img

Prof. Dr. Sutay YAVUZ

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Sosyoloji Bölümü
  • Sosyometri Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
74
Atıf
43
h-index
3
Proje
31
WoS
Yayın
5
Atıf
32
h-index
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik ve Sosyal Demografi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik ve Sosyal Demografi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1994, 1999
Araştırma Alanları
Sosyal Demografi, Aile Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik ve Sosyal Demografi (Dr), 2002, 2008
Yüksek Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik ve Sosyal Demografi (Yl) (Tezli), 1999, 2002
Lisans, Türkiye, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1994, 1999
Kayıt Yok
İngilizce, TOEFL IBT, 99, Diğer, 2012
İngilizce, KPDS, 92, Güz, 2011
İngilizce, ÜDS, 88, Güz, 2011
İngilizce, TOEIC, 960, Güz, 2011
Sertifika, Uluslararası Eğitim Sendikacılığı ve Sosyal Politika Semineri, Türkiye, Ankara, 03-04-2017, 26-01-2018
Sertifika, Uluslararası Memur Sendikacılığı ve Sosyal Politika Semineri, Türkiye, Ankara, 03-07-2017, 05-03-2018
Kurs, Knowledge-Based Economy and City Competitiveness, Taiwan, Taipei, 12-04-2017, 25-04-2018
Araştırma, Türkiye’de Eğitim Amaçlı Göç, TÜİK Veri Araştırma Merkezi, Türkiye, 30-05-2017, 30-11-2017
Rapor, İş Süreçleri Anketi Analiz Raporu, TODAİE, Türkiye, 03-07-2017, 27-10-2017
Rapor, Bulgaristan: Toplumsal ve Demografik Yapı, TODAİE, Türkiye, 04-09-2017, 23-03-2018
Çalışma, MIREKOC International Summer School - VII- Migration and Children, Koç Üniversitesi, Türkiye, 14-06-2017, 14-06-2017
Çalışma, Aile Araştırmalarında Niceliksel ve Niteliksel Araştırma Uygulamaları, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Araştırma Merkezi, Türkiye, 20-04-2016, 20-04-2016
Kurs, Preparation of Data Base with Technical Analysis, Türkiye, Ankara, 07-05-2016, 07-05-2016
Araştırma, Türkiye'de İç Göç Sürecinde Yaşlı Nüfus, Ankara, Türkiye, 12-02-2016, 22-11-2016
Rapor, Hizmet Standartları Projesi: Ruhsat ve Denetim Alanı, TODAİE-Kalkınma Bakanlığı, Türkiye, 01-08-2016, 22-09-2017
Röportaj, Göç ve Göçmenlik, TRT Diyanet TV, Türkiye, 09-06-2015, 09-06-2015
Çalışma, Endüstri 4.0 Çağında Yöneticilik ve Liderlik, TODAIE, Genel Kurmay Başkanlığı, Kıbrıs (Başbakanlık Personeli), Türkiye, 05-02-2015, 29-06-2018
Röportaj, Türkiye Nüfusu 2015, TRT Diyanet Kanalı, Türkiye, 10-03-2015, 10-03-2015
Rapor, Türkiye’de Evlilik Tercihleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye, 01-09-2014, 27-03-2015
Kurs, Türk Dış Politikası ve Protokol Kuralları, Türkiye, Ankara, 03-02-2013, 08-02-2013
Rapor, Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulusaşırı Toplumsal Alan Oluşumu, Ankara Üniversitesi, Türkiye, 01-01-2013, 24-12-2015
Röportaj, İstatistiklerle Kadın, TRT Diyanet TV, Türkiye, 08-03-2013, 08-03-2013
Kurs, Resmi İstatistikler Eğitim Programı, Türkiye, Ankara, 03-12-2012, 06-12-2012
Kurs, Temel Lisrel (Yapısal Eşitlik Modellemesi) Semineri, Türkiye, Antalya, 10-01-2011, 13-01-2011
Röportaj, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü ve Türkiye Nüfusu, TRT 1 Radyosu, Hayat Sahnesi Programı, Türkiye, 06-07-2011, 06-07-2011
Röportaj, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü, TRT 1 Radyosu, Günaydın Türkiye Programı, Türkiye, 11-07-2011, 11-07-2011
Rapor, Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması Özet Raporu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye, 04-05-2008, 27-02-2009
Rapor, 2003 Türkiye ve Nüfus Sağlık Araştırması İleri Analiz Raporu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye, 03-05-2004, 24-02-2005
Kurs, The Probabilistic Approach to Demography, Almanya, Rostock, 06-09-2004, 25-03-2005
Kurs, Logic of Family Dynamics and Fertility, Almanya, Rostock, 06-09-2004, 18-03-2005
Kurs, Research Tools and Presentation Skill, Almanya, Rostock, 06-09-2004, 31-03-2005
Rapor, 2013 Türkiye ve Nüfus Sağlık Araştırması Özet Raporu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, 04-01-2004, 22-07-2004
Rapor, Bölüm 8: Doğurganlık Tercihleri, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye, 04-01-2004, 29-07-2004
