Prof. Dr. Sevgi KURTULMUŞ

Prof. Dr. Sevgi KURTULMUŞ

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
sevgi.kurtulmusasbu.edu.tr
Akademik Linkler
Yayınlar
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 1988, 1992
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 1981, 1983
Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, 1977, 1981
Yabancı Dil
Fransızca
İngilizce
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyal Politika Sağlık Ekonomisi
Akademik Ünvanlar
2015-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ekonomi Bölümü, Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi, Türkiye
2013-2015, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi, Türkiye
1996-1998, Doçent, Tam Zamanlı, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Politika, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2016-, Bek Başkanı, Türkiye
2015-, Rektör Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Rektörlük, Türkiye
Yönetilen Tezler
Hüseyin Çelik, Yüksek Lisans, Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal sağlık sigortası sistemi ve finansmanı, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer, 1997, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
Kayıt Yok
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 1997-1997
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Kurtulmuş, S., Topçu, E. (2017) "Türkiye’deki Suriyelilerle Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllülere Yönelik Etüt Çalışması: Gönüllüler Grubu Örnek Olay İncelemesi Ankara Örneği", XXXXYYYYZZZZ, (0)
Kurtulmuş, S. (1998) "Avrupa Birliği’nde İşsizlik ve İşsizliği Önleme Politikaları", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (0) pp. 159-179
Kurtulmuş, S. (1998) "Sağlık Ekonomisinin Adalet ve Eşitlik Prensipleri Çerçevesinde Hükümetlerin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü", Kamu-İş Yayınları, (0) pp. 685-704
Kurtulmuş, S. (1998) "Cumhuriyet’in 75. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Sistemimiz", Yeni Türkiye, (0) pp. 1949-1956
Kurtulmuş, S. (1996) "Sosyo-ekonomik Açıdan Bebek Ölümleri ve Sebepleri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1996) pp. 61-70
Kurtulmuş, S. (1996) "Aile Ödeneklerinin Mukayeseli Bir Analizi", İktisat Fakültesi Mecmuası, (0) pp. 13-93
Kurtulmuş, S. (1996) "Çağdaş Gelişmeler Işığında Endüstri İlişkileri Eğitiminde Yeni Perspektifler", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, (0) pp. 625-638
Kurtulmuş, S. (1995) "Modern Bir Sosyal Güvenlik Vasıtası Olarak Aile Ödenekleri", Sosyal Siyaset Konferansları, (0) pp. 145-159
Bildiriler
Kurtulmuş, S., Emel, T. (2016) "Solidarity with Syrian Immigrants with the Power of Islamic Believes and Volunteerism", 4th Turkish Migration Conference , (pp. 139-145), (Aralık 2016)
Kurtulmuş, S., Topçu, E. (2016) "”Suriyeli Kadınların Türkiye’ye Göç ile Aile içindeki ve Toplumdaki Konum değişimi”", II. Ortadaoğu Konferansları, Ortadoğudaki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu Uluslarası Sempozyumu , (Aralık 2016)
Kurtulmuş, S., Topçu, E. (2016) "The Challange of Syrian Migrants to Mono Cultural National Ideology of Turkey", Annual Meeting Middle East Studies Association , (Aralık 2016)
Kurtulmuş, S. (2004) "Yoksulluğu Önlemede Sosyal Güvenlik Aracı Olarak Aile Ödeneklerinin Rolü", IV. Aile Şurası, ”Aile ve Yoksulluk” Bildirileri, Yayın No: 122 , Türkiye, (Aralık 2004)
Kurtulmuş, S. (1998) "Nüfus Politikalarının İktisadi Boyutu", Tüm Yönleriyle Uluslararası Katılımlı Aile Planlaması Sempozyumu , (Aralık 1998)
Kurtulmuş, S. (1998) "Aile Modellerinde ve Demografik Yapıdaki Değişimin Aile Politikalarına Etkisi", T.C. Aile Araştırma Kurulu Başkanlığı, III. Aile Şurası , Türkiye, (Aralık 1998)
Kitaplar
Kurtulmuş, S. (1998) "Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi", Türkiye : Değişim Dinamikleri Temel Yayınları
Kurtulmuş, S. (1997) "Teorik Esasları ve Tatbikatları Bakımından Aile Ödenekleri", Türkiye : Şule Sistem Ofset Basım Yayım
Kurtulmuş, S. (1996) "Almanya’xxda Endüstri İlişkilerindeki Değişimler - Almanya’xxdaki Türk Vatandaşlarını İlgilendiren Bazı Yönleri ile", Türkiye : Türk Endüstri İlişkileri Derneği
Kurtulmuş, S. (1996) "Yeniden Birleşen Almanya’xxnın Sosyal Güvenlik Sisteminin Bütünleştirilmesi", : XXYYZZ
Kitap Bölümleri
Kurtulmuş, S. (2015) "Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective", : Peter Lang
Kurtulmuş, S. (1998) "Ekonomik Hesaplamalarda Bir Birim Olarak Aile", Türkiye : Başbakanlık Basım evi
Kurtulmuş, S. (1998) "Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sistemleri Bakımında Hesaplama Birimi Olarak Aile", Türkiye : Başbakanlık Basım Evi
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
Kayıt Yok
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Sistemleri Bakımında Hesaplama Birimi Olarak Aile
0 0 0 0 0 4 4
2
Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi
0 0 0 0 0 4 4
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Emel Topçu
-
2016 - 2017 3
Topçu Emel
-
2016 1