img

Dr. Öğr. Üyesi Tawfık AZRAK

  • İlahiyat Fakültesi
  • Temel İslam Bilimleri Bölümü
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Metrikler

UNIS
Yayın
23
Atıf
4
h-index
1
Proje
2
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, International Islamic University Malaysia (Iıum), Islamic Banking And Finance, , 2014, 2018
Yüksek Lisans, Malezya, The Global University Of Islamic Finance (Inceıf), Islamic Finance, , 2012, 2014
Lisans, Suriye, Sam Üniversitesi, Economics, , 2004, 2011
Araştırma Alanları
İslami Finans, Finansal Risk Yönetimi, Bankacılık
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, International Islamic University Malaysia (Iıum), Islamic Banking And Finance, , 2014, 2018
Yüksek Lisans, Malezya, The Global University Of Islamic Finance (Inceıf), Islamic Finance, , 2012, 2014
Lisans, Suriye, Sam Üniversitesi, Economics, , 2004, 2011
Kayıt Yok
İngilizce, IELTS, 6, 2017
Kayıt Yok
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans İslami Finans
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Finansal Risk Yönetimi
[UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Finans Bankacılık
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Dini İlimler Fakültesi, Türkiye
Kayıt Yok
İman Kadrı, Doktora, دور المصرف الإسلامي الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Ahamad Mohamed Abu Shaala, Doktora, الخصخصة للحد من الفساد الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية في ليبيا من منظور الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam İktisadı ve Hukuku Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Salama Lampatan, Yüksek Lisans, TESTING THE AWARENESS OF WAQF AND ISLAMIC MICROFINANCING FOR POVERTY ALLEVIATION IN MINDANAO PHILIPPINES, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Mohamedou Mohamed Lemine Babah, Yüksek Lisans, Accelerating financial inclusion through Islamic finance institutions in Mauritania, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2024, (Asıl Danışman)
Safiyo Abdifitah Shire, Yüksek Lisans, Covid-19 and microfinance institutions in Somalia challenges and practical solutions, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Adna Ibrahim Farah, Yüksek Lisans, Islamic banks in somalia: Issues, practical solutions and opporunities, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Yılmaz, Yüksek Lisans, A descriptive study on financial inclusion process of the refugees in Türkiye: An Islamic finance approach, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2022, (Asıl Danışman)
Fatma Sayar, Yüksek Lisans, Issues and challenges of participation banking in Turkey: The perception of employee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Islamic financial contracts, Yüksek Lisans
Seminar, Yüksek Lisans
Academic Specialization, Yüksek Lisans
Kayıt Yok
Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Araştırmacı , 2019-2020
Improving Shariah governance framework in Islamic financial institutions (Uluslararası) Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar: Proje Koordinatörü , 2020
Kayıt Yok
Azrak, T. (2023) "The bubble contagion effect between crude oil and oil-exporting stock markets: the case of GCC countries", International Journal of Emerging Markets (IJoEM) Q2 Scopus Journal., (0) [SSCI]  
Azrak, T., Shire, S. (2023) "The Impact of Covid-19 on Microfinance Institutions in Somalia", Journal of Islamic Economics, 3 (1) Link  
Azrak, T. (2022) "The Roles of Cash Waqf in improving the economic welfare: Case Study of Turkey", The Journal of Management Theory and Practice, (0) Link  
Azrak, T. (2022) "Positive Social Impact of Islamic Social Finance during Covid-19: Case Study of Malaysia", Journal of Islamic and Humanities Studies - Vol 1 / No 3 – Dec 1443 / 2021, (0) Link  
Azrak, T. (2022) "Cash Waqf-Based Credit Guarantee (CG) Model For SMEs: Selected Cases and A Proposed Model", Journal of Islamic Economics and Finance, 8 (1)., (0) Link   
Azrak, T. (2022) "The Role of Islamic and Conventional Microfinance in Tackling Financial Exclusion in Bangladesh, Nigeria, and Uganda", Journal of Economics and Business. Vol 7, No 2, (0) Link  
AZRAK, T. (2021) "Constructing a banking fragility index for Islamic banks: definition impact on the predictive power of an early warning system", APPLIED ECONOMICS LETTERS, 28 (18) pp. 1589-1593 [SSCI] Link DOI  
AZRAK, T. (2021) "Long-run dynamics between CFP and CSP in the GCC banking sector: estimation of non-stationary heterogeneous panels allowing for cross-sectional dependence", Social Responsibility Journal, 1 (1)
AZRAK, T. (2021) "The Profit/Gain from Islamic Law of Contract Perspective and the Issue of Ownership Risk (Damanal‐Milkiyyah)", Journal of Islamic Finance, 0 (0)
AZRAK, T. (2020) "الخصائص العامة للإقتصاد الإسلامي وأهم المبادئ التي تحكمه", Journal of Religious Studies ATEBE, 1 (1) pp. 101-118
Azrak, T. (2020) "Does Information Disclosure Reduce Stock Price Volatility? A Comparison of Islamic and Conventional Banks in Gulf Countries", International Journal of Emerging Markets, (0) [SSCI]  
