img

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GÜLLÜOĞLU ALTUN

  • Hukuk Fakültesi
  • Özel Hukuk Bölümü
  • Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yayınlar

Alınan Eğitimler
Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Dr), 2010, 2017
Yüksek Lisans (Tezsiz), Amerika, South Texas Law School, Hukuk, Hukuk, 2008, 2009
Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk (Yl) (Tezli), 2004, 2008
Lisans, Türkiye, İstanbul Kültür Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr. (Ücretli), 1999, 2004
Yabancı Dil
İngilizce, KPDS, 79, 2010
Alınan Sertifikalar/Kurslar
Sertifika, Konkordato Komiseri Sertifikası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye, 10-09-2019, 30-09-2019
Sertifika, İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Sertifikası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye, 12-09-2018, 27-09-2017
Seminer, Temel Arabuluculuk Eğitimi, Adalet Bakanlığı EK Bina, Ankara, 03-12-2018, 15-12-2018
Sertifika, Bilirkişilik Sertifikası, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye, 13-09-2017, 27-09-2017
Kurs, Certificiate of Completion (English Language), Arlington/Virginia, Amerika, 06-04-2006, 15-09-2006
Kurs, İnlingua Certificiate of Completion (English Language), İnlingua, Amerika, 08-09-2006, 23-09-2007
[UAK] Hukuk Medeni Hukuk Medeni Hukuk
Akademik Ünvanlar
2018-, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye
2016-2017, Öğretim Görevlisi, Misafir, Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Türkiye
2015-2017, Öğretim Görevlisi, Yarı Zamanlı, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis Okulu, Hukuk, Hukuk, Türkiye
2015-, Doktor Öğretim Üyesi, Geçici Görevlendirme, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Sürekli Eğitim Merkezi, Türkiye
Mesleki ve İdari Deneyim
2020-2023, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2020-, Diğer İdari Görev, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk, Konkordato Komiserliği Eğitim Koordinatörü, Türkiye
2019-, Diğer İdari Görev, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk, Hukuk, Arabuluculuk Koordinatörü, Medeni Hukuk, Türkiye
2019-, Erasmus Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2019-, Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye
2018-, Erasmus Koordinatörü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye
Yönetilen Tezler
Fatih Söylemez, Yüksek Lisans, Türk Marka Hukukunda Arabuluculuk Uygulaması, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020, (Asıl Danışman)
Verilen Dersler
2020-2021, Medeni Hukuka Giriş, Lisans
2020-2021, Borçlar Özel, Lisans
2020-2021, Borçlar Hukuku, Ön Lisans
2020-2021, Bilişim Hukukunda Kişisel Veriler, Yüksek Lisans
2020-2021, Eşler Arası Mal Varlığı Rejimleri, Yüksek Lisans
2020-2021, Medeni Hukuk, Lisans
2020-2021, Aile Hukuku, Lisans
2020-2021, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans (Tezsiz)
2020-2021, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2020-2021, Medeni Hukuk, Ön Lisans
2020-2021, Evlilik Hukuku, Yüksek Lisans
2019-2020, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2019-2020, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Velayet- Vesayet Hukuku, Yüksek Lisans
2018-2019, Sağlık Hukuku, Yüksek Lisans
2018-2019, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık
2018-2019, Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Yüksek Lisans
2018-2019, Fikri Mülkiyet Hukukunda İhtilafların Çözüm Yöntemleri, Yüksek Lisans
Araştırma Deneyimi
Yurtiçi, Türkiye, Ankara, Adalet Bakanlığı, 01-2019, 01-2019
