img

Doç. Dr. Umut BAŞAR

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Kısa Özgeçmiş

2013-2018 yılları arasında Tahran Yunus Emre Enstitüsü ve Kabil Yunus Emre Enstitüsünde görev yapan Umut Başar, Allameh Tabatabai Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kabil Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Üstat Şehit Rabbani Eğitim Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde muhtelif dersler vermiştir. 2019 yılında doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünden almıştır. Yeni Türk Dili, İran Türkolojisi ve İslam devrimi sonrasında İran'daki toplumsal hareketlerle ilgilenmektedir. 2019 yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından kendisine tercüme dalında ödül verilmiştir. Başar'ın telif ve tercüme olmak üzere birçok akademik çalışması bulunmaktadır. Başar, ileri seviyede Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Alınan Eğitimler
Lisans, Türkiye, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 2008, 2012
Yüksek Lisans, Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Dr), 2015, 2019
Araştırma Alanları
Türkçe Eğitimi, Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Dr), 2015, 2019
Yüksek Lisans, Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2012, 2014
Lisans, Türkiye, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, 2008, 2012
Yabancı Dil
Farsça, YDS, 86, 2018-YDS İ, 2018
Farsça, YDS, 86, 2018
İngilizce, İyi, Belge Yok
Özbekçe, İyi, Belge Yok
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Kayıt Yok
[UAK] Eğitim Bilimleri Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi
[UAK] Filoloji Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
[UAK] Filoloji Dünya Dilleri ve Edebiyatları Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü
[UAK] Filoloji Türk Dili Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Akademik Unvanlar
2021-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye
2019-2021, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Türkiye
2017-2018, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Üstat Rabbani Eğitim Öğretim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü
2017-2018, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kabil Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2016-2017, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Allameh Tabatabaei Üniversitesi, Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2013-2018, Okutman, Tam Zamanlı, Yunus Emre Enstitüsü, Tahran Türk Kültür Merkezi, Kabil Türk Kültür Merkezi, Türkçe Okutmanı, Türkiye
2012-2013, Okutman, Yarı Zamanlı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Aktüerya, Rektörlük/Türk Dili, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2022-, Komisyon Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2021-, Bölüm Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-2021, Yabancı Diller Birim Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
Yönetilen Tezler
Kayıt Yok
Verilen Dersler
2021-2022, Türk Dili Tarihi 2, Lisans
2021-2022, Türk Dili 2, Lisans
2021-2022, Türk Dili 1, Lisans
2020-2021, Türk Dili 2, Lisans
2020-2021, Seçmeli Akademik Türkçe 1, Lisans
2020-2021, Türk Dili 1, Lisans
2020-2021, Seçmeli Akademik Türkçe 2, Lisans
2020-2021, Seçmeli Akademik Türkçe 1, Lisans
2020-2021, Türk Dili ve Grameri 2, Lisans
2020-2021, Türk Dili ve Grameri 1, Lisans
2020-2021, Türk Dili ve Grameri II, Lisans
2020-2021, Türk Dili ve Grameri I, Lisans
2020-2021, Seçmeli Akademik Türkçe 1, Lisans
2020-2021, Türk Dili 2, Lisans
2020-2021, Türk Dili 1, Lisans
2019-2020, Türk Dili 1, Lisans
2019-2020, Türk Dili 2, Lisans
2019-2020, Türk Dili 1, Lisans
2019-2020, Türk Dili 2, Lisans
2018-2019, Türk Dili 1, Lisans
Araştırma Deneyimi
Kayıt Yok
Projeler
Yurt Dışındaki Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitimi Veren Türk Okutmanların/ Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022
Yurt Dışındaki Üniversitelerin Türkoloji Bölümlerinde Alan Eğitimi Veren Türk Okutmanların Mesleki Eğitim Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022
Yurt Dışında Eğitim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Eğitim Veren Türk Okutmanların/Öğretmenlerin Mesleki Eğitim Projesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Araştırmacı , 2022-2022
İran İslam Cumhuriyetindeki Türkçe Toponimlerin Derlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): Yürütücü , 2020-2022