Azrak, T. (2020) "Islamic Embedded Options in Structured Products of Malaysia: Issues and Challenges", Journal of Islamic Economics and Finance, (0) [TR Dizin]  
Azrak, T. (2020) "Financial development and economic growth: does Islamic banking development has a significant effect on the economic growth in Malaysia", Journal of Critical Reviews, (0)  
Azrak, T. (2017) "Did The Attitude of Banks Towards Corporate Social Responsibility reporting change since the last global financial crisis? A comparative study of conventional and Islamic banks in the United Arab Emirates", International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI), (0)  
Azrak, T. (2016) "An analysis of reputational risks in Islamic banks in Malaysia with a proposed conceptual framework", Al-Shajarah: Journal of The International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), (0)  
AZRAK, T. (2021) "Covid-19 Salgınıyla Mücadelede Zekâtın Erken Ödenmesinin Rolü", Fıkhi ve İktisadi Yönleriyle Salgın , Ankara, Türkiye, (Mayıs 2021)
Oweıda, A.A.M., Azrak, T. (2018) "Entrepreneurship in Islamic Economy And The Missing Link", ULUSLARARASI İSLAM EKONOMİSİ, FİNANSI VE ETİK KONGRESİ (ISEFE-2018’GÜZ) , (pp. 28), Türkiye, (Aralık 2018
Azrak, T. (2023) "The Islamic Finance Industry: Issues and Challenges", : Routledge UK  
Yazıcı, A., Hersh, A., Jarhi, M., Yıldırımer, Ş., Azrak, T., Oweida, A., Tekdoğan, Ö.F., Tekin, H., Çıkıryel, B., Sayar, F., Sayar, F. (2020) "Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance", Ankara/Türkiye : E- book  
Tekdoğan, Ö.F., Oweıda, A.A.M., Yazıcı, A., Al-Jarhı, M.M.M., Azrak, T., Hersh, A.F.A., Yıldırımer, Ş., Çıkıryel, B., Sayar, F., Tekin, H., Al-Jarhi, M., Al-Jarhi, M. (2020) "Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance", Türkiye : COMCEC Coordination Office  
Yurtseven, M., Bayram, K., Azrak, T. (2021) "Islamic Finance System as a Catalyst for Sustainability in the Economy", Kitap: Islamic Finance and Sustainable Development, Cham/İsviçre : Palgrave Macmillan  
Yurtseven, M., Bayram, K., Azrak, T. (2021) "Islamic Finance System as a Catalyst for Sustainability in the Economy", Kitap: Islamic Finance and Sustainable Development A Sustainable Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries, İsviçre : Palgrave Macmillan, Cham  
Azrak, T. (2020) "Islami Finans ve Finansal Teknolojiler. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayinlari", Konya/Türkiye : Implementing Islamic Financial Contracts thought smart contracts Technology  
Kayıt Yok
(Ulusal - Kitap) İslam İktisadı: Teoriler, Modeller ve Kurumlar دليل المنتجات المالية الإسلامية, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) İslami Finans Ürünleri Rehberiنماذج من النُّظم والمؤسسات والنظريات الاقتصاديةوالاجتماعية في الحضارة الإسلامية, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) دليل المنتجات المالية الإسلامية, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) İslam İktisadı: Teoriler, Modeller ve Kurumlar, 2020, Editör
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Atıflar
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
A: SCI/SSCI/AHCI, B: ESCI, C: Scopus, D: Uluslararası Alan Index, E: TR Dizin, F: Uluslararası Kitap, G: Ulusal Kitap, H: Diğer Makale, I: Toplam
Sıra Yayın A B C D E F G H I
1
Improving Shariah Governance Framework in Islamic Finance
1 0 0 0 0 1 1 0 3
2
Islamic Finance and Sustainable Development
1 0 0 0 0 0 0 0 1
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Fatma Sayar
-
2020 3
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2020 2
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2018 - 2020 2
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
2020 2
-
2020 2
-
2020 2
Muhammet Yurtseven
Süleyman Demirel Üniversitesi
2021 2
Kamola Bayram
Kto Karatay Üniversitesi
2021 2
Hüsnü Tekin
-
2020 2
Mabid Al-Jarhi
-
2020 2
-
2020 1
-
2020 1
Adnan Oweida
-
2020 1
Ahmet Hersh
-
2020 1
Mabid Jarhi
-
2020 1
Safıyo Shire
-
2023 1
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 78739
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 33166
YÖKSİS Bilim Alanı Finans 1281
Anahtar Kelimeler İslami Finans, Finansal Risk Yönetimi, Bankacılık
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ağırlıklı Puan 0 15 50 5 0 220 130 16 165 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) - 486 . 498 . 537 . - 312 . 494 . 604 . 426 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) - 398 . 399 . 467 . - 241 . 402 . 528 . 349 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) - 114 . 89 . 151 . - 41 . 85 . 159 . 73 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) - 32 . 29 . 40 . - 11 . 29 . 57 . 16 . -
Sıra (Anahtar Kelime (2)) - 47 . 36 . 61 . - 12 . 30 . 62 . 17 . -
Sıra (Anahtar Kelime (3)) - 51 . 43 . 71 . - 17 . 37 . 78 . 27 . -
Toplam Yayın 0 1 1 1 0 5 3 4 3 0
Toplam Makale 0 1 1 0 0 3 1 4 2 0
Toplam Kitap 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0
Toplam Bildiri 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0
Makale (Ulusal) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0