Projeler
Kayıt Yok
Patentler
Kayıt Yok
Makaleler
Altun, Y.G., Bilen, E. (2021) "TAHKİM SÖZLEŞMESİ", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 13 (29) pp. 173-226 [TR Dizin] Link
Altun, Y.G. (2020) "TÜRK AİLE YAPISININ KORUNMASI VE BÜTÜNLÜĞÜ AÇISINDAN YARDIM NAFAKASININ ALTSOY/ÜSTSOY AÇISINDAN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, 12 (28) pp. 275-327 [TR Dizin] Link
Altun, Y.G. (2019) "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Sona Erme Halleri Üzerine Bir Değerlendirme", Hukuk ve Adalet Eleştiriel Hukuk Dergisi, (0) [TR Dizin] Link
Altun, Y.G. (2019) "FAMİLY MEDIATION (SYSTEM OVERVIEW)", IJTIHALD Journal On Legal and Economic Studies, (0) Link
Altun, Y.G. (2017) "“Arabuluculukta Kırılma Noktası ‘İş Hukuk’unda Dava Şartı Arabuluculuk”, Hukukçular Derneği Yayını, Bahar 2017 Yıl: 6, Sayı: 14, (s. 88-92)", İdeal Hukuk Dergisi, (6) pp. 88-92
Altun, Y.G. (2015) "“Aile Arabuluculuğu-Family Mediation)”, Hukukçuluar Derneği Yayını, 2015, Yıl:4, Sayı: 13, (s. 98-104).", İdeal Hukuk Dergisi, (13) pp. 98-104
Altun, Y.G. (2012) "“Miras Hukukunda İyiniyet”, Hukukçular Derneği Yayını, Yaz 2012, Yıl: 2, Sayı: 10, (s. 82-90).", İdeal Hukuk Dergisi, (10) pp. 82-90
Bildiriler
Altun, Y.G. (2021) "Evlat Edinmeden Doğan Soybağı Ve Kurulmuş Olan Soybağında Küçüğün Yüksek Yararının Aranması", Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu , (pp. 143-157), Ankara, Türkiye, (Ocak 2021)
Altun, Y.G. (2021) "Eser Sözleşmesinde Bedel", İnşaat Hukuku Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Şubat 2021)
Altun, Y.G. (2021) "COVİD-19’un HUKUK SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Bireyden Topluma Küresel Salgın Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Şubat 2021)
Altun, Y.G. (2021) "Ötenazi ve Yaşam Hakkı", Ufuk Üniversitesi 1. Sosyal Bilimler Kongresi , Ankara, Türkiye, (Şubat 2021)
Altun, Y.G. (2021) "Türk Medeni Kanunu’nda Düzenlenmiş Olan Evlenme Ehliyeti ve Evlenmeleri Engelleri Üzerine Değerlendirmeler", Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi , Konya, Türkiye, (Mayıs 2021)
Altun, Y.G. (2021) "Evlenme Ehliyeti ve Evlenme Engelleri", Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı , Konya, Türkiye, (Ağustos 2021)
ALTUN, Y.G. (2020) "HAKSIZ NEDENLE NİŞANIN BOZULMASI VE SONUÇLARI "MADDİ TAZMİNAT, MANEVİ TAZMİNAT ve HEDİYELERİN İADESİ" TERMINATION OF THE ENGAGEMENT DUE TO WRONGFUL REASONS AND ITS CONSEQUENCES PECUNIARY COMPENSATION, MORAL COMPENSATION AND RETURN OF GIFTS", Aile Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2020)
Altun, Y.G. (2019) "AİLE ARABULUCULUĞU DÜZENLEMELERİ", TİHEK Aile Sempozyumu , Ankara, Türkiye, (Aralık 2019)
Altun, Y.G. (2019) "Evlat Edinmeden Doğan Soybağı ve Kurulmuş Olan Soybağında Küçüğün Yüksek Yararının Aranması", Türk Medeni Hukuk Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler , Ankara, Türkiye, (Aralık 2019)
Altun, Y.G. (2019) "Fertilizasyon Tedavisinde Donörlük ve Hukuki Sorunlar", Tıp Hukuku Alanında Üreme Tekniklerinde Hukuki Meseleler , Ankara, Türkiye, (Kasım 2019)
Altun, Y.G. (2018) "Genel Hatlarıyla Arabuluculuk", Arabuluculuk Zirvesi II , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2018)
Altun, Y.G. (2018) "AİLE ARABULUCULUĞU", Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’xxye 80. Yaşına Armağan Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, (Aralık 2018)
Altun, Y.G. (2017) "Sağlık Hukukunda Arabuluculuk", Sağlık Hukukunda Arabuluculuk , İstanbul, Türkiye, (Nisan 2017)