Kurs, General Theory of Pure Demography, Almanya, Rostock, 04-11-2002, 21-03-2003
Kurs, Regression Analysis of Duration Data (Event-History Analysis), Almanya, Rostock, 11-11-2002, 28-03-2003
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Sosyal Demografi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Aile Sosyolojisi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sosyoloji Göç Sosyolojisi
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Demografi, Türkiye
2020-, Profesör, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye
2019-2020, Doçent, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Demografi, Türkiye
2018-2019, Doçent, Tam Zamanlı, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet, Türkiye
2015-2018, Doçent, Tam Zamanlı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Todaie Anabilim Dalı, Sosyoloji, Türkiye
2010-2012, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2009-2010, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Türkiye
2005-2008, Araştırma Görevlisi, Yarı Zamanlı, Max Planck Instıtute For Demographıc Research, Laboratory Of Contemporary European Fertility And Family Dynamics
2000-2005, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ekonomik ve Sosyal Demografi Anabilim Dalı, Türkiye
2021-, Komisyon Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Etik Kurul Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu, Türkiye
2020-, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye
2019-2020, Kalite Kurulu Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kalite Kurulu, Türkiye
2019-2019, Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2020, Kalite Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2017-2018, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye
Gökdeniz Oflas, Yüksek Lisans, Humanitarian aid assistance in Olive Branch area: Problems and resolutions, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afet Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ferit Yardak, Yüksek Lisans, Afet ve acil durum hazırlık ve risk yönetimi çalışmalarında muhtarların rolünün değerlendirilmesi: Ankara ili örneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afet ve İnsani Yardım Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Sümeyye Demircioğlu, Doktora, Metropol yaşamında orta yaş bireylerin kardeşlik ilişkileri:bir anlatı araştırması, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Alpaslan Çobanoğlu, Doktora, Tek Ebeveynli Ailelerde Yoksulluk Döngüsünün Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi: Bitlis İli Örneği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Ecenur Alper, Yüksek Lisans, Factors that affect the adaptation to remote work: An analysis of banking sector in Türkiye, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2023, (Asıl Danışman)
Özgenur Deniz, Yüksek Lisans, Eşlerin Denkliğinin ve Kök Aileleri ile İlişkilerinin, Evlilik Uyumu Üzerindeki Rolünün İncelenmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Sümeyye Duman, Yüksek Lisans, Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç yetişkin kadınların evlilik hakkındaki görüşlerinin incelenmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın ve Aile Çalışmaları Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Ekrem Demir, Yüksek Lisans, Türkiye'de yaşayan Afgan göçmenlerin göç süreçleri: Sosyal ağların rolü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Bölgesel Çalışmalar Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Hilal Yıldız, Yüksek Lisans, Daha sonra doldurulacaktır, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, 2021, (Asıl Danışman)
Şeyda Koyuncu, Yüksek Lisans, Özel Eğitim Okullarında Görevli Branş Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerinin Etkilerinin Değerlendirilmesi, 2018, (Asıl Danışman)
Abdul Wali Jamshidi, Yüksek Lisans, Impact of International Non-Governmental Organizations (INGOs)on Good Governance in Herat Province of Afghanistan, 2017, (Asıl Danışman)
2020-2021, Afet Sosyolojisi, Yüksek Lisans
2020-2021, Global Migratory Movements and Demographic Aspects, Yüksek Lisans
2020-2021, Afet Sosyolojisi, Yüksek Lisans
2019-2020, Global Migratory Movements and Demographic Aspects, Yüksek Lisans