İran İslam Cumhuriyet'ndeki Türkçe Toponimlerin Derlenmesi (Ulusal) Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç): , 2020
Fikri Mülkiyetler
Kayıt Yok
Makaleler
Ustabulut, M.Y., Boylu, E., Başar, U. (2022) "Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikaları", Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (103) pp. 1-30 [SSCI] Link  
Başar, U., Çangal, Ö. (2021) "Yunus Emre Institute Students' Views on the Distance Turkish Learning Portal", Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16 (1) pp. 210-235 DOI  
Çangal, Ö., Başar, U. (2021) "A Comparative Analysis of Reading Self-Efficacy of Turkology Students", The European Educational Researcher, 4 (4) pp. 291-305 DOI  
Başar, U. (2021) "Yunus Emre'nin Şiir ve Menkıbelerinden Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yararlanma", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (0) pp. 112-122 [TR Dizin] DOI  
Başar, U., Çangal, Ö. (2021) "Analysis of the Attitudes of the Instructors towards the Use of Technology in Teaching Turkish as a Foreign Language", International Online Journal of Educational Sciences, (13) pp. 18-32 DOI  
Başar, U., Çangal, Ö. (2021) "Yunus Emre Institute Students' Views on the Distance Turkish Learning Portal", Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16 (1) pp. 210-235 Link DOI  
Başar, U. (2020) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikası Bağlamında İran İslam Cumhuriyeti", Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 6 (1) pp. 201-215 [TR Dizin] DOI  
Başar, U. (2020) "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ÇALIŞMALARINDA KRONOLOJİK BİR BOŞLUK: İRAN SAHASI", Türkbilig, 20 (40) pp. 133-148 [TR Dizin] Link  
Başar, U. (2020) "İran'da Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretiminde Yöntem Sorunu", Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14 (32) pp. 266-283 [TR Dizin] Link DOI  
Başar, U., İnal, E. (2020) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ C1 DÜZEYİ HİKÂYE SETİNİN ÇEŞİTLİ ÖLÇÜTLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (0) pp. 77-92 [TR Dizin] Link  
Başar, U. (2020) "İRAN’DA OSMANLI TÜRKÇESİNE İLİŞKİN TARİHÎ BİR ESER: RİSALE-Yİ TEKELLÜM", Tarih Okulu Dergisi (TOD), (0) pp. 3478-3499 [TR Dizin] Link DOI  
Bekbabayi, B., Başar, U. (2020) "MUHARREM RİTÜELLERİNDE İSLAM ÖNCESİ İNANÇ İZLERİ: İRAN TÜRKLERİ ÖRNEĞİ", MILLI FOLKLOR, 16 (125) pp. 110-122 [AHCI] Link  
Başar, U. (2020) "Kaşkaylar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi", Türkiyat Mecmuası, 30 (1) pp. 51-79 [TR Dizin] Link DOI  
Başar, U. (2019) "AFGANLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMEK ÜZERE YAZILMIŞ İKİ ESER: KİTÂB-I ELİFBÂ-İ TÜRKÎ VE SARF-I TÜRKÎ", Kesit Akademi Dergisi, (19) pp. 91-107 Link DOI  
Çangal, Ö., Başar, U. (2018) "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Yan İşlevlerinin Öğretilmesi", 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, 7 (19) pp. 155-190 Link  
Boylu, E., Başar, U. (2018) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU: TÜRKÇE KALIP SÖZLERİN FARSLARA ÖĞRETİMİ", Türklük Bilimi Araştırmaları, (43) pp. 31-52 [TR Dizin] DOI  
Başar, U. (2018) "AFGANİSTAN'DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME", Aydın TÖMER Dil Dergisi, 3 (1) pp. 1-20 Link  
Barın, E., Çangal, Ö., Başar, U. (2017) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Görev Yapacak Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Öneri", International Journal of Language Academy, 5 (7) pp. 81-98 Link DOI  
Başar, U. (2017) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILAR İÇİN DİL BİLGİSİ KONULARININ SIRALANMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ", Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 9 (1) pp. 233-253 Link  
Özden, M.G., Boylu, E., Başar, U. (2017) "İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (59) pp. 595-613 [TR Dizin] Link  
Kana, F., Boylu, E., Başar, U. (2016) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMENİN GEREKLİLİĞİ VE LİSANS PROGRAMI ÖNERİSİ", Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (5) pp. 1125-1138 Link  
Başar, U. (2016) "Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setinin (Temel Seviye: A1, A2) Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi", Aydın Tömer Dil Dergisi, 1 (2) pp. 55-77 Link  
Temizyürek, F., Başar, U., Boylu, E. (2016) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılara Birden Fazla (Çok) Çatılı Fiillerin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar", TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 4 (7) pp. 203-219 Link DOI  