Altun, Y.G. (2013) "Uluslararası Aile v Sosyal Politikalar Zirvesi (International Summit on Family Social Policy), “Medeni Kanuna Göre Evlilik Hukuku/Marriage Law According to Civil Code”, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara, Ocak 2013, Bildiriler, (s. 223-230)", Uluslararası Aile v Sosyal Politikalar Zirvesi (International Summit on Family Social Policy), “Medeni Kanuna Göre Evlilik Hukuku/Marriage Law According to Civil Code”, , (pp. 223-230), Ankara, Türkiye, (Haziran 2013)
Kitaplar
Kayıt Yok
Kitap Bölümleri
Altun, Y.G. (2019) "Birikimler II Kitabı , İstanbul, (Makale).", Türkiye : Yıldızlar Matbaacılık
Altun, Y.G. (2019) "Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Kitabı Ve Soru Bankası", Türkiye : Oniki Levha
Altun, Y.G. (2018) "Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’xxye 80. Yıl Armağanı(80. yıl Sempozyumu Tebliğleri)", İstanbul/Türkiye : Oniki Levha
Diğer Yayınlar
ALTUN, Y.G. (2012) "Miras Hukukunda İyiniyet",
Bilimsel Dergi Editörlükleri
(Ulusal - Kitap) Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu, 2021, Editör
(Ulusal - Kitap) Arabuluculuk Zirvesi II, 2020, Editör
(Ulusal - Kitap) Temel Arabuluculuk Soru Bankası ve Özet Konu Anlatımı, 2019, Editör
(Ulusal - Kitap) Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ’ye 80. Yıl Armağanı(80. Yıl Sempozyumu Tebliğleri), 2018, Editör
Bilimsel Yayınlarda Hakemlikler
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Adalet Akademisi Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020
(Ulusal - Bilimsel Dergi) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlardaki Üyelikler
Onursal Başkan, Arabuluculuk Derneği, 2014-
Üye, Hukukçular Derneği, 2010-
Atıflar
Yıllara Göre Atıf Sayıları
Atıf Sayılarına Göre Yayınlar
Sıra Yayın Makale
(WoS)
Makale
(ESCI)
Makale
(Scopus)
Makale
(TR Dizin)
Kitap
(Uluslararası)
Kitap
(Ulusal)
Makale
(Diğer)
Toplam Atıf
1
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’xxye 80. Yıl Armağanı(80. yıl Sempozyumu Tebliğleri)
0 0 0 0 0 1 1
Ödüller
Kayıt Yok
Kongre/Sempozyum Görevleri
(Uluslararası) Davetli Konuşmacı, Ailenin Korunması Açısından Aile Arabuluculuğu Düzenlemesine Genel Bakış, II. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SYMPOSIUM RIGHT TO PROTECTION OF THE FAMILY, 04-2019
(Ulusal) Moderatör, Aile Arabuluculuğu, PRof. Dr. Hüseyin HATEMİ'nin 80. Yaşına Armağan Tebliğler Sempozyumu, 11-2017
Kayıt Yok
Tasarımlar
Kayıt Yok
Sanatsal Etkinlikler
Kayıt Yok
Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Elif Bilen
-
2021 1
2021 için Puan Bazlı Sıralamalar
Sıra (Araştırma Alanı İçinde)
353.
75089 araştırmacı içinde
Sıra (Temel Alan İçinde)
92.
3234 araştırmacı içinde
Sıra (Bilim Alanı İçinde)
31.
546 araştırmacı içinde
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 75089
YÖKSİS Temel Alan Hukuk Temel Alanı 3234
YÖKSİS Bilim Alanı Medeni Hukuk 546
Anahtar Kelimeler Medeni Hukuk
Performans Kriteri 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ağırlıklı Puan 4 0 6 56 114 15 40
Sıra (Araştırma Alanı İçinde) 458 . - 554 . 475 . 430 . 500 . 353 .
Sıra (Temel Alan İçinde) 126 . - 155 . 140 . 88 . 151 . 92 .
Sıra (Bilim Alanı İçinde) 49 . - 77 . 51 . 32 . 71 . 31 .
Sıra (Anahtar Kelime (1)) 42 . - 62 . 41 . 25 . 56 . 26 .
Toplam Yayın 1 0 2 4 6 1 7
Toplam Makale 1 0 1 0 2 1 1
Toplam Kitap 0 0 0 1 2 0 0
Toplam Bildiri 0 0 1 3 2 0 6
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 0 0 0 0 1 0 0
Makale (Ulusal) 1 0 1 0 1 1 1
Kitap Yazarlığı 0 0 0 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 0 0 0 1 2 0 0
Bildiri (Uluslararası) 0 0 0 1 0 0 2
Bildiri (Ulusal) 0 0 1 2 2 0 4