2018-2019, SOSYAL PSİKOLOJİ, Lisans
2018-2019, FİZYOTERAPİDE SOSYOLOJİ, Lisans
2017-2018, Kamu Yönetiminde Niteliksel ve Niceliksel Araştırmalar, Yüksek Lisans
2017-2018, Dönem Ödevi Projesi, Yüksek Lisans
2017-2018, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Değişim, Yüksek Lisans
2017-2018, Research Methods in Public Administration, Yüksek Lisans
2017-2018, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2016-2017, Research Methods, Yüksek Lisans
2016-2017, Kamu Yönetiminde Niteliksel ve Niceliksel Araştırmalar (Seminer), Yüksek Lisans
2016-2017, Dönem Ödevi Projesi, Yüksek Lisans
2016-2017, Advanced Research Methods in Public Administration, Yüksek Lisans
2015-2016, Dönem Ödevi Projesi, Yüksek Lisans
2015-2016, Research Methods, Yüksek Lisans
2015-2016, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans
2011-2012, Nüfus ve Kalkınma, Yüksek Lisans
2011-2012, TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPISI, Lisans
2010-2011, TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPISI, Lisans
2010-2011, Demografik Yapı ve Sağlık, Lisans
2010-2011, Sosyal Hizmette Araştırma Uygulaması, Lisans
2010-2011, İstatistik, Lisans
2010-2011, Sosyoloji, Lisans
Kayıt Yok
2022 Avrupa'da Yaşayan Türkler Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2022-2022
Önleme, Müdahale Ve Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2021-2023
Belediyeler için Hizmet Rehberleri Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Proje Koordinatörü , 2020-2020
Outreach Training for Turkish Language Program (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2019-2019
HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM PROGRAMI (HEP) ALAN ARAŞTIRMASI (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2019-2019
ASDEP Soru Formunun Feliştirilmesi Etüt Çalışması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2018-2019
Social Integration and Participation Project (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2018-2018
Çocuk ve Gençlik Merkezleri Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2018-2018
Yaşamboyu Eğitim Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2018-2018
Promoting Decent Work Opportunities for Non-Syrian Refugees and Asylum Seekers in Turkey (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2018-2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yeniden Yapılanma, Personel/Kadro Araştırma ve Danışmanlık Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Danışman , 2017-2017
Referral pathways for refugee adolescents in Turkey (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Danışman , 2017-2017
T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yeniden Yapılanma, Personel/Kadro Araştırma ve Danışmanlık Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2017-2017
Türkiye’de Ailenin Değişimi ve Aileye Yönelik Politikalar/Change of Family in Turkey and Policies for Family (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2016-2017
Yerel Yönetimler İçin Hizmet Standartları Araştırma Projesi (Ulusal) Kalkınma Bakanlığı Destekli Proje: Yürütücü , 2016-2017
Türkiye de Evlilik Tercihleri (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2014-2015
Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması İleri İstatistik Analizi Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2013-2014
Rusya ve Azerbaycan dan Türkiye ye Göç ve Antalya da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu (Ulusal) TÜBA ve TÜBİTAK Destekli Proje: Araştırmacı , 2013-2015
TRC2 Bölgesi (Şanlıurfa-Diyarbakır) Mevcut Durum Analizi, Kentsel Altbölge Kalkınma Modelinin Oluşturulması ve Suriçi Altbölgesi Alan Yönetim Planının Hazırlanması (Ulusal) Özel Kuruluşlar: Araştırmacı , 2013-2013
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2011-2012
Population Registry of Children 0-5 and Child Marriage (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2010-2014
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden En Fazla Göç Almış Olan İllerin Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Politik Yapı Araştırması”: Sorunlar, Beklentiler ve Çözüm Önerileri’ Projesi (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2009-2009
Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) (Ulusal) Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2009-2011
Güney Kafkasya’da Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Projesi (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2009-2009
Göçle gelen nüfusun Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon ile ilgili problemlerinin çözümü için Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Erzurum Belediyelerine Teknik Destek sağlamak amacıyla Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (Uluslararası) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNESCO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Destekli Proje: Araştırmacı , 2009-2014
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008 (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2008-2009
Ulusal Anne Ölümleri Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2005-2005
Türkiye’de Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştıması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2004-2005
2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2002-2004
1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 1998-1998
Kayıt Yok
Sutay, Y., Fuat, G. (2019) "Factors Affecting Children's Economic Value in Turkey: A Sociological Analysis of the 2016 Family Structure Research", ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, 39 (2) pp. 379-409 [ESCI] DOI  
Yavuz, S., Güllüpınar, F. (2019) "Türkiye’de Çocuğun Ekonomik Değerini Etkileyen Faktörler: 2016 Aile Yapısı Araştırması Analizi Üzerinden Sosyolojik Bir Değerlendirme", İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, (0) [ESCI] Link DOI   
Yavuz, S. (2018) "Future Living Arrangement Preferences of Middle-Aged Individuals in Turkey", Senex: Journal of Aging Studies, 2 (1) pp. 1-16  
Veli, D., Sezen, S.A., Gulsum, D., Sutay, Y. (2015) "Opinions of Social Workers in Turkey About the Principles on Die with Dignity", Journal of Religion and Health, 55 (6) pp. 1938-1953 [SSCI] Link DOI    
Özgür, E.M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M.M., Yavuz, S. (2014) "The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya Turkey Who are They Why Are They Here", Insight Turkey, 16 (4) pp. 105-123 Link  
Yavuz, S. (2012) "A Comparative Analysis of Adolescent Fertility in Morocco, Egyptand Turkey", Coğrafi Bilimler Dergisi, 10 (2) pp. 111-127 [TR Dizin] Link DOI  
Yavuz, S., Yüceşahin, M.M. (2012) "Türkiye’de Hanehalkı Kompozisyonlarında Değişimler ve Bölgesel Farklılaşmalar", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 7 (29) pp. 9-28 [TR Dizin]   
Yavuz, S., Özmete, E. (2012) "Türkiye’de Genç Bireyler ve Ebeynleri Arasında Yaşanan Sorunların ”Aile Yapısı Araştırması” Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi", Journal of Social Policy Studies, 7 (29) pp. 9-27 [TR Dizin]   
Ediev, D.M., Yavuz, S., Yüceşahin, M.M. (2012) "Private Households in Turkey Big Changes Ahead", Population Review, 51 (1) pp. 28-49 [ESCI] Link   
Yavuz, S. (2010) "Changes in Adolescent Childbearing in Morocco, Egypt and Turkey", DHS WORKING PAPERS, (75) pp. 1-31 Link  
Yavuz, S., Daddato, A.V., Vignoli, D. (2008) "Towards smaller famly size in Egypt, Morocco and Turkey: Overall change over time or socio-economic compositional effect?", Population Review, 47 (1) pp. 21-40 [ESCI]  
Yavuz, S., Daddato, A.V., Vignoli, D. (2007) "Towards smaller family size in Egypt,Morocco and Turkey:overall change over time orsocio-economic compositional effect?", MPIDR WORKING PAPER WP, (0) Link   
Yavuz, S. (2006) "Completing the fertility transition third birth developments by language groups in Turkey", Demographic Research, 15 (0) pp. 435-460 [SSCI] Link DOI   
Yavuz, S. (2005) "Fertility transition and the progression to third birth in Turkey", MPIDR WORKING PAPER, (28) pp. 1-26 Link  
Yavuz, S. (2004) "Changing Household and Family Compositions in Turkey A Demographic Evaluation For 1968 1998 Period", Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, (0) Link  
Yavuz, S. (2023) "Türkiye'de Yakın Dönemde Krizler ve Doğurganlık Dönüşümü", X. Sosyoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2023