Çangal, Ö., Başar, U. (2016) "TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILAR İÇİN TURİZM TÜRKÇESİ ÖĞRETİM PROGRAMI, TERİMLER SÖZLÜĞÜ VE KONUŞMA KILAVUZU DENEMESİ", Journal of Turkish Studies, 11 (3) pp. 707-734 [TR Dizin] DOI  
Barın, E., Başar, U. (2016) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILARIN İSİMLEŞTİRME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", International Journal of Languages' Education, 4 (2) pp. 324-348 DOI  
Başar, U. (2016) "Yok Olma Tehlikesi Karşısında Halaç Türkçesi ve Ali Asgar Cemrâsî’nin Çalışmaları", TEHLİKEDEKİ DİLLER DERGİSİ, 5 (8) pp. 67-78 Link  
Başar, U., Sevindik, C. (2016) "İran Türkleri ve İran'da Türkçe Üzerine Güncel Bir Değerlendirme", TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (18) pp. 135-148 [TR Dizin] Link  
Başar, U., Akbulut, E. (2016) "YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TİFLİS TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ", Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5 (2) pp. 1005-1020 [TR Dizin] Link DOI  
Başar, U. (2016) "YÜZBAŞI İHSAN'IN KAVÂ'İD-İ İMLA VE TAHRİR İSİMLİ ESERİ IŞIĞINDA 2. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ANLAYIŞINA BİR BAKIŞ", International Journal of Language Academy, 4 (1) pp. 154-176 DOI  
Barın, E., Başar, U. (2016) "YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ: TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS) İRAN ÖRNEĞİ", Route Educational And Social Science Journal, 3 (2) pp. 45-56 Link DOI  
Boylu, E., Başar, U. (2016) "TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİNİN GÜNCEL DURUMU VE STANDARTLAŞTIRILMASI ÜZERİNE", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (24) pp. 309-324 Link DOI  
Boylu, E., Başar, U. (2015) "Televizyondan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması: İran Örneği", International Journal of Language Academy, 3 (4) pp. 401-414 Link DOI  
Başar, U., Coşgun, G. (2015) "İRANLILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: YALANCI EŞDEĞERLİKLER", Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4) pp. 497-512 Link  
Bildiriler
Başar, U., Varışoğlu, B., Varışoğlu, M.C. (2022) "Yabancılara Türkçe Öğretimi Politikası Kapsamında Balkanlar", Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uluslararası Sempozyumu , (Ekim 2022
Başar, U. (2022) "Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikamız", Türkçe Şûrası , Ankara, Türkiye, (Nisan 2022
Başar, U. (2021) "Göçmenlere Türkçe Öğretiminde Öğretici Yeterlikleri Üzerine", Uluslararası Prof. Dr. A. Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu , Ankara, Türk ve Caıcos Ad., (Ağustos 2021
Çangal, Ö., Başar, U. (2020) "İranlılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Edebî Unsurlardan Yararlanma", 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı , (pp. 611-622), Ankara, Türkiye, (Haziran 2020
Başar, U. (2019) "ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE AFGANİSTAN’DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER", Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı 1. Öğrenci Sempozyumu , (pp. 165-184), Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Başar, U. (2019) "ŞÂHNÂME’DE ÖTEKİ ALGISI BAĞLAMINDA TÜRKLER", Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi , Eskişehir, Türkiye, (Mayıs 2019
Başar, U. (2019) "A New Dimension of Iran-Turkey Cultural Relations: Turkish to Persian Translation Movement (1979-2016)", Symposium on Common Legacies: Cultural and Historical Connectivities in Central Asia, Afghanistan, Pakistan, Iran and Turkey , Ankara, Türkiye, (Eylül 2019
Başar, U. (2019) "İki ve Çok Dillilik Bağlamında Afganistan’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görülen Sorunlar", Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2019
Özgür, G., Başar, U. (2018) "İran Jeopolitiğinde Kaşkay Türkleri", Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi , Balıkesir, Türkiye, (Eylül 2018
Çobanoğlu, Ö., Başar, U. (2018) "Güney Türkistan'ın Kayıp Halkı Derice Konuşan Türkler", Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi , (pp. 212), Balıkesir, Türkiye, (Eylül 2018
Akbulut, E., Başar, U. (2016) "Dil ve Kültür İlişkisi Bağlamında Gürcülere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Ortak Dil Unsurlarından Yararlanma", 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı , Burdur, Türkiye, (Ekim 2016
