of God The Umman manda and Its Significance in the First Millennium BC
0 0 0 0 2 13 0 0 15
3
No harvest was reaped demographic and climatic factors in the decline of the Neo Assyrian Empire
Climatic Change
5 0 0 0 1 6 0 0 12
4
The Prostration Hemerology Revisited An Everyman s Manual at the King s Court
Zeitschrift fur Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie
3 0 0 0 1 4 0 0 8
5
Eurasian Empires in Antiquity and the Early Middle AgesContact and Exchange between the Graeco-Roman World, Inner Asia and China
4 0 0 0 0 0 0 0 4
6
Four 7th Century BCE Neo Assyrian Slave Sale Records from Marqasi Kahramanmaraş in the Erimtan Museum Ankara and Elsewhere
Altorientalische Forschungen
0 0 0 2 0 1 0 0 3
7
FURTHER EVIDENCE FOR A LATE ASSYRIAN DRY PHASE IN THE NEAR EAST DURING THE MID TO LATE SEVENTH CENTURY B C
Iraq
0 0 0 0 0 2 0 0 2
8
Audias fabulas veteres Anatolian Studies in Honor of Jana Sou ková Siegelová
2 0 0 0 0 0 0 0 2
9
Tugdamme and the Cimmerians A Test of Piety in Assyrian Royal Inscriptions
1 0 0 0 1 0 0 0 2
10
Two 7th Century BCE Neo Assyrian Slave Sale Records from Marqasi Kahramanmaraş in a Collection at Gaziantep
Altorientalische Forschungen
0 0 0 2 0 0 0 0 2
11
Iron Age Kültepe and its Region in light of Tabal’s History
0 0 0 0 0 1 0 0 1
12
A rather troubled tale an examination of So tysiak s commentary concerning the roles of drought and overpopulation in the decline of the neo Assyrian empire
Climatic Change
0 0 0 0 0 1 0 0 1
13
Sümer Kral Destanları Enmerkar Lugalbanda
0 0 0 0 1 0 0 0 1
14
Automated Image Matching and New Readings for Cyrus the Great’s 547 BC Campaign in the Nabonidus Chronicle (BM 35382 = ABC 7)
Die Welt des Orients
0 0 0 1 0 0 0 0 1
15
The Anatolian and Iranian Frontiers: Analyzing the Foreign Policy of the Assyrian Empire under Esarhaddon
0 0 0 0 1 0 0 0 1
16
"The just judgements that Ḫammu-rāpi, a former king, rendered": A New Royal Inscription in the Istanbul Archaeological Museums
Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie
0 0 0 0 0 1 0 0 1
(2018) "Toplam Yayın Ödülü" ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Ali Turan Görgü
-
2012 - 2017 7
Ali Turan Görgü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
2016 - 2019 4
İlknur Taş
Hitit Üniversitesi
2014 - 2016 3
Adam W Schneider
-
2016 - 2019 3
Enrique Jimenez
-
2015 3
Ahmet Murat Özbayoğlu
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
2014 - 2017 2
Muhammed Fatih Demirci
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
2014 - 2017 2
Celal Uludağ
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
2022 - 2023 2
Yusuf Koyuncu
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
2022 - 2023 2
Candemir Zoroğlu
-
2013 2
Emel Yurttagül
-
2013 2
Mehtap Türkmen
-
2013 2
Melih Arslan
-
2013 2
Mustafa Metin
-
2013 2
Okan Cinemre
-
2013 2
Ülkü Devecioğlu
-
2013 2
Oğuz Ergin
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
2014 1
Hakan Erol
Ankara Üniversitesi
2020 1
Mehmet Önal
Harran Üniversitesi
2023 1
Abdulkadir Fıstıkçı
-
2015 1
Ashish Sinha
-
2019 1
Asuman Alpagut
-
2013 1
Eckart Frahm
-
2021 1
Erkan Akbulut
-
2017 1
Gayatri Kathayat
-
2019 1
Hai Cheng
-
2019 1
Hanying Li
-
2019 1
Harvey Weiss
-
2019 1
John Macginnis
-
2020 1
Karen Radner
-
2015 1
Lowell D Stott
-
2019 1
Lucas G Freire
-
2018 1
M. Tevfik Göktürk
-
2013 1
Mary Frazer
-
2021 1
Max Berkelhammer
-
2019 1
Mehmet Önal
-
2022 1
Nezihe Nakipoğlu
-
2013 1
Nihal Tırpan
-
2013 1
Nili Samet
-
2016 1
R Lawrence Edwards
-
2019 1
Samet Nili
-
2012 1
Schneider Adam W
-
2014 1
Sena Mutlu
-
2013 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78682
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33076
YÖKSİS Bilim Alanı Eski Çağ Tarihi 167
Anahtar Kelimeler Eski Önasya Tarihi, Eski Anadolu Tarihi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 160 113 115 119 69 90 205 155 55 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 310 . 388 . 433 . 423 . 476 . 439 . 418 . 463 . 532 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 226 . 300 . 335 . 351 . 413 . 362 . 329 . 389 . 452 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 7 . 19 . 19 . 28 . 33 . 25 . 9 . 18 . 38 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 4 . 16 . 14 . 22 . 29 . 21 . 7 . 16 . 31 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 5 . 18 . 16 . 25 . 30 . 23 . 8 . 18 . 34 . -
Toplam Yayın 9 10 6 6 4 3 6 5 2 0
Toplam Makale 6 7 1 3 3 0 4 3 1 0
Toplam Kitap 0 3 3 2 1 2 2 2 1 0
Toplam Bildiri 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Makale (SCI) 1 2 0 1 1 0 3 2 0 0
Makale (Uluslararası) 2 4 1 1 2 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Kitap Yazarlığı 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 1 2 2 0 2 2 2 1 0
Bildiri (Uluslararası) 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0