Yavuz, S. (2023) "Kırsalda yaşlı hizmetlerinin uzmanlar ve yaşlılar gözünden karşılaştırmalı değerlendirilmesi", 12. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Yavuz, S., Bayram, D. (2023) "Türkiye’de Sosyal Araştırma Boyutuyla Sosyoloji Öğretiminde Süreklilikler ve Dönüşümler", Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Bilimler: Süreklilik ve Dönüşüm , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Yavuz, S. (2023) "Kırsalda yaşlı algısı ve yaşlanma örüntüleri: Kırşehir örneği", 12. Ulusal Yaşlılık Kongresi , Ankara, Türkiye, (Ekim 2023
Yavuz, S. (2020) "CHANGING WORKING PATTERNS THROUGH DIGITALIZATION", SIDE-2020: Social Institutes in Digital Environment , Rostov-On-Don, Rusya Federasyonu, (Aralık 2020
Güllüpınar, F., Yavuz, S. (2019) "Türkiyede Çocuk Sahibi Olmaya İlişkin Beklentiler ve Belirleyici Faktörleri", IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2019
Yavuz, S., Arslan, H., Keskin, F. (2019) "Türkiye’de Nüfusbilim Saha Araştırmalarının Sosyoloji Çalışmaları İle İlişkisi", IX. Ulusaln Sosyoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2019
Yavuz, S. (2019) "Endüstri 4.0 Çağında Örgütlerde Yöneticilik ve Liderlik", IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi , Ankara, Türkiye, (Eylül 2019
Yavuz, S. (2019) "AFETE KARŞI DIRENÇLILIK GELIŞTIRMEDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN YENI BIR SOSYAL GRUP:YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILAR", Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi , (pp. 907-911), Eskişehir, Türkiye, (Kasım 2019
Yavuz, S., Ekinci, E.B.M. (2018) "Yaşlı Çiftlerde Eşler Arası İlişkiler", Yaşlılık Atölyesi:. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2018
Yavuz, S. (2018) "Yaş Aldıkça Kazanılan Yılların Gizemi: Hayat Tablosu İle Beklenen Yaşam Süresi Hesabı", SENEX Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi II , Antalya, Türkiye, (Kasım 2018
Yavuz, S. (2017) "An Assessment of Turkey’s Ranking in Migrant Integration Policy Index-MIPEX", II. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı: Göç ve Uyum , (Ekim 2017
Yavuz, S. (2017) "Nüfus Yaşlanmasını Endekslerle Ölçmek ve İzlemek", SENEX Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi: Krizler ve Yaşlanma (21. Yüzyılda Demografik Dönüşümün Yansımaları) , Antalya, Türkiye, (Kasım 2017
Yavuz, S. (2016) "Evaluation of Demographic, Social, Economic and Environmental Trends in Major Refugee-Hosting Provinces in 2010-2015 Period", I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı: Göç ve Güvenlik , Antalya, (Kasım 2016
Yavuz, S., Esendemir, Ş. (2016) "İstanbul Örneğinde Yaşlı Dostu Şehir Ön İncelemesi", II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi , İstanbul, Türkiye, (Mayıs 2016
Yavuz, S. (2016) "Internal Migration of Turkey’s Older Population", Turkish Migration Conference 2016 , (pp. 290-296), Viyana, Avusturya, (Kasım 2016
Yavuz, S. (2016) "General Situation of Syrian Refugees", Workshop on “Syrian Refugees: Prospects and Challenges , Ankara, (Şubat 2016
Yavuz, S. (2015) "Türkiye’de Evlilik Tercihleri: Değişenler ve Değişmeyenler", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2015
Yavuz, S. (2015) "Türkiye’de Orta Yaşlı Bireylerin Gelecekteki Yaşam Aranjmanlarına Dair Tercihleri", Yaşlılık Atölyesi , İstanbul, Türkiye, (Ekim 2015
Yavuz, S. (2014) "Future living arrangements preferences of middle-aged individuals in Turkey", European Population Conference 2014, Session 18: Intergenerational Relations: Norms and behavior , Budapest, (Haziran 2014
Yüceşahin, M.M., Yavuz, S. (2013) "Private Households in Turkey: Big Changes Ahead", XXVII IUSSP International Population Conference 2013 , Busan, (Ağustos 2013
Yavuz, S., Özmete, E. (2011) "Kriz Ailede Başlar: Ebeveyn – Çocuk Çatışması Açısından Türk Aile Yapısının Değerlendirilmesi", 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Türkiye, (Aralık 2011
Yavuz, S., Yüceşahin, M.M. (2011) "Türkiye’de Aile ve Hanehalkı Kompozisyonlarında Değişmeler ve Mekansal Farklılaşmalar", Uluslararası Katılımlı Coğrafya Kongresi , Ankara, (Eylül 2011