Boylu, E., Başar, U. (2015) "Yurt Dışında Türkiye Türkçesi Öğrenen Türk Dillilerin Yazılı Anlatım Hataları: İran Örneği", Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu , Erzurum, Türkiye, (Ekim 2015
Boylu, E., Başar, U. (2015) "Türk Soylulara Türkçe Öğretiminde Sözlü Kültür Ürünlerinden Yararlanma (Efsane Örneği)", UluslararasıTürkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu , (pp. 38), İstanbul, Türkiye, (Kasım 2015
Kitaplar
Başar, U., Boylu, E. (2015) "İran’da Türkçe Öğretimi (Tespitler, Tahliller, Teklifler)", Ankara/Türkiye : Öncü Yayımları  
Başar, U., Abbasi, R. (2015) "Pratik Yolculuk Türkçesi", Tahran/İran : İntişarat-ı Endişe-yi Nov  
Kitap Bölümleri
Başar, U. (2022) "İran Çalışmaları Bibliyografyası", Ankara/Türkiye : İRAM Yayınları-Nobel Yayıncılık  
Çangal, Ö., Başar, U. (2022) "Yabancılara Türkçe Öğretimi-Dr. Erol Barın'a Armağan", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Çangal, Ö., Başar, U. (2022) "Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan", Ankara/Türkiye : Nobel Akademik Yayıncılık  
Başar, U. (2021) "Çocuklara Türkçe Öğretimi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Başar, U. (2020) "Göçmenlere Türkçe Öğretimi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Başar, U. (2019) "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi", Ankara/Türkiye : Nobel Yayıncılık  
Bağcı, H., Başar, U. (2013) "Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı", Ankara/Türkiye : Grafiker Yayınları  
Diğer Yayınlar
Kayıt Yok
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Uluslararası - Kitap) İki Dillilere Türkçe Öğretimi, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Modern İran Andiklopedisi, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) İran'da Türkçe Yer Adları Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil, Zengan Vilayetleri Yerleşim Yeri Adları (Oykonimler), 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Yabancılara Türkçe Öğretimi-Dr. Erol Barın'a Armağan, 2022, Editör
(Uluslararası - Kitap) Dr. Erol Barın'a Armağan-Yabancılara Türkçe Öğretimi, 2021, Editör
(Uluslararası - Kitap) T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEBRİZ BAŞKONSOLOSLUĞUNUN KURULUŞUNUN 100. YILI, 2021, Editör
(Ulusal - Dergi) Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2021, Yrd. Editör
(Uluslararası - Kitap) Göçmenlere Türkçe Öğretimi, 2020, Editör
(Uluslararası - Kitap) Göçmenlere Türkçe Öğretimi, 2020, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
Kayıt Yok
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Kayıt Yok
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNİNİN GÜNCEL DURUMU VE STANDARTLAŞTIRILMASI ÜZERİNE
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
0 5 0 0 0 7 16
2
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Görev Yapacak Öğretmenlerin Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Bir Öneri
International Journal of Language Academy
2 1 0 0 0 4 16
3
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ: YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ TİFLİS TÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÖRNEĞİ
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
0 2 0 0 0 9 15
4
Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı
0 0 0 0 0 6 10
5
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ad Durum Eklerinin Yan İşlevlerinin Öğretilmesi
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum
0 0 0 0 0 6 8
6
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
Route Educational And Social Science Journal
2 2 0 0 0 1 7
7
TÜRKÇE ÖĞRENEN İRANLILAR İÇİN TURİZM TÜRKÇESİ ÖĞRETİM PROGRAMI, TERİMLER SÖZLÜĞÜ VE KONUŞMA KILAVUZU DENEMESİ
Journal of Turkish Studies
0 4 0 0 0 0 7
8
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU: TÜRKÇE KALIP SÖZLERİN FARSLARA ÖĞRETİMİ
Türklük Bilimi Araştırmaları
0 4 0 0 0 1 6
9
Analysis of the Attitudes of the Instructors towards the Use of Technology in Teaching Turkish as a Foreign Language
International Online Journal of Educational Sciences
2 2 0 0 0 2 6
10
Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setinin (Temel Seviye: A1, A2) Yapılandırmacılık Bağlamında Değerlendirilmesi
Aydın Tömer Dil Dergisi
0 0 0 0 0 4 6
11
Televizyondan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması: İran Örneği
International Journal of Language Academy
0 0 0 0 0 3 6
12