Yavuz, S. (2010) "Yerleşim Yerleri Nüfus Projeksiyonları: Diyarbakır Örneği", 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu: İdari Kayıtlar ve İstatistik , Ankara, Türkiye, (Kasım 2010
Yavuz, S. (2010) "Adolescent Childbearing in the South and East Shores of the Mediterranean Basin", European Population Conference 2010, Session 75: Marriage and Fertility , Vienna, (Eylül 2010
Yavuz, S. (2010) "Changes Over Time Adolescent Childbearing in Morocco, Egypt and Turkey", ICF MACRO Workshop , Washington, (Kasım 2010
Yavuz, S., Özcebe, L.H., Türkyılmaz, A.S. (2010) "Adolescent Romantic Relationships in A Rapidly Changing Social Context", European Population Conference 2010, Session 20: Sexual and Reproductive Health (Adolescents) , Vienna, Avusturya, (Eylül 2010
Yavuz, S. (2010) "Türkiye’de Azalan Doğurganlık: Günümüzdeki Örüntüler ve Gelecekteki Beklentiler", VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Mekansal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri Seksiyonu , Ankara, Türkiye, (Kasım 2010
Yavuz, S. (2009) "Family Formation and Household Types in Turkey", Transnational Vital Events Workshop , Rostock, Almanya, (Mayıs 2009
Yavuz, S. (2009) "Differential Patterns of Completing Fertility Transition in Turkey", Population Association of America 2009 Annual Meeting, Session 163: Social Demographic Aspect of Fertility in the Developing World , Michigan, (Nisan 2009
Yavuz, S. (2009) "Türkiye’de Demografik Geçiş: Tarihsel ve Olası Geleceğe Yönelik Bir İnceleme", 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Türkiye, (Kasım 2009
Yavuz, S., Türkyılmaz, A.S. (2009) "2000’li Yıllarda İstanbul Nüfusu: Yeni Gelişme Eğilimleri", I. İstanbul Sempozyumu , (pp. 141-160), İstanbul, Türkiye, (Nisan 2009
Yavuz, S. (2007) "Changing Families and Living Arrangements in Turkey", Changes in living arrangements and family relationships in the context of strong family ties, Southern Europe and Eastern Asia: Trends, causes, and consequences , Rostock, (Nisan 2007
Yavuz, S. (2006) "Fertility transition and the progression to third birth in Turkey", European Population Conference 2006 , Liverpool, (Haziran 2006
Yavuz, S. (2006) "Ethnic Differences in Fertility Transition in Turkey", Political demography: ethnic, national and religious dimensions , London, (Eylül 2006
Yavuz, S. (2005) "Some Social Cultural Characteristics and Determinants of Childbearing Intentions", International Union For Scientific Study of Population (IUSSP) XXV. International Population Conference , Tours, Fransa, (Temmuz 2005
Yavuz, S. (2005) "Fertility Transition and The Progression to Third Birth", Transnational Vital Events Workshop , Rostock, Almanya, (Mayıs 2005
Yavuz, S. (2005) "Fertility Transition and The Progression to Third Birth in Turkey", Transnational Vital Events Workshop , Rostock, (Mayıs 2005
Yavuz, S., Çoşkun, Y. (2002) "1935den Günümüze Nüfus Sayımları ve 1997 Nüfus Tespitindeki Yaş ve Cinsiyet Verisinin Değerlendirilmesi", İstatistik Günleri Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2002
Yavuz, S., Altıntaş, S. (2020) "Belediyeler için Gençlik Hizmetleri Rehberi", Ankara/Türkiye : İdealKent Yayınları  
Özcebe, L.H., Yavuz, S., Türkyılmaz, A.S. (2013) "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe Ve Lise Öğrencilerinin Tutumları: Ankara, Erzurum Ve Aydın İllerinde Niteliksel Bir Araştırma", Ankara/Türkiye : Nüfusbilim Derneği  
Yavuz, S. (2009) "Fertility Decline In Turkey Differential Patterns By Turkish and Kurdish Speaking Women", Saarbrücken/Almanya : VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG  
Yavuz, S., Bayram, D. (2024) "TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİDE SOSYAL ARAŞTIRMA: UYGULAMA VE ÖĞRETİM BOYUTLARINDA SÜREKLİLİKLER VE DÖNÜŞÜMLER", Kitap: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Sosyal Bilimler: Süreklilik ve Dönüşüm Sempozyumu, Ankara/Türkiye : ASBÜ Yayınları  
Arıcan, M.A., Özyurt, C., Bayram, D., Sayyıdan, A., Yavuz, S. (2023) "DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA KUŞAKLAR ARASI ETKİLEŞİM: KEŞİFSEL BİR SAHA ÇALIŞMASI", Kitap: Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (AUEYK) TAM METİN KİTABI-2023, Ankara/Türkiye : Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