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMENİN GEREKLİLİĞİ VE LİSANS PROGRAMI ÖNERİSİ
Eğitimde Kuram ve Uygulama
0 0 0 0 0 2 4
13
Yunus Emre Institute Students' Views on the Distance Turkish Learning Portal
Educational Policy Analysis and Strategic Research
0 1 0 0 0 2 4
14
Kaşkaylar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
Türkiyat Mecmuası
0 2 0 0 0 2 4
15
AFGANİSTAN'DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR DEĞERLENDİRME
Aydın TÖMER Dil Dergisi
0 0 0 0 0 3 3
16
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ C1 DÜZEYİ HİKÂYE SETİNİN ÇEŞİTLİ ÖLÇÜTLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
0 2 0 0 0 0 3
17
Yunus Emre Institute Students' Views on the Distance Turkish Learning Portal
Educational Policy Analysis and Strategic Research
0 2 0 0 0 0 2
18
İRANLILARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: YALANCI EŞDEĞERLİKLER
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
0 1 0 0 0 1 2
19
İran’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Yerel Öğretmenlerin Dil Öğretim Tecrübelerine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
0 0 0 0 0 0 2
20
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ÇALIŞMALARINDA KRONOLOJİK BİR BOŞLUK: İRAN SAHASI
Türkbilig
0 0 0 0 0 0 1
21
Yunus Emre'nin Şiir ve Menkıbelerinden Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yararlanma
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
22
İran’da Türkçe Öğretimi (Tespitler, Tahliller, Teklifler)
0 0 0 0 0 0 1
23
Yurt Dışında Türkiye Türkçesi Öğrenen Türk Dillilerin Yazılı Anlatım Hataları: İran Örneği
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
0 0 0 0 0 1 1
24
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİ: TÜRKÇE YETERLİK SINAVI (TYS) İRAN ÖRNEĞİ
Route Educational And Social Science Journal
0 0 0 0 0 1 1
25
AFGANLARA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETMEK ÜZERE YAZILMIŞ İKİ ESER: KİTÂB-I ELİFBÂ-İ TÜRKÎ VE SARF-I TÜRKÎ
Kesit Akademi Dergisi
0 0 0 0 0 0 1
Ödüller
(2022) "Kurtuluş Bilim Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
(2021) "Yılın Tercüme Ödülü" Türkiye Yazarlar Birliği
(2020) "Bilge Tonyukuk Teşvik Ödülü" Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
(2019) "Yılın Yazar Fikir Adımı ve Sanatçıları Ödülü - Yılın Tercüme Ödülü" Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)
(2011) "Asımdan Akife Konulu Makale Yarışması-Yükseköğretim Kategorisi" Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Kongre/Sempozyum Görevleri
Kayıt Yok
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Önder Çangal
Gaziantep Üniversitesi
2016 - 2022 10
Emrah Boylu
İstanbul Aydın Üniversitesi
2015 - 2022 10
Erol Barın
-
2016 - 2017 2
Fahri Temizyürek
Gazi Üniversitesi
2016 1
Behice Varışoğlu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2022 1
Mehmet Celal Varışoğlu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2022 1
Fatih Kana
-
2016 1
Mete Yusuf Ustabulut
Bayburt Üniversitesi
2022 1
Ersin Akbulut
-
2016 1
Gökhan Coşgun
-
2015 1
Hasan Bağcı
-
2013 1
Özkul Çobanoğlu
-
2018 1
Behruz Bekbabayi
-
2020 1
Cem Sevindik
-
2016 1
Ersin Akbulut
-
2016 1
Ezgi İnal
-
2020 1
Gizem Özgür
-
2018 1
Mehtap Güneş Özden
-
2017 1
Rıza Abbasi
-
2015 1
2022 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
415.
77256 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
154.
5579 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
50.
772 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 77256
YÖKSİS Temel Alan Filoloji Temel Alanı 5579
YÖKSİS Bilim Alanı Türk Dili 772
Anahtar Kelimeler Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ağırlıklı Puan 229 167 45 52 71 180 115 143 0
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 232 . 310 . 500 . 481 . 464 . 337 . 474 . 415 . -
Sıra (Temel Alan İçinde) 49 . 88 . 200 . 204 . 198 . 96 . 180 . 154 . -
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 10 . 21 . 69 . 61 . 67 . 28 . 52 . 50 . -
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 9 . 19 . 65 . 56 . 58 . 26 . 45 . 44 . -
Toplam Yayın 7 12 3 6 5 8 6 5 0
Toplam Makale 3 11 3 3 1 7 5 1 0
Toplam Kitap 2 0 0 0 1 1 1 2 0
Toplam Bildiri 2 1 0 3 3 0 0 2 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Makale (Ulusal) 3 11 3 3 1 6 1 0 0
Kitap Yazarlığı 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 0 1 1 1 2 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Bildiri (Ulusal) 2 1 0 3 2 0 0 1 0