Yavuz, S., Koç, İ., Eryurt, M.A., Ergöçmen, A.B., Aysan, M.F., Yavuz, S., Özmete, E. (2022) "Türkiye'de Doğurganlıkta Güncel Durum ve Geleceğe Yönelik Eğilimler", Kitap: Türkiye'de Nüfus ve Toplum, Ankara/Türkiye : Yeditepe  
Yavuz, S. (2020) "Nüfusun Bileşenleri:Doğurganlık ve Ölüm", Kitap: Nüfus ve Toplum, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  
Yavuz, S. (2020) "Türkiye’de AileYapısı ve Kültürü", Kitap: Aile Sosyolojisi, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  
Yavuz, S. (2020) "Orta Yaş Döneminin Sosyal Ve Çevresel Yönleri", Kitap: İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II, Erzurum/Türkiye : Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  
Yavuz, S. (2020) "Türkiye’de İç Göç Dinamikleri", Kitap: Göç Sosyolojisi, Eskişehir/Türkiye : T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI  
Yavuz, S. (2020) "Nüfusun Bileşenleri:Yaş ve Cinsiyet Yapısı", Kitap: Nüfus ve Toplum, Eskişehir/Türkiye : Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi  
Yavuz, S. (2020) "Toplumsal ve Demografik Yapı", Kitap: Bulgaristan, İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı, Ankara/Türkiye : Türk İdari Araştırmalar Vakfı  
Yavuz, S. (2019) "AN EMERGING SOCIAL GROUP THAT NEEDS TO BE PAID ATTENTION FOR DISASTERRESILIENCE: OLD AGE INDIVIDUALS LIVING ALONE", Kitap: Papers of International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir/Türkiye : Reslience Dergisi  
Yavuz, S. (2017) "Kadına Yönelik Şiddet ve Suçların Sosyolojisi: Türkiye Örneği", Kitap: Suç Sosyolojisi, Eskişehir/Türkiye : T.C. Anadolu Üniversitesi  
Yavuz, S. (2016) "Internal Migration of Turkeys Older Population", Kitap: Turkish Migration Conference 2016 Selected Papers, London/İngiltere : Transnational Press London  
Yavuz, S. (2016) "Internal Migration of Turkey’xxs Older Population", Kitap: Turkish Migration Conference 2016 Programme and Abstract Book, London/İngiltere : Transnational Press  
Yavuz, S. (2010) "Yerleşim Yerleri Nüfus Projeksiyonları: Diyarbakır Örneği", Kitap: 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı 6-7 Mayıs 2010 İdari Kayıtlar ve İstatistik, Ankara/Türkiye : Türkiye İstatistik Kurumu  
Tezcan, S., Yavuz, S., Tunçkanat, H. (2009) "Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlık Sonuçları", Kitap: Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, Ankara/Türkiye : T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü  
Yavuz, S., Türkyılmaz, A.S. (2009) "Eski İstanbullular Yeni İstanbullular", İstanbul/Türkiye : Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi  
Ünalan, T., Yavuz, S., Civelek, H.Y., Eryurt, M.A. (2005) "Fertility Preferences", Kitap: Turkey Demographic and Health Survey (TDHS) 2003 Advanced Analysis Report, Ankara/Türkiye : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü  
Kayıt Yok
Kayıt Yok
(Ulusal - Diğer) Anadolu’ya Göç Konferansı Bildiriler Kitabı, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Çağdaş Yerel Yönetimler, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Amme İdare Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Göç Araştırmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2017
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Coğrafi Bilimler Dergisi, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) GENUS, 2017
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION-REVUE EUROPEENNE DE DEMOGRAPHIE, 2016
(Uluslararası - Bilimsel Dergi) Sosyoloji Dergisi, 2016
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Coğrafi Bilimler Dergisi, 2016
Üye, European Association of Population (EAPS), 2010-
Üye, Nüfusbilim Derneği, 2006-
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Completing the fertility transition third birth developments by language groups in Turkey
Demographic Research
1 0 0 3 0 6 1 0 11
2
Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet
0 0 0 2 0 0 1 0 3
3
Changing Household and Family Compositions in Turkey A Demographic Evaluation For 1968 1998 Period
Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi
0 0 0 1 0 2 0 0 3
4
Towards smaller famly size in Egypt, Morocco and Turkey: Overall change over time or socio-economic compositional effect?
Population Review
3 0 0 0 0 0 0 0 3
5
Opinions of Social Workers in Turkey About the Principles on Die with Dignity
Journal of Religion and Health
2 0 0 0 1 0 0 0 3
6
The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya Turkey Who are They Why Are They Here
Insight Turkey
1 0 0 0 0 2 0 0 3
7
Private Households in Turkey Big Changes Ahead
Population Review
0 0 0 1 1 1 0 0 3
8
Türkiye’de Çocuğun Ekonomik Değerini Etkileyen Faktörler: 2016 Aile Yapısı Araştırması Analizi Üzerinden Sosyolojik Bir Değerlendirme
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
0 0 0 1 1 0 0 0 2
9
Türkiye’de Genç Bireyler ve Ebeynleri Arasında Yaşanan Sorunların ”Aile Yapısı Araştırması” Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi
Journal of Social Policy Studies
0 0 0 0 1 1 0 0 2
10
Türkiye’de Hanehalkı Kompozisyonlarında Değişimler ve Bölgesel Farklılaşmalar
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
0 0 0 0 1 1 0 0 2
11
Changes in Adolescent Childbearing in Morocco, Egypt and Turkey
DHS WORKING PAPERS
0 0 0 0 0 1 0 0 1
12
Fertility transition and the progression to third birth in Turkey
MPIDR WORKING PAPER
1 0 0 0 0 0 0 0 1
13
Fertility Decline In Turkey Differential Patterns By Turkish and Kurdish Speaking Women
0 0 0 0 0 1 0 0 1
14
Family Formation and Household Types in Turkey
1 0 0 0 0 0 0 0 1
15
Turkey Demographic and Health Survey (TDHS) 2003 Advanced Analysis Report
0 0 0 1 0 0 0 0 1
(2010) "Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü" ANKARA ÜNİVERSİTESİ
(2005) "Trawel Award" International Scientific Union for the Scientifi Study of Population (IUSSP)
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Mustafa Murat Yüceşahin
Ankara Üniversitesi
2011 - 2014 5
Ahmet Sinan Türkyılmaz
Hacettepe Üniversitesi
2009 - 2013 4
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2023 - 2024 3
Emine Özmete
Ankara Üniversitesi
2011 - 2022 3
Mehmet Ali Eryurt
Hacettepe Üniversitesi
2005 - 2022 2
Lütfiye Hilal Özcebe
Hacettepe Üniversitesi
2010 - 2013 2
Fuat Güllüpınar
Anadolu Üniversitesi
2019 2
Yavuz, Sutay
-
019 - 2015 2
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2023 1
Faruk Keskin
Hacettepe Üniversitesi
2019 1
Ayşe Banu Ergöçmen
-
2022 1
Ertuğrul Murat Özgür
Ankara Üniversitesi
2014 1
İsmet Koç
Hacettepe Üniversitesi
2022 1
Elmas Burcu Mamak Ekinci
Başkent Üniversitesi
2018 1
Derya Hasta
Ankara Üniversitesi
2014 1
Şerif Esendemir
Yıldız Teknik Üniversitesi
2016 1
Ayla Deniz
Ankara Üniversitesi
2014 1
Semih Altıntaş
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
2020 1
Hilal Arslan
Hacettepe Üniversitesi
2019 1
Hatice Yaprak Civelek
İstanbul Arel Üniversitesi
2005 1
Mehmet Fatih Aysan
-
2022 1
A V Daddato
-
2008 1
Agata V Daddato
-
2007 1
Ayşe Sayyıdan
-
2023 1
Dalkhat M Ediev
-
2012 1
Daniel Vignoli
-
2008 1
Daniele Vignoli
-
2007 1
Duyan, Gulsum
-
2015 1
Duyan, Veli
-
2015 1
Gullupinar, Fuat
-
019 1
Hande Tunçkanat
-
2009 1
Mehmet Akif Arıcan
-
2023 1
Sabahat Tezcan
-
2009 1
Serpen, Ayse Sezen
-
2015 1
Turgay Ünalan
-
2005 1
Yadigar Çoşkun
-
2002 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Sosyoloji 1464
Anahtar Kelimeler Sosyal Demografi, Aile Sosyolojisi, Göç Sosyolojisi
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 54 102 47 19 76 310 0 40 48 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 418 . 399 . 501 . 523 . 466 . 229 . - 580 . 543 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 334 . 311 . 402 . 453 . 406 . 165 . - 504 . 465 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 98 . 83 . 116 . 131 . 110 . 17 . - 139 . 143 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 12 . 5 . 12 . 16 . 12 . 1 . - 18 . 13 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) 23 . 20 . 32 . 43 . 30 . 5 . - 49 . 44 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) 29 . 26 . 43 . 54 . 32 . 2 . - 59 . 54 . -
Toplam Yayın 3 6 3 3 6 7 0 1 5 0
Toplam Makale 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 0 2 1 0 1 6 0 1 1 0
Toplam Bildiri 2 4 2 2 4 1 0 0 4 0
Makale (SCI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 2 1 0 1 5 0 1 1 0
Bildiri (Uluslararası) 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 2 1 1 2 3 0 0 0